Ankara Üniversitesi Senatosunun 2022-2023 Eğitim -Öğretim Yılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili Senato Kararı

25 Mayıs 2023

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Prof.Dr. NEVZAT KONAR
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Improving functionality of chocolate: A review on probiotic, prebiotic, and/or synbiotic characteristics
...
Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA
Hemşirelik Fakültesi
Makale eklendi
Pandemi Döneminde Çocuk Hemşirelerinin Merhamet Yorgunluğu Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma
...
Öğretim Görevlisi VEDAT GÜLTEKİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kataloglamaya İlişkin Standart Çalışmaları ve Adnan Cahit Ötüken’in Alana Katkıları
...
Doç.Dr. ÇAĞLA KUBİLAY KAMİLOĞLU
İletişim Fakültesi
Makale eklendi
İletişim Araştırmaları Tarihinde Kadın Araştırmacıları Hatırlamak: Herta Herzog Örneği (1933-1943)
...
Araştırma Görevlisi ŞİFA ÖZSARI
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
Interpretation of Magnetic Resonance Images of Temporomandibular Joint Disorders by Using Deep Learning
...
Araştırma Görevlisi HELİN ÖZTÜRK
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bildiri güncellendi
Akademide Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrışma Örüntüleri: İletişim Fakülteleri Örneği
...
Prof.Dr. SİBEL AYŞIL ÖZKAN
Eczacılık Fakültesi
Araştırma grubu web sayfası talebi güncellendi
sibelaozkan
...
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR GÜLDÜ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Makale güncellendi
Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Desteğin İşe Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Uzlaşabilirlik Kişilik Özelliğinin Aracılık Rolü
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
İlahiyat Fakültesi
Bildiri eklendi
Üsküdar Mevlevihanesi Son Postnişini Ahmet Remzi Akyürek
...
Prof.Dr. AYHAN FİLAZİ
Veteriner Fakültesi
Proje güncellendi
Uv-C Işınlamasının Müsilaj Bertarafı Üzerinde Çevresel Ve Ekonomik Etkisinin Araştırılması
...
Öğretim Görevlisi FATMA ALAN
Kalecik Meslek Yüksekokulu
Davetli kongre/sempozyum eklendi
European Conference on Science, Art Culture
...
Araştırma Görevlisi AFŞİN KOCAKAYA
Veteriner Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
...
Öğretim Görevlisi DİĞDEM KURU ÖZ
Tıp Fakültesi
Bildiri eklendi
TRANSDİAFRAGMATİK UZANIM GÖSTEREN KARACİĞER KİST HİDATİĞİ KAYNAKLI HEMOPTİZİ
...
Araştırma Görevlisi HANDE MÜGE YILANCIOĞLU
İletişim Fakültesi
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
Akademik Dergilerde Makale Yazımı Taylor & Francis Group by Victoria Babbit - WEBINAR
...
Prof.Dr. ABDULMECİT İSLAMOĞLU
İlahiyat Fakültesi
Yönetilen tez güncellendi
Cumhuriyet Dönemi Çocuk Hikâye ve Şiirlerinde Dinî Muhteva
...
Öğretim Görevlisi EMRE ANIL ÖZBEK
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
What to Do When It Is Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Number Two.
...
Prof.Dr. ESRA KOÇ
Fen Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
PLANT AND SOIL
...
Doç.Dr. ÇİĞDEM SOYDAL
Tıp Fakültesi
Kitapta bölüm güncellendi
Thyroid and Parathyroid Diseases
...
Prof.Dr. FİGEN GÜRSOY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Proje güncellendi
Rutinler Için Hazırlık (Ready4routines) Müdahale Programının Çocukların Yönetici İşlev Becerileri Ile Annelerin Özerklik Destekleyici Ebeveynlik Stillerine Ve Stres Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
...
Prof.Dr. NURİYE ÖZLEM KÜÇÜK
Tıp Fakültesi
Kitapta bölüm güncellendi
Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp - Özel Konular
...
Prof.Dr. MUSTAFA KÜRŞAT GÖKCAN
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
The Role of (18)F-FDOPA PET/CT in Recurrent Medullary Thyroid Cancer Patients with Elevated Serum Calcitonin Levels.
