Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Levent KAYAPINAR
  • E-posta: dtcf@humanity.ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 310 32 80
  • Faks: +90 (312) 310 57 13
  • Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, No:45-45/A 06100 – Sıhhiye / Ankara – Türkiye
Programlar
Yunan Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Psikoloji
Normal Öğretim
Urdu Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Tiyatro (Tiyatro Tarihi ve Teorisi)
Normal Öğretim
Tiyatro (Dramatik Yazarlık)
Normal Öğretim
Tiyatro (Oyunculuk)
Normal Öğretim
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Normal Öğretim
Antropoloji
Normal Öğretim
Sanat Tarihi
Normal Öğretim
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Normal Öğretim
Alman Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Fransız Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
İspanyol Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Rus Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Hungaroloji
Normal Öğretim
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Normal Öğretim
Japon Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Fars Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Arap Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Hindoloji
Normal Öğretim
Kore Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Hititoloji
Normal Öğretim
Sümeroloji
Normal Öğretim
Felsefe
Normal Öğretim
Bilgi ve Belge Yönetimi
Normal Öğretim
Sosyoloji
Normal Öğretim
Tarih
Normal Öğretim
Tiyatro
Normal Öğretim
Türk Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Coğrafya
Normal Öğretim
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Sinoloji
Normal Öğretim
Latin Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim
Klasik Arkeoloji
Normal Öğretim
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Normal Öğretim
Ermeni Dili ve Kültürü
Normal Öğretim
Felsefe (İngilizce)
Normal Öğretim
Arkeoloji (İngilizce)
Normal Öğretim
Coğrafya (İngilizce)
Normal Öğretim
Dilbilimi
Normal Öğretim
Halkbilimi
Normal Öğretim
Leh Dili ve Edebiyatı
Normal Öğretim

Adını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat verdiği ve onun yüksek uygarlık idealini gerçekleştirme isteği üzerine, 14 Haziran 1935’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2795 sayılı kanunun 22 Haziran 1935 tarih ve 3035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kuruluşu tamamlanan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Cumhuriyet Türkiyesi’nin benimsediği misyon ve vizyonun önemli bir parçasıdır. 23 Mayıs 1935 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısında Fakültenin kuruluş gerekçesi şöyle belirtilmiştir: “Hükûmet merkezimizde bir taraftan Türk kültürünü bilgi metodu ile işleyecek tetkik ve araştırma kurumlarına olan ihtiyaç, diğer taraftan orta öğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek ve bugünkü öğretmenlerimizin bu yönden bilgilerini tamamlamak gereği, Ankara’da bir Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasını icâb ettirmiştir”.

Tasarıyı olduğu gibi kabul eden Meclis Millî Eğitim Komisyonu, raporuna “İleride fakülteleri toplayacak bir Ankara Üniversitesi kurulması” dileğini de eklemiştir. Genel Kurul görüşmeleri sırasında söz alan Kültür Bakanı Saffet Arıkan, Fakültenin “Atatürk’ün yüksek dehâsından doğan ve kendi eliyle kurduğu yarınların Tarih ve Dil hareketi, bunlara bağlı olan Arkeoloji ve Coğrafya bilgileri için” açıldığını vurgulamıştı.

Ankara Üniversitesi’nin Fakülte olarak kurulan ilk akademik birimi olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin şimdiki binası, ünlü Alman mimar Bruno J.F. TAUT tarafından 1937-1938 yıllarında projelendirilerek inşa edilmiş ve 1940 Kasım ayında öğretime açılmıştır.

13 Haziran 1946 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, bu tarihten itibaren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üniversitesi’nin bünyesinde yer almıştır.

Bugün, bir yandan, 80 yıla yakın köklü sayılabilecek geçmişinin geleneksel bilimsel değerlerini ve reflekslerini korumak, diğer yandan da, akademi dünyasının hızla değişen koşullarına, rekabetçi bilim ortamına hızla uyum sağlamak ve rasyonel düşünce ile akademik reformlar üretmek zorunda olan Fakültemizin temel vizyonu; eğitimde, bilimsel araştırmada ve düşünce üretiminde akademik kadroları ve öğrencileriyle evrensel standartları yakalamış bir akademik kuruluş olmaktır. Bu bağlamda, öğrenci odaklı, eğitim ve öğretimde başarılı, akademik alanda seçkin, yönetimde katılımcı, güvenilir bilgi üretiminde öncü, yaratıcılıktan yana, eleştirel düşünce ve bilimsel etik değerlere saygılı, kurumsal kimliğini sahiplenen ve bu değerleri sürdürülebilir kılmakta kararlı, ülkemizin ve dünyanın gündemindeki kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetleri yakından takip edebilecek donanıma sahip olma ilkelerini benimseyen Fakültemizin misyonu, bu ilkeleri ve kurumsal değerleri benimseyerek özümsemiş; çok yönlü ve eleştirel düşünebilen, bilimsel, sanatsal ve kültürel donanımlarıyla yurtiçi ve dışındaki akademik kurumlarda, kamuda, özel sektörde etik değerleri ön planda tutarak görev yapabilecek, özgüveni yüksek ve başarılı bireyler yetiştirmek kadar, kamuoyunun estetik ve kültürel değerlerini güçlendirmek ve düşünme gücüne katkıda bulunmak için evrensel boyutlarda düşünce ve bilgi üretmektir.

