Akademide Neler Oluyor?

Ankara Üniversiteli Akademisyenler yapmış oldukları çalışmalar ile hem bilim dünyasına hem de ülkemize katkı sağlıyor, gelişimine öncü oluyor. Akademik Veri Yönetim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimizin  yaptıkları çalışmaları, akademideki gelişmeleri, yeni eklenen ve güncellenen yayın, proje, patent gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Güncellemeler
...
Doç.Dr. ENGİN YENİCE
Ziraat Fakültesi
Verdiği ders güncellendi
Su Kanatlılarının Beslenmesi
...
Prof.Dr. ZEHRA YAZAN
Fen Fakültesi
Proje güncellendi
Bazı Ksantin Türevlerinin Modifiye Kalem Grafit Elektrotta Elektrokimyasal Tayini ve DNA ile Etkileşimleri
...
Doç.Dr. CANAY AYKOL KOCAKUŞAKLI
Fen Fakültesi
Makale eklendi
Two-weighted inequalities for maximal commutators in generalized weighted Morrey spaces on spaces of homogeneous type
...
Araştırma Görevlisi İSMAİL UĞUR AKSOY
İletişim Fakültesi
Verdiği kurs/eğitim eklendi
Halkla İlişkiler, İletişim ve Beden Dili
...
Araştırma Görevlisi SERTAN AVCI
Ziraat Fakültesi
Bildiri güncellendi
STORAGE OF LEMON: MERSIN EXAMPLE
...
Araştırma Görevlisi MÜSLÜME SEVBA ÇOLAK
Ziraat Fakültesi
Bildiri güncellendi
NEW APPROACHES IN AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT: WATER FOOTPRINT.
...
Araştırma Görevlisi ELİFNAZ TORUN
Ziraat Fakültesi
Makale güncellendi
Modelling Yield Response and Water Use to Salinity and Water Relations of Six Pepper Varieties
...
Doç.Dr. ERGÜL DEMİR
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Ansiklopedide bölüm eklendi
Turkey
...
Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP BAHAP KUDRET
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIFTA OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİ VE MATTHEW ETKİSİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMANIN SONUÇLARI
...
İdari Personel MELTEM BAY
Kök Hücre Enstitüsü
Bildiri güncellendi
Impact of harvest product volume in erythrocyte depletion of allogeneic or autologous bone marrow using COBE spectra
...
Araştırma Görevlisi ESRA İNCE
İletişim Fakültesi
Bilimsel dergide görev güncellendi
ILEF DERGISI
...
Prof.Dr. FİLİZ YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Kronik Hastalığa Sahip Çocukların Psikososyal Sorunları: Pediatrik Sosyal Hizmet MüdahaleleriOdağında Bir Derleme
...
Öğretim Görevlisi SABİDE DUYGU UYGUN
Tıp Fakültesi
Bildiri eklendi
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Değerlendirilen Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Demografik Özellikleri
...
Prof.Dr. ŞEBNEM ATAMAN
Tıp Fakültesi
Bildiri güncellendi
Radyografik ve Non-radyografik Aksiyal Spondiloartrit Hastaları Birbirlerinden Ne Kadar Farklıdır: PROOF KohortuTürk Alt-popülasyonu Bazal Sonuçları
...
Doç.Dr. GÜLENDAM AKGÜL
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale eklendi
Anne-babaların İlkokul Çağı Çocuklarında Teknolojik Araçların Kullanımına İlişkin Tutumlarının Nitel Analizle İncelenmesı̇
...
Dr.Öğr.Üyesi GAMZE KATI GÜMÜŞ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Makale eklendi
TUTSAKLAŞTIRILAN SİYAH BEDENLER: THE BRİEF WONDROUS LİFE OF OSCAR WAO’DA NESİLLERARASI ACI
...
Prof.Dr. NESLİHAN KARAMAN
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Makale güncellendi
Ethnic-based cyberbullying: The role of adolescents' and their peers' attitudes towards immigrants
...
Dr.Öğr.Üyesi AHMET UÇAR
Ziraat Fakültesi
Verdiği ders eklendi
Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği
...
Doç.Dr. MEHMET METİN ÖZGÜVEN
Ziraat Fakültesi
Bilimsel proje hakemliği güncellendi
HTG KONTEYNER SERALARDA YAN ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLECEK ALGLERİN BİTKİ YETİŞTİRME MEDYASI OLARAK KULLANILMASI VE SERA ISITMA GİDERLERİNİN SIFIRLANMASI
...
Doç.Dr. GAMZE ELMAS
Fen Fakültesi
Makale güncellendi
Phosphorus-nitrogen compounds. Part 67. The reactions of mono/bis(4-fluorobenzyl)spiro(N/N)cyclotriphosphazenes with sodium(3-amino-1-propanoxide): Investigation of spectral properties, DNA-cleavage and antimicrobial activities
...
Prof.Dr. SERENAY ELGÜN ÜLKAR
Tıp Fakültesi
Proje güncellendi
Ülseratif kolit ve periodontal hastalık ilişkisinde mikrobiyom analizleri
...
Doç.Dr. DİLEK AKYÜZLÜ
Adli Bilimler Enstitüsü
Bilimsel kuruluşta üyelik/görev eklendi
Türk Toksikoloji Derneği
...
Doç.Dr. AYŞEM YANAR
Güzel Sanatlar Fakültesi
Kitapta bölüm eklendi
KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ: NEDEN VE NASIL? Türkiye’den Deneyimler ve Tartışmalar
Son Yayınlar
