Faslı ve İspanyol Öğrenciler, Tarihi Maçı Üniversite Yönetimi ile Birlikte İzledi

Ankara Üniversitesinde öğrenim gören Faslı ve İspanyol öğrenciler, milli futbol takımlarının karşı karşıya geldiği Dünya Kupası maçını üniversite yönetimi ve Türk arkadaşlarıyla birlikte izledi.

07 Aralık 2022

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Prof.Dr. GÜLSÜM KİLLİ YILMAZ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale güncellendi
SAHA TÜRKÇESİNDE AYI İLE İLGİLİ ÖRTMECE SÖZ VARLIĞI
...
Prof.Dr. METİN GÜNER
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Ağaç Özelliklerinin Makinalı Hasada Uygunluğunun Belirlenmesi
...
Öğretim Görevlisi HÜSEYİN ÖZÇELEBİ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kitap güncellendi
Cumhuriyet Döneminde Edebi Eleştiri 1939-1950
...
Prof.Dr. METİN PİŞKİN
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
2001 Yılı Aile Raporu
...
Prof.Dr. BEDRİYE ÖNCÜ ÇETİNKAYA
Tıp Fakültesi
Bildiri eklendi
A.Ü.T.F Psikiyatri Polikliniklerine Başvuran ve Somatoform Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Özellikleri
...
Doç.Dr. BANU KAŞKATEPE
Eczacılık Fakültesi
Etkinlik organizasyonu güncellendi
ISOPS-13
...
Prof.Dr. AYŞE NURTEN ÖZDEMİR
Eczacılık Fakültesi
Proje eklendi
Antibiyotik yüklü implante biyodegredabl nanofiberlerin ortopedik protez enfeksiyonu tedavisinde kullanımının ratlarda invivo değerlendirilmesi
...
Doç.Dr. MÜJDE ERYILMAZ
Eczacılık Fakültesi
Etkinlik organizasyonu güncellendi
PHARMANKARA III
...
Prof.Dr. CEVRİYE ERGÜL
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bildiri güncellendi
Sesbilgisel işlemleme okumayı öğrenme sürecindeki başarıyı yorduyor mu? Boylamsal Bir Çalışma
...
Araştırma Görevlisi RUMEYSA ÇAKIR
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bildiri güncellendi
Sözel dil ölçümleri, hızlı isimlendirme ile erken okuryazarlık becerileri arasındaki ilişkiler
...
Dr.Öğr.Üyesi BURCU KILIÇ TÜLÜ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bildiri güncellendi
Anasınıfında harf bilgisi düşük ve yüksek olan çocukların ilkokuldaki okuma, okuduğunu anlama ve yazma başarılarının karşılaştırılması.
...
Doç.Dr. SEHER YALÇIN
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bildiri güncellendi
Okuduğunu anlamanın anasınıfındaki yordayıcıları
...
Araştırma Görevlisi SAMET BURAK TAYLAN
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Imitation and intention understanding in typically developing children and children with autism spectrum disorder
...
Prof.Dr. UFUK TAVKUL
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bildiri eklendi
Karaçay-Malkar Türkçesinde Uvçu Til (Avcı Dili) Adı Verilen Örtmece Dili Üzerine
...
Doç.Dr. ERKAN PEHLİVAN
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
CHANGES OF THYROID HORMONES IN DIFFERENT PHYSIOLOGICAL PERIODS IN WHITE GOATS
...
Prof.Dr. İMAN ASKERBEYLİ
Mühendislik Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
International Conference on Modern Trend in Physics
...
Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM FİDAN
İlahiyat Fakültesi
Kitap güncellendi
Klasik Arap Edebiyatından Yol Gösteren Öğütler
...
Prof.Dr. MÜŞERREF ÖNAL
Fen Fakültesi
Makale eklendi
Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Salvia Fruticosa Mill. Extract and the Effect of Synthesis Parameters on Their Formation, Antioxidant, and Electro- Catalytic Activity
...
Prof.Dr. SONER GÜNDÜZÖZ
İlahiyat Fakültesi
Kitap güncellendi
Arapça YÖKDİL-YDS-YDT Sosyal Bilimler
...
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ERSAY YÜKSEL
İlahiyat Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Tarihin Engin Sularında Vahdettin Engin’e Armağan
...
Prof.Dr. NAHİDE BOZKURT
İlahiyat Fakültesi
Makale eklendi
Abbasilerde İktidarın Meşruiyeti Üzerine Bir Analiz Islamiyat cilt 3 no 3 ss 147 158 2000
...
Prof.Dr. SERAP AKYÜREK
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Evaluation of Nutritional Status and Anxiety Levels in Patients Applying to the Radiation Oncology Outpatient Clinic during the COVID-19 Pandemic: Turkish Society for Radiation Oncology Group Study (TROD 12:02)
...
Prof.Dr. TİMUR GÜLTEKİN
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale güncellendi
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Maksiller Sinüsten Cinsiyet Tayini
...
Prof.Dr. EROL DEMİR
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bildiri güncellendi
Kent Yoksul Ailelerinin Geçim Stratejileri
...
Araştırma Görevlisi EZGİ KAYA HAYATSEVER