Akademik Gelişmeler
...
Prof.Dr. TURGUT YİĞİT
Tarih Bölümü
Makale güncellendi
Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Değirmen (É NA4ARA5) Ve Öğütme Taşı (NA4ARA5)
...
Dr.Öğr.Üyesi LEMİ ATALAY
Tarih Bölümü
Makale güncellendi
Individual-Community Discussions in Turkey in 1930's
...
Araştırma Görevlisi ZEYNEP NAGİHAN KAHVECİ
Halkbilimi Bölümü
Bilimsel dergide görev eklendi
Culture Academy
...
Prof.Dr. ERHAN ÖZTEPE
Arkeoloji Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Urbanism and Architecture in Ancient Aiolis
...
Dr.Öğr.Üyesi ESRA BÜYÜKBAHÇECİ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Makale eklendi
MAHĀBHĀRATA DESTANI’NIN “SVARGAROHANA” BÖLÜMÜNDEKİ CENNET VE CEHENNEM BETİMLEMELERİ
...
Prof.Dr. CİHAT AYDOĞMUŞOĞLU
Tarih Bölümü
Bildiri eklendi
Safevî Devleti'nin Doğuşu ve Şah İsmail
...
Araştırma Görevlisi NALAN BURULDAĞ
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Bildiri güncellendi
Sophokles’ten Shakespeare’e Trajik Aktarım: Othello’nun Oidipus İle KesişenYolculuğu
...
Araştırma Görevlisi CANSU OKAN
Sosyoloji Bölümü
Tez güncellendi
Kadın, kent, korku ve güvenlik: Genç kadınların kent deneyimleri, Ankara örneği
...
Öğretim Görevlisi ERCAN CİHAN ULUPINAR
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Bildiri eklendi
Ermeni Folklorunun Doğuşu ve Gelişimi
...
Doç.Dr. ÖZLEM SİR GAVAZ
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Makale güncellendi
New Tablet Fragments on Dreams from the Bogazkale Archiv
...
Prof.Dr. AYLA SEVİM EROL
Antropoloji Bölümü
Makale güncellendi
Olay Yerindeki İnsan İskeletlerinin Sistematik Analizi
...
Prof.Dr. HAMDİ BRAVO
Felsefe Bölümü
Bildiri eklendi
Schopenhauer ve Özgür İrade Yanılsaması
...
Araştırma Görevlisi MUHAMMET EMRE KORKMAZ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Makale güncellendi
한국어의 ‘-에, -에서’에 대응되는 터키어의 부사격조사 대조 연구
...
Dr.Öğr.Üyesi VURAL BAŞARAN
Felsefe Bölümü
Makale eklendi
Cemal Yıldırım’ın Bilim Tarihi ve Felsefesine Katkıları
...
Araştırma Görevlisi BURCU KÖMÜRCÜ AKİK
Psikoloji Bölümü
Makale güncellendi
Development and Validation of Breastfeeding Expectations Scale-A (BES-A): A Questionnaire for Pregnant Women
...
Dr.Öğr.Üyesi HASAN MÜNÜSOĞLU
Halkbilimi Bölümü
Tez eklendi
Turizmde kültürün sunumu: Kapadokya'da folklor, fakelore ve sahnelenen otantiklik
...
Dr.Öğr.Üyesi FUNDA HAY KILIÇ
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Ana Hatlarıyla İngiliz Edebiyatı: Anglo-Sakson Döneminden Çağdaş İngiliz Edebiyatına
...
Prof.Dr. AYNUR ÖZ ÖZCAN
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Bildiri eklendi
“Hamza Hekimzade Niyaziy’nin Dramalarında Atasözü Kullanımı”
...
Prof.Dr. MELEK ERDEM
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Bildiri eklendi
20. Yüzyıldan Günümüze Türkmen Türkçesinde "Bağımsızlık" Kavram Alanı
...
Dr.Öğr.Üyesi EBRU AKÜN KAÇAR
Psikoloji Bölümü
Etkinlik organizasyonu güncellendi
The 10th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection
...
Araştırma Görevlisi DAVUT ŞAHBAZ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Bildiri eklendi
Pakistan'ın İlk Yıllarında Türkiye ile İlişkileri
...
Dr.Öğr.Üyesi ESRA YALAZI
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Makale güncellendi
Panhellenizmin Kölelik Boyutu
Akademik Personel
ÖMER KAHYA Öğretim Görevlisi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
NURHAN KOYUNCU Öğretim Görevlisi
MUHAMMET AVCİ Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
NECLA TÜRKOĞLU Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
İSMAİL ÖZER Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
İSKENDER YILDIRIM Öğretim Görevlisi Dr. Halkbilimi Bölümü
HAVVA ERŞAHİN KAPICI Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
GAMZE KATI GÜMÜŞ Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ERHAN ÖZTEPE Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
GÖRKEM KÖKDEMİR Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
LEVENT KAYAPINAR Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
LEYLA MURAT KARAKURT Prof.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
METİN KARTAL Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
