Prof. Dr. Funda ACARLAR

Prof. Dr. Funda ACARLAR

  • Engelsiz Ankara Üniversitesi Koordinatörü
  • acarlar@ankara.edu.tr
  • 0 (312) 363 33 50/3002

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında yüksek lisans, 1995 yılında doktora eğitimini aynı bölümde tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi (1990-1996), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi (1996-2000), aynı bölümde Yardımcı Doçent (2000-2006) ve Doçent (2006-2011) olarak görev yaptı. Aynı bölümde 2011 yılından beri Profesör olarak görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkan Yardımcılığı (2006–2009), Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi- Doçent Temsilcisi (2006-2009), Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı (ECTS) Bölüm Koordinatörü (2003-2012), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı (2005-2008), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı (2011- devam ediyor), Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (2011- devam ediyor), Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi (2006–2010) olarak görev yaptı.

Dil gelişimi, dilin değerlendirilmesi ve dil bozuklukları alanında ulusal ve uluslar arası projeleri, bilimsel yayınları ve bildirileri bulunmaktadır.