Individual and combined effects of α-Pinene and a native diatomaceous earth product on control of stored product beetle pests Makale Tam Makale Yazarlar: Atay T., ALKAN M., Ertürk S., TOPRAK U. 360° Video in teacher education: A systematic review of why and how it is used in teacher education Makale Derleme Yazarlar: Atal D., Admiraal W., Saab N. Hardy-Littlewood-Stein-Weiss type theorems for Riesz potentials and their commutators in Morrey spaces Makale Tam Makale Yazarlar: Aykol Kocakuşaklı C., Hasanov J. J. Heterogeneous electro-Fenton treatment of chemotherapeutic drug busulfan using magnetic nanocomposites as catalyst Makale Tam Makale Yazarlar: CAMCIOĞLU Ş., ÖZYURT B., Oturan N., Portehault D., Trellu C., Oturan M. A. Image encryption using fission diffusion process and a new hyperchaotic map Makale Tam Makale Yazarlar: Lai Q., Hua H., Zhao X., Erkan U., TOKTAŞ A. Sağlıklı Genç Erişkinlerde Çalışma Belleği Performansı Ile Dinlenim EEG’sindeki Osilatuar Aktivite Güçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Ön Çalışma Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ARTUVAN KORKMAZ H., Özer R. G., Baş B., Yılmaz Y., Elcircevi M. THE INSTRUCTOR PARAMETERS OF TRANSITION TO FULLY ONLINE LEARNING Makale Tam Makale Yazarlar: ILGAZ H., YILDIRIM D., ÖZEL N., DEMİR S., SEVİNDİK M. Evaluation of malnutrition and screening tools in hospitalized children Makale Tam Makale Yazarlar: Elif Öztürk M., YABANCI AYHAN N. Colorimetric chemical sensing properties of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid-based Schiff bases containing electron donor–acceptor groups Makale Tam Makale Yazarlar: YILDIZ E., PEPE Y., Erdener D., KARATAY A., BOYACIOĞLU B., ÜNVER H., Yapar G., DEMİR N., YILDIZ M., ELMALI A. Geçmişten Günümüze Çalışan Destek Programları: Psikososyal Destek Hizmetleri Bağlamında Bir Değerlendirme Makale Derleme Yazarlar: Görmüş K., Yıldırım F. Evaluation of the Combined Effects of Turkish Mad Honey and 5-Fluorouracil in Colon Cancer Model in Rats Makale Tam Makale Yazarlar: Kurtdede E., Alçığır M. E., Alperen A. M., Baran B., Karaca O. K., Gülendağ E. Sözcüksel geri çağırma sürecinde ortografik komşuluk etkisi: Gözbebeği ölçümü çalışması Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: ARTUVAN KORKMAZ H., AYDIN Ö. Importance of Epigenetic Research in The Treatment of Alcohol Addiction Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: Tezcan T., Kotiloğlu S. Ö., Akyüzlü D. DETERMINATION OF SOME POMOLOGICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF WILD PEAR (AHLAT) GENOTYPES GROWN IN KAYSERI ECOLOGY Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: Alan F., Çolak A. M. A different approach to the evaluation of the genotype-phenotype relationship in biotinidase deficiency: repeated measurement of biotinidase enzyme activity. Makale Tam Makale Yazarlar: Sürücü Kara İ., Köse E., Koç Yekedüz M., Eminoğlu F. T. Decoding Angiotensin Receptors: TOMAHAQ-Based Detection and Quantification of Angiotensin Type-1 and Type-2 Receptors Makale Tam Makale Yazarlar: Cosarderelioglu C., Kreimer S., Plaza-Rodriguez A. I., Iglesias P. A., Talbot C. C., Siragy H. M., Carey R. M., Ubaida-Mohien C., O’rourke B., Ferrucci L., et al. Fashion and Fabrics as Agency in the Early Twentieth-Century United States Bildiri Özet Bildiri Yazarlar: GÜZEL KÖŞKER N. H. Voxel-Based dosimetry with integrated Y-90 PET/MRI following TARE with glass microspheres and dose-response relationships - preliminary results Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: DEMİR B., ÇELEBİOĞLU E. C., SOYDAL Ç., KÜÇÜK N. Ö., KURU ÖZ D., BİLGİÇ M. S., KIR K. M. Comparison of 68Ga-DOTATATE PET/CT and 68Ga-DOTATATE PET/MR in detection of neuroendocrine tumour liver metastasis Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: DEMİR B., SOYDAL Ç., ARAZ M., BALTACIOĞLU M. H., KURU ÖZ D., KÜÇÜK N. Ö. Comparison of C-11 methionine and F-18 FDG PET/CT findings in evaluation of multiple myeloma: first Turkey Experience Bildiri Tam Metin Bildiri Yazarlar: ÖZKAN E., DEMİR B., CENGİZ SEVAL G., ARAZ M., SOYDAL Ç., BEKSAÇ M., KÜÇÜK N. Ö.

Akademik

1842 yılından günümüze ulaşan öğretim süreçleri ile her zaman öncü olan Üniversitemiz çağın gerekliliklerini yerine getiren tüm birimleriyle bilime hizmet vermeye devam ediyor.

#AnkaraUni

Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip ederek üniversitemiz güncel paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.

Öğrenci

Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli eğitim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma anlayışına dayanmaktadır.

Araştırma ve İnovasyon

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Toplumsal Katkı

Ankara Üniversitesi, gerçekleştirdiği yönetim, eğitim, araştırma geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir.

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Üniversitemiz web dizininden birimleri listeleyebilir ya da aşağıdaki kutucuğa aradığın kelimeyi yazarak tüm Ankara Üniversitesi ağında arama yapabilirsin.