Ankara Üniversitesinde Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesince düzenlenen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivalinin (AgriFest2024) açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2024

Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Dr. Öğr. Üyesi EREN CANBOLAT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
HEALTH PROBLEMS OF CIVILIZATION
...
Prof. Dr. MURAT HÜSNÜ SAZLI
Mühendislik Fakültesi
Makale güncellendi
Discrete Lissajous Figures and Applications
...
Prof. Dr. GÜLBİYE YAŞAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Eğitim Bilim Toplum
...
Prof. Dr. FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bildiri güncellendi
Dijitalleştirme ve e Arşivlemede İzlenecek Yol ve Yöntemler
...
Doç. Dr. İRFAN AKCA
Mühendislik Fakültesi
Bildiri güncellendi
Evolutionary Algorithms for MRS Single and Joint Inversion
...
Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL BAYAR
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Left lobe living donor liver transplantation using rapid procedure in a cirrhotic patient with hepatocellular carcinoma with a GRWR of 0.35
...
Dr. Öğr. Üyesi AHMET ONAT BERMEDE
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Comparison of C-MAC vs. McGrath video laryngoscopes on glottic exposure and endotracheal intubation success with stylet usage in obese patients
...
Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT TUĞRUL
Mühendislik Fakültesi
Makale güncellendi
Classification of Trifolium Seeds by Computer Vision Methods
...
Dr. Öğr. Üyesi SULTAN CAN
Mühendislik Fakültesi
Bildiri güncellendi
Optically Transparent Dual-Band Frequency Selective Surfaces for Smart Surfaces
...
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH YILDIZ
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Kelebeğin Rüyası Filmi Üzerinden Tüberküloz ve Heybeliada Sanatoryumu
...
Prof. Dr. ÜNAL KAYA
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tez güncellendi
Günter Grass’ın Gdansk Üçlemesi’nde Çağ Eleştirisi
...
Araştırma Görevlisi ECEM ÖZDEMİR
Hemşirelik Fakültesi
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Ulusal Hemşirelik Kongresi
...
Öğretim Görevlisi KADRİ UNAT
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Makale güncellendi
A SHORT EVALUATION ON THE ESTABLISHMENT, FUNCTIONING, AND TRIAL PROCEDURES OF THE EASTERN INDEPENDENCE COURT
...
Dr. Öğr. Üyesi MUHİTTİN ONUR AKÇA
Ziraat Fakültesi
Verdiği ders eklendi
Toprakta Kimyasal Analiz Yöntemleri
...
Öğretim Görevlisi BÜŞRA SEÇKİNOĞULLARI KORKUSUZ
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Makale güncellendi
Effect of Knee Hyperextension on Femoral Cartilage Thickness in Stroke Patients.
...
Öğretim Görevlisi BURCU BOZKURT
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
Renk ve Doku Trend Semineri Sonbahar/Kış 2025-2026 Webinarı
...
Doç. Dr. ÖZLEM DOĞAN
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Zonulin is not Useful for the Diagnosis of Intestinal Permeability in Cirrhotic
...
Doç. Dr. ENGİN KÖSE
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Serum Chitotriosidase Activity in Bronchopulmonary Dysplasia: A Cross-Sectional Study
...
Doç. Dr. AHMET KARATAY
Mühendislik Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
CHEMPHYSCHEM
...
Prof. Dr. HASAN YÜCEL BAŞDEMİR
İlahiyat Fakültesi
Kitap eklendi
Çağdaş Epistemolojide Bilginin Tanımı Sorunu
...
Prof. Dr. MEHMET KALAYCI
İlahiyat Fakültesi
Makale eklendi
Shaykh al-Islam Mehmed Esad Efendi and his Pamphlets on the Asharism - Maturidism Disagreement
Son Yayınlar
Why classical receptor theory, which ignores allostery, can effectively measure the strength of an allosteric effect as agonist's efficacy Makale Tam Makale Yazarlar: Onaran H. O., Costa T. Assessment of the Anterior Clinoid Process and Optic Strut in Chiari Malformation Type I: A Computed Tomography Study Makale Tam Makale Yazarlar: ÖZALP H., ÖZGÜRAL O., ALPERGİN B. C., Inceoglu A., ÖZALP S., Armagan E., Ucar H., Beger O. Yaşam Boyu Öğrenme ve Dijitalleşme Bağlamında İşgücü Piyasası Trendleri Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ÇALIŞIR Y. C. MULTİPARAMETRİK PROSTAT MRG’DE SAPTANAN PI-RADS 4 VE PI-RADS 3+1 LEZYONLARIN MR-TRUS FÜZYON BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Kuru Öz D., Yılmazer Zorlu N. S., Eskalen Z., Haliloğlu N., Erden G. A. GEBE OLMAYAN GENÇ KADIN HASTADA TEK TARAFLI ROUND LİGAMAN VARİSİ Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Duran A., Kuru Öz D., Eskalen Z., Ergüden R. E., Can O., Erden G. A. KARACİĞER MRG BULGULARI İLE PRİMER HEPATİK AMİLOİDOZ OLGUSU Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Can O., Kuru Öz D., Eskalen Z., Duran A., Yamalı S. C., Bodakçı E., İdilman R., Erden G. A. HEPATİK EPİTELOİD ANJİOMYOLİPOM OLGUSU: BT VE MRG BULGULARI Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Ergüden R. E., Kuru Öz D., Gülpınar B., Kiremitci S., Tüzüner A., Erden G. A., İdilman R. Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders by Research Diagnostic Criteria (RDC/TMD) Biobehavioral (Axis II) Screening Bildiri Yayınlanmadı Yazarlar: Ardıç M., Yalçıntaş Ardıç M., Üçok C. Doğru Akım Özdirenç Yönteminde Dağıtık Elektrot Dizilimi Kullanılarak 3B Modelleme Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: Gölebatmaz Ş. M., AKCA İ. A SHORT EVALUATION ON THE ESTABLISHMENT, FUNCTIONING, AND TRIAL PROCEDURES OF THE EASTERN INDEPENDENCE COURT Makale Tam Makale Yazarlar: Unat K. Evaluation of coping strategies of parents of children with cystic fibrosis Makale Tam Makale Yazarlar: Sahbaz E. E. A., CANKURTARAN Ö. ISO 27001 ve Kamu Kurumlarında Bilgi Güvenliği Kitap Araştırma Kitabı Yazarlar: Akdoğan Z. Effect of Knee Hyperextension on Femoral Cartilage Thickness in Stroke Patients. Makale Tam Makale Yazarlar: Korkusuz S., Kibar S., Özgören N., Arıtan S., Seçkinoğulları B., Fil Balkan A. Alternative skew Laplace scale mixtures for modeling data exhibiting high-peaked and heavy-tailed traits Makale Tam Makale Yazarlar: Otto A. F., Bekker A., Ferreira J. T., Arslan O. Improving fresh-cut fruit salad quality and longevity with chitosan coating enriched with poppy seed phenolics Makale Tam Makale Yazarlar: Demircan B., VELİOĞLU Y. S. The view of synthetic biology in the field of ethics: a thematic systematic review Makale Tam Makale Yazarlar: Kurtoğlu A., Yıldız A., Arda B. Is the Text of Ibn Lūqā "A New Evidence" on Pulmonary Circulation Discovery? Makale Tam Makale Yazarlar: ACIDUMAN A., YILDIZ A., TUZCU K., KIRLANGIÇ H. Defining the relationship between ovarian adult granulosa cell tumors and synchronous endometrial pathology: Does ovarian tumor size correlate with endometrial cancer? Makale Tam Makale Yazarlar: Tokalioglu A. A., Oktar O., Sahin M., Ozturk C., Erdogan O., Yildirim H. E. K., Ucar Y., Kilic F., Ersak B., Yalcin N., et al. Evaluation of quality of life in children with precocious puberty Makale Tam Makale Yazarlar: YILMAZER İ. N., Abseyi S. N., Senyazar G., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., AYCAN Z. Heterogeneity of sensitization profiles and clinical phenotypes among patients with seasonal allergic rhinitis in Southern European countries-The @IT.2020 multicenter study Makale Tam Makale Yazarlar: Dramburg S., Grittner U., Potapova E., Travaglini A., Tripodi S., Arasi S., Pelosi S., Acar Sahin A., Aggelidis X., Barbalace A., et al.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.