Ankara Endokrin Günleri

Etkinlik Başlama: 26.03.2020 -

“AÜTF Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalınca düzenlenecek olan “Ankara Endokrin Günleri” toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır.

 Başkan: Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU

Moderatörler: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR, Prof. Dr Zehra AYCAN                  

Tartışılacak konular:

  • Küçük yaşta tiroid nodülü olan bir olgu- Dr. Rukiye Uyanık
  • Hipomagnezemi saptanan bir olgu- Dr. Ayşegül Ceran
  • Hipofizer adenomlu olgu-Dr Esra Bilici
  • Costello sendromu olgu –izlem bulguları-Dr Sirmen Kızılcan Çetin
  • Tiroid hormon yüksekliği ile başvuran bir olgu –Dr. Elif Özsu

 

Saat: 12:00-14:00

Toplantı Yeri: 50.Yıl Amfisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi

 

                                                     

 

Diğer

tümünü görüntüle