Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç.Dr. İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ
Hemşirelik Fakültesi
Etkinlik organizasyonu güncellendi
6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi
...
Prof.Dr. ERDEM CAM
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Makale güncellendi
Türkiye’de İl Bazında İstihdam Politikalarının Etkinliği
...
Prof.Dr. HAKAN SUNAY
Spor Bilimleri Fakültesi
Bildiri eklendi
Sport as a Tool of Türkiye's Soft Power and Nation Branding
...
Doç.Dr. MEHMET METİN ÖZGÜVEN
Ziraat Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING RESEARCH
...
Öğretim Görevlisi MAHMUT KILIÇASLAN
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Makale güncellendi
Adaptive threshold selection of anisotropic diffusion filters using spiking neural network model
...
Prof.Dr. ABDULMECİT İSLAMOĞLU
İlahiyat Fakültesi
Makale güncellendi
Hâşimî Emîr Osman’ın Tasavvufi Adap ve Erkâna Dair Görüşleri
...
Araştırma Görevlisi MERVE GÜVEN
İlahiyat Fakültesi
Makale güncellendi
Hâşimî Emîr Osman’ın Tasavvufi Adap ve Erkâna Dair Görüşleri
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
İlahiyat Fakültesi
Proje güncellendi
Akademik Metin Yazarlığının Geliştirilmesinde Uygulamalı Bir Yöntem Olarak Kitap Tanıtımı Modeli ve Etkilerinin Araştırılması
...
Prof.Dr. NACİYE LALE TUFAN
Tıp Fakültesi
Akademi dışı deneyim eklendi
Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyesi
...
Prof.Dr. BERNA ARDA
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Abul Qasim Al Zahrawi his treatise Al Tasrif and on were of hydrocephalus
...
Doç.Dr. DİCLE ARAS
Spor Bilimleri Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
HELIYON
...
Doç.Dr. ÇAĞATAY AŞKİT
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale güncellendi
Ali b. el- Abbas el-Mecusi’nin Kamilu’ş-Şına’ati’t-Tıbbiyye (Kitabu’l Meliki) adlı ünlü eserinde gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine
...
Prof.Dr. KEMAL TUZCU
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale güncellendi
İSLAM DÜNYASINDA HEKİM ANDI UYGULAMASI VE HİPOKRAT ANDI NINİZLERİ İSLAM DÜNYASINDA HEKİM ANDI
...
Öğretim Görevlisi MURAT KILIÇ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bildiri güncellendi
DERİ KANSERİNDE GST İZOZİMLERİNİN EKSPRESYONLARININ ROLÜ
...
Prof.Dr. AHMET ACIDUMAN
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Fragments on "Diseases of the Kidneys, Urinary Tract, and Others" quoted from Archigenes in Rhazes' Kitab al-Hawi fi al-Tibb/Liber Continens
...
Prof.Dr. CANAN YÜCESAN
Tıp Fakültesi
Etik değerlendirme hakemliği eklendi.
80544719-251 sayı ile tarafıma iletilen çalışma
...
Öğretim Görevlisi SERDAR ÇULCU
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
Comparison Between Geriatric and Non-geriatric Patients in the Development of Complications After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy
...
Araştırma Görevlisi SELİM TAMAM
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
LAPAROSKOPİK ve AÇIK YÖNTEM İLE KOLOREKTAL CERRAHİ YAPILAN HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
...
Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA ABANOZ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Self Regulation Predicts Young Children's Peer Relations
...
Doç.Dr. ÖMER ÖZGÜR TANRIÖVER
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
A SysML-based approach for designing an ideal blockchain-based data trading platform
...
Prof.Dr. CEMAL ATAKAN
Fen Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
Health Sciences In A Globalizing World
...
Dr.Öğr.Üyesi ŞAFAK YALÇIN ŞAHİNER
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
A possible relationship between Toxoplasma gondii and schizophrenia: A seroprevalence study
...
Prof.Dr. MAKBULE ÇİĞDEM AYDEMİR
Tıp Fakültesi
Makale güncellendi
TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEAK) levels in schizophrenia
...
Doç.Dr. DİLEK AKYÜZLÜ
Adli Bilimler Enstitüsü
Makale güncellendi
Effect of PDYN rs2281285, rs2235749 and rs910080 gene polymorphisms on the intensity of depression symptoms and negative craving in heroin addicts
...
Doç.Dr. CELAL DEHA DOĞAN
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bildiri eklendi
Çok Aşamalı Testlerin Lineer Testlerle Birlikte Kullanımının Farklı Koşullar Altında İncelenmes
...
