HABERLER

16
Kasım

Çalıştay: “İklim Değişikliği ile Mücadele Bağlamında Türkiye’de Tarım ve Gıda Güvenliği Çalıştayı”

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde “İklim Değişikliği ile Mücadele Bağlamında Türkiye’de Tarım ve Gıda Güvenliği Çalıştayı” konulu bir çalıştay yapılacaktır. Çalıştayın amacı, iklim değişikliğinin Türkiye’de tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini tartışmak ve bu olumsuz etkilere karşı sürdürülebilir çözümlere ilişkin önerilerde bulunmaktır.

İki gün sürecek olan çalıştayda konular öncelikle genel bir platformda tartışılacaktır. Sonrasında; (1) İklim değişikliğinin Türkiye tarımına etkileri: gözlemler, modellemeler ve öngörüler; (2) İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’nin iklim ve tarım politikaları;(3) Türkiye’deki tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliğine uyum konularında oluşturulacak üç ayrı çalışma grubunda tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır.  Çalıştay sonucunda oluşturulacak sonuç bildirgesi ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

Çalıştay Programı için tıklayınız…