Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF), 30 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulmuştur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlarla açık ve uzaktan öğretim yoluyla da gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve bu yönde faaliyet gösteren Üniversitemiz “Uzaktan Eğitim Merkezi” Üniversitemizin teklifi, Yüksek Öğretim Kurulunun uygun bulmasıyla kapatılarak Fakültemiz bünyesine katılmıştır.

Daha sonra kurum içi ve kurumlararası sınavları gerçekleştirmek üzere 2014 yılında kurulan ve bu yönde faaliyet gösteren Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi de mevcut görevlerinin yanında Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin sınavlarını da gerçekleştirmek üzere Fakülte bünyesine dahil edilmiştir.

Fakültemiz halihazırda Ankara Üniversitesi ile diğer kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kursların, derslerin, seminerlerin, konferansların, eğitim programlarının ve sınavların planlanmasını, düzenlenmesini, bu faaliyetlerin eş güdümünün sağlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmektedir.

Fakülte, amaçları doğrultusunda; açık ve uzaktan eğitim ile ilgili literatürü ve bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişimini sürekli olarak takip etmekte, uygulamalar için sistem tasarımı yapmakta, açık ve uzaktan eğitimle ilgili tüm teknik işlemleri yürütmekte, altyapı çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamakta, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak hizmet vermektedir.

Akademik Gelişmeler
...
Öğretim Görevlisi GÜLGÜN AFACAN ADANIR
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Makale eklendi
University Learners’ Motivation and Experiences Using Virtual Laboratories in a Physics Course
...
Öğretim Görevlisi DENİZER YILDIRIM
Makale eklendi
(In Press) The Instructor Parameters of Transition to Fully Online Learning: Ankara University Case
...
Dr.Öğr.Üyesi ERİNÇ KARATAŞ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Advanced Sensing in Image Processing and IoT
...
Öğretim Görevlisi UFUK TANYERİ
Kitapta bölüm güncellendi
Artificial Intelligence Applications in Medicine
...
Öğretim Görevlisi MAHMUT KILIÇASLAN
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bildiri eklendi
Renk Uzaylarının İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi Performansına Etkileri
...
Dr.Öğr.Üyesi HALE ILGAZ
Tez güncellendi
E-öğrenme ortamları için sürdürülebilir dikkat düzeyi ile bağlamsal ipucu kullanımının örtük bellek performansına etkisi
...
Öğretim Görevlisi MESUT SEVİNDİK
Kitapta bölüm eklendi
TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI
...
Öğretim Görevlisi MURAT ÇINAR
Makale güncellendi
The Acceptance and Use of an Online Exam System by Online Learners: Implementation of the UTAUT Model