Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesinden İnsan Hakları Sertifika Programı

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesinden İnsan Hakları Sertifika Programı

 

Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan insan hakları sertifika programları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolünün, ülkemizde insan hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sunacağına söyledi.

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, insan hakları sertifika programları düzenlenmesine dair iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’ndaki imza töreninde konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, ülkemizde hukuk ve insan hakları alanında son 20 yıldır çok önemli reformlar gerçekleştirildiğini ifade etti. Hukukun üstünlüğüne bağlı ve insan odaklı devlet anlayışıyla hazırlanan reform çalışmalarının belli bir plan ve program dâhilinde yürütüldüğünün altını çizen Moğul, bu kapsamda, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi perspektifiyle hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 2019 yılı Mayıs ayında; özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın da 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsattı.

İnsan hakları standartlarının yükseltilmesine ve yargı reformuna ilişkin bu iki politika belgesinin etkin bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini vurgulayan Moğul, “Eylem planında insan haklarında üst düzey idari ve toplumsal farkındalık ayrı bir amaç olarak belirlenmiş ve bu farkındalığın artırılmasına yönelik de hedefler belirlenmiştir. Yine insan hakları eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile hukuk eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çok sayıda faaliyet öngörülmüştür. Bu kapsamda, hukuk öğreniminin 5 yıla çıkarılması, müfredatın hukuk metodolojisi, hukuki gerekçelendirme ve adalet psikolojisi gibi derslerle zenginleştirilmesi, hukuk fakültelerine giriş için öngörülen başarı sıralamasının yükseltilmesi, kontenjanların yeniden gözden geçirilmesi, adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesi gibi önemli faaliyetler belirlenmiştir. Ayrıca, insan hakları derslerinin zorunlu olması, hukuk fakülteleri dışındaki diğer programlarda da yer verilmesi, üniversitelerde insan hakları ana bilim dalı kurulması, insan hakları eğitim merkezleri kurulması gibi önemli faaliyetlere de yer verilmiştir” dedi.

“Sertifikanın Talep Gören, Kredibilitesi Yüksek Bir Belge Olması Amaçlanmıştır”

Yine Adalet Bakanlığınca insan hakları alanında yurt dışı yüksek lisans ve doktora imkânlarının sağlanmasıyla birlikte hukuk araştırma enstitülerinin kurulmasının da hayata geçecek önemli yenilikler arasında yer alacağını dile getiren Moğul, şöyle devam etti:

“Eylem planında öngörülen faaliyetlerden bir tanesi de ‘İnsan Hakları Eğitimi’ konulu sertifika programları düzenlenmesidir. Yine planda insan haklarına yönelik proje ve çalışmalarda sertifika sahiplerinin uzmanlıklarından faydalanılması da öngörülmüştür. Böylece sertifikanın talep gören, kredibilitesi yüksek bir belge olması amaçlanmıştır. Bu nedenle insan haklarına yönelik çalışmalarda katılımcı bir anlayışla ortak bir akıl temelinde hareket edilmesini de ayrıca Bakanlık olarak önemsiyoruz. Bu noktada benim de mezunu olmaktan gurur duyduğum, eğitim alanındaki ülkemizin ulu çınarlarından birisi olan Ankara Üniversitemizin birikimlerinden faydalanmanın insan hakları bağlamındaki çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına da inanıyoruz.”

 

İmzalanan insan hakları eğitimi sertifika programı kapsamındaki protokolün, ülkemizdeki insan hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve bilinç düzeyinin artırılmasına da katkı sunacağına inandığını ifade eden Moğul, “İlk sertifika programının da en kısa zamanda, şubat ayında başlayıp, dönem sonunda da bitirilmesini ümit ediyorum. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bakanlığımız İnsan Hakları Daire Başkanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Hukukçularımızın Kendilerini Sürekli Güncellemeleri Önemli”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da adalet sisteminin daha iyi hale gelmesi ve güçlenmesi için atılan adımlarda her zaman “Adalet mülkün temelidir” ilkesiyle hareket edildiğini belirterek, “Her zaman insan hakları noktasında hassasiyetle düşünülen kararlar ortaya koymamız gerekir ki yüksek standartlara ulaşmış bir adalet sistemine sahip olabilelim. Unutmayalım ki insan kalitesi yüksek olan bir hukuk sisteminde yasal düzenlemeler de çok daha güçlü ve kaliteli bir şekilde uygulanacaktır. Adaletin temsilcisi olmak gibi hayati bir sorumlulukla çalışan hukukçularımızın da bu bağlamda sürekli kendilerini güncellemeleri, örnek olacak bir adalet sisteminin inşası için hayati bir öneme haizdir” diye konuştu.

“Üniversitemizin Bilgi Birikimini Paydaşlarımızla Buluşturmanın Haklı Mutluluğunu Yaşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu ile paylaştığı Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda da belirtildiği üzere insan haklarının daha iyi uygulanmasını sağlamak için eğitim programlarının gerçekleştirilmesine de ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ünüvar, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız ile yeni bir süreci de başlatmış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin en köklü hukuk fakültesine ve hukuk eğitimcilerine sahip olan Ankara Üniversitesi olarak, İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim programı ile hukuk uygulayıcılarımızı buluşturmuş olacağız. Böylece üniversitelerin önemli işlevlerinden biri olan bilgi birikimini paydaşlarımızla buluşturma misyonumuzu da yerine getirecek olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece ‘Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye’ alt başlığıyla yola çıkan İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki insan hakları eğitim amacına hem üniversitemiz hem de Bakanlığımız tarafından büyük bir katkı sağlanmış olacaktır. Ben bu vesileyle, iş birliği protokolümüzün kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Açış konuşmalarının ardından, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar protokolü imzaladı.

 

 

Diğer

tümünü görüntüle