Ankara Üniversitesinde Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesince düzenlenen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivalinin (AgriFest2024) açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2024

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Araştırma Görevlisi ANIL KASAKOLU
Ziraat Fakültesi
Bildiri güncellendi
Türkiye Simental Sığırlarında Süt Verimi Bakımından Genom Çapında İlişkilendirme Çalışmaları
...
Doç. Dr. SEYRANİ KONCAGÜL
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Exome-Wide Association Study of Competitive Performance in Elite Athletes
...
Prof. Dr. HİLAL TUNCA COSİC
Ziraat Fakültesi
Yönetilen tez güncellendi
Bazı Trichogramma Türleri, Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera:Braconidae) ve Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Ergin Depolanmasında Beslenmenin Etkilerinin Araştırılması
...
Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÇETİNTÜRK
Fen Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Science of The Total Environment
...
Prof. Dr. İLKAY YILDIZ
Eczacılık Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
MONATSHEFTE FÜR CHEMIE
...
Araştırma Görevlisi SEDA CANPOLAT BICAKCI
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bildiri güncellendi
Türkiye’de Yerel Kredi Piyasası ve Belediyelerin Tahvil İhracı Üzerine Bir Değerlendirme
...
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE
Hemşirelik Fakültesi
Makale güncellendi
Determination of problems in patients with post-laryngectomy
...
Öğretim Görevlisi GÖZDE DİNÇER
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bildiri eklendi
Freedom in Education Between 17th and 20th Centuries
...
Doç. Dr. HAKAN KAYI
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
Effect of chalcogen atoms on the electronic band gaps of the quinoxaline containing donor–acceptor-donor type semiconducting polymers: a systematic DFT investigation
...
Doç. Dr. MEHMET GÜMÜŞTAŞ
Adli Bilimler Enstitüsü
Makale güncellendi
Highly selective and sensitive molecularly imprinted sensors for the electrochemical assay of quercetin in methanol extracts of Rubus sanctus and Fragaria vesca
...
Dr. Öğr. Üyesi MERT OCAK
Diş Hekimliği Fakültesi
Etik değerlendirme hakemliği eklendi.
Farklı Tekniklerle Üretilen Geçici Kron Meteryallerinin Renk Stabilitesi ve Yüzey Özellikleri Üzerine Termal Yaşlandırma Etkisinin Değerlendirilmesi
...
Doç. Dr. CEREN GÜNERÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
Makale eklendi
Çağdaş Müze, Müzecilik ve Müze Eğitimi Üzerine
...
Doç. Dr. GÜLBİKE DEMİREL
Diş Hekimliği Fakültesi
Makale eklendi
An evaluation of dental paste-like bulk-fill composite wear using intra-oral scanner
...
Araştırma Görevlisi RABİA İBİŞ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bildiri eklendi
Cinsel Taciz, Israrlı Takip ve Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçları Arasındaki İlişki: Suçun Maddi Unsuru Ve İçtima Bağlamında Karşılaşılan Sorunlar
...
Prof. Dr. EMİNE FİGEN DİLEK
Ziraat Fakültesi
Bildiri güncellendi
Akıllı Kent Peyzajlarında Jeotasarım Uygulamalarının Yeri ve Önemi. ATO,
...
Prof. Dr. İBRAHİM MARAŞ
İlahiyat Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
Rusya Türklerinin Modernleşme Süreci: Fatih Kerimi ve Kazan Ceditçiliği
...
Prof. Dr. GÜRBÜZ DENİZ
İlahiyat Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
Hz. Peygamber'in Hayat İlkeleri
...
Prof. Dr. MELTEM TÜRKYILMAZ
Mühendislik Fakültesi
Proje eklendi
Çilek ve nar sularının sıcak durultma yöntemiyle durultulması
...
Dr. Öğr. Üyesi NURSEMİN ÜNAL
Hemşirelik Fakültesi
Etkinlik organizasyonu güncellendi
Bütünleşik Ulusal Hemşirelik ve Ebelik Kongresi
...
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH YILDIZ
Tıp Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Ethical Dilemma in Psychiatry: Real Cases Scenario
...
Araştırma Görevlisi MEHMET TARIK ÖĞRETEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bildiri eklendi
Kültepe-Kaniş Karum II. Kat Yerleşiminde Şehircilik ve Tüccar Evleri
...
