İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

map

           Adres
          Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
Dögol Caddesi 06100
Tandoğan / Ankara / Türkiye
           E-Posta
           ankara@ankara.edu.tr
           Telefon
             (0312) 2126040 (9 Hat)
           Faks
             (0312) 2126049

Rektör 
Prof. Dr. Erkan İbiş 

rektor@ankara.edu.tr
223 43 61

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan Elmalı
elmali@ang.ankara.edu.tr
213 18 30

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Abdulkadir Gürer
gurera@ankara.edu.tr
212 77 38

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bahaddin Güzel
guzel@medicine.ankara.edu.tr
508 30 00

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan
ozkan@pharmacy.ankara.edu.tr
213 22 40

Genel Sekreter
Serpil Güner
guner@ankara.edu.tr
223 43 62

Hukuk ve Mevzuat İşleri Koordinatörlüğü
Koordinatör Doç. Dr. Gaye Baycık
gbaycik@law.ankara.edu.tr
223 63 72

Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Rıza Ayhan 
ayhan@ankara.edu.tr
212 10 23

Bilimsel Araştırma Porjeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Koordinatör Prof. Dr. Şeyhmus Yardımcı 
yardimci@science.ankara.edu.tr
213 26 69

İç Denetim Birimi Başkanlığı
Başkan Vasfiye Koca
vasfiye@ankara.edu.tr
214 13 50/6204

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Sema Şahin 
ssahin@ankara.edu.tr
214 13 50

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Daire Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Atılgan 
dogan.atilgan@ankara.edu.tr
223 57 61

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Daire Başkan V. Meral ARSLAN 
arslanm@ankara.edu.tr
223 43 67

Personel Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Belgin T. Taşkıran
taskiran@ankara.edu.tr 
223 43 64

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Daire Başkan V. Şükrü Gülfidan
sukru.gulfidan@ankara.edu.tr
362 97 80

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Semra Kurtça 
kurtca@ankara.edu.tr
223 43 65

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Gülüzar Baş 
bas@ankara.edu.tr
600 01 55-56

Basımevi Müdürlüğü
İşletme Müdürü S. Hakan Büyükçaylı 
buyukcayli@ankara.edu.tr
222 28 40

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İşletme Müdürü Osman Solmazlar 
solmaz@ankara.edu.tr
380 01 55 – 380 02 55

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür Mustafa Çetin

362 90 74

Basın Halkla İlişkiler Birimi
Uzman Ufuk Koyuncu 
koyuncu@ankara.edu.tr
222 85 32 – 212 79 08

Buraya tıklayarak tüm koordinatörlerimiz hakkında kısa bilgilere ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. İhsan Çiçek
ihcicek@ankara.edu.tr
311 31 75
Santral 
310 32 80

Diş Hekimliği Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Gürkan Gür
ggur@dentistry.ankara.edu.tr
296 55 04/05
Santral 
296 55 55

Eczacılık Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Gülbin Özçelikay
gozcelikay@ankara.edu.tr
213 54 62
Santral 
203 30 00

Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz
bikmaz@ankara.edu.tr
319 18 56
Santral 
363 33 50

Fen Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Özlem Yıldırım
yildirim@science.ankara.edu.tr
213 17 22
Santral 
212 67 20

Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
ilhan@ankara.edu.tr
319 18 56
Santral 
363 33 50

Hukuk Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Muharrem Özen
ozen@law.ankara.edu.tr
595 51 19
Santral 
595 50 00

İlahiyat Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal
unal@ankara.edu.tr
213 32 07
Santral 
212 68 00

İletişim Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Abdülrezak Altun
altun@media.ankara.edu.tr
319 13 58
Santral 
319 77 14

Mühendislik Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Aziz Tekin
tekin@ankara.edu.tr

203 33 13
Santral 
203 33 00

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu
esatoglu@health.ankara.edu.tr

319 20 45
Santral 
319 50 18

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Kadir Gürdal
kgurdal@politics.ankara.edu.tr
595 12 20
Santral 
595 12 00

Spor Bilimleri Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Mitat Koz
mkoz@ankara.edu.tr
223 31 63
Santral 
221 16 01

Tıp Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk
erturk@medicine.ankara.edu.tr

508 30 00
Morfoloji Kamp. Santral 
310 30 10
İbn-i Sina Hast. Santral

310 33 33
Cebeci Hastanesi Santral

595 60 00

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
tanrivermis@ankara.edu.tr
Santral
600 01 60 

Veteriner Fakültesi

316 03 13
Santral 
317 03 15

Ziraat Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu
soylemez@agri.ankara.edu.tr
596 12 30
Santral 
596 10 00

