Prof. Dr. F. Çağlayan DİNÇER

Prof. Dr. F. Çağlayan DİNÇER

  • Geliştirme Vakfı Özel Okulları Genel Koordinatörü
  • cdincer@education.ankara.edu.tr
  • 0 (312) 363 33 50 / 5114
  • 0 (312) 363 61 45

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1985-1990 yılları arasında özel bir okul öncesi eğitim kurumunda önce öğretmenlik ve daha sonra da eğitim uzmanlığı görevlerini yürüttü. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı’ndan Bilim Uzmanlığı derecesini, 1995 yılında yine aynı üniversiteden Doktora unvanını aldı.

1990 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1999 yılında Doçent, 2006 yılında da Profesör oldu.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etti. 2003-2006 yılları arasında Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Alanı ile ilgili çok sayıda dergide hakemlik yapan Prof. Dr. F. Çağlayan Dinçer, ulusal ve uluslar arası kongrelerde Düzenleme Kurulu üyeliğinin yanı sıra Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak da katkıda bulundu. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğinin yanısıra, 2003 yılından itibaren Fakülte Erasmus Koordinatörü, 2009 yılından itibaren de Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinin yanı sıra 2010 yılından itibaren Fakülte Kurulu üyeliği ve Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetim Kurulu üyeliği de yapmaktadır. Aynı zamanda 2012 yılında Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi’ni kurmuş ve Birim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir. 22 Ekim 2012 tarihinden itibaren de Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları’nda Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ulusal ve uluslar arası düzeylerdeki projelerde yürütücü olarak görev almanın yanı sıra bir çok ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve konferansa katıldı. Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim alanında yayınlanmış ulusal ve ulusal arası düzeyde birçok yayını bulunan Prof. Dr. F. Çağlayan Dinçer, ailelere ve öğretmenlere yönelik seminerler, konferanslar da vermektedir.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları Derneği, Türkiye Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliğinin yanısıra Çağdaş Drama Derneği’nin kurucu üyesidir.