Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç. Dr. MEHMET METİN ÖZGÜVEN
Ziraat Fakültesi
Araştırma grubu üyeliği eklendi
Teknofest Değerlendirme Kurulu Üyesi
...
Prof. Dr. ÖMER ADIGÜZEL
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Effects of creative drama method on students academic achievements in ict lessons of sixth grades Yaratıcı drama yönteminin 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi alan öğrencilerin akademik başarılarına etkisi1
...
Doç. Dr. GÜLENDAM AKGÜL
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Tanıtım ve temsil faaliyeti güncellendi
School of Education Annual Staff/Student Education Research Conference
...
Dr. Öğr. Üyesi NECATİ İŞLER
İlahiyat Fakültesi
Makale güncellendi
A Poetic Aqāidnāmah from the Period of Sultan Bāyezīd II: Nazm-i Jawāhir Sultan II. Bâyezîd Dönemine Ait Manzum Bir Akâidnâme: Nazm-ı Cevâhir
...
Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN AYDOĞAN
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
...
Öğretim Görevlisi HATİCE ALSAÇ
İlahiyat Fakültesi
Kitap güncellendi
İbn Rüşd'ün Fıkıh Usûlü Anlayışı
...
Öğretim Görevlisi YUSUF GÖRGÜLÜ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Tanıtım ve temsil faaliyeti güncellendi
Ankara Üniversitesi Öğrencileri iftarda buluşuyor
...
Dr. Öğr. Üyesi ELİF AYŞE ANLI
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Assessment of the Quality Attributes of Oat β-glucan Fortified Reduced-Fat Goat Milk Yogurt Supported by Microfluidization
...
Prof. Dr. İLKAY YILDIZ
Eczacılık Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY
...
Prof. Dr. YÜKSEL BAYRAKTAR
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi
...
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KARAKUŞ
Mühendislik Fakültesi
Proje güncellendi
İnternet Servis Sağlayıcıları Arasında Hizmet Kalitesi Temelli Akıllı Yönlendirme Modeli: Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir Ve Makine Öğrenmesi Teknolojilerinin Kesişimi
...
Prof. Dr. ASLI UÇAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
The Effect of Nutri̇ti̇on-Friendly Schools Program on Childrens Nutrition Knowledge Levels and Mediterranean Diet Quality
...
Doç. Dr. ÖZLEM SİR GAVAZ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale güncellendi
A New Evaluation of KURIDHulana-/KURIDSiG 'Wool River Land' According to the Hittite Texts
...
Dr. Öğr. Üyesi MERT OCAK
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrenci projeleri eklendi
DİŞ HEKİMLİĞİNDE HALSTED YÖNTEMİ İLE İNFERİOR ALVEOLER SİNİR BLOKAJI KAVRANILMASI
...
Doç. Dr. MEHMET GÜMÜŞTAŞ
Adli Bilimler Enstitüsü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN
...
Doç. Dr. ABDULLAH ÖZBEKLER
Fen Fakültesi
Davetli konuşmalar güncellendi
The Proofs of Euler's Identity
...
Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM BEKTAŞ
Hukuk Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Drama ve Hukuk Kliniği
...
Prof. Dr. ILGAZ AKATA
Fen Fakültesi
Bilimsel dergide görev güncellendi
KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY
...
Doç. Dr. HATİCE MUTLU
Tıp Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
GENETİK KURSU - PİY Tanısında Güncel Genetik Yöntemler/Temel genetik kavramlar
...
Doç. Dr. YEŞİM MOĞULKOÇ
Mühendislik Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
Ab-initio yöntemleri kullanılarak Fe3GeTe2'nin Taban Durumu Manyetik Özelliklerinin Belirlenmesi
...