Yüksekokullar >>

Devlet Konservatuvarı
Müdür Prof. Dr. Hasan Yener
hyener@ankara.edu.tr
317 69 03
Santral 
317 13 40

Ayaş Meslek Yüksekokulu
Müdür V. Prof. Dr. Timur Gültekin
763 30 22/106

Başkent Meslek Yüksekokulu
Müdür V. Doç. Dr. Cengiz ÇETİN
ccetin@ankara.edu.tr
316 49 30
Santral 
317 13 40

Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Timur Gültekin
tgultekin@ankara.edu.tr
763 30 22/106
Santral 
763 30 21

Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Hüseyin Ünver
unverh@ankara.edu.tr
Santral 

863 55 78

GAMA Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Ziya Telatar
telatar@ankara.edu.tr
Santral
380 00 26

Haymana Meslek Yüksekokulu
Müdür Doç. Dr. Seyhan Akıska
akiska@ankara.edu.tr
Santral
658 32 20

Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdür Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN
hfurtun@ankara.edu.tr
319 60 04
Santral 
595 50 00

Kalecik Meslek Yüksekokulu
Müdür  Prof. Dr. İ. Özer Elibüyük
elibuyuk@agri.ankara.edu.tr
857 13 94

Santral 
857 13 94

Nallıhan Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Bahadır Gönenç
bgonenc@ankara.edu.tr
Santral 

785 60 60

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Serap Alsancak
alsancak@ankara.edu.tr
357 32 42
Santral 
357 32 42

Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Hüseyin Can Erkin
herkin@ankara.edu.tr
485 38 21
Santral 
485 05 07

Enstitüler >>

Adli Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Sinan Süzen
suzen@pharmacy.ankara.edu.tr
319 27 34
Santral 
319 27 34

Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Aykut Özkul
ozkul@ankara.edu.tr
212 35 01
Santral 
215 90 01

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. İsmail Güven
guveni@ankara.edu.tr
362 99 06
Santral 
362 99 06

Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür  Prof. Dr. Atila Yetişemiyen
yetismey@agri.ankara.edu.tr
223 44 58
Santral 
215 90 01

Gıda Güvenliği Enstitüsü
Müdür  Prof. Dr. Nevzat Artık
artik@ankara.edu.tr
Santral
596 10 88

Hepatoloji Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Cihan Yurdaydın
yurday@medicine.ankara.edu.tr
595 61 02
Santral 
595 61 28

Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
Müdür Yrd.  Doç. Dr. Avni Aksoy
aaksoy@ankara.edu.tr
485 37 45
Santral 
485 13 77

Kök Hücre Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Günhan Gürman
gurman@medicine.ankara.edu.tr
595 70 99
Santral 
362 30 30’7099

Nükleer Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Niyazi Meriç
meric@ankara.edu.tr
212 03 84
Santral 
212 85 77

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. K. Zafer Karaer
zkaraer@veterinary.ankara.edu.tr
Santral 
316 66 71

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen
sgokmen@ankara.edu.tr
214 13 50 / 6410
Santral 
214 13 50

Su Yönetimi Enstitüsü
Müdür Doç. Dr. Gökşen Çapar
gcapar@ankara.edu.tr
312 600 01 62/ 2761
Santral
600 01 62

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan
tfertan@ankara.edu.tr
316 53 25
Santral 
316 62 69

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Nahide Bozkurt
bozkurt@divinity.ankara.edu.tr
212 68 00-1270

Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Mustafa Ergin 
mergin@ankara.edu.tr
215 64 31

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Hülya Taş 
htas@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1076

Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Selim Osman Selam 
selam@science.ankara.edu.tr
212 67 20 – 1364

Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Ali Merthan Dündar 
mdundar@ankara.edu.tr

Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Taşansu Türker 
tturker@politics.ankara.edu.tr
362 07 62 -2634

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Sanem Baykal 
baykal@law.ankara.edu.tr
320 49 36

Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Metehan Çiçek 
mcicek@ankara.edu.tr
595 67 92

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Mehmet Somuncu 
somuncu@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1202

Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Müge Artar
artar@education.ankara.edu.tr
362 33 32

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Sedat Sever
ssever@ankara.edu.tr
363 61 45

Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu 
sahoglu@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1133

Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Hakan Karan 
karan@ankara.edu.tr
595 50 00

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Ünal Dikmen 
dikmen@eng.ankara.edu.tr
203 34 05

Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Rüştü Güner 
guner@medicine.ankara.edu.tr
595 71 21

Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Arzu Oğuz 
aoguz@law.ankara.edu.tr
595 52 15 – 2268

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Doç. Dr. Hatice Oruç
horuc@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1071

İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Nuran Yıldız 
yildiz@media.ankara.edu.tr
319 77 14 – 254

