Ankara Üniversitesinde Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesince düzenlenen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivalinin (AgriFest2024) açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2024

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Öğretim Görevlisi SEÇKİN FİDAN
Ayaş Meslek Yüksekokulu
Bildiri eklendi
Understanding fatal landslides on a global scale: insights from topographic, climatic, and anthropogenic perspectives
...
Prof. Dr. AYŞE SEZEN SERPEN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yönetilen tez eklendi
Ergen Ebeveyn İletişiminde Çatışma Çözmeye Yönelik Grup Çalışması Örneği
...
Araştırma Görevlisi GAMZE AYAR
Kök Hücre Enstitüsü
Makale güncellendi
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Uygulama Birimleri’nde Rejeneratif Tıp Araştırmalarında Model Organizma Olarak Yetiştirilen Ambystoma mexicanum’un DNA Barkodlaması ve Filogenisi
...
Dr. Öğr. Üyesi SERDAR YEŞİLYURT
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Yönetilen tez eklendi
Aladağlar'daki Kaya Buzullarının Envanteri, Dağılışı ve Morfolojik Özellikleri
...
Prof. Dr. İLKAY YILDIZ
Eczacılık Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
...
Araştırma Görevlisi ZEYNEP KARASULU
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez eklendi
Anayasa Hukuku Bağlamında Sığınma Hakkı
...
Doç. Dr. DİCLE ARAS
Spor Bilimleri Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Doğa Sporları
...
Öğretim Görevlisi ALİ ŞENOK
Bala Meslek Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
The future of the livestock sector in the Central Anatolia Region in the context of climate change in Türkiye
...
Araştırma Görevlisi ANIL KASAKOLU
Ziraat Fakültesi
Bildiri güncellendi
Lineer Derin Öğrenme Algoritmalarıyla Damızlık Değer Tahmini
...
Öğretim Görevlisi ASENA YALÇIN
Nükleer Bilimler Enstitüsü
Makale eklendi
Computed tomography system performance for different iterative reconstruction algorithms
...
Dr. Öğr. Üyesi SÜMERYA DURU BİRGİ
Tıp Fakültesi
Davetli kongre/sempozyum eklendi
GROG Yaz Buuşması
...
Dr. Öğr. Üyesi ARDA ÖZKAN
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bildiri eklendi
Deniz Güvenliği ve Hukuku: Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlıkları ve Birleşmiş Milletler’in Rolü
...
Prof. Dr. SERAP ALSANCAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Proje güncellendi
Afetlerde Elin Ciddi Fonksiyon Kayıplarında Hastaya Özel 3B-Baskılı Mekanik ve Miyoelektrik Kontrollü Tenodez Splintlerinin El Fonksiyonlarına ve Kavrama Kuvvetine Etkinliğinin Araştırılması
...
Öğretim Görevlisi DİĞDEM KURU ÖZ
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Advancements in the Management of Synchronous Colorectal Liver Metastases: A Comprehensive Review of Surgical, Systemic, and Local Treatment Modalities.
...
Prof. Dr. HAKAN VOLKAN ŞENAVCI
Fen Fakültesi
Duyuru güncellendi
800100715241 Astronomide Güncel Hesaplama Teknikleri
...
Araştırma Görevlisi MELİKE YALÇINTAŞ ARDIÇ
Diş Hekimliği Fakültesi
Bildiri güncellendi
Immediate Loading for the Rehabilitation of Edentulous Patients With the All-On-Four Concept
...
Öğretim Görevlisi HAMZA AYTAÇ DOĞANAY
Rektörlük
Bildiri eklendi
Detection Success Assessment of Machine Learning Algorithms Through Manifest File Permissions Demanded by Malicious Android Wares
...
Dr. Öğr. Üyesi ELİF BERNA KÖKSOY
Tıp Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
İntrakranial Metastazların Yönetimi
...
Doç. Dr. SEYRANİ KONCAGÜL
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Exome-Wide Association Study of Competitive Performance in Elite Athletes
...
Prof. Dr. HİLAL TUNCA COSİC
Ziraat Fakültesi
Yönetilen tez güncellendi
Bazı Trichogramma Türleri, Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera:Braconidae) ve Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Ergin Depolanmasında Beslenmenin Etkilerinin Araştırılması
...
Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÇETİNTÜRK
Fen Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Science of The Total Environment
...
Araştırma Görevlisi SEDA CANPOLAT BICAKCI
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bildiri güncellendi
Türkiye’de Yerel Kredi Piyasası ve Belediyelerin Tahvil İhracı Üzerine Bir Değerlendirme
...