Son Yayınlar
Assessment of Agro-Morphological Traits of Common Bean Genotypes Grown Under Organic Farming Conditions with Multi-Variate Analyses and Applications Makale Tam Makale Yazarlar: Ozaktan H., Uzun S., Uzun O., Ciftci C. Y. Long-term effects of radioiodine treatment on thyroid functions and ultrasonographic features in patients with toxic adenoma and toxic multinodular goitre Makale Tam Makale Yazarlar: Koç I., Bahçecioğlu A. B., AVCI MERDİN F., ARAZ M., ERDOĞAN M. F. Parameter optimization of chaotic system using Pareto-based triple objective artificial bee colony algorithm Makale Tam Makale Yazarlar: TOKTAŞ A., Erkan U., Ustun D., Wang X. Dermoscopy of Darier's disease in dark phototypes: An observational study by the International Dermoscopy Society task force on 'imaging in skin of colour' Makale Kısa Makale Yazarlar: Errichetti E., Ankad B. S. S., Lallas A., Chauhan P., Nayak M., Usatine R. P. P., Bhat Y., Vinay K., AKAY B. N., Kelati A., et al. Influence of Sowing Dates and Genotypes on Phenology, Morphology, Yield and Fatty Acid Compounds of Sinapis alba L. for the Energy Industry Makale Tam Makale Yazarlar: Kayacetin F. On a new generalization of Fibonacci hybrid numbers Makale Tam Makale Yazarlar: TAN E., Ait-Amrane N. R. Effect of kangaroo care applied by mothers and fathers in premature infants: A crossover study Makale Tam Makale Yazarlar: İnan Yurdagül N., ESENAY F. I. On (contra)pedals and (anti)orthotomics of frontals in de Sitter 2-space Makale Tam Makale Yazarlar: Li Y., TUNCER O. O. Risk assessment for major adverse cardiovascular events after noncardiac surgery using self-reported functional capacity: international prospective cohort study Makale Tam Makale Yazarlar: Lurati Buse G. A., Mauermann E., Ionescu D., Szczeklik W., De Hert S., Filipovic M., Beck-Schimmer B., Spadaro S., Matute P., Bolliger D., et al. Association between periodontal diseases and cardiovascular diseases, diabetes and respiratory diseases: Consensus report of the Joint Workshop by the European Federation of Periodontology (EFP) and the European arm of the World Organization of Family Doctors (WONCA Europe) Makale Derleme Yazarlar: Herrera D., Sanz M., Shapira L., Brotons C., Chapple I., Frese T., Graziani F., Hobbs F. D. R., Huck O., Hummers E., et al. A New Natural Secondary Reference Material for Garnet U-Pb Dating by TIMS and LA-ICP-MS Makale Tam Makale Yazarlar: AYSAL N., Guillong M., Bayanova T., Fukuyama M., Leonard N., YILMAZ İ., VAROL MURATÇAY E., Tükel F. Ş., Kadıoğlu Y. K., HANİLÇİ N., et al. The relationship between 18F-FCH uptake intensity and cell content in parathyroid lesions Makale Tam Makale Yazarlar: ARAZ M., SOYDAL Ç., SÜTÇÜ G., Kivrak H., Sak S. D., KIR K. M., KÜÇÜK N. Ö. Investigate to intermediate hosts of Echinococcus multilocularis throughout Turkey: Focus on voles Makale Tam Makale Yazarlar: GÜRLER A. T., Demirtas S., BÖLÜKBAŞ C. S., Gencay E. B., Barili O., KARACA E., AKÇAY A., AÇICI M., UMUR Ş., Deplazes P. Examination of The Relationships between Hopelessness, Attribution of Unemployment, Perceived Social Support, and Job Search Motivation in Unemployed. Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Güldü Ö. The Moderating Effect of Machiavellianism in The Relationship Between Belief in A Just World and Counterproductive Work Behavior Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Güldü Ö. Akademide Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrışma Örüntüleri: İletişim Fakülteleri Örneği Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: KUBİLAY KAMİLOĞLU Ç., ÖZTÜRK H. Water security challenges of Ankara City in Turkey: Lessons from climate change impact and the COVID-19 pandemic Makale Tam Makale Yazarlar: Ahsan M. M., TANRIVERMİŞ Y., Tuna M. Dietary advice for patients with bowel-related conditions and malabsorption Makale Tam Makale Yazarlar: İbis M. A., Oktar A., GÖKCE M. İ. Transcallosal and endoscopic hybrid approach to a rare entity of pediatric intraventricular tumors-cribriform neuroepithelial tumor: a case report and literature review. Makale Tam Makale Yazarlar: Mete E. B., Eray H. A., Orhan O., Zaimoglu M., Ersoz C. C., Dogan İ. Mildronate Has Ameliorative Effects on the Experimental Ischemia/Reperfusion Injury Model in the Rabbit Spinal Cord Makale Tam Makale Yazarlar: Ozaydin D., Kuru Bektaşoğlu P., Türe D., Bozkurt H., ERGÜDER B. İ., Sargon M. F., Arıkök A. T., Kertmen H., Gürer B.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.