Yükseköğretim  Yürütme Kurulunun 23/03/2019 tarihli toplantısında “Ülkelerinde savaş, ilhak ve işgal koşulları bulunan diploma denklik başvurusunda bulunan  başvuru sahiplerinin, denklik başvurusu için gerekli bazı belgeleri ibraz edememeleri ve/veya diploma ve/veya diğer bazı belgelerinin teyit edilememesi nedeniyle üniversiteler bünyesinde ilgililerin mezun olduğu alanlarda oluşturulacak komisyonlarca alan tespitlerinin yapılmasının akabinde seviye ve yeterlik belirleme sistemi işlemlerine alınmasının uygun olacağı”na karar verilmiştir.  Bu kapsamda“İlmi Hüviyet Tespit” sınavı için Fakültemiz Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Psikoloji Bölümüne başvuran adayların sınav tarih ve yeri aşağıda belirtilmiştir:

 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı :

  Sınav Tarihi : 27/12/2019 Cuma

   Yeri   : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                 Ana Bina 105 nolu amfi

   Saati  : 09.30

                           

Psikoloji Bölümü :

  Sınav Tarihi : 27/12/2019 Cuma

   Yeri   : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                 Ana Bina Asma Kat Toplantı Salonu

   Saati  : 10.00

http://www.dtcf.ankara.edu.tr/2019/12/12/ilmi-huviyet-tespiti-sinavi/