Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç.Dr. MEHMET METİN ÖZGÜVEN
Ziraat Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
İlahiyat Fakültesi
Proje güncellendi
Akademik Metin Yazarlığının Geliştirilmesinde Uygulamalı Bir Yöntem Olarak Kitap Tanıtımı Modeli ve Etkilerinin Araştırılması
...
Prof.Dr. NACİYE LALE TUFAN
Tıp Fakültesi
Akademi dışı deneyim eklendi
Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyesi
...
Prof.Dr. BERNA ARDA
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Abul Qasim Al Zahrawi his treatise Al Tasrif and on were of hydrocephalus
...
Doç.Dr. DİCLE ARAS
Spor Bilimleri Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
HELIYON
...
Doç.Dr. ÇAĞATAY AŞKİT
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale güncellendi
Ali b. el- Abbas el-Mecusi’nin Kamilu’ş-Şına’ati’t-Tıbbiyye (Kitabu’l Meliki) adlı ünlü eserinde gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine
...
Prof.Dr. KEMAL TUZCU
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale güncellendi
İSLAM DÜNYASINDA HEKİM ANDI UYGULAMASI VE HİPOKRAT ANDI NINİZLERİ İSLAM DÜNYASINDA HEKİM ANDI
...
Öğretim Görevlisi MURAT KILIÇ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
DERİ KANSERİNDE GST İZOZİMLERİNİN EKSPRESYONLARININ ROLÜ
...
Prof.Dr. AHMET ACIDUMAN
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Fragments on "Diseases of the Kidneys, Urinary Tract, and Others" quoted from Archigenes in Rhazes' Kitab al-Hawi fi al-Tibb/Liber Continens
...
Prof.Dr. CANAN YÜCESAN
Tıp Fakültesi
Etik değerlendirme hakemliği eklendi.
80544719-251 sayı ile tarafıma iletilen çalışma
...
Öğretim Görevlisi SERDAR ÇULCU
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Comparison Between Geriatric and Non-geriatric Patients in the Development of Complications After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy
...
Araştırma Görevlisi SELİM TAMAM
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
LAPAROSKOPİK ve AÇIK YÖNTEM İLE KOLOREKTAL CERRAHİ YAPILAN HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
...
Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA ABANOZ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Self Regulation Predicts Young Children's Peer Relations
...
Doç.Dr. ÖMER ÖZGÜR TANRIÖVER
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
A SysML-based approach for designing an ideal blockchain-based data trading platform
...
Prof.Dr. CEMAL ATAKAN
Fen Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Health Sciences In A Globalizing World
...
Dr.Öğr.Üyesi ŞAFAK YALÇIN ŞAHİNER
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
A possible relationship between Toxoplasma gondii and schizophrenia: A seroprevalence study
...
Prof.Dr. MAKBULE ÇİĞDEM AYDEMİR
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEAK) levels in schizophrenia
...
Doç.Dr. DİLEK AKYÜZLÜ
Adli Bilimler Enstitüsü
Makale güncellendi
Effect of PDYN rs2281285, rs2235749 and rs910080 gene polymorphisms on the intensity of depression symptoms and negative craving in heroin addicts
...
Doç.Dr. CELAL DEHA DOĞAN
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bildiri eklendi
Çok Aşamalı Testlerin Lineer Testlerle Birlikte Kullanımının Farklı Koşullar Altında İncelenmes
...
Prof.Dr. ARZU ENSARİ
Tıp Fakültesi
Bildiri güncellendi
Hızlı İlerleyen Renal AA Amiloidozis: Klinik ve Histopatolojik Risk Faktörleri
...
Prof.Dr. İBRAHİM ERMENEK
Hukuk Fakültesi
Ödül güncellendi
Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması
...
Prof.Dr. BENGİ USLU
Eczacılık Fakültesi
Proje güncellendi
Non-Steroidal Antiinflamatuvar İlaçların Süt Numunelerinden Hassas ve Hızlı Tayini İçin Nanoteknoloji Tabanlı Hibrit Analitik Yöntem Geliştirilmesi
...
Prof.Dr. BETÜL AYŞE SİN
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Comparison of perennial and preseasonal allergoid immunotherapy in grass pollen allergic patients.
...
Prof.Dr. PELİN KOÇYİĞİT
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Comparison of effectiveness of 1,064-nm Nd:YAG laser and Nd:YAG laser-IPL combination treatments in hand skin rejuvenation
...
