Ankara Üniversitesinde Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesince düzenlenen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivalinin (AgriFest2024) açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2024

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH YILDIZ
Tıp Fakültesi
Bilimsel kuruluşta üyelik/görev eklendi
International Neuroethics Society
...
Öğretim Görevlisi ALİ ŞENOK
Bala Meslek Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
The future of the livestock sector in the Central Anatolia Region in the context of climate change in Türkiye
...
Doç. Dr. GONCA POLAT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bildiri eklendi
Ekip Çalışmasında Sosyal Hizmet Mesleği: Gözden Kaçanlar ve Gelişime Açık Alanlar
...
Prof. Dr. EMİNE ÖZMETE
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimsel proje hakemliği eklendi
Aktif Yaşlanmaya Yönelik Bir Psikososyal Destek Modeli
...
Öğretim Görevlisi VEDAT GÜLTEKİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Makale güncellendi
Üniversitesi Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara Üniversitesi Örneği
...
Prof. Dr. FÜGEN YÖRÜK
Tıp Fakültesi
Bildiri güncellendi
COVID-19 önlemleri kaldırıldıktan sonra SARS-CoV-2 dışı solunum yolu viruslarının etken olduğu ağır akut solunum yolu infeksiyonu ile izlenen hastaların değerlendirilmesi
...
Prof. Dr. TEMUÇİN FAİK ERTAN
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yönetilen tez güncellendi
Behçet Kemal Çağlar'ın eserlerinde Atatürk imgesi
...
Öğretim Görevlisi ŞENOL DENİZ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Participatory Educational Research
...
Doç. Dr. DİLEK AKYÜZLÜ
Adli Bilimler Enstitüsü
Makale eklendi
A case control study investigating the methylation levels of GHRL and GHSR genes in alcohol use disorder.
...
Prof. Dr. MELTEM TÜRKYILMAZ
Mühendislik Fakültesi
Proje eklendi
Karadut antosiyaninlerinin ısıl ve depolama stabilitesinin saptanması ve karadutun bazı kimyasal ve antimikrobiyal niteliklerinin belirlenmesi
...
Doç. Dr. GAYE ÖZGÜR ÇAKAL
Nükleer Bilimler Enstitüsü
Makale güncellendi
Magnetic sepiolite/iron(III) oxide composite for the adsorption of lead(II) ions from aqueous solutions
...
Öğretim Görevlisi CANSU BABAHAN
Kanser Araştırma Enstitüsü
Bildiri güncellendi
Effect of verylow doses of cehmotherapeutic drugs on proangiogenic factors in tumor cells
...
Öğretim Görevlisi İREM BURAN
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Bildiri eklendi
SOSYAL MEDYA PLATFORMU TİKTOK’A YÖNELİK GÜVENİN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI
...
Araştırma Görevlisi BURCU YILMAZ KARAHAN
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kitap eklendi
Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi * e-Arşivler * NFT * Veri Merkezleri * Bilgi Güvenliği
...
Prof. Dr. ESİN FİGEN DOĞU
Tıp Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Tıbbi Genetik Özel:Down Sendromu
...
Doç. Dr. ZEHRA ŞULE HASKOLOĞLU
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Junctional Epidermolysis Bullosa Linked to Homozygous Mutation in LAMC2 Gene: A Case Report With Eosinophil-Rich Inflammatory Infiltrate.
...
Prof. Dr. AYDAN KANSU TANCA
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Very-early-onset Inflammatory Bowel Disease in an Infant with a Partial RIPK1 Deletion.
...
Dr. Öğr. Üyesi BETÜL DOĞAN AKKAŞ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Makale eklendi
Unfulfilled aspirations: middle power politics in the Middle East
...
Prof. Dr. İRFAN CİVCİR
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Makale eklendi
Broad money demand and currency substitution in Turkey,Dopyt po peniazoch v širšom poňatí a menová substitúcia v Turecku
...
Prof. Dr. BÜLENT GÜRBÜZ
Spor Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Exploring the relationships among fear of missing out (FoMO), sensation seeking and leisure activity participation
...
Araştırma Görevlisi GÖRKEM CENGİZ
Veteriner Fakültesi
Makale güncellendi
Comparison of molecular and morphological characterization and haplotype analysis of cattle and sheep isolates of cystic echinococcosis
...
Prof. Dr. AYHAN FİLAZİ
Veteriner Fakültesi
Bildiri güncellendi
Relationship between the total oil profile and aflatoxin content in dried chili pepper
...
Prof. Dr. MUAMMER GÖNCÜOĞLU
Veteriner Fakültesi
Makale güncellendi
Microbiological characterization of cig kofte sold at retail in Ankara, Turkey, and evaluation of selected antimicrobials as ingredients to control foodborne pathogens in cig kofte during refrigerated storage
...
Doç. Dr. MUSTAFA KURBAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Duyuru eklendi
İleri Veri Yapıları-Bağlı Listeler
...