Prof. Dr. SERİYE SEZEN
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Teknoloji ve Yönetim
Son Yayınlar
Evaluation of osteomeatal complex by cone-beam computed tomography in patients with maxillary sinus pathology and nasal septum deviation Makale Tam Makale Yazarlar: İNCEBEYAZ B., ÖZTAŞ B. Highly selective and sensitive molecularly imprinted sensors for the electrochemical assay of quercetin in methanol extracts of Rubus sanctus and Fragaria vesca Makale Tam Makale Yazarlar: HÜRKUL M. M., Cetinkaya A., YAYLA Ş., Kaya S. I., Budak F., TOK K. C., GÜMÜŞTAŞ M., UZUN L., ÖZKAN S. A. Effect of chalcogen atoms on the electronic band gaps of the quinoxaline containing donor–acceptor-donor type semiconducting polymers: a systematic DFT investigation Makale Tam Makale Yazarlar: Kayi H., Şen E., Özkılınç Ö. Kültepe-Kaniş Karum II. Kat Yerleşiminde Şehircilik ve Tüccar Evleri Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: ÖĞRETEN M. T., KULAKOĞLU F. Histopathological findings of anterior lens capsule in pediatric cataract. Makale Tam Makale Yazarlar: Özer F., İnanç İ., Kızıltunç P. B., Atilla H., Can B. Cinsel Taciz, Israrlı Takip ve Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçları Arasındaki İlişki: Suçun Maddi Unsuru Ve İçtima Bağlamında Karşılaşılan Sorunlar Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: İBİŞ R. Lisansüstü Ortak Stüdyo Çalışma Yaklaşımı: Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Modeli Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: DİLEK E. F., ŞAHİN Ş., KAYMAZ I. A case control study investigating the methylation levels of GHRL and GHSR genes in alcohol use disorder. Makale Tam Makale Yazarlar: Akyüzlü D. Ethical Dilemma in Psychiatry: Real Cases Scenario Kitapta Bölüm Mesleki Kitap Yazarlar: Yıldız A., Ekmekçi P. E., Özüçetin B., Çokaslan L. B., Kale E., Şekerlisoy M. B., Yoldaş S. Çağdaş Müze, Müzecilik ve Müze Eğitimi Üzerine Makale Kısa Makale Yazarlar: GÜNERÖZ C. Ethical Dilemma in Psychiatry: Real Cases Scenario Kitapta Bölüm Mesleki Kitap Yazarlar: Buruk B., Yıldız A., Gürcan G., Özüçetin B., Şekerlisoy M. B., Yoldaş S., Kale E., Çokaslan L. B., Deveci E., Güneş B., et al. Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulamasında Hazırlanan Bakım Planlarının Uluslararası Hemşirelik Sınıflandırma Sistemlerine Göre Değerlendirilmesi Makale Tam Makale Yazarlar: Ünal N. Ethical Dilemma in Psychiatry: Real Cases Scenario Kitapta Bölüm Mesleki Kitap Yazarlar: Yıldız A., Özüçetin B., Çokaslan L. B., Kale E., Şekerlisoy M. B., Yoldaş S. Shapıng Cıtıes Frıendly for Chıldren: the Example of Saliha Alptekin Prımary School and Its Near Surroundıngs in Ayrancı Neıghbourhood Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: AYDOĞAN T. G., DİLEK E. F. Cardioprotective role of a magnolol and honokiol complex in the prevention of doxorubicin-mediated cardiotoxicity in adult rats Makale Tam Makale Yazarlar: Aktay I., BİTİRİM C. V., OLĞAR Y., DURAK A., TUNCAY E., BİLLUR D., AKÇALI K. C., TURAN B. Dietary citric acid decreased the theront number of Cryptocaryon irritans (Ciliata) in seawater-adapted tilapia (Oreochromis niloticus) Makale Tam Makale Yazarlar: YAVUZCAN H., HARMANŞA YILMAZ B. Lineer Derin Öğrenme Algoritmalarıyla Damızlık Değer Tahmini Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: KASAKOLU A., KONCAGÜL S. Psychometric properties of the Fonseca Anamnestic Index (FAI) for temporomandibular disorders: Turkish version, responsiveness, reliability, and validity study Makale Tam Makale Yazarlar: Arkan H., Çtaker S., ÜÇOK C. An evaluation of dental paste-like bulk-fill composite wear using intra-oral scanner Makale Tam Makale Yazarlar: Baltacıoğlu İ. H., Demirel G., Öztürk B., Aydın F., Özcan M. Revolutionizing single-use food packaging: a comprehensive review of heat-sealable, water-soluble, and edible pouches, sachets, bags, or packets Makale Derleme Yazarlar: Demircan B., VELİOĞLU Y. S.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.