Öğretim Görevlisi AYŞE ÖKTEM
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Lichen planus pigmentosus-inversus: A peculiar variant of lichen planus
Son Yayınlar
A SysML-based approach for designing an ideal blockchain-based data trading platform Makale Tam Makale Yazarlar: Elbuz A., OSMANOĞLU M., Tanriover Ö. Ö. Bireyselleştirilmiş Çok Aşamalı Test Uygulamalarında Madde Ön Bilgisi Kaynaklı Test Hilesini Belirlemede Kullback-Leibler ve Jensen-Shannon Uzaklık Ölçülerinin Performanslarının Karşılaştırılması Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: DOĞAN C. D., UÇAR A., BALTA E. Çok Aşamalı Testlerin Lineer Testlerle Birlikte Kullanımının Farklı Koşullar Altında İncelenmes Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ALPAYAR Ç., DOĞAN C. D. Preoperative ALBI grade predicts mortality in patients undergoing curative surgery for pancreatic head cancer Makale Tam Makale Yazarlar: Azili C., Tamam S., Benk M. S., Deryol R., Çulcu S., Unal A. E. Ghrelin and impulsivity relationship in alcohol-dependent patients and healthy individuals Makale Tam Makale Yazarlar: Agtas-Ertan E., DOĞAN Ö., İLHAN İ. Morphological and functional assessment of the tear film and meibomian glands in keratoconus Makale Tam Makale Yazarlar: GÜNDÜZ Ö. Ö., Ozcan G. Büllöz Pemfigoid Hastalarında Serum Eozinofil ve D-dimer Düzeylerinin Demografik ve Klinik Özellikler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÖKTEM A., ERKANOĞLU G. L., AKAY B. N. DERİ KANSERİNDE GST İZOZİMLERİNİN EKSPRESYONLARININ ROLÜ Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: Yoldaş B., Şimşek G. G., Başer N. T., Yılmaz Sarıaltın S., Kaygın P., Atlı M., Kılıç M., Dirican O., Çavdar A., Oğuztüzün S. Comparison Between Geriatric and Non-geriatric Patients in the Development of Complications After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Makale Tam Makale Yazarlar: Azılı C., Karabacak H., Balas Ş., Apaydın M., Tamam S., Çulcu S., Hasdemir A. O. An Evaluation of Mu'in al-Din Chishti's Sufi Influences in the Indian Subcontinent: The Case of Chishti Tariqa Makale Tam Makale Yazarlar: GÖKTAŞ V., Chowdury S. R. H. The development of electrochemical DNA biosensor based on poly-L-methionine and bimetallic AuPt nanoparticles coating: Picomolar detection of Imatinib and Erlotinib Makale Tam Makale Yazarlar: ESKİKÖY BAYRAKTEPE D., Yıldız C., YAZAN Z. Liver Dysfunction After Use of Nathanson Retractor During Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Cancer. Makale Tam Makale Yazarlar: Culcu S., Tamam S., Azili C., Ersoz Ş., Morkavuk B., Unal A. E., Demirci S. Pediatric Inpatients Requesting Dermatology Consultation in a Tertiary Care Hospital: Retrospective Analysis of 614 Patients Makale Tam Makale Yazarlar: ÖKTEM A., ÖZOĞUL K., ERKANOĞLU G. L., KIZILIRMAK D., BAYINDIR H. B., ŞANLI H. Mediating Role of Self-Efficacy in the Relationship between Teachers' Attitude toward Change and Burnout Makale Tam Makale Yazarlar: Sevinc G., ÖZYETER N. T. Health Sciences In A Globalizing World Kitapta Bölüm Mesleki Kitap Yazarlar: DAĞALP R., KARAMANOĞLU Y. E., AKDİ Y., ATAKAN C. Prospective Study on Avoiding Seroma Formation by Flap Fixation After Modified Radical Mastectomy Makale Tam Makale Yazarlar: Hakseven M., Avşar G., Çetindağ Ö., Deryol R., Benk M. Ş., Sırgancı G., Çulcu S., Ünal A. E., Bayar S. ROTATION MINIMIZING SPHERICAL MOTIONS AND HELICES Makale Tam Makale Yazarlar: Aksar M., YAYLI Y., Kilicoglu S. Electrochemical fabrication of poly(L-alanine)-gold nanoparticle nanocomposite-modified electrode: application for determination and mechanism of antipsychotic drug olanzapine Makale Tam Makale Yazarlar: Tuezuen U. N., Yildiz C., ESKİKÖY BAYRAKTEPE D., POLAT K., YAZAN Z. A Case of Multidrug-Resistant Lance-Adams Syndrome Successfully Treated With Phenobarbital. Makale Tam Makale Yazarlar: Yeniay Süt N., Yıldırım M., Bektaş Ö., Kendirli T., Teber S. LAPAROSKOPİK ve AÇIK YÖNTEM İLE KOLOREKTAL CERRAHİ YAPILAN HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Makale Tam Makale Yazarlar: Tamam S., Ergül Z., Tokgöz S., Kaya İ. O.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.