2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 Yılı 3. Dönem Çağrısı

2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile
üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla
araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla açılan çağrıya https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2209-b-universite-ogrencileri-sanayiye-yonelik-arastirma-projeleri-destegi-programi-2021-yili-3

linkinden erişilebilmektedir.

Diğer

tümünü görüntüle