İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri


Adres
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
Dögol Caddesi 06100
Tandoğan / Ankara / Türkiye
E-Posta
ankara@ankara.edu.tr
Telefon
(0312) 2126040 (9 Hat)
Faks
(0312) 2126049

Rektörlük ve Birimleri Telefon Rehberi
Rektörlük ve Birimleri Dahili Telefon Arama Kod Listesi

Rektör 
Prof. Dr. Erkan İbiş 

rektor@ankara.edu.tr
223 43 61

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. 
Berahitdin Albayrak 
balbayrak@ankara.edu.tr
213 22 40

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. 
Ayhan Elmalı 
elmali@eng.ankara.edu.tr
213 18 30

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. 
Bahaddin Güzel 
guzel@medicine.ankara.edu.tr
508 30 00

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Kasım Karakütük
 
karakut@education.ankara.edu.tr
212 92 05

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan
ozkan@pharmacy.ankara.edu.tr
212 77 38

Genel Sekreter 
Serpil Güner
guner@ankara.edu.tr
223 43 62

Hukuk, Etik ve Mevzuat İşleri Koordinatörlüğü
Koordinatör Prof. Dr. Muharrem Özen 
223 63 72

Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Rıza Ayhan 
ayhan@ankara.edu.tr
212 10 23

Bilimsel Araştırma Porjeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Koordinatör Prof. Dr. Ali Sınağ 
sinag@science.ankara.edu.tr
213 26 69

İç Denetim Birimi Başkanlığı
Başkan Alaaddin Şahin
alaaddin@ankara.edu.tr
212 60 95/6204

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Sema Şahin 
ssahin@ankara.edu.tr
214 13 50

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Daire Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Atılgan 
dogan.atilgan@ankara.edu.tr
223 57 61

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Sinem Özkara 
ozkara@ankara.edu.tr
223 43 67

Personel Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Sevinç Sezer 
sezer@ankara.edu.tr
223 43 64

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Daire Başkan V. Veysel Akarslan 
akarslan@ankara.edu.tr
362 97 80

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Semra Kurtça 
kurtca@ankara.edu.tr
223 43 65

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Gülüzar Baş 
bas@ankara.edu.tr
600 01 55-56

Basımevi Müdürlüğü
İşletme Müdürü S. Hakan Büyükçaylı 
buyukcayli@ankara.edu.tr
222 28 40

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İşletme Müdürü Osman Solmazlar 
solmaz@ankara.edu.tr
380 01 55 – 380 02 55

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür Mustafa Çetin

362 90 74

Basın Halkla İlişkiler Birimi
Uzman Ufuk Koyuncu 
koyuncu@ankara.edu.tr
222 85 32 – 212 79 08

Buraya tıklayarak tüm koordinatörlerimiz hakkında kısa bilgilere ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Abdulkadir Gürer 
gurera@ankara.edu.tr
311 31 75
Santral 
310 32 80

Diş Hekimliği Fakültesi
Dekan Prof.Dr. Gürkan Gür
ggur@dentistry.ankara.edu.tr
296 55 04/05
Santral 
296 55 55

Eczacılık Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Maksut Coşkun
mcoskun@ankara.edu.tr
213 54 62
Santral 
203 30 00

Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 
ilhan@ankara.edu.tr
319 18 56
Santral 
363 33 50

Fen Fakültesi
Dekan Prof. Dr. A. Muammer Canel 
canel@science.ankara.edu.tr
213 17 22
Santral 
212 67 20

Hukuk Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Arzu Oğuz
aoguz@law.ankara.edu.tr
595 51 19
Santral 
595 50 00

İlahiyat Fakültesi
Dekan Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal 
unal@divinity.ankara.edu.tr 
213 32 07
Santral 
212 68 00

İletişim Fakültesi
Dekan Prof. Dr. S. Ruken Öztürk 
rozturk@ankara.edu.tr
319 13 58
Santral 
319 77 14

Mühendislik Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Aziz Tekin
tekin@ankara.edu.tr
203 33 13
Santral 
203 33 00

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu 
hablemitoglu@health.ankara.edu.tr
319 20 45
Santral 
319 50 18

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Yalçın Karatepe 
karatepe@politics.ankara.edu.tr
595 12 20
Santral 
595 12 00

Spor Bilimleri Fakültesi
Dekan  Prof. Dr. Mitat Koz 
mkoz@ankara.edu.tr
223 31 63
Santral 
221 16 01

Tıp Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk
erturk@medicine.ankara.edu.tr
508 30 00
Morfoloji Kamp. Santral 
310 30 10
İbn-i Sina Hast. Santral

