Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç.Dr. DİCLE ARAS
Spor Bilimleri Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
HELIYON
...
Dr.Öğr.Üyesi AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE
Hemşirelik Fakültesi
Yönetilen tez güncellendi
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPSİS İLİŞKİLİ DELİRYUM SIKLIĞI VE HEMŞİRE İŞ YÜKÜNE ETKİSİ
...
Araştırma Görevlisi FATMA CEMRE YAVUZ ŞALA
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Eğitim bilimleri bakış açısıyla COVID-19’un eğitime yansımaları
...
Prof.Dr. RİFAT ERTEN
Hukuk Fakültesi
Makale güncellendi
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme
...
Prof.Dr. NİHAL APAYDIN
Tıp Fakültesi
Bilimsel kuruluşta üyelik/görev güncellendi
European Association of Clinical Anatomy
...
Doç.Dr. MENEKŞE ÖZÇELİK
Tıp Fakültesi
Davetli kongre/sempozyum eklendi
European Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
...
Prof.Dr. MUHİTTİN GÖRMÜŞ
Mühendislik Fakültesi
Bildiri eklendi
Geotourism potential of natural sites around Kayseri, Malatya, Sivas, Yozgat provinces in Turkey (Kayseri, Malatya, Sivas, Yozgat illeri çevresindeki doğal sit alanlarının jeoturizm - jeomiras açısından irdelenmesi)
...
Doç.Dr. İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ
Hemşirelik Fakültesi
Bildiri güncellendi
Review of Theses on Traditional Complementary and Alternative Medicine in the Field of Women's Health
...
Prof.Dr. NURİ YAVAN
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilimsel proje hakemliği güncellendi
Proje
...
Araştırma Görevlisi PARLA GÜNEŞ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Makale eklendi
MEKAN ALGISI İLE KENTSEL KİMLİK: PAZAR İLÇESİ ÖRNEĞİ
...
Prof.Dr. NECMETTİN CEYLAN
Ziraat Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
ADVANCES IN PHARMACOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES
...
Araştırma Görevlisi BERKAY AYVERDİ
Spor Bilimleri Fakültesi
Tez güncellendi
Spora özel politikalar ve uluslararası sportif başarıyı etkileyen faktörler: Voleybol örneği
...
Doç.Dr. ÖZLEM SİR GAVAZ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Ödül eklendi
Award Of the Young Researcher of the Year
...
Dr.Öğr.Üyesi PERİHAN ŞENEL TEKİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Makale eklendi
Sağlık Bilgi Yönetimi Perspektifinden Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Tarihi Bir İnceleme
...
Araştırma Görevlisi GÜNCE ARTANTAŞ
Hukuk Fakültesi
Makale eklendi
DURUŞMANIN ALENİYETİ İLKESİ VE SINIRLANDIRILMASI
...
Öğretim Görevlisi FULYA AKBUĞA
Rektörlük
Verdiği ders eklendi
DİKSİYON EĞİTİMİ VE GÜZEL KONUŞMA
...
Doç.Dr. ŞEBNEM BUDAK
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Evaluation of autochthonous Lactococcus lactis subsp. lactis strain as a candidate starter culture in white-brined cheese
...
Prof.Dr. İSMAİL AĞIRBAŞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bildiri eklendi
Türkiye'de Sağlık Ekonomisi
...
Prof.Dr. İSMAİL MURAT PALABIYIK
Eczacılık Fakültesi
Makale güncellendi
Polyethylene glycol functionalized CuO/rGO nanocomposite based electrochemical sensor for ultra-sensitive electro-oxidation of bromoxynil in vegetables
...
Prof.Dr. ZEYNEP BİRSİN ÖZÇAKAR
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Nutcracker syndrome in pediatrics: initial findings and long-term follow-up results.
...
Öğretim Görevlisi ZAFER KIYAN
İletişim Fakültesi
Bildiri eklendi
Türkiye'de dijital gazetecilik pratiklerine etki eden dinamikler: Karşılaştırmalı bir medya çalışması
...
Doç.Dr. MİNE HAYRİYE SORGUN
Tıp Fakültesi
Bildiri eklendi
Akut inmeli hastaya nörolojik yaklaşım ve etyoloji
Son Yayınlar
Çok Boyutlu Öz-Kontrol Ölçeği: Uyarlama Çalışması Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: YAVUZ ŞALA F. C., KARAMAN N., ÖĞÜLMÜŞ S. Efficacy of Capecitabine and Temozolomide Regimen in Neuroendocrine Tumors: Data From the Turkish Oncology Group Makale Tam Makale Yazarlar: Unal C., Azizy A., Karabulut S., Tastekin D., AKYILDIZ A., YAŞAR S., YALÇIN Ş., ÇOBAN E., EVRENSEL T., Kalkan Z., et al. Layered Fibrous Scaffolds/Membranes in Wound Healing Makale Tam Makale Yazarlar: Gunyakti A., DEMİRTAŞ T. T., KARAKEÇİLİ A. The Reflection of Turkish-Greek Relations in Cinema: The First Turkish-Greek Co-production Films Makale Tam Makale Yazarlar: ORAKÇI M. The role of chest X-ray in coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: findings and correlation with clinical outcome Makale Tam Makale Yazarlar: Ozdemir B., Akinci E., Koksal M., Rodoplu E., Altunsoy A., Guner R., Kayaaslan B., Kalem A. K., HASANOĞLU İ., Eser F., et al. Plant extracts as corrosion inhibitors against copper corrosion - An overview Makale Tam Makale Yazarlar: Bilgic S. Prof. Dr. Rıza AYHAN'a Armağan, C. I Kitapta Bölüm Araştırma Kitabı Yazarlar: Erten R. Eğitim bilimleri bakış açısıyla COVID-19’un eğitime yansımaları Kitapta Bölüm Mesleki Kitap Yazarlar: CAN N., YAVUZ ŞALA F. C., TOKER S. N. Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Makale Tam Makale Yazarlar: Erten R. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme Makale Tam Makale Yazarlar: Erten R. Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı'nın Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler Makale Tam Makale Yazarlar: Erten R.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.