Araştırma

Bağlantılar

Ankara Üniversitesi bir "Araştırma Üniversitesi"dir.

Nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ olmaktır.

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

  • Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,
  • Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinlerarası araştırmaların yapılmasını desteklemeyi,
  • Çıktı odaklı gerçekleştirilen bilimsel araştırmaları, ekonomik değere dönüştürerek girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ilerlemeyi sürdürülebilir kılmayı,
  • Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

Akademik Veri Yönetim Sistemi

Ankara Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi sayesinde personel, proje, yayın, tezler ve ödüller hakkında detaylı rapor ve istatistiklere ulaşabilir, araştırmacı, yayın ve proje araması gerçekleştirebilirsiniz.

AVESİS'e Git

Araştırma Dekanlığı

Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı, üniversitedeki araştırmacıların bilimsel başarısını artıracak altyapının oluşturulmasını ve bunun yanı sıra araştırmaların yürütülmesini, üniversitenin araştırma programlarının sürekliliğini sağlamak için kurumsal bir yapının oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlamıştır.

Siteye Git

Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının, ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttıracak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Siteye Git

Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezleri

Üniversitenin ana görevlerinden olan araştırma ve uygulama alanlarında faaliyet gösteren birimler olarak tematik çalışmalar gerçekleştirmektelerdir.

Merkezleri Listele