Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF), 30 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulmuştur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlarla açık ve uzaktan öğretim yoluyla da gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve bu yönde faaliyet gösteren Üniversitemiz “Uzaktan Eğitim Merkezi” Üniversitemizin teklifi, Yüksek Öğretim Kurulunun uygun bulmasıyla kapatılarak Fakültemiz bünyesine katılmıştır.

Daha sonra kurum içi ve kurumlararası sınavları gerçekleştirmek üzere 2014 yılında kurulan ve bu yönde faaliyet gösteren Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi de mevcut görevlerinin yanında Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin sınavlarını da gerçekleştirmek üzere Fakülte bünyesine dahil edilmiştir.

Fakültemiz halihazırda Ankara Üniversitesi ile diğer kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kursların, derslerin, seminerlerin, konferansların, eğitim programlarının ve sınavların planlanmasını, düzenlenmesini, bu faaliyetlerin eş güdümünün sağlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmektedir.

Fakülte, amaçları doğrultusunda; açık ve uzaktan eğitim ile ilgili literatürü ve bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişimini sürekli olarak takip etmekte, uygulamalar için sistem tasarımı yapmakta, açık ve uzaktan eğitimle ilgili tüm teknik işlemleri yürütmekte, altyapı çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamakta, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak hizmet vermektedir.

Akademik Gelişmeler
...
Öğretim Görevlisi GÜLGÜN AFACAN ADANIR
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Makale eklendi
Learner Autonomy in Online Learning: Development and Validation of a Scale
...
Dr.Öğr.Üyesi HALE ILGAZ
Verdiği ders güncellendi
Cognition and Computers
...
Öğretim Görevlisi UFUK TANYERİ
Proje güncellendi
Yayınım Filtresi Tasarımı
...
Öğretim Görevlisi MAHMUT KILIÇASLAN
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bildiri eklendi
İğnecikli Sinir Ağı Tabanlı Dalgacık Dönüşümü ile Kenar Tespiti
...
Dr.Öğr.Üyesi ERİNÇ KARATAŞ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Advanced Sensing in Image Processing and IoT
...
Öğretim Görevlisi MESUT SEVİNDİK
Kitapta bölüm eklendi
TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI