Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç.Dr. İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ
Hemşirelik Fakültesi
Davetli kongre/sempozyum eklendi
6. Uluslararası / 7. Ulusal Ebelik Kongresi
...
Doç.Dr. PINAR ACAR BOZKURT
Fen Fakültesi
Makale eklendi
Irreversible ammonia adsorption on asphaltite bottom ash: A thermodynamic approach
...
Doç.Dr. MEHMET METİN ÖZGÜVEN
Ziraat Fakültesi
Davetli konuşmalar eklendi
Tarımda Dijitalleşme
...
Doç.Dr. SEVİNÇ KIRAN
Ziraat Fakültesi
Proje güncellendi
Tuzlu ve kurak alanların değerlendirilmesinde ketencik ve tatlı sorgumun alternatif bitki olarak potansiyellerinin saptanması
...
Dr.Öğr.Üyesi PERİHAN ŞENEL TEKİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Makale güncellendi
Sağlık Bilgi Yönetimi Perspektifinden Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Tarihi Bir İnceleme
...
Prof.Dr. CAHİT ÜÇOK
Diş Hekimliği Fakültesi
Makale güncellendi
THE RELATIONSHIP OF PAIN CATASTROPHIZING AND ACTIVITY PAIN SEVERITY WITH BITING FORCE AND JAW MUSCLE STRENGTH IN INDIVIDUALS WITH TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTION
...
Prof.Dr. NİLSUN BAĞIŞ
Diş Hekimliği Fakültesi
Makale güncellendi
Re: re: Comparison of the quality of life (QoL) of patients with mandibular third molars and mild pericoronitis treated by extraction or by a periodontal approach
...
Prof.Dr. NEVZAT KONAR
Ziraat Fakültesi
Makale eklendi
Effect of Pigment Composition of Porphyridium Cruentum as Continuously Culture Method in Industrial Scale Tubular Photobioreactor
...
Doç.Dr. SEÇKİN DOĞANER
Spor Bilimleri Fakültesi
Makale eklendi
Spor İşletmeciliğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
...
Prof.Dr. METEHAN ÇİÇEK
Genel Sekreterlik
Makale güncellendi
The effect of familial sinistrality on the relation between schizophrenialike thinking and pseudoneglect
...
Doç.Dr. EKREM ÇAĞATAY ÇOLAKOĞLU
Veteriner Fakültesi
Bildiri eklendi
A CASE OF AORTIC DISSECTION IN A CAT
...
Dr.Öğr.Üyesi ARDA BÜYÜKSUNGUR
Diş Hekimliği Fakültesi
Makale eklendi
Multifunctional Silk Fibroin/Carbon Nanofiber Scaffolds for In Vitro Cardiomyogenic Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells and Energy Harvesting from Simulated Cardiac Motion
...
Prof.Dr. MURAT FAİK ERDOĞAN
Tıp Fakültesi
Bildiri eklendi
Pitfalls in sonographic nodule diagnosis; comparisonof different risk stratification systems and more
...
İdari Personel MELTEM BAY
Kök Hücre Enstitüsü
Tez güncellendi
Hematopoietik kök hücre uygulamalarında kullanılan iğnelerin çaplarının kök hücre viyabilitesi üzerine etkisi ( Ex-vivo deneysel çalışma)
...
Dr.Öğr.Üyesi DERYA ÇETİNTÜRK
Fen Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
PEST CONTROL IN PUBLIC HEALTH
...
Öğretim Görevlisi ÖYKÜ MANÇE ÇALIŞIR
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bildiri güncellendi
Ruh Sağlığını Korumada Mobil Uygulamaların Yeri ve Uygulama Değerlendirme Rehberi
...
Araştırma Görevlisi YAVUZ YAVUZ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale eklendi
Spor Dünyasında Göç ve Ulusal Kimliği Düşünmek: 2016 Spor Takviminde Türkiye'deki Göçmen Atletler
...
Araştırma Görevlisi ÖZLEM ATAY
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Balkan Edebiyatlarından Seçme Hikayeler -1 Çağdaş Yunan Edebiyatı
...
Prof.Dr. NECDET AYSAL
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Ansiklopedide bölüm güncellendi
Sefer Göksel (Kocaeli Milletvekili)
...
Araştırma Görevlisi NALAN BURULDAĞ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kazı ve yüzey araştırma çalışmaları güncellendi
Alexandria Troas 2021 Kazısı
...
Doç.Dr. YEŞİM MOĞULKOÇ
Mühendislik Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
...
Prof.Dr. CEVRİYE ERGÜL
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Etkinlik organizasyonu eklendi
7.Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi
...
Öğretim Görevlisi EMİNE MERVE ERSEVER
Haymana Meslek Yüksekokulu
Makale güncellendi
Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Egzersiz İle Elektrik Stimülasyonunun Etkileri
...
Öğretim Görevlisi MAHMUT KILIÇASLAN
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Makale güncellendi
Adaptive threshold selection of anisotropic diffusion filters using spiking neural network model
...
Öğretim Görevlisi HAKAN CANGIR
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
Investigating the Relationship between L1 and L2 Collocational Processsing in the Bilingual Mental Lexicon from a Cross-linguistic Perspective
...
Doç.Dr. HALİDE NİHAL AÇIKGÖZ
Adli Bilimler Enstitüsü
Kitapta bölüm eklendi
Criminal Behavior - The Underlyings, and Contemporary Applications
Son Yayınlar
Polyethylene glycol functionalized CuO/rGO nanocomposite based electrochemical sensor for ultra-sensitive electro-oxidation of bromoxynil in vegetables Makale Tam Makale Yazarlar: Buledi J. A., Batool M., Ameen S., Solangi A. R., Mallah A., Palaybik İ. M., Sherazi S. T. H., Ali S. Development of a Single-Point Method to Determine Soil Plastic Limit Using Fall-Cone Data Makale Tam Makale Yazarlar: KAYABALI K., Nagaraj H. B., BALCI M. C., YILMAZ D., Beyhan M., Aras K. Evaluation of the influence of hyoid bone position, volume, and types on pharyngeal airway volume and cephalometric measurements Makale Tam Makale Yazarlar: Kurbanova A., Aksoy S., Andrieu M. N., Oez U., ORHAN K. Green and accurate analytical method for monitoring atropine in foodstuffs as a contaminant and in pharmaceutical samples Makale Tam Makale Yazarlar: Hamidian Y., Mostafazadeh R., ERK N., KARAMAN C., Camarada M. B., Dragoi E. A green approach for the analysis of emtricitabine bictegravir and tenofovir in a pharmaceutical preparation using novel HPLC and spectrophotometric methods Makale Tam Makale Yazarlar: TIRIS G., Genc A. A., Oven E., ERK N. Orchard Sprayer Design for Precision Pesticide Application Makale Tam Makale Yazarlar: KOÇ C., Duran H., Gerdan Koc D. Lumbrical muscle enhancement on MRI and its association with rheumatoid arthritis Makale Tam Makale Yazarlar: AKKAYA Z., Çoruh A. G., ÜNAL S., HÜRSOY N., ELHAN A. H., KUMRU G. Effect of emotional eating and social media on nutritional behavior and obesity in university students who were receiving distance education due to the COVID-19 pandemic Makale Tam Makale Yazarlar: Durmaz S. E., KESER A., TUNÇER E. Examining the Psychological and Spiritual Well-Being of Older Adult Individuals with Rheumatoid Arthritis in Turkey Makale Tam Makale Yazarlar: TURAN N., CANBULAT Ş., Yeler D. The effect of renal replacement therapy on health-related quality of life in end-stage renal disease: a meta-analysis Makale Tam Makale Yazarlar: Fidan C., AĞIRBAŞ İ. A CASE OF AORTIC DISSECTION IN A CAT Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÇOLAKOĞLU E. Ç., SEVİM K. A CASE OF PULMONARY ARTERY AND VEIN STENOSIS IN A FOAL Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÇOLAKOĞLU E. Ç. Olimpiyatlar ve Ulusal Kimlik İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi Örneği Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Yavuz Y. “Needle Immersed Vitrification” Yöntemi ile Vitrifiye Edilen Sıçan Ovaryum Dokusunun Ototransplantasyonunda Serum Anti-Müllerian Hormon Seviyesinin Değerlendirilmesi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: DEMİREL M. A., BAKİ ACAR D., TOPAL ÇELİKKAN F., SALAR S., ERDEMLİ E., BAŞTAN A. Pitfalls in sonographic nodule diagnosis; comparisonof different risk stratification systems and more Bildiri Yayınlanmadı Yazarlar: Erdoğan M. F. RENAL VE ORBITA TUTULUMLU WEGENER GRANÜLOMATOZIS OLGUSU Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Mahmutoğlu Y., Yayla M. E., Uslu Yurteri E., Ateş A., Turgay T. M., Kınıklı G. İDİOPATİK İNFLAMATUAR MİYOPATİ HASTALARININ KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ İLE PERİFERİK KAN İNFLAMATUAR PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ; TEK MERKEZ SONUÇLARI Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: İlbay A., Göveç Gıynaş N., Uslu Yurteri E., Yayla M. E., Turgay T. M., Kınıklı G., Ateş A. ALTMIŞ YAŞ VE ÜZERİ ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ İLE KIRILGANLIK VE NÜTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Karaçalı E., Yayla M. E., Sezer S., Kılıç M. K. Sistemik Sklerozda PAH: Tarama, Tanı ve Tedavi Süreci Olmalı? Bildiri Yayınlanmadı Yazarlar: Yayla M. E. Pantoprazole Induced Acute Interstitial Nephritis in a Patient with Diabetic Ketoacidosis Makale Editöre Mektup Yazarlar: Tas N., Mengen E., Goncu S., Tasar S., KİREMİTCİ S., Ucakturk A.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.