Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Öğretim Görevlisi MAHMUT KILIÇASLAN
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Makale güncellendi
Adaptive threshold selection of anisotropic diffusion filters using spiking neural network model
...
Öğretim Görevlisi HAKAN CANGIR
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
Investigating the Relationship between L1 and L2 Collocational Processsing in the Bilingual Mental Lexicon from a Cross-linguistic Perspective
...
Doç.Dr. HALİDE NİHAL AÇIKGÖZ
Adli Bilimler Enstitüsü
Kitapta bölüm eklendi
Criminal Behavior - The Underlyings, and Contemporary Applications
...
Öğretim Görevlisi OKAN ONAR
Fen Fakültesi
Makale güncellendi
The Remarkable Antibiofilm Activity of the Sweet Tooth Mushroom, Hydnum repandum (Agaricomycetes) Displaying Synergetic Interactions with Antibiotics
...
Doç.Dr. SEÇKİN SALAR
Veteriner Fakültesi
Bildiri eklendi
“Needle Immersed Vitrification” Yöntemi ile Vitrifiye Edilen Sıçan Ovaryum Dokusunun Ototransplantasyonunda Serum Anti-Müllerian Hormon Seviyesinin Değerlendirilmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi SERDAR YEŞİLYURT
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale eklendi
Identification of Landslide Risk Zones Along The cankirt-Ankara (Between Akyurt and cankiri) State Road
...
Dr.Öğr.Üyesi MÜÇTEBA ENES YAYLA
Tıp Fakültesi
Bilimsel kuruluşta üyelik/görev eklendi
Türkiye Romatoloji Derneği
...
Prof.Dr. ŞULE ŞENGÜL
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
C-Reactive Protein to Albumin Ratio is Associated with Disease Activity in Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody Associated Vasculitis.
...
Araştırma Görevlisi CANAN ÇINAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Makale eklendi
Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşireleri İşte Tutmayı Etkileyen Faktörler: Sistematik Derleme
...
Prof.Dr. GÜLBİN ÖZÇELİKAY
Eczacılık Fakültesi
Yönetilen tez eklendi
SERBEST ECZANELERDE HASTA DENEYİMİ ARAŞTIRMASI: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
...
Öğretim Görevlisi SENA ÜNAL
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Lumbrical muscle enhancement on MRI and its association with rheumatoid arthritis
...
Prof.Dr. SEVİM AYDIN
Tıp Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Embriyoloji ve Doğum Defektlerinin Temelleri Before We Are Born
...
Prof.Dr. SİBEL AYŞIL ÖZKAN
Eczacılık Fakültesi
Makale güncellendi
Sensor-based MIP technologies for targeted metabolomics analysis
...
Dr.Öğr.Üyesi SERDAR SEZER
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
The Importance of Lower Extremity Vein Wall Thickness in Patients with Behcet's Syndrome
...
Araştırma Görevlisi MEHMET TARIK ÖĞRETEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kitapta bölüm eklendi
Mimarlık: Geçmişten Modernizme
...
Dr.Öğr.Üyesi HÜSNA ÇEVİK
Tıp Fakültesi
Tez eklendi
Ankara'da belediyelere bağlı kadın sığınmaevlerinde barınan kadınların sosyodemografik özellikleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik düşünceleri
...
Araştırma Görevlisi FATMA JALE GÜL ÇORUK
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği güncellendi
Ermeni Araştırmaları Dergisi
...
Doç.Dr. BERDI SARIYEV
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Mahtumkulu Firaki ve Türk Dünyası Edebiyatı
...
Doç.Dr. MEHMET GÜMÜŞTAŞ
Adli Bilimler Enstitüsü
Etkinlik organizasyonu eklendi
III. INTERNATIONAL SECURITY CONGRESS (Criminalistics and Criminology)
...
Doç.Dr. SERHAT EROL
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Assessment of Outcomes Among Patients With Venous Thromboembolism With and Without Chronic Kidney Disease
...
Prof.Dr. AYDIN ÇİLEDAĞ
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
High serum YKL-40 level is associated with poor prognosis in patients with lung cancer
...
Prof.Dr. ELİF ŞEN
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Serum endothelial monocyte-activating polypeptide-II: A novel biomarker in patients with non-small-cell lung cancer
...
Prof.Dr. GÖKHAN ÇELİK
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Sarcoidosis in Turkey: 1954-2000
...
Araştırma Görevlisi HALİL İBRAHİM İRİŞ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kitap güncellendi
Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmaları, Nitelikleri ve Görevlerinin Sona Ermesi
Son Yayınlar
Morphometric characteristics and paleogeographic implication of glacial cirques in Eastern Black Sea Mountains (Türkiye) Makale Tam Makale Yazarlar: Şimşek M., Öztürk M. Z., YEŞİLYURT S., Utlu M. Lumbrical muscle enhancement on MRI and its association with rheumatoid arthritis Makale Tam Makale Yazarlar: AKKAYA Z., Çoruh A. G., ÜNAL S., HÜRSOY N., ELHAN A. H., KUMRU G. Comparative MIP sensor technique: photopolymerization or thermal polymerization for the sensitive determination of anticancer drug Regorafenib in different matrixes Makale Tam Makale Yazarlar: Kaya S. I., Bakirhan N. K., Corman M. E., UZUN L., ÖZKAN S. A. Bilim ve Teknoloji Arasında Sıkışmak: Hasta Yakınları ve Sağlık Çalışanlarının Yenilikçi Kök Hücre Tedavilerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ANLI Ö. F. A case of an unilateral segmental aplasia of a uterine horn in a queen Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Salar S., Esen A., Dikmeoğlu Nemutlu E., Alpler K., Çetin K., Baştan A. Fracture Patterns and Mortality in Osteopetrosis: A 7-year Retrospective Analysis from Türkiye's National Registry. Makale Tam Makale Yazarlar: Bingöl O., Yaşar N. E., Özdemir G., Bekmez Ş., Söylemez M. S., Dumlupinar E., Ayvali M. O., Ata N., Ülgü M. M., Birinci Ş., et al. “Needle Immersed Vitrification” Yöntemi ile Vitrifiye Edilen Sıçan Ovaryum Dokusunun Ototransplantasyonunda Serum Anti-Müllerian Hormon Seviyesinin Değerlendirilmesi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: DEMİREL M. A., BAKİ ACAR D., TOPAL ÇELİKKAN F., SALAR S., ERDEMLİ E., BAŞTAN A. RENAL VE ORBITA TUTULUMLU WEGENER GRANÜLOMATOZIS OLGUSU Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Mahmutoğlu Y., Yayla M. E., Uslu Yurteri E., Ateş A., Turgay T. M., Kınıklı G. İDİOPATİK İNFLAMATUAR MİYOPATİ HASTALARININ KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ İLE PERİFERİK KAN İNFLAMATUAR PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ; TEK MERKEZ SONUÇLARI Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: İlbay A., Göveç Gıynaş N., Uslu Yurteri E., Yayla M. E., Turgay T. M., Kınıklı G., Ateş A. Sistemik Sklerozda PAH: Tarama, Tanı ve Tedavi Süreci Olmalı? Bildiri Yayınlanmadı Yazarlar: Yayla M. E. ALTMIŞ YAŞ VE ÜZERİ ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ İLE KIRILGANLIK VE NÜTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Karaçalı E., Yayla M. E., Sezer S., Kılıç M. K. Evaluation of health risks from heavy metals in the creeks feeding Mogan Lake, Türkiye Makale Tam Makale Yazarlar: Pulatsü S., Latifi D. Effect of Different Plant Extracts on Microbial Population in The Frozen African Catfish (Clarias gariepinus) Semen Makale Tam Makale Yazarlar: SEÇER F. S., Yavas I., Cantekin Z., Bozkurt Y., Korkmaz Yavas T., Atanasoff A. New hybrid compounds with potential activity based on Sulfisoxazole: Synthesis, characterization and study of anti-cancer activities Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Ibrahımova N., Özdemir Özmen Ü., Çete S., Akın Anakök D., Cuhacı U., Telkoparan-Akıllılar P., Onar O. 3D Printing of Extracellular Matrix-Based Multicomponent, All-Natural, Highly Elastic, and Functional Materials toward Vascular Tissue Engineering Makale Tam Makale Yazarlar: Isik M., Karakaya E., Arslan T. S., Atila D., ERDOĞAN Y. K., ARSLAN Y. E., ESKİZENGİN H., Eylem C. C., NEMUTLU E., ERCAN B., et al. Determination of Chronic Illnesses in School Children in a Province in Turkey Türkiye’de Bir İlde Okul Dönemindeki Çocuklarda Görülen Kronik Hastalıkların Belirlenmesi Makale Tam Makale Yazarlar: AKCAN A., MEYDANLIOĞLU A., Yalçın E. Cultural participation patterns of prospective teachers in the context of informal learning Makale Tam Makale Yazarlar: Tutar P. Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşireleri İşte Tutmayı Etkileyen Faktörler: Sistematik Derleme Makale Tam Makale Yazarlar: Çınar C., Esatoğlu A. E. Investigation of the effects of calcitriol bolus after calving on postpartum uterus involution and ovarian activity in dairy Jersey cows Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: BOZKURT E. H., PİR YAĞCI İ., SALAR S., POLAT İ. M., BAŞTAN A. Middle Power's Soft Engagement: Whether Hard Power Can Be a Tool of Soft Power Makale Tam Makale Yazarlar: Fahim M., Islam M. N.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.