Yayın Başvuru Detayları

Yayın Başvuru Detayları

Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından çıkartılmak istenen eserler “Ankara Üniversitesi Yayınevi Yönergesi”nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmalıdır. “Yayın Öneri Formu” ile başvuruda bulunulan eserler için Ankara Üniversitesi Yayınevi Yürütme Kurulu tarafından ön inceleme yapılır. Ön incelemede uygun görülen eserler hakem değerlendirmesi için Yayınevi Yürütme Kurulunca belirlenen hakemlere “Ankara Üniversitesi Yayın Değerlendirme Formu”  ile birlikte gönderilir. Yayınevi Yürütme Kurulu, hakem değerlendirmesini esas alarak başvuruyu sonuçlandırır.