HABERLER

22
Ekim

2022-2023 Akademik Yılı JeanMonnet Burs Başvuruları Programı

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesabatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen, 2022-2023 akademik yılında 160 kişiye verilmesi planlanan Jean Monnet Burs programının duyurusunun 24 Eylül
2021 tarihinde yayımlandığı, programın son başvuru tarihinin 29 Kasım 2021 olduğu ve bursun kapsamı, başvuru koşulları ile sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelere https://www.ab.gov.tr/  ve https://www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/ adreslerinden ulaşılabilceği bildirilmiş olup ilgililere duyurulur.