Ankara Üniversitesi Senatosunun 2022-2023 Eğitim -Öğretim Yılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili Senato Kararı

25 Mayıs 2023

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Araştırma Görevlisi ARDA ÖZDEMİR
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Eccrine Porocarcinoma on an Unusual Location
...
Prof.Dr. LEVENT AKIN
Hukuk Fakültesi
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları 2
...
Araştırma Görevlisi ECE EREN KURAL
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
2019-2020 Yılı Yüzey Araştırmaları
...
Prof.Dr. BAŞAK KOCA ÖZER
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bildiri güncellendi
Pleistocene Period Huma Migration in Western Anatolia
...
Dr.Öğr.Üyesi ERTAN ÜNLÜ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bildiri eklendi
A Phanariot Family in the Eighteenth-century Ottoman World: the Skanavis from Chios
...
Araştırma Görevlisi FULYA BAĞCI
Mühendislik Fakültesi
Makale güncellendi
The nonlinear refraction and absorption dependence on the thermal effect for 4 ns pulse duration in binuclear Zn(II) phthalocyanine solution
...
Prof.Dr. AYHAN ELMALI
Mühendislik Fakültesi
Makale güncellendi
Synthesis, characterization and nonlinear absorption of novel octakis-POSS substituted metallophthalocyanines and strong optical limiting property of CuPc
...
Dr.Öğr.Üyesi HASAN ONUR KELEŞ
Genel Sekreterlik
Bildiri güncellendi
Laparoskopik cerrahi eğitiminde motor öğrenme ve zihinsel iş yükünün çoklu yaklaşım ile değerlendirilmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi HANDE TAHMAZ KARAMAN
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Kırmızı Şaraplarda Antioksidan Kapasite ile Toplam Fenolik Bileşik ve Toplam Monomerik Antosiyanin Düzeylerinin İlişkileri
...
Prof.Dr. BURAK KAYA
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
The surgeon's touch: Impact of surgical glove powder on the formation of capsular contracture
...
Prof.Dr. CEM ÖZKAN
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
A New Laboratory Host Record Ephestia cautella Walker Lepidoptera Pyralidae for an Egg larval Parasitoid Chelonus oculator Panzer Hymenoptera Braconidae and a Possible Rering Method of the Parasitoid on the New Host
...
Dr.Öğr.Üyesi ESMA ASİL
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar
...
Araştırma Görevlisi AFŞİN KOCAKAYA
Veteriner Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
...
Dr.Öğr.Üyesi SELİN ÖZDEN MERHACI
Hukuk Fakültesi
Bildiri eklendi
Geleneksel Ürün Adlarının Korunması ve Sicilin Geleneksel Ürün Adları Bakımından Değerlendirilmesi
...
Prof.Dr. SEVİM BAVBEK
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Evaluation of the oral corticosteroid-sparing effect of tezepelumab in adults with oral corticosteroid-dependent asthma (SOURCE): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
İlahiyat Fakültesi
Proje güncellendi
SOSYAL BİLİMLERDE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMANIN İMKANI: TASAVVUF ÖRNEĞİ
...
Prof.Dr. NEVZAT KONAR
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Improving functionality of chocolate: A review on probiotic, prebiotic, and/or synbiotic characteristics
...
Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA
Hemşirelik Fakültesi
Makale eklendi
Pandemi Döneminde Çocuk Hemşirelerinin Merhamet Yorgunluğu Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma
...
Öğretim Görevlisi VEDAT GÜLTEKİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kataloglamaya İlişkin Standart Çalışmaları ve Adnan Cahit Ötüken’in Alana Katkıları
...
Doç.Dr. ÇAĞLA KUBİLAY KAMİLOĞLU
İletişim Fakültesi
Makale eklendi
İletişim Araştırmaları Tarihinde Kadın Araştırmacıları Hatırlamak: Herta Herzog Örneği (1933-1943)
...
Araştırma Görevlisi ŞİFA ÖZSARI
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
Interpretation of Magnetic Resonance Images of Temporomandibular Joint Disorders by Using Deep Learning
...
Araştırma Görevlisi HELİN ÖZTÜRK
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bildiri güncellendi
Akademide Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrışma Örüntüleri: İletişim Fakülteleri Örneği
...
Prof.Dr. SİBEL AYŞIL ÖZKAN
Eczacılık Fakültesi
Araştırma grubu web sayfası talebi güncellendi
sibelaozkan
...