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Müge Kart 
ersoy@politics.ankara.edu.tr
595 13 67

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Serpil Sancar 
serpil.sancar@politics.ankara.edu.tr
363 59 04

Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Bülent Gülçubuk 
gulcubuk@agri.ankara.edu.tr
596 16 13

Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Neşe Özden 
neseozden@gmail.com
310 32 80 – 1068

Kuzey Amerika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Akın Koçak 
kocak@politics.ankara.edu.tr
595 12 45

Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. M. Necati Kutlu 
kutlu@ankara.edu.tr
215 24 84

Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan 
ybdogan@ankara.edu.tr
595 66 17

Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Hakan Akbulut
akbulut@medicine.ankara.edu.tr
595 71 12

Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Bedrettin Aytaç 
baytac@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1086

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Üçler Bulduk 
bulduk@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1075

Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Birim Günay Kılıç
bkilic@medicine.ankara.edu.tr
595 71 97

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdür Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu 
omerkutlu@ankara.edu.tr
363 33 50 – 3118

Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr.  Tevhide KARGIN
tkargin@ankara.edu.tr
363 33 50 – 3004

Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur
senturk@ankara.edu.tr
595 72 72

Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Ayşe Nilsun Demir

ndemir@agri.ankara.edu.tr
596 16 43

Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Doç. Dr. Eyüp Duman
eduman@eng.ankara.edu.tr
203 34 99

Sürekli Eğitim Merkezi
Müdür Prof. Dr. Mualla Selçuk
selcuk@divinity.ankara.edu.tr
381 67 26

TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Müdür Prof. Dr. M. Ertan Gökmen 
egokmen@ankara.edu.tr
600 01 00 – 1351

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Ali Özçağlar
ozcaglar@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1211

Uzaktan Eğitim Merkezi
Müdür V. Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven
gulbahar@ankara.edu.tr
213 51 20 – 3091

Üreme Sağlığı Teşhis Tedavi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Batuhan Özmen 
batuhanozmen@gmail.com
595 68 15

Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Müdür Prof. Dr. Emine Özmete 
ozmete@agri.ankara.edu.tr
319 14 50 – 1136

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu 
kadi@ankara.edu.tr
203 33 00

Ankara Üniversitesi Gözlemevi
Müdür Prof. Dr. Selim Osman Selam 
selam@science.ankara.edu.tr
212 67 20 – 1364

Enformatik Bölümü
Başkan Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven 
gulbahar@ankara.edu.tr
317 13 40-44-45 / 1360

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV)
ankusev@ankara.edu.tr
Telefon: 447 71 67
Adres: Kuleli Sokak No: 42, Gaziosmanpaşa • Ankara

Gölbaşı ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)
orsem@ankara.edu.tr
Telefon: 484 59 92
Adres: Pi Makina Yanı, Gölbaşı • Ankara

Ilgaz ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)
orsem@ankara.edu.tr
Telefon: (0.366) 239 10 61
Adres: Ilgaz Dağı-Kastamonu

Manavgat ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)
orsem@ankara.edu.tr
Telefon: (0.242) 763 61 33
Adres: Çolaklı, Manavgat • Antalya

Olimpik Yüzme Havuzu
havuz@ankara.edu.tr
Telefon: 215 55 52, 222 71 75
Adres: Tandoğan Yerleşkesi

Tenis Kortları
Telefon: 212 67 20 – 1430
Adres: Tandoğan Yerleşkesi

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı
auvakif@ankara.edu.tr
Telefon
: 221 04 78, 213 07 77
Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler • Ankara

Okullar Genel Koordinatörü
Prof. Dr. Çağlayan Dinçer
489 80 08

İlköğretim Okulu ve Ortaokul

Müdür Yahya AKDAĞ
489 80 01-02-04

Lise

Müdür Mihriban ERTÜRK
489 80 08-09
Adres:Ahlatlıbel • Gölbaşı – Ankara

Ankara Üniversiteliler Derneği 
Başkan Prof. Dr. Günal Akbay 
akbay@ankara.edu.tr
Telefon: 215 02 25
Adres:Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler – Ankara

Ankara Üniversitesi Spor Kulübü 
Başkan Prof. Dr. Yetkin Güngör 
gungor@agri.ankara.edu.tr
Telefon: 595 77 11
Adres: Mamak Cad. No: 2, Dikimevi – Ankara

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Anaokulu ve Çocuk Kulübü 
Müdür Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı 
mbicakci@ankara.edu.tr
Telefon: 212 99 30
Adres: İncitaşı Sok. No: 10, Beşevler – Ankara

Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı
Başkan Onur Alp Halaçlı
ogrencikonseyi@ankara.edu.tr
Telefon:
Adres: