Ankara Üniversitesinde Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesince düzenlenen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivalinin (AgriFest2024) açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2024

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç. Dr. MEHMET MURAT SEVAL
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Comparison of Transvaginal Ultrasonographic Endometrial Thickness With the Results of Endometrial Biopsy in Perimenopausal Irregular Bleeding
...
Prof. Dr. NECDET AYSAL
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Makale güncellendi
Anadolu da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu Köy Enstitüleri
...
Öğretim Görevlisi HASAN DİNÇER
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Diğer yayın güncellendi
Türkiye’nin Sıhhî ve İçtimaî Coğrafyası Raporlarına Göre: Kırklareli
...
Prof. Dr. NURULLAH SARAÇOĞLU
Biyoteknoloji Enstitüsü
Kitapta bölüm güncellendi
Kimya Cilt 1
...
Dr. Öğr. Üyesi NECATİ ÇETİN
Ziraat Fakültesi
Öğrenci değerlendirme ve eğitime katkı faaliyeti güncellendi
Önlisans / Lisans Düzeyinde Etkinlikler: 9, Lisansüstü Düzeyde Faaliyetler: 1, 2016
...
Dr. Öğr. Üyesi EREN YÜKSEL
İletişim Fakültesi
Makale güncellendi
Bir Uyarlama Örneği Olarak Yeraltı Filmi
...
Prof. Dr. SERAP ALSANCAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Frontiers in Surgery
...
Araştırma Görevlisi AYŞENUR AYDOĞDU
Fen Fakültesi
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
İş Sağlığı ve Güvenliği
...
Araştırma Görevlisi SEVGİ KUTLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bildiri eklendi
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda (BPPV) Odyovestibüler Bozukluklar: Sistematik Derleme
...
Öğretim Görevlisi BURCU BOZKURT
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
20. Yüzyıl Kuyumculuk Stilleri
...
Prof. Dr. HİLAL GÖKTAŞ
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
Long-term antifouling surfaces for urinary catheters
...
Prof. Dr. MURAT HÜSNÜ SAZLI
Mühendislik Fakültesi
Makale güncellendi
A brief review of feed-forward neural networks
...
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ALTINBAŞ
Tıp Fakültesi
Tez eklendi
Karotis stenti uygulanan olguların işlem öncesi ve sonrası oftalmik arter akım parametrelerinin RDUS ile değerlendirilmesi
...
Prof. Dr. EVREN SÜER
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Preliminary results of a new tool to evaluate cavernous body fibrosis following radical prostatectomy: penile elastography
...
Prof. Dr. MEHMET TEKEREK
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Kitap güncellendi
OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ROS EL KİTABI
...
Araştırma Görevlisi EFE KURTDEDE
Veteriner Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Veteriner Endokrinoloji
...
Prof. Dr. ORHAN ÇAKIR
Fen Fakültesi
Makale güncellendi
A detailed map of Higgs boson interactions by the ATLAS experiment ten years after the discovery
...
Prof. Dr. HATİCE YILDIZ
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
The third Annual Meeting of the International Muon Collider
...
Prof. Dr. EMİNE ÖZMETE
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Proje eklendi
100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı
...
Öğretim Görevlisi GÜLŞAH ÇINAR YASTIBAŞ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Makale eklendi
Re-evaluating the agency of non-human subjects in Adrian Tchaikovsky's Dogs of War
...
Araştırma Görevlisi RABİA İBİŞ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bildiri eklendi
Ahlaki Kodların Kıskacında Cinsel Taciz Suçu: Suçun Maddi Unsuru Bağlamında Yargıtay Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
...
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞIN KAMIŞCIOĞLU
Mühendislik Fakültesi
Makale güncellendi
SND@LHC: the scattering and neutrino detector at the LHC
...
Dr. Öğr. Üyesi SULTAN CAN
Mühendislik Fakültesi
Proje eklendi
İnsansız hava araçlarında dönü ölçer ve ivmeölçer sensörlerinin modellenmesi ve gerçek veri ile analizi
Son Yayınlar
Using spectral vegetation indices and machine learning models for predicting the yield of sugar beet (Beta vulgaris L.) under different irrigation treatments Makale Tam Makale Yazarlar: İRİK H. A., Ropelewska E., ÇETİN N. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda (BPPV) Odyovestibüler Bozukluklar: Sistematik Derleme Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: KARABULUT M., KUTLU S., MELLİTİ A., VAN DE BERG R. Protective Effect of Pomegranate Peel Powder Against Fatty Liver Syndrome in Laying Hens Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Kılınç A. A., Doğu M., KILINÇ B., KURTDEDE E., ÖZÖNER Ö., GÜRCAN İ. S., Erkut A., VURAL S., Ertekin B., Bayraktar B. Long-term antifouling surfaces for urinary catheters Makale Tam Makale Yazarlar: Tüfekçi M., Hamarat S., Demir Çalışkan T., Özgüzar H. F., Meydan A. E., Göçmen J. S., Evren Yurtcu E., Gökçe M. İ., Göktaş H. Warthin tümörlerini pleomorfik adenomlardan ayırt etmek için basit ve güvenilir bir yöntem: Shear wave elastografi Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: METİN Y., ALTINBAŞ N. K., ÜSTÜNER E., YAĞCI C., GÖZÜKARA M. G., CEYHAN K. Queering Peacebuilding Makale Tam Makale Yazarlar: Akı E. İ. A Retrospective Investigation of Patient- and Procedure-Related Factors Associated with Cardiorespiratory Complications in Pediatric Dental Patients Undergoing Deep Sedation Makale Tam Makale Yazarlar: VURAL Ç., KOCAOĞLU M. H., Akbarihamed R., DEMİREL A. C6-H Bond Functionalization of Indoles: A New Gate Makale Tam Makale Yazarlar: Taskesenligil Y., SARAÇOĞLU N. Influence of spacer and donor groups as tetraphenylethylene or triphenylamine in asymmetric zinc phthalocyanine dyes for dye-sensitized solar cells Makale Tam Makale Yazarlar: Celik G. G., Tunc G., Lafzi F., SARAÇOĞLU N., Arslan B. S., Nebioglu M., Sisman I., Gurek A. G. A Ritter-Type Route to Diarylmethane Amides from para-Quinone Methides Makale Tam Makale Yazarlar: AKYILDIZ V., SARAÇOĞLU N. Design, synthesis, and biological evaluation of indole-modified tamoxifen relatives as potent anticancer agents Makale Tam Makale Yazarlar: Ertugrul B., Aytatli A., Karatas O. F., SARAÇOĞLU N. The secret of excellent diagnostic success in fine needle aspiration biopsy in parotid gland lesions: Rapid cytological evaluation at the bedside; 10 years of experience Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: METİN Y., ALTINBAŞ N. K., ÜSTÜNER E., YAĞCI C., KARACA K. B., YALÇINKAYA A. S., CEYHAN K. Solvent-Mediated Tunable Regiodivergent C6-and N1-Alkylations of 2,3-Disubstituted Indoles with p-Quinone Methides Makale Tam Makale Yazarlar: Adris D., TAŞKESENLİGİL Y., AKYILDIZ V., EŞSİZ S., SARAÇOĞLU N. The association of coital incontinence with clinical factors and single voiding cycle ambulatory urodynamic monitoring findings in women Makale Tam Makale Yazarlar: ÇETİNKAYA Ş. E., SEVAL M. M., VARLI B., DÖKMECİ F. Directed C-H Functionalization of C3-Aldehyde, Ketone, and Acid/Ester-Substituted Free (NH) Indoles with Iodoarenes via a Palladium Catalyst System Makale Tam Makale Yazarlar: TAŞKESENLİGİL Y., Aslan M., Cogurcu T., SARAÇOĞLU N. Pupil Dilation Response to Prosody and Syntax During Auditory Sentence Processing Makale Tam Makale Yazarlar: AYDIN Ö., UZUN İ. P. Current developments in artificial intelligence from obstetrics and gynecology to urogynecology Makale Derleme Yazarlar: SEVAL M. M., VARLI B. A Novel Identity-Based Privacy-Preserving Anonymous Authentication Scheme for Vehicle- to-Vehicle Communication Makale Tam Makale Yazarlar: Genc Y., Korkuc C., Aytas N., AFACAN E., SAZLI M. H., Yazgan E. Four-Winged Propeller-Shaped Indole-Modified and Indole- Substituted Tetraphenylethylenes: Greenish-Blue Emitters with Aggregation-Induced Emission Features for Conventional Organic Light-Emitting Diodes Makale Tam Makale Yazarlar: Lafzi F., TAŞKESENLİGİL Y., Canimkurbey B., Piravadili S., KILIÇ H., SARAÇOĞLU N. Current status of stem cell treatments and innovative approaches for stress urinary incontinence Makale Derleme Yazarlar: SEVAL M. M., Koyuncu K.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.