Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Prof.Dr. NECMETTİN CEYLAN
Ziraat Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
ADVANCES IN PHARMACOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES
...
Araştırma Görevlisi BERKAY AYVERDİ
Spor Bilimleri Fakültesi
Tez güncellendi
Spora özel politikalar ve uluslararası sportif başarıyı etkileyen faktörler: Voleybol örneği
...
Doç.Dr. ÖZLEM SİR GAVAZ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Ödül eklendi
Award Of the Young Researcher of the Year
...
Dr.Öğr.Üyesi PERİHAN ŞENEL TEKİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Makale eklendi
Sağlık Bilgi Yönetimi Perspektifinden Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Tarihi Bir İnceleme
...
Araştırma Görevlisi GÜNCE ARTANTAŞ
Hukuk Fakültesi
Makale eklendi
DURUŞMANIN ALENİYETİ İLKESİ VE SINIRLANDIRILMASI
...
Öğretim Görevlisi FULYA AKBUĞA
Rektörlük
Verdiği ders eklendi
DİKSİYON EĞİTİMİ VE GÜZEL KONUŞMA
...
Doç.Dr. ŞEBNEM BUDAK
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Evaluation of autochthonous Lactococcus lactis subsp. lactis strain as a candidate starter culture in white-brined cheese
...
Prof.Dr. İSMAİL AĞIRBAŞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bildiri eklendi
Türkiye'de Sağlık Ekonomisi
...
Prof.Dr. İSMAİL MURAT PALABIYIK
Eczacılık Fakültesi
Makale güncellendi
Polyethylene glycol functionalized CuO/rGO nanocomposite based electrochemical sensor for ultra-sensitive electro-oxidation of bromoxynil in vegetables
...
Prof.Dr. ZEYNEP BİRSİN ÖZÇAKAR
Tıp Fakültesi
Makale eklendi
Nutcracker syndrome in pediatrics: initial findings and long-term follow-up results.
...
Öğretim Görevlisi ZAFER KIYAN
İletişim Fakültesi
Bildiri eklendi
Türkiye'de dijital gazetecilik pratiklerine etki eden dinamikler: Karşılaştırmalı bir medya çalışması
...
Doç.Dr. MİNE HAYRİYE SORGUN
Tıp Fakültesi
Bildiri eklendi
Akut inmeli hastaya nörolojik yaklaşım ve etyoloji
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
İlahiyat Fakültesi
Akademik dolaşım faaliyeti güncellendi
Universitaet Osnabruck
...
Prof.Dr. BEDRETTİN AYTAÇ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Sertifika/burs/eğitim eklendi
Ülkesel Turist Rehberliği
...
Araştırma Görevlisi AYBÜKE ÇELİK
Eczacılık Fakültesi
Bildiri eklendi
Mitochondrial transplantation enhanced the effect of cisplatin in prostate and ovarian carcinoma
...
Prof.Dr. HAKAN SUNAY
Spor Bilimleri Fakültesi
Bildiri güncellendi
Turkish Sport Systems and Policies: From Past to Present
...
Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AKKAYA HOCAGİL
Tıp Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Ornekleme ve Deney Tasarımı
...
Araştırma Görevlisi ENES DEMİREL
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bildiri güncellendi
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM DOYUMLARI İLE ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
...
Prof.Dr. İLKAY YILDIZ
Eczacılık Fakültesi
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
...
Öğretim Görevlisi MURAT KÖSEÇAVUŞ
Ziraat Fakültesi
Bilimsel dergide görev eklendi
TARIM BILIMLERI DERGISI
...
Dr.Öğr.Üyesi MURAT GÜREL
Hukuk Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı
...
Doç.Dr. MEHMET GÖKHAN ÇAĞLAYAN
Eczacılık Fakültesi
Proje eklendi
Patojen Tespitine Yönelik Bakteriyofaj Kapılı Optik Sensör Dizaynı
...
Dr.Öğr.Üyesi DERYA ÇETİNTÜRK
Fen Fakültesi
Bildiri eklendi
THE TAXONOMIC EVALUATION OF ENDEMIC ANATOLIAN VOLE (Microtus anatolicus KRYŠTUFEK AND KEFELIOĞLU, 2001) USING MITOCHONDRIAL GENE SEQUENCES
...
Prof.Dr. SÜLEYMAN KARACAN
Mühendislik Fakültesi
Makale eklendi
Experimental performances of nonlinear GPC and discrete-time PID in multivariate process: NARIMAX and ARX models in temperature control of reactive distillation column in synthesis of biodiesel from waste cooking oil
...
Doç.Dr. DERYA ADALAR SUBAŞI
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale eklendi
Tömer'de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Kompozisyonlarında Hata Analizi
...