Prof.Dr. ARZU ENSARİ
Tıp Fakültesi
Bildiri güncellendi
Hızlı İlerleyen Renal AA Amiloidozis: Klinik ve Histopatolojik Risk Faktörleri
Son Yayınlar
A SysML-based approach for designing an ideal blockchain-based data trading platform Makale Tam Makale Yazarlar: Elbuz A., OSMANOĞLU M., Tanriover Ö. Ö. Regional performance evaluation of healthcare services in Türkiye with cross-efficiency approach Makale Tam Makale Yazarlar: KAÇAK H. Transfüzyon uygulamalarında doğru endikasyon stratejileri ve hasta kan yönetimi Makale Derleme Yazarlar: YİĞİT B. A., BOLAT M., ALTINDİŞ M. Küresel ölçekte farklı ülkelerden örneklerle sağlık kurumlarında su, sanitasyon ve hijyen sorunları Makale Derleme Yazarlar: ERKAL E., PİYAL B. Medyaya yansıyan söylemlerin sağlık çalışanları ile hasta arasındaki şiddete etkisi Makale Derleme Yazarlar: MARAL T., ÖZDEMİR M. The evaluation of telomere length and telomerase activity measurement in Neurofibromatosis type 1 NF1 tumors Makale Tam Makale Yazarlar: SHARAFI P., KILIÇ Z., ANLAR B., VARAN A., ERSOY EVANS S., VARGEL İ., YILDIRIM Ö., AYTER Ş. Kamu Malı Deneylerinde Geribildirim Tipleri ve Ceza Davranışı Makale Tam Makale Yazarlar: Öneş U. Ogrencilerde Obstetrik Siddet Algisi Olcegi'nin Turkceye Uyarlanmasi Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Gönenç İ. M., Yılmaz Sezer N., Topuz Ş. LGBTQ Nufusun Human Papilloma Virusu ve Asisi Hakkinda Bilgi Duzeyleri ve Saglik Inanclari Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Gönenç İ. M., Yılmaz Sezer N., Alişan S. THE POSSIBLE RELATIONSHIPS BETWEEN SOME GENE POLYMORPHISMS AND SJOGREN’S SYNDROME Makale Derleme Yazarlar: TERZİ Ü., ATES I. DEVELOPMENT OF AMPHOTERICIN-B LOADED NANOPARTICLES AND EVALUATION THE ANTIMICROBIAL POTENCY Makale Tam Makale Yazarlar: Oz U. C., Rizvanoglu S. S., Abamor E. S., CENGİZ G., Berber H., DERMAN S., eryilmaz m., Bozkır A. ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF OTILONIUM BROMIDE USING BORON-DOPED DIAMOND AND GLASSY CARBON ELECTRODES Makale Tam Makale Yazarlar: Karadurmus L., Bellur Atici E., OZKAN S. COMPARATIVE LEAF ANATOMY OF SOME ASYNEUMA GRISEB. & SCHENK TAXA Makale Tam Makale Yazarlar: Yayla Ş., Hürkul M. M. ANATOMY OF THE ENDEMIC ALYSSUM PATERI SUBSP. PATERI Makale Tam Makale Yazarlar: Yayla Ş., Hürkul M. M. GREEN PROCEDURE INDEX ASSESSMENT OF THE NOVEL STABILITY-INDICATING RP-HPLC METHOD FOR THE DETERMINATION OF CAPTOPRIL FROM PHARMACEUTICAL DOSAGE FORM Makale Tam Makale Yazarlar: erkmen c., Uslu B. PREDICTIVE BIOMARKERS OF LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION Makale Tam Makale Yazarlar: çiftci ö. f., SAHIN T. T., yüce h., Yilmaz S., başak türkmen n., YAŞAR Ş., Coban T., ünüvar s. VACCINATION AGAINST COVID 19 INFECTION DURING PREGNANCY AND LACTATION: A BRIEF REVIEW Makale Derleme Yazarlar: BİÇER A. E., Pehlivanlı A., OZÇELIKAY A. T. ANALYSIS OF ABACAVIR LAMIVUDINE AND ZIDOVUDINE BY SPECTROPHOTOMETRIC METHOD IN TRIPLE MIXTURE Makale Tam Makale Yazarlar: tiris g., erk n. THE EFFECTS OF COLOR AND BRIGHTNESS OF BREWED BLACK TEA ON ITS FLUORIDE CONCENTRATION IN TÜRKİYE Makale Tam Makale Yazarlar: AKTUG U., Duydu Y. Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi ile Depresyonun Değerlendirilmesi ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi Makale Tam Makale Yazarlar: TURGUT M., FİDAN C., IŞIKÇELİK F., AĞIRBAŞ İ.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.