ADEP Proje Değerlendirme Toplantısı Ankara Üniversitesi Ev Sahipliğinde Yapıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Proje Değerlendirme Toplantısı” Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Araştırma üniversiteleri tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen projeler, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Kemal Şenocak, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Arif Bilgin ile 20’si devlet, 3’ü vakıf olmak üzere 23 araştırma üniversitesinin rektör, rektör yardımcıları, proje yürütücüsü akademisyenler ile YÖK ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı yöneticilerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi.

YÖK Başkanı Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel, toplantı öncesinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ziyaret etti. Yapılan kısa görüşmenin ardından Senato Salonu’ndaki toplantıya geçildi.

YÖK Başkanı Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversiteleri uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla 13 Aralık 2021’de düzenlenen toplantıda Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na ilişkin yeni vizyonun açıklandığını hatırlattı.

Araştırma üniversiteleri programındaki üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek sağlanması kapsamında geçen yıl YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’nın (ADEP) hayata geçirildiğini ifade eden Özvar, ADEP kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon aracılığıyla performans değerlendirmesine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine projelerinde kullanılmak üzere kaynak tahsis edildiğini kaydetti.

Özvar, “Araştırma kültürümüz arttıkça inanıyorum ki araştırmaya ayrılan bütçeler de aynı ölçüde artacaktır. Burada asıl önemli olan bu araştırma kültürünü üniversitelerimizde yeşertmek yahut kökleştirmektir. Bu bakımdan araştırma üniversiteleri kendilerine tahsis edilen bu kaynağı, başta 11. Kalkınma Planındaki öncelikli sektörler olmak üzere, YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabilmektedirler” dedi.

“Üniversitelerin Proje Performansları Takip Ediliyor”

ADEP kapsamında hazırlanan projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla YÖK bünyesinde İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulduğunu, bu komisyon aracılığıyla üniversitelerin proje performanslarının yakından izlendiğini belirten Özvar, bu toplantıda 2022 ve 2023 yıllarında yürütülmekte olan projelerin genel bir değerlendirmesinin yapılacağını dile getirdi.

“Büyük Ölçekli Araştırma Altyapılarının Kurulmasını ve Geliştirilmesini Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de yükseköğretim kurumlarının bilgi üretme ve araştırma yapma fonksiyonlarıyla ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ve giderek artan iklim olayları, pandemi, enerji krizi gibi küresel zorluklarla mücadelede üniversitelere ve araştırma kurumlarına çok önemli görevler düştüğünü dile getiren Şenel, ülkemizde de üniversitelerin eğitim ve araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesi, üretilen bilimsel çıktıların faydaya dönüştürülmesi ve en önemlisi de toplumla buluşması için son yıllarda önemli politika ve yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti. Şenel, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki 5 yılda üniversitelerimizin iktisadi ve sosyal kalkınmadaki rolünü, etkin olmalarını ve daha nitelikli beşerî sermayenin oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda üniversitelerimizin araştırma kapasitelerini geliştirmek için bilimsel araştırma projeleri ile büyük ölçekli araştırma altyapılarının kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz.”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, YÖK Başkanı Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ile birlikte araştırma üniversitesi rektörlerini Ankara Üniversitesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ankara Üniversitesi olarak Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’ndaki projeleri çok önemsediklerini belirten Ünüvar, “Öncelikle YÖK Başkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımıza her seferinde araştırmayı önemsediği ve öncelik verdiği için çok teşekkür ediyorum. Biz de bu programdan çok istifade ediyoruz” diye konuştu.

Açış konuşmalarının ardından, proje sunumlarına geçildi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’nın hayata geçirilmesinden bu yana geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte üniversitelerin gerçekleştirdiği projelerle ilgili genel bilgi verdi. Daha sonra proje yürütücüleri, projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Araştırma üniversitesi rektörlerinin de görüşlerini dile getirdiği toplantı sonunda Rektör Ünüvar tarafından YÖK Başkanı Özvar, Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Gündoğan’a günün anısına plaket takdim edildi.

Program, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

 

 

 

Diğer

tümünü görüntüle