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE
Hemşirelik Fakültesi
Makale güncellendi
Determination of problems in patients with post-laryngectomy
...
Öğretim Görevlisi GÖZDE DİNÇER
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bildiri eklendi
Freedom in Education Between 17th and 20th Centuries
Son Yayınlar
Evaluation of osteomeatal complex by cone-beam computed tomography in patients with maxillary sinus pathology and nasal septum deviation Makale Tam Makale Yazarlar: İNCEBEYAZ B., ÖZTAŞ B. Computed tomography system performance for different iterative reconstruction algorithms Makale Tam Makale Yazarlar: Findikli I., YALÇIN A., Kasapgil O., YILDIRIM B., FİTOZ Ö. S., ONUR M. R., BOYUNAGA Ö. L., Atac G., Sancak T., OLĞAR T. Effect of chalcogen atoms on the electronic band gaps of the quinoxaline containing donor–acceptor-donor type semiconducting polymers: a systematic DFT investigation Makale Tam Makale Yazarlar: Kayi H., Şen E., Özkılınç Ö. Highly selective and sensitive molecularly imprinted sensors for the electrochemical assay of quercetin in methanol extracts of Rubus sanctus and Fragaria vesca Makale Tam Makale Yazarlar: HÜRKUL M. M., Cetinkaya A., YAYLA Ş., Kaya S. I., Budak F., TOK K. C., GÜMÜŞTAŞ M., UZUN L., ÖZKAN S. A. Çevresel Güvenlik: Güvenlik Çalışmalarının Yeni Bir Boyutu Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÖZKAN A., HUNTER D. Deniz Güvenliği ve Hukuku: Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlıkları ve Birleşmiş Milletler’in Rolü Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: KIRVAL L., ÖZKAN A. Advancements in the Management of Synchronous Colorectal Liver Metastases: A Comprehensive Review of Surgical, Systemic, and Local Treatment Modalities. Makale Tam Makale Yazarlar: Karaoğlan B. B., Öz D., Araz M. S., Akyol C., Utkan G. Histopathological findings of anterior lens capsule in pediatric cataract. Makale Tam Makale Yazarlar: Özer F., İnanç İ., Kızıltunç P. B., Atilla H., Can B. Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders by Research Diagnostic Criteria (RDC/TMD) Biobehavioral (Axis II) Screening Bildiri Yayınlanmadı Yazarlar: Ardıç M., Yalçıntaş Ardıç M., Üçok C. Proprioseptif nöromusküler tabanlık kinematik yürüyüş verileri üzerine etkisi : Vaka Sunumu Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Güner S., Alsancak S. Proprioseptif tabanlık kullanımının fonksiyonel kapasite üzerine etkisi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Alsancak S., Güner S. İntrakranial Metastazların Yönetimi Kitapta Bölüm Diğer Yazarlar: Dursun B., Köksoy E. B., Demirkazık A. Türkiye’de iklim değişikliği perspektifinden İç Anadolu Bölgesi hayvancılık sektörü Makale Derleme Yazarlar: Dellal G., Şen A. Ö., Şenok A., Pehlivan E. Çağdaş Müze, Müzecilik ve Müze Eğitimi Üzerine Makale Kısa Makale Yazarlar: GÜNERÖZ C. Understanding fatal landslides on a global scale: insights from topographic, climatic, and anthropogenic perspectives Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: FİDAN S., TANYAŞ H., AKBAŞ A., Lombardo L., Petley D. N., GÖRÜM T. The interplay of Atmospheric Rivers and topography on snowmelt induced landslides in Northern Anatolian Mountains (Türkiye) Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Aslan H., GÖRÜM T., ŞEN Ö. L., EZBER Y., AKBAŞ A., FİDAN S. Immediate Loading for the Rehabilitation of Edentulous Patients With the All-On-Four Concept Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Yalçıntaş Ardıç M., Ardıç M. Dietary citric acid decreased the theront number of Cryptocaryon irritans (Ciliata) in seawater-adapted tilapia (Oreochromis niloticus) Makale Tam Makale Yazarlar: YAVUZCAN H., HARMANŞA YILMAZ B. Lineer Derin Öğrenme Algoritmalarıyla Damızlık Değer Tahmini Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: KASAKOLU A., KONCAGÜL S. An evaluation of dental paste-like bulk-fill composite wear using intra-oral scanner Makale Tam Makale Yazarlar: Baltacıoğlu İ. H., Demirel G., Öztürk B., Aydın F., Özcan M.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.