Prof. Dr. NUR KOÇBERBER KILIÇ
Fen Fakültesi
Makale eklendi
Simultaneous Removal of Setazol Navy Blue and Cr(VI) By Mixed Microbial Culture Isolated from the Çubuk Stream
Son Yayınlar
İnsansız (Otonom) Gemilerin 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine Etkileri Bildiri Yayınlanmadı Yazarlar: Var Türk K. Early prediction of Sepsis: A comparative assessment on patients’ covariates Makale Tam Makale Yazarlar: MUTLU BİLGE B., Yeşilyurt M. E., Shahbazi N., GÜZEL M. S., SEZER E. Migration of Fupingopollenites in the Cenozoic: Contribution from Turkish palynoflora and paleoclimatic implications Makale Tam Makale Yazarlar: KAYSERİ ÖZER M. S., AKGÜN F., TUNCER A., TEKİN E., OCAKOĞLU F., GÜNGÖR T. Organic UV filters: Occurrence, risks and (anti-)progestogenic activities in samples from the Czech aquatic environment and their bioaccumulation in fish Makale Tam Makale Yazarlar: Amankwah B. K., Šauer P., Grabicová K., von der Ohe P. C., Ayıkol N. S., Kocour Kroupová H. Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılıkla Mücadele Yöntemi Olarak Deniz Sigortaları Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Var Türk K. Sensitive and selective electrochemical sensor for palbociclib, a highly selective CDK4/6 inhibitor, based on molecularly imprinted polymer Makale Tam Makale Yazarlar: Cheraghi S., Cetinkaya A., Kaya S. I., Atici E. B., ÖZKAN S. A. The Effectiveness of Adjuvant PD-1 Inhibitors in Patients with Surgically Resected Stage III/IV Acral Melanoma Makale Tam Makale Yazarlar: Arak H., Erkiliç S., YASLIKAYA Ş., EYLEMER MOCAN E., Aktaş G., Özdemir M., Semiz H. S., Kiliçkap S., ÖZALP F. R., Sever Ö. N., et al. Innovation in the synthesis of hydrazine borane by mechanochemical method and hydrolysis of hydrazine borane with Pd/TiO2 catalyst Makale Tam Makale Yazarlar: Bayram Ö., Begüm Murathan H., Serkan Angı O., ÖZKAN G., ÖZKAN G. Enhancement of in-vivo cellular uptake of Coenzyme Q10 using saponin derivatives in rTALAP transgenic mice model Makale Tam Makale Yazarlar: Uner B., ÇELİK A., Ergin A. D., Altay Benetti A., Benetti C. Maritime Supremacy in Foreign Policy of States Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÖZKAN A., KIRVAL L. ALKİL-(2,4-DİMETOKSİFENİL) DİTİYOFOSFONİK ASİT LİGAND VE NİKEL(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE YAPI KARAKTERİZASYONU Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: BULAT E., SAĞLAM E. G., ACAR N. Ekip Çalışmasında Sosyal Hizmet Mesleği: Gözden Kaçanlar ve Gelişime Açık Alanlar Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: POLAT G. A case control study investigating the methylation levels of GHRL and GHSR genes in alcohol use disorder. Makale Tam Makale Yazarlar: Akyüzlü D. Demystifying Knitr Package: Essential Recipes and Easy Steps for Adding Knit-Engines in R Makale Tam Makale Yazarlar: Mati S., Civcir İ., Danbatta S. J., Varol A., Nasab A., Muhammad A., Abba S. I. Use of Intravenous Lipid Emulsion Therapy and Insulin in a Case of Tarka Intoxication Makale Tam Makale Yazarlar: Gün E., Çiçek M., Kafalı M., Demir H., Arslan İ., KENDİRLİ T. Simultaneous Removal of Setazol Navy Blue and Cr(VI) By Mixed Microbial Culture Isolated from the Çubuk Stream Makale Tam Makale Yazarlar: Gündüz A. İ., Erkoç E., Korkmaz F., Koçberber Kılıç N. The Detection of Pulp Stones with Automatic Deep Learning in Panoramic Radiographies: An AI Pilot Study † Makale Tam Makale Yazarlar: Altındağ A., Bahrilli S., ÇELİK Ö., BAYRAKDAR İ. Ş., ORHAN K. Therapeutic Recreation Support Practice: Children Saving Dormitory Camps Makale Tam Makale Yazarlar: EKİNCİ E., GÜRBÜZ B., SAROL H. SOSYAL HİZMET UZMANLARININ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Makale Tam Makale Yazarlar: DEMİREL A. C., POLAT G., PURUTÇUOĞLU E. Evaluation of the Knowledge and Awareness of Firefighters in Turkey in Disaster Risk Management Makale Tam Makale Yazarlar: ÜTÜK A., BARAÇLI H.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.