Araştırma Görevlisi MUSTAFA UĞUR TÜLÜCE
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bildiri güncellendi
Deformed and Marginalised: Philip Wakem in George Eliot’s The Mill on the Floss
Son Yayınlar
Evaluation of rheological properties of soft lining materials with different composition under various temperatures Makale Tam Makale Yazarlar: Macit S. N., GÜRBÜZ A., OYAR P. Deep Generative Models for Fast Photon Shower Simulation in ATLAS Makale Tam Makale Yazarlar: Aad G., Abbott B., Abbott D., Abud A. A., Abeling K., Abhayasinghe D., Abidi S., Aboulhorma A., Abramowicz H., Abreu H., et al. Nanomaterial-assisted molecularly imprinted polymer strategies for highly sensitive and selective determination of cefdinir and its validation using computational approach Makale Derleme Yazarlar: ÜNAL M. A. Multiplicative generalized tube surfaces with multiplicative quaternions algebra Makale Tam Makale Yazarlar: Ceyhan H., Özdemir Z., GÖK İ. ResLMFFNet: a real-time semantic segmentation network for precision agriculture Makale Tam Makale Yazarlar: ÜLKÜ İ. Deterministic Approximation of a Stochastic Imitation Dynamics with Memory Makale Tam Makale Yazarlar: Aydogmus O., Kang Y. Risk factors for recurrence in pediatric urinary stone disease Makale Tam Makale Yazarlar: Demirtaş F., Çakar N., Özçakar Z. B., Akıncı A., Burgu B., Yalçınkaya F. Boycott of Foreign Goods in Premchand's Stories Makale Tam Makale Yazarlar: YOĞURT C., KİŞMİR A. Revealing contrary contributions of the magnetic and lattice entropy to the inverse magnetocaloric effect in magnetic shape memory alloy Makale Tam Makale Yazarlar: Emre B., Yuce S., Kavak E., Saritas S., Cicek M. M., Yildirim O., Duman E., Albertini F., Fabbrici S. Factors associated with emotional eating in female college students Makale Tam Makale Yazarlar: ÖZTÜRK M. E., Yilmaz H. O., Er N. T., DOĞAN G., MERİÇ Ç. S., YABANCI AYHAN N. Effects of bone surface topography and chemistry on macrophage polarization Makale Tam Makale Yazarlar: Özcolak B., Erenay B., ODABAŞ S., Jandt K. D., Garipcan B. Novel approaches to improve rooting of microshoots, acclimatization and plant growth of Pyrodwarf pear rootstock Makale Tam Makale Yazarlar: Nawandish F., DUMANOĞLU H., SARIKAMIŞ G. Fatigue and sleep quality improvement through complete decongestive therapy in postmastectomy lymphedema: An investigative analysis Makale Tam Makale Yazarlar: Kavak S. K., Kavak E. E. Novel electrospun polyvinyl alcohol/chitosan/polycaprolactone-diltiazem hydrochloride nanocomposite membranes for wound dressing applications Makale Tam Makale Yazarlar: Etemadi N., Mehdikhani M., Yılgör Huri P., Poursamar S. A., Rafienia M. Investigation of resistance against to flumethrin using against Varroa destructor in Türkiye Makale Tam Makale Yazarlar: YARSAN E., Yilmaz F., SEVİN S., Akdeniz G., Celebi B., Ozturk S. H., Ayikol S. N., Karatas U., Ese H., Fidan N., et al. Lyapunov-type inequalities for linear hyperbolic and elliptic equations on a rectangular domain Makale Tam Makale Yazarlar: Köroğlu B., Özbekler A. Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Uzlaşı Raporu 2024 Diğer Yayınlar Diğer Yazarlar: Demir A. U., Ursavaş A., Özsancak Uğurlu A., Pıhtılı A., Aslan A. T., Gülbay B., Salepçi B., Balcan B., Çiftçi B., Gündüz Gürkan C., et al. Tooth numbering and classification on bitewing radiographs: an artificial intelligence pilot study Makale Tam Makale Yazarlar: Altındağ A., Bahrilli S., ÇELİK Ö., BAYRAKDAR İ. Ş., ORHAN K. Results and Perspectives from the First Two Years of Neutrino Physics at the LHC by the SND@LHC Experiment Makale Tam Makale Yazarlar: Kamışcıoğlu Ç., Ve Snd@Lhc Coll. V. S. C. Nusinersen therapy changed the natural course of spinal muscular atrophy type 1: What about spine and hip? Makale Tam Makale Yazarlar: Yasar N. E., Ozdemir G., Ata E. U., Ayvali M. O., Ata N., Ulgu M., DUMLUPINAR E., Birinci S., Bingol I., Bekmez S.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.