310 33 33
Cebeci Hastanesi Santral

595 60 00

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
tanrivermis@ankara.edu.tr

Santral 

Veteriner Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu
rhaziroglu@ankara.edu.tr
316 03 13
Santral 
317 03 15

Ziraat Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Ahmet Çolak 
colak@agri.ankara.edu.tr
596 12 30
Santral 
596 10 00

Yüksekokullar >>

DEVLET KONSERVATUVARI
Müdür Prof. Serdar Çetin Aydar 
aydar@ankara.edu.tr
317 69 03
Santral 
317 13 40

Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Müdür V. Prof. Dr. Zeynep Erdoğan
zerdogan@ankara.edu.tr
316 71 54
Santral 
596 10 00

Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Nevin Özkan Speelman 
ozkann@ankara.edu.tr
485 38 21
Santral 
485 05 07

Başkent Meslek Yüksekokulu
Müdür Doç. Dr. Hande Kökten 
hkokten@ankara.edu.tr
316 49 30
Santral 
317 13 40

Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Timur Gültekin
tgultekin@ankara.edu.tr
763 30 22’106
Santral 
763 30 21

Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Ayhan Şerbetçi 
serbetci@ankara.edu.tr
Santral 
863 55 78

GAMA Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Ziya Telatar 
telatar@ankara.edu.tr

Haymana Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Fatma Deniz Evcik
evcikd@yahoo.com

Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdür V. Yrd. Dr. İdris Hakan Furtun
hfurtun@ankara.edu.tr
319 60 04
Santral 
595 50 00

Kalecik Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. İ. Özer Elibüyük
elibuyuk@agri.ankara.edu.tr
857 13 94

Santral 
857 13 94

Nallıhan Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof.Dr. Hüseyin Ünver 
unverh@ankara.edu.tr
Santral 

785 60 60

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdür Prof. Dr. Serap Alsancak 
alsancak@ankara.edu.tr
357 32 42
Santral 
357 32 42

Enstitüler >>

Adli Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Hamit.Hanci@medicine.ankara.edu.tr
319 27 34
Santral 
319 27 34

Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Aykut Özkul 
ozkul@ankara.edu.tr
212 35 01
Santral 
215 90 01

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. İsmail GÜVEN
guveni@ankara.edu.tr
362 99 06
Santral 
362 99 06

Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. İbrahim Demir
demir@agri.ankara .edu.tr
223 44 58
Santral 
215 90 01

Gıda Güvenliği Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Nevzat Artık 
artik@ankara.edu.tr

Hepatoloji Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Cihan Yurdaydın 
yurday@medicine.ankara.edu.tr
595 61 02
Santral 
595 61 28

Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Ömer Yavaş
yavas@ankara.edu.tr
485 13 77
Santral 
485 37 45

Kök Hücre Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Günhan Gürman 
gurman@ankara.edu.tr
595 70 99
Santral 
362 30 30’7099

Nükleer Bilimler Enstitüsü
Müdür Doç. Dr. Niyazi Meriç 
meric@ankara.edu.tr
212 03 84
Santral 
212 85 77

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. K. Zafer Karaer
zafer.karaer@veterinary.ankara.edu.tr
600 01 46-47
Santral 
600 01 00

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen
sgokmen@ankara.edu.tr
215 34 50
Santral 
215 90 01

Su Yönetimi Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Süleyman Kodal
kodal@agri.ankara.edu.tr
Santral
600 01 62

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 
tfertan@ankara.edu.tr
316 53 25
Santral 
316 62 69

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
448 05 21

Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Mustafa Ergin 
mergin@ankara.edu.tr
215 64 31

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Aliye Öztan 
oztan@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1030

Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Selim Osman Selam 
selam@science.ankara.edu.tr
212 67 20 – 1364

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Çağrı Erhan 
erhan@politics.ankara.edu.tr
320 49 36

Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Metehan Çiçek 
mcicek@ankara.edu.tr
595 67 92

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Mehmet Somuncu 
somuncu@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1202

Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Müge Artar
artar@education.ankara.edu.tr
362 33 32

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Sedat Sever
ssever@ankara.edu.tr
363 61 45

Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu 
sahoglu@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1133

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. A. Tuğrul Başokur 
basokur@ankara.edu.tr
203 33 81

Fikri ve Sınai Haklar Araşatırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Arzu Oğuz 
aoguz@law.ankara.edu.tr
595 52 15’2268

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. İlhan Uzgel
uzgel@politics.ankara.edu.tr

İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Nuran Yıldız 
yildiz@media.ankara.edu.tr
319 77 14 – 254

İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Recep Varçın 
rvarcin@ankara.edu.tr
215 90 01 – 3206

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Serpil Sancar 
serpil.sancar@politics.ankara.edu.tr
363 59 04

Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Bülent Gülçubuk 
gulcubuk@agri.ankara.edu.tr
596 16 13

Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Dilber Ulaş 
ulas@politics.ankara.edu.tr
596 12 20

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. M. Necati Kutlu 
kutlu@ankara.edu.tr
215 24 84

Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Fikri İçli 
icli@medicine.ankara.edu.tr
595 71 12

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yılmaz Kurt 
ykurt@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1065

Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Ayla Aysev 
ayla.aysev@ankara.edu.tr
595 66 30

Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr.  Tevhide KARGIN
tkargin@ankara.edu.tr
363 33 50 – 3004

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdür Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu 
omerkutlu@ankara.edu.tr
363 33 50 – 3118

Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Abdülkadir Çevik
Abdulkadir.Cevik@ankara.edu.tr
595 66 17 – 319 19 33

Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür

595 66 13

Stratejik Araştırmalar Merkezi
Müdür Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan 
tfertan@ankara.edu.tr
316 53 25

Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Müdür Prof. Dr. Serap Pulatsü 
spulatsu@agri.ankara.edu.tr
596 16 37

TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Müdür Prof. Dr. M. Ertan Gökmen 
egokmen@ankara.edu.tr
600 01 00 – 1351

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Ali Özçağlar
ozcaglar@ankara.edu.tr
310 32 80 – 1211

Üreme Sağlığı Teşhis Tedavi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Doç. Dr. Batuhan Özmen 
batuhanozmen@gmail.com
595 68 15

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu 
kadi@ankara.edu.tr
203 33 00

Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Prof. Dr. Emine Özmete 
ozmete@agri.ankara.edu.tr
319 14 50 – 1136

Sürekli Eğitim Merkezi
Müdür Prof. Dr. Mualla Selçuk
selcuk@divinity.ankara.edu.tr
381 67 26

Uzaktan Eğitim Merkezi
Müdür Prof. Dr. Haluk Geray 
hager@media.ankara.edu.tr
213 51 20 – 3091


Ankara Üniversitesi Gözlemevi
Müdür Prof. Dr. Selim Osman Selam 
selam@science.ankara.edu.tr
212 67 20 – 1364

Enformatik Bölümü
Başkan Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven 
gulbahar@ankara.edu.tr
317 13 40-44-45 / 1360

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV)
ankusev@ankara.edu.tr
Telefon: 447 71 67
Adres: Kuleli Sokak No: 42, Gaziosmanpaşa • Ankara

Gölbaşı ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)
orsem@ankara.edu.tr
Telefon: 484 59 92
Adres: Pi Makina Yanı, Gölbaşı • Ankara

Ilgaz ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)
orsem@ankara.edu.tr
Telefon: (0.366) 239 10 61
Adres: Ilgaz Dağı-Kastamonu

Manavgat ÖRSEM (Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi)
orsem@ankara.edu.tr
Telefon: (0.242) 763 61 33
Adres: Çolaklı, Manavgat • Antalya

Olimpik Yüzme Havuzu
havuz@ankara.edu.tr
Telefon: 215 55 52, 222 71 75
Adres: Tandoğan Yerleşkesi

Tenis Kortları
Telefon: 212 67 20 – 1430
Adres: Tandoğan Yerleşkesi

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı
auvakif@ankara.edu.tr
Telefon
: 221 04 78, 213 07 77
Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler • Ankara

Okullar Genel Koordinatörü

489 80 08

İlköğretim Okulu

Müdür Alev Şirikçi 
489 80 01

Lise

Müdür
Fatih Canpolat 
fthcnplt@ankara.edu.tr
489 80 09
Adres:Ahlatlıbel • Gölbaşı – Ankara

Ankara Üniversiteliler Derneği 
Başkan Prof. Dr. Günal Akbay 
akbay@ankara.edu.tr
Telefon: 215 02 25
Adres:Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Ap. 31/1, Beşevler – Ankara

Ankara Üniversitesi Spor Kulübü 
Başkan Prof. Dr. Yetkin Güngör 
gungor@agri.ankara.edu.tr
Telefon: 595 77 11
Adres: Mamak Cad. No: 2, Dikimevi – Ankara

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Anaokulu ve Çocuk Kulübü 
Müdür Dr. Müdriye Yılmaz Bıçakçı 
mbicakci@ankara.edu.tr
Telefon: 212 99 30
Adres: İncitaşı Sok. No: 10, Beşevler – Ankara

Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı
Başkan Çağatay Zincirlioğlu 
konsey@ankara.edu.tr
Telefon: 212 92 40
Adres:: Tandoğan Merkez Yerleşke, Basımevi Yanı