HABERLER

28
Nisan

28 Nisan 2020 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

İş yerinde sağlık ve güvenlik hayat kurtarabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılından beri, her sene 28 Nisan’ı Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günü olarak farklı bir tema ile kutlamaktadır. COVID-19 pandemisi nedeniyle olağan dışı günler yaşadığımız 2020 yılında ILO, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günü için “İş yerinde sağlık ve güvenlik hayat kurtarabilir- Safety and health at work can save lives”  temasını belirlemiştir. Pandemi sürecinde önceliğimiz hayata tutunabilmek, sağlığımızı korumaktır, ancak toplumda çalışmak zorunda kalan büyük bir kesim olması nedeniyle iş yerlerini nasıl daha sağlıklı ve güvenli hale getirebiliriz ?” sorusu önem kazanmaktadır.

ILO bu süreçte “Pandemi karşısında iş yerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması” isimli bir rehber yayınlamıştır (www.ilo.org). Rehbere göre ILO’nun pandemi sonrası için çalışma yaşamına ilişkin öngörüleri; işsizlik ve kısmi istihdamda artış, iş sağlığı güvenliği şartlarında olumsuzlaşma, sosyal korumaya erişimin azalması, savunmasız grupların iş gücü piyasasında daha çok etkilenebilecek olmasıdır.

ILO Rehberi’nde öngörülerin yanı sıra, işverenlere ve çalışanlara yönelik önemli hatırlatmalar mevcuttur. Salgın süresince işte sağlık ve güvenliğin nasıl sağlanması gerektiğine, “Acil Durum Hazırlıkları”na ve yönetim sistemleriyle olan entegrasyonuna dikkat çekilmekte, salgın süresince risk yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine yönelik bilgiler verilmekte, iş yerlerindeki herkesin bu sürece doğru şekilde katılımının nasıl olması gerektiğine değinilmektedir.

Türkiye tüm kurum ve kuruluşlarıyla bilimsel danışmanlık temelinde ve toplumla birlikte COVID-19 pandemisine karşı mücadele vermektedir. Ankara Üniversitemiz de,  salgın sürecinde tüm paydaşları ile otoritelerce alınan ortak kararları hayata geçirme, işi sürdürme, bilgi üretimi ve paylaşımı, genel koruma önlemlerinin hayata geçirilmesi, üniversitemiz çalışma ortamlarında iş organizasyonu, eğitim, denetim, koruyucu uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlılık ve çalışanların psikososyal açıdan desteklenmesi gibi konularda büyük çaba ve hassasiyet göstermektedir.

İçinde bulunduğumuz zor günleri sağlık ve güvenliğe bağlılık temelinde, görev ve sorumluluklarımızın bilincinde hep birlikte atlatacağımıza olan inancımız tamdır. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününün tüm dünyada süren pandemi ve ardından yaşanması olası tüm sorunlara karşı mücadelelere katkı sağlamasını, tüm üniversite çalışanlarımız, öğrencilerimiz, çalışma ortaklarımız ile sağlık ve güvenlik dolu günlerde buluşmayı dileriz.

Ankara Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü