Ankara Üniversitesinden Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan’a Fahri Doktora

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’a Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildi. Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin […]

18 Nisan 2024

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç.Dr. İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ
Hemşirelik Fakültesi
Bildiri eklendi
Gebelik ve Anoreksiya Nevroza
...
Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ SEZER
Hemşirelik Fakültesi
Bildiri güncellendi
Öğrencilerde obstetrik şiddet algısı ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması
...
Araştırma Görevlisi FATMA JALE GÜL ÇORUK
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Araştırma grubu üyeliği güncellendi
A.Ü. Araştırma Dekanlığı Araştırma Performansı Değerlendirme Endeksi Çalışmaları Bölüm Temsilciliği
...
Prof.Dr. EMİNE ÖZMETE
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı
...
Öğretim Görevlisi YILDIZ ÇİÇEK SİVRİ TURHAN
Devlet Konservatuvarı
Sanatsal etkinlik eklendi
Albüm, French Harpsichord Pieces On The Piano
...
Prof.Dr. ORHAN ÇAKIR
Fen Fakültesi
Makale güncellendi
Study of High-Transverse-Momentum Higgs Boson Production in Association with a Vector Boson in the qqbb Final State with the ATLAS Detector
...
Prof.Dr. ERHAN ÖZTEPE
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
Kültürel Miras Değerlerimiz: Alexandria Troas Arkeolojik Kazısı Çalışmaları
...
Prof.Dr. CEYHAN ÖZBEYAZ
Veteriner Fakültesi
Akademi dışı deneyim eklendi
Hayvan Islahı ve Yetiştiriciliği Çağrılı Projeler Danışmanı
...
Prof.Dr. SUNA TOKGÖZ YILMAZ
Tıp Fakültesi
Ödül güncellendi
Sözel Üçüncülük Ödülü
...
Doç.Dr. KLEVIS KOLASI
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Makale eklendi
Reconciling Tensions in the Analysis of Bourgeois Revolutions: A Critical Realist Approach
...
Doç.Dr. DİLEK AKYÜZLÜ
Adli Bilimler Enstitüsü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
...
Prof.Dr. MEHMET TEKEREK
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Human-Robot Interaction with Social Humanoid Robots
...
Öğretim Görevlisi ÖZGE ŞAHİN
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Strontium biofortification in soil and hydroponic grown tomato and lettuce
...
Doç.Dr. ARZU ÇELİK OĞUZ
Ziraat Fakültesi
Makale eklendi
Leaf Diseases of Wild Barley (Hordeum spontaneum) in Bingöl University Campus, Turkey
...
Doç.Dr. ŞENAY SABAH ÇELİK
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Makale eklendi
Sürdürülebilir tüketim eğilimi ekseninde Kolektif Psikolojik Sahiplik ve Çevresel Değerlerin incelenmesi
...
Prof.Dr. AYLİN ÜSTÜNDAĞ
Eczacılık Fakültesi
Bildiri eklendi
In Vitro Comparison of the Potential DNA Damage Effects of H2O2 and Etoposide for 30 and 60 Minutes Exposures With The Comet Assay
...
Dr.Öğr.Üyesi KUTLUK BİLGE ARIKAN
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
Identification of Linear Handling Models for Road Vehicles
...
Öğretim Görevlisi SEYYİDE SARIÇAM İNCE
Veteriner Fakültesi
Makale eklendi
Distribution of antimicrobial resistance and virulence markers in chicken originated Proteus mirabilis isolates
...
Araştırma Görevlisi SEDAT SEVİN
Veteriner Fakültesi
Makale güncellendi
Anti-Inflamatory Activities of Novel Chalcone Derivatives
...
Prof.Dr. AHMET ÇAKIR
Veteriner Fakültesi
Kitapta bölüm güncellendi
Veteriner Anatomi – Konu Anlatımı ve Atlas
...
Doç.Dr. HASAN NAZIR
Fen Fakültesi
Verdiği ders eklendi
Kimyada Yapay Zeka Uygulamaları
...
Dr.Öğr.Üyesi ŞENAY TOPUZ
Hemşirelik Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
...
Dr.Öğr.Üyesi NİSA HARİKA GÜZEL KÖŞKER
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Verdiği ders eklendi
Race and Gender in American Theater
...