Dr.Öğr.Üyesi OĞUZHAN ŞAHİN
Mühendislik Fakültesi
Bildiri eklendi
Effects of Treated Waste Wood Fibers Incorporation on Rheological Properties of the Construction and Demolition Waste-based Geopolymer Mortar
Son Yayınlar
Use of yeast isolates of cheese origin as adjunct culture in Beyaz cheese: Influence on sensorial, textural and quality characteristics Makale Tam Makale Yazarlar: Sevinc-Demircan B., Ozturkoglu-Budak Ş. Nutcracker syndrome in pediatrics: initial findings and long-term follow-up results. Makale Tam Makale Yazarlar: Akdemir I., Mekik Akar E., Yılmaz S., Çakar N., Fitöz S., Özçakar Z. B. Evaluation of Gastrointestinal System Complaints and Comorbidities in Pediatric Familial Mediterranean Fever Patients. Makale Tam Makale Yazarlar: Karakas H. D., Kuloglu Z., Aydin F., Ozdemir S., Avar-Aydin P. O., Tuna Kirsaclioglu C., Cakar N., Ozcakar Z. B. Laparoscopic right hemicolectomy: comparison of medial and lateral approach Makale Tam Makale Yazarlar: Erözkan K., Vatansever S., tamam s., BENK M. S., Azılı C., Bayar S., Ünal A. E. Prebiotic potential of hawthorn in in-vitro and in-situ systems. Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Tariq A., Tahran M. N., Ozturkoglu-Budak Ş. Antibiotic Prophylaxis in Infants with Grade III, IV, or V Vesicoureteral Reflux. Makale Tam Makale Yazarlar: Morello W., Baskin E., Jankauskiene A., Yalcinkaya F., Zurowska A., Puccio G., Serafinelli J., La Manna A., Krzemień G., Pennesi M., et al. Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Makale Tam Makale Yazarlar: Doğan M. Effect of Disulfide Bonds on the Thermal Stability of Pediocin: In-silico Screening Using Molecular Dynamics Simulation Makale Tam Makale Yazarlar: ÜNAL M. A., KAYMAZ Ö., GÜNEŞ ALTUNTAŞ E., Juneja V. K., ELMALI A. Konya İlinin Doğal Varlıkları ve Jeolojik Miras Potansiyeli Makale Tam Makale Yazarlar: kazancı N., Gencoglu Korkmaz G. Low Dose of Ti3C2 MXene Quantum Dots Mitigate SARS-CoV-2 Infection Makale Tam Makale Yazarlar: YILMAZER AKTUNA A., Alagarsamy K. N., Gokce C., Summak G. Y., Rafieerad A., Bayrakdar F., ÖZTÜRK İ., Aktuna S., Delogu L. G., ÜNAL M. A., et al. Türkiye'de dijital gazetecilik pratiklerine etki eden dinamikler: Karşılaştırmalı bir medya çalışması Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Kıyan Z., Özer A. Polyethylene glycol functionalized CuO/rGO nanocomposite based electrochemical sensor for ultra-sensitive electro-oxidation of bromoxynil in vegetables Makale Tam Makale Yazarlar: Buledi J. A., Batool M., Ameen S., Solangi A. R., Mallah A., Palaybik İ. M., Sherazi S. T. H., Ali S. DEMOKRATİK ANAYASA YAPIMI TEORİSİNİN KRİZİ: ŞİLİ DENEYİMİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Makale Tam Makale Yazarlar: Kontacı A. E. Orta Çağ’da Avrupa Mutfak Kültürü Makale Derleme Yazarlar: �NER E. H. Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı, Eskiçağ Tarihi Yazıları Kitapta Bölüm Araştırma Kitabı Yazarlar: Sir Gavaz Ö., Üke A. F. Mecmua-i Ahbar’da İkinci Meşrutiyet’in İlanı Makale Tam Makale Yazarlar: Eraslan H. BİLİM DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA ORTAK ARAŞTIRMA İSTASYONLARININ TÜRKİYE’NİN ANTARKTİKA VİZYONUNA KATKISI Makale Tam Makale Yazarlar: kökyay f., UYSAL A. C., Kökyay N. E. Serum Zinc in Patients with Protein-Energy Malnutrition Retrospective Assessment of Levels Makale Tam Makale Yazarlar: ÖZEN H., Emiroğlu H. H., Emiroglu M., Akdam N., Yorulmaz A. AVUSTRALYA MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE AVUSTRALYA’NIN GASTRONOMİ İMAJINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Makale Derleme Yazarlar: �NER E. H., DURLU-ÖZKAYA F. Arşivcilik Alanında Uygulayıcıların Makalelerdeki Yazarlık Katkıları ve Araştırma İş Birlikleri Üzerine Bir Analiz Makale Tam Makale Yazarlar: Zencir M. B., Öztürk T., DOGAN K.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.