Ankara Üniversitesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri Takvimi

 Mezuniyet Törenleri Takvimini görmek için tıklayınız …

05 Haziran 2023

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Öğretim Görevlisi HACI EKBER FERGANİ
İlahiyat Fakültesi
Bildiri güncellendi
Араб халқ мақолларининг шакилланиш манбалари
...
Prof.Dr. NURCAN YABANCI AYHAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Prevalence of overweight, obesity and abdominal obesity in Health Sciences Faculty students
...
Araştırma Görevlisi NİDA TOKAÇ ER
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Makale güncellendi
Prevalence of overweight, obesity and abdominal obesity in Health Sciences Faculty students
...
Prof.Dr. MURAT FAİK ERDOĞAN
Tıp Fakültesi
Bildiri eklendi
Long-Term Effects of Radioiodine Treatment on Thyroid Functions, Thyroid Volume, Nodule Volume and Ultrasonographic Features in Patients with Toxic Adenoma and Toxic Multinodular Goitre
...
Öğretim Görevlisi MELEK KARAASLAN
Eczacılık Fakültesi
Öğrenci projeleri eklendi
Gıdalarda Böceklenmeye Karşı Doğal İçerikli Şerit Geliştirilmesi İçin Fizibilite Çalışması
...
Doç.Dr. HAYAT EBRU ERDOST ÇOLAK
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Örgütsel Davranışta Güncel Konular
...
Doç.Dr. CEMİL KUTLUTÜRK
İlahiyat Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Dinler Tarihi kurumsallaşma süreci- Prof.Dr. A. Küçük'e Armağan,
...
Prof.Dr. GÜVEN SAYILGAN
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Makale eklendi
Dividend Behaviour of Industrial Companies: Sample Selection Bias Revisited
...
Araştırma Görevlisi FULYA AKGÜL GÖK
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin İyimserlik Eğilimleri ve Yaşam Doyumu İlişkisi
...
Doç.Dr. ÖĞÜNÇ MERAL
Veteriner Fakültesi
Makale güncellendi
Promoting antihepatocellular carcinoma activity against human HepG2 cells via pyridine substituted palladium complexes: in vitro evaluation and QSAR studies
...
Doç.Dr. ERKAN TUNCAY
Tıp Fakültesi
Akademi dışı deneyim eklendi
Danışman
...
Araştırma Görevlisi KENAN CAN TOK
Adli Bilimler Enstitüsü
Makale güncellendi
Chemical Screening and Antibacterial Activity of Crude Extracts of Chlorella sp. in Culture
...
Dr.Öğr.Üyesi BORA AKAT
Diş Hekimliği Fakültesi
Makale güncellendi
Ultrasonographic and electromyographic evaluation of three types of occlusal splints on masticatory muscle activity, thickness, and length in patients with bruxism
...
Prof.Dr. EYÜP DUMAN
Mühendislik Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Fizik 1
...
Doç.Dr. MÜJDE ERYILMAZ
Eczacılık Fakültesi
Makale güncellendi
The Effects of Antiperspirant Aluminum Chlorohydrate on the Development of Antibiotic Resistance in Staphylococcus epidermidis
...
Araştırma Görevlisi İSMAİL UĞUR AKSOY
İletişim Fakültesi
Bildiri eklendi
Yeni Medya Temelli Afet İletişim Çalışmaları: AFAD’ın Kahramanmaraş Merkezli Depremlere Yönelik Web İçerik Üretiminin Çözümlenmesi Örneği
...
Öğretim Görevlisi ZEYNEP KAYACIK
Rektörlük
Makale eklendi
KÜLTÜR ANLATIBİLİMİ: KARAYİP’LERDEN BİR TARİHİ ROMAN İNCELEMESİ: JULIA ÁLVAREZ’İN KELEBEKLER ZAMANI
...
Prof.Dr. FATİH KESKİN
İletişim Fakültesi
Bildiri eklendi
Küresel Korkular ve Krizler: COVID Örneği Üzerinden Tarihsel Olarak Salgın Hastalıkların Anlatısı ve Görsel Tasvirleri
...
Prof.Dr. FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI TOPLUMLAR
...
Araştırma Görevlisi MURAT MUTLU
Diş Hekimliği Fakültesi
Bildiri eklendi
MARSUPYALİZASYON VE KLİNİK ÖNEMİ
...
Prof.Dr. GÜLEN BAŞCANBAZ TUNCA
Fen Fakültesi
Makale eklendi
On Stancu Operators Depending on a Non-Negative Integer
...
Doç.Dr. ŞEBNEM BUDAK
Ziraat Fakültesi
Makale eklendi
Multi-mycotoxin production of cheese-derived fungal strains in vitro and in cheese models
...
Dr.Öğr.Üyesi HASAN ONUR KELEŞ
Genel Sekreterlik
Bildiri eklendi
Single cell epitaxy by acoustic picolitre droplets
...
Araştırma Görevlisi AYBÜKE ÇELİK
Eczacılık Fakültesi
Akademi dışı deneyim güncellendi
Research Fellow
...
Prof.Dr. HAKAN SUNAY
Spor Bilimleri Fakültesi
Davetli kongre/sempozyum güncellendi
2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi
...