Prof.Dr. MUAMMER GÖNCÜOĞLU
Veteriner Fakültesi
Makale güncellendi
Vancomycin-variable enterococci in sheep and cattle isolates and whole-genome sequencing analysis of isolates harboring vanM and vanB
Son Yayınlar
Software Performance of the ATLAS Track Reconstruction for LHC Run 3 Makale Tam Makale Yazarlar: Aad G., Abbott B., Abeling K., Abicht N., Abidi S., Aboulhorma A., Abramowicz H., Abreu H., Abulaiti Y., Acharya B., et al. New Path Development Process in the Evolution of Tourism Destination: The Case of Cappadocia Bildiri Yayınlanmadı Yazarlar: Canbulat H., Yavan N. Sürdürülebilir tüketim eğilimi ekseninde Kolektif Psikolojik Sahiplik ve Çevresel Değerlerin incelenmesi Makale Tam Makale Yazarlar: SABAH ÇELİK Ş., YAŞA ÖZELTÜRKAY E. Anti-Inflamatory Activities of Novel Chalcone Derivatives Makale Tam Makale Yazarlar: Yalçın E., Sevin S., Uyar R., Ayaz F. Detection of Orthorexia Nervosa with the Turkish Version of ONI in Dietitians: A Pilot Study Makale Tam Makale Yazarlar: Kaya S., Uzdil Z., Çakıroğlu F. P. Immunohistochemical localization and expression of heat shock proteins (HSP27, HSP60, HSP70, and HSP90) during the oestrous cycle, pregnancy, and lactation in rat ovaries Makale Derleme Yazarlar: Kandil B., Kurtdede N., Bayraktaroğlu A. G. Distribution of antimicrobial resistance and virulence markers in chicken originated Proteus mirabilis isolates Makale Tam Makale Yazarlar: Sarıçam İnce S., Akan M. Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2023 Kitapta Bölüm Araştırma Kitabı Yazarlar: Çoruk F. J. G. Reconciling Tensions in the Analysis of Bourgeois Revolutions: A Critical Realist Approach Makale Tam Makale Yazarlar: Kolası K. Study of High-Transverse-Momentum Higgs Boson Production in Association with a Vector Boson in the qqbb Final State with the ATLAS Detector Makale Tam Makale Yazarlar: Aad G., Abbott B., Abbott D., Abed Abud A., Abeling K., Abhayasinghe D., Abidi S., Aboulhorma A., Abramowicz H., Abreu H., et al. Human-Robot Interaction with Social Humanoid Robots Makale Tam Makale Yazarlar: BAL F., TEKEREK M., PALACZ M., GÖK M., ŞİMŞİR R. Geochemical and isotopic characteristics of the Emir geothermal waters in Kula area, western Anatolia Makale Tam Makale Yazarlar: Gökgöz A., Mutlu H., Demirel Ö. TESS Cycle 2 observations of roAp stars with 2-min cadence data Makale Tam Makale Yazarlar: Holdsworth D. L., Cunha M. S., Lares-Martiz M., Kurtz D. W., Antoci V., Barcelo Forteza S., De Cat P., Derekas A., Kayhan C., ÖZUYAR D., et al. Bakım Verenin Yapay Bozukluğu (Munchausen By Proxy Sendromu) ve Sosyal Hizmet Müdahalesi Makale Derleme Yazarlar: ARSLAN ŞAHBAZ E. E. Modernleşme Sorunsalı Çerçevesinde Yahya Kemal’in Şiirinde Mûsikî Makale Tam Makale Yazarlar: Ozgurel E. G. Orta Anadolu-Sivas’ta Paleolitik Çağ Kalıntıları Makale Tam Makale Yazarlar: AÇIKKOL YILDIRIM A., baykara i., Gökkurt S. T., Ay F. Does Food Elimination Based on Immunoglobulin G Antibodies Diminish Tension-Type Headache?A Randomised Cross-Over Study Makale Tam Makale Yazarlar: Durmaz Çelik F. N., SENER H. O. Strontium biofortification in soil and hydroponic grown tomato and lettuce Makale Tam Makale Yazarlar: Şahin Ö., Babar S. K., Deniz Yağcıoğlu K., Kadıoğlu Y. K., Güneş A. Vaka Yöneticileri İçin Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerine Uyum Ölçeği (VITU): Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Makale Tam Makale Yazarlar: OLCUM H. I., TURGAL E., Mirza H., Yazla E., BUZLU S. Comparison of the sugar and organic acid components of seventeen table grape varieties produced in Ankara (Türkiye): a study over two consecutive seasons Makale Tam Makale Yazarlar: Kunter B., Unal O. B., Keskin S., Hatterman-Valenti H., Kaya O.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.