İletişim Fakültesi
Bildiri eklendi
Floresan Işığında Görünmez Olanlar AVM de Sınıf İçi İletişim
...
Prof.Dr. RİFAT ERTEN
Hukuk Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
...
Prof.Dr. SELDA KILIÇ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Yücel Özkaya'ya Armağan Yazılar,
...
Prof.Dr. ÜLKER ÖKTEM
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği güncellendi
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
Son Yayınlar
ADHERENCE AND PERMANENCE TO PHYSICAL ACTIVITY IN THE ELDERLY Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: EROL B. N. Anasınıfında harf bilgisi düşük ve yüksek olan çocukların ilkokuldaki okuma, okuduğunu anlama ve yazma başarılarının karşılaştırılması. Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Ergül C., Ökcün Akçamuş M. Ç. , Kılıç Tülü B., Akoğlu G., Bahap Kudret Z. Geçmişten Geleceğe Köprü-Ahîlik ve Ahî Evran Kitabı Kitapta Bölüm Araştırma Kitabı Yazarlar: İslamoğlu A. Freire ve Öğretmen: Eleştirel Pedagoğun ErdemleriÜzerine Makale Tam Makale Yazarlar: Çelik R. Son Buhara Emiri Muhammed Alim Han’ın Cemiyeti Akvam’a Gönderdiği Memorandum Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: Gürer A. Ş. Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Çin’de Kurulan Yünnan Sultanlığı ve Prens Hasan’ın İstanbul Ziyareti Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: Gürer A. Ş. İyi ve zayıf okuyucularda okuma ve okuduğunu anlama gelişiminin yordayıcılarının boylamsal olarak incelenmesi. Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ERGÜL C., ÖKCÜN AKÇAMUŞ M. Ç. , YALÇIN S., KILIÇ TÜLÜ B., AKOĞLU G., Bahap Kudret Z. Evaluation of Nutritional Status and Anxiety Levels in Patients Applying to the Radiation Oncology Outpatient Clinic during the COVID-19 Pandemic: Turkish Society for Radiation Oncology Group Study (TROD 12:02) Makale Tam Makale Yazarlar: Caloglu V. Y. , AKMANSU M., YALMAN D., Gul S. K. , KOÇAK Z., Alicikus Z. A. , Serarslan A., AKYÜREK S., Mustafayev T. Z. , DEMİRÖZ ABAKAY C., et al. Mehmet Akif Ersoy'da Yeniden Diriliş Arketipi Makale Tam Makale Yazarlar: ÇETİN N. Using Both Classical and Chemometric Chromatographic Measurements to Quantify and Monitor the in-vitro Dissolution Profiles of Lamivudine and Zidovudine in Combined Tablets Makale Tam Makale Yazarlar: DİNÇ E., Ozdemir N., Tilkan M. G. , Rouhani G., BIYIK E., Vu Dang Hoang V. D. H. ŞİZOFRENİ HASTALARINDA ÖZGÜR İRADE İNANCININ İÇ GÖRÜ VE İLAÇ UYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Yılmaz İ. V. , Akyol Ertekin İ., Bayraktar H. A. , Çolak B., Öncü Çetinkaya B. TRANS ERKEKLERİN FERTİLİTE VE EBEVEYNLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Onar D., Yıldırım B., Çolak B., Öncü Çetinkaya B. ORTOREKSİYA NERVOZA: PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE BELİRTİLER İLE İLİŞKİSİ Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Yıldırım B., Onar D., Çolak B., Öncü Çetinkaya B. İletişim Öğrencilerinin Medya Sektörüne ve İletişim Eğitimine Bakışı Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Dinçer Ö. Variance-mean mixture of multivariate normal distribution and weighted gamma distribution: properties and applications Makale Tam Makale Yazarlar: Dogru F. Z. , Arslan O. Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Salvia Fruticosa Mill. Extract and the Effect of Synthesis Parameters on Their Formation, Antioxidant, and Electro- Catalytic Activity Makale Tam Makale Yazarlar: ERKAKAN D., DİKER N. Y. , ÖNAL M., ÇANKAYA İ. İ. Wavelet Signal Processing Tools for Quantifying and Monitoring the in-vitro Dissolution Profiles of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine in Tablets Makale Tam Makale Yazarlar: DİNÇ E., Özdemir N., ÜSTÜNDAĞ Ö., BIYIK E., Tilkan G., Hoang V. D. Development of salting-out extraction methodology for the determination of piroxicam from polymeric based nanocarriers and biological samples Makale Tam Makale Yazarlar: Tok K. C. , Gümüştaş M., Şengel Türk C. T. , Amasya G., Bayram B., Arıoğlu İnan E. Spektroskopik ve Elektrokimyasal Tekniklerle Antikanser İlaç Azasitidin-DNA Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: UNAL D. N. , NIMAL R., ERKMEN C., BOZAL PALABIYIK B., SIDDIQ M., EREN G., SHAH A., USLU B. Yeşil kimya tabanlı elektroanalitik sensor hazırlamada soğuk plazma kullanımı Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: KANBEŞ DİNDAR Ç., BOZAL PALABIYIK B., USLU B.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.