Doç.Dr. ÖMER ACAR
İlahiyat Fakültesi
Makale güncellendi
Treatment efficacy of ribociclib or palbociclib plus letrozole in hormone receptor-positive/HER2-negative metastatic breast cancer
Son Yayınlar
DETERMINATION OF SOME PHENOLICS AND FATTY ACID COMPOUNDS FROM AN ENDEMIC CEPHALARIA SPECIES IN ANATOLIA ALONG WITH ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY Makale Tam Makale Yazarlar: ERGENE B., KARAASLAN M., Ozler K. I., YILMAZ SARIALTIN S., AKSOY N., SALTAN İŞCAN H. G. Yeni Medya Temelli Afet İletişim Çalışmaları: AFAD’ın Kahramanmaraş Merkezli Depremlere Yönelik Web İçerik Üretiminin Çözümlenmesi Örneği Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: AKSOY İ. U. Küresel Korkular ve Krizler: COVID Örneği Üzerinden Tarihsel Olarak Salgın Hastalıkların Anlatısı ve Görsel Tasvirleri Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: KESKİN F. Multi-mycotoxin production of cheese-derived fungal strains in vitro and in cheese models Makale Tam Makale Yazarlar: Budak Ş., Akal Demirdöğen H. C. The Potential Role of POR*28 and CYP1A2*F Genetic Variations and Lifestyle Factors on Clozapine and N-DesmethylClozapine Plasma Levels in Schizophrenia Patients Makale Tam Makale Yazarlar: Demirbügen Öz M., Ozdemir F., Tok K. C., Dural E., Kir Y., Ulusoy M., Gümüştaş M., Baskak B., Süzen H. S. Long-Term Effects of Radioiodine Treatment on Thyroid Functions, Thyroid Volume, Nodule Volume and Ultrasonographic Features in Patients with Toxic Adenoma and Toxic Multinodular Goitre Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Koç I., Bahçecioğlu Mutlu A. B., Avcı Merdin F., Araz M., Erdoğan M. F. Oxidative stress in thyroid disease? Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Erdoğan M. F. Localization studies in 443 patients with primary hyperparathyroidism by using a stepwise approach Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Balcı G., Bahçecioğlu Mutlu A. B., Avcı Merdin F., Erdoğan M. F. KÜLTÜR ANLATIBİLİMİ: KARAYİP’LERDEN BİR TARİHİ ROMAN İNCELEMESİ: JULIA ÁLVAREZ’İN KELEBEKLER ZAMANI Makale Tam Makale Yazarlar: Kayacık Z. Effect of PDYN and OPRK1 polymorphisms on the risk of alcohol use disorder and the intensity of depressive symptoms Makale Tam Makale Yazarlar: Ozkan-Kotiloglu S., AKYÜZLÜ D., Yurdakul R., Yildirim M. A., Ozgur-Ilhan I. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin İyimserlik Eğilimleri ve Yaşam Doyumu İlişkisi Makale Tam Makale Yazarlar: PAK M., GÖK F. A., E. The Effects of Antiperspirant Aluminum Chlorohydrate on the Development of Antibiotic Resistance in Staphylococcus epidermidis Makale Tam Makale Yazarlar: Aras A., Rızvanoğlu S. S., Tanriverdi E. S., Karaca B., Eryılmaz M. SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI TOPLUMLAR Kitap Mesleki Kitap Yazarlar: İlhan Esgin M., Çakıroğlu F. P. SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI TOPLUMLAR Kitapta Bölüm Araştırma Kitabı Yazarlar: İlhan Esgin M., Çakıroğlu F. P. Turkiye- India Historical Relations Kitapta Bölüm Araştırma Kitabı Yazarlar: Kutlutürk C. Association of OPRK1 rs963549 and rs997917 polymorphisms with opioid use disorder and the related phenotypes Makale Tam Makale Yazarlar: Ozkan-Kotiloglu S., AKYÜZLÜ D., Yalcin-Sahiner S., Ayaz N. Chemical Screening and Antibacterial Activity of Crude Extracts of Chlorella sp. in Culture Makale Tam Makale Yazarlar: Tok K. C., Erbil G. Ç., Yayla Ş., Kiymaci M. E., Hürkul M. M. “Hisse Senedi İlk Halka Arzlarının Kısa ve Uzun Dönemli Performans Analizi: Borsa İstanbul Örneği (1993-2020)”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yayımlanmak Üzere Kabul Edildi (Ocak, 2023 – Cafer Bakırhan ile) Makale Tam Makale Yazarlar: Bakırhan C., SAYILGAN G. Promoting antihepatocellular carcinoma activity against human HepG2 cells via pyridine substituted palladium complexes: in vitro evaluation and QSAR studies Makale Tam Makale Yazarlar: Meral Ö., Emen F. M., Kutlu E., Demirdöğen R. E., Kınaytürk N. K., Kısmalı G., Konak Ş. Şirketler Hukuku Şerhi Kitapta Bölüm Mesleki Kitap Yazarlar: SAYILGAN G., ŞENOCAK K.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.