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR GÜLDÜ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Makale güncellendi
Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Desteğin İşe Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Uzlaşabilirlik Kişilik Özelliğinin Aracılık Rolü
Son Yayınlar
Development of an electrochemical biosensor for the detection of mammary gland carcinoma using molybdenum enhanced poly taurine nano-biofilms confirmed pathological findings Makale Tam Makale Yazarlar: Nasrollahpour H., Khalilzadeh B., Rahbarghazi R., ERK N., Rashidi M., Naseri A. The effect of ylang oil and lemon oil inhalation on labor pain and anxiety pregnant women: A randomized controlled trial Makale Tam Makale Yazarlar: Sirkeci I., ÇAĞAN Ö., Koc S. DETERMINATION OF SOME PHENOLICS AND FATTY ACID COMPOUNDS FROM AN ENDEMIC CEPHALARIA SPECIES IN ANATOLIA ALONG WITH ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY Makale Tam Makale Yazarlar: ERGENE B., KARAASLAN M., Ozler K. I., YILMAZ SARIALTIN S., AKSOY N., SALTAN İŞCAN H. G. On Dirichlet-integrable solutions of left-definite Hamiltonian systems Makale Tam Makale Yazarlar: Ugurlu E., BAYRAM E. A molecularly imprinted polymer-based electrochemical sensor for the determination of tofacitinib Makale Tam Makale Yazarlar: Budak F., Cetinkaya A., Kaya S. I., Atici E. B., ÖZKAN S. A. A Phanariot Family in the Eighteenth-century Ottoman World: the Skanavis from Chios Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÜNLÜ E. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Türk Tarihçiliğine Katkı Sunmuş İki Yeniçağ Tarihçisi: Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal ve Prof. Dr. Mahmut Hasan Şakiroğlu Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: ÜNLÜ E. Geleneksel Ürün Adlarının Korunması ve Sicilin Geleneksel Ürün Adları Bakımından Değerlendirilmesi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÖZDEN MERHACI S. The adductor magnus tendon is a viable option for medial patellofemoral ligament reconstruction, but with a busy surrounding neurovascular topography Makale Tam Makale Yazarlar: GÜNGÖR Y., Veizi E., YILMAZ M., AÇAR H. İ., Bozkurt M. Synthetic nano-hydroxyapatite as an alternative phosphorus source for wheat grown under field conditions Makale Tam Makale Yazarlar: Taskin H., GÜNEŞ A. Effect of Synthetic Nano-Calcium Borate as an Alternative Boron Fertilizer on the Growth and Boron Utilization of Sunflower Plant Makale Tam Makale Yazarlar: Aydogan B., TAŞKIN M. B., GÜNEŞ A. Impact toughness improvement of high boron-chromium steel by different isothermal heat treatment durations Makale Tam Makale Yazarlar: MURATHAN Ö. F., KOCATEPE K., ERDOĞAN M. Observation of the Suitability of Single Strains of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus delbrueckii spp. bulgaricus Isolated from Local Dairy Sources in Turkey as Yogurt Starter Combinations Makale Tam Makale Yazarlar: Uzunsoy I., Ozturkoglu Budak S., Sanlı T., Taban B., Aytac A., Yazıhan N., Bas A. L., Ozer B. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ KAPSAMINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KAYNAK KODA ÇEVRİLMESİ Makale Tam Makale Yazarlar: ÖZDEN MERHACI S. Retrospective evaluation of the morpometric and morphological anatomy of the occipital condyle, hypoglossal canal and foramen magnum in Turkish populaton with CBCT Makale Tam Makale Yazarlar: EVLİ C., KOLSUZ M. E., ORHAN K. The Maternal Body and Reproductive Imagery in Milton: A Kristevan Analysis of the Birth and Womb Images in Paradise Lost Makale Tam Makale Yazarlar: ALBAYRAK G. Influence of voxel size and filter type on detecting vertical root fracture using cone-beam computed tomography Makale Tam Makale Yazarlar: KOLSUZ M. E., EVLİ C., AKSOY U., Koohnavard M., Aksoy S., ORHAN K. Parameters and methods used in flood susceptibility mapping: a review Makale Derleme Yazarlar: Kaya C. M., DERİN CENGİZ L. Evaluation of fixation characteristics in amblyopia using microperimetry Makale Tam Makale Yazarlar: Altinbay D., ŞAHLI E., BİNGÖL KIZILTUNÇ P., ATİLLA H. The electrochemical quantitation method for sugammadex via a molecularly imprinted polymer-based sensor Makale Tam Makale Yazarlar: ÖZÇELİKAY AKYILDIZ G., Cetinkaya A., Atici E. B., ÖZKAN S. A.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.