YASEMİN ARIKAN Prof.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
DERYA HASDAĞ Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
EBRU AKÜN KAÇAR Dr.Öğr.Üyesi Psikoloji Bölümü
OSMAN MERT Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
MUTLU YILMAZ Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
GÖZDE KARAKAŞ Öğretim Görevlisi Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
EMEL SİYLİM BAŞARIR Öğretim Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYKUT KİŞMİR Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
KAMİL SÖNMEZ Öğretim Görevlisi
ÖZLEM ATAY Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYDA BÜYÜKŞAHİN SUNAL Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
CANSU ALSANCAK AKBULUT Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
ŞENNUR KIŞLAK Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
ABDULKADİR GÜRER Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÜLKÜ ÇETİNKAYA KARAKOYUN Doç.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
NACİYE BİLGE HASBİOĞLU Öğretim Görevlisi
AYŞE BERİL KARA Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
MERYEM BULUT Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
ÜMMÜHAN BERNA KÜÇÜKOĞLU ÖNGÖREN Araştırma Görevlisi Antropoloji Bölümü
MEHMET SOMUNCU Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
SERDAR HAKAN ÖZTANER Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
MUSTAFA GÜLEÇ Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ALİ OSMAN TİRO Öğretim Görevlisi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
MELİKE GUZEY YİĞİT Dr.Öğr.Üyesi Psikoloji Bölümü
BURCU KÖMÜRCÜ AKİK Araştırma Görevlisi Dr. Psikoloji Bölümü
ZEYNEP ZEREN ATAYURT FENGE Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MUSTAFA MURAT YÜCEŞAHİN Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
UFUK EGE UYGUR Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SABİRE ARIK Doç.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
CEYDA ÜSTÜNEL ALP Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
YAVUZ YAVUZ Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
HALDUN EROĞLU Prof.Dr. Tarih Bölümü
CİHAT AYDOĞMUŞOĞLU Prof.Dr. Tarih Bölümü
AYNUR ZEYNEP CANATAN Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ASUMAN ÖZCAN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
VEYSEL GÖKBERK MANGA Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
GÖNÜL MUTLU Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
MELTEM AYABAKAN İPEK Öğretim Görevlisi
İNCİ ERDOĞDU Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
EMİNE FERYAL TURAN Prof.Dr. Sosyoloji Bölümü
CAĞFER GÜLER Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
SAADETTİN YAĞMUR GÖMEÇ Prof.Dr. Tarih Bölümü
GİZEM KARTAL Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
ADNAN BAYSAL Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
VELİ KÖSE Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
SERPİL AYGÜN CENGİZ Prof.Dr. Halkbilimi Bölümü
CEYDA KURTAR ANLI Araştırma Görevlisi Dr. Coğrafya Bölümü
GÜRHAN KİRİLEN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
PINAR ALTAY YILMAZ Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÜÇLER BULDUK Prof.Dr. Tarih Bölümü
MAKBULE BERAY KÖSEM Öğretim Görevlisi Dr. Arkeoloji Bölümü
İNAN KOPÇUK Araştırma Görevlisi Arkeoloji Bölümü
ÖZLEM SİR GAVAZ Doç.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
AYŞEGÜL DURAK BATIGÜN Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
AYSU ATA Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YAVUZ AYDIN Dr.Öğr.Üyesi Arkeoloji Bölümü
ÇİĞDEM GENÇLER GÜRAY Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
MUSA KADIOĞLU Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
İBRAHİM ALPER ARISOY Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AFİFE BAŞAK OK Dr.Öğr.Üyesi Psikoloji Bölümü
EBU BEKİR SIDDIK ŞAHİN Dr.Öğr.Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ZULFİYA ŞAHİN Doç.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ERKAN YILMAZ Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
SAİTCAN GÜNGÖRDÜ Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
NİLAY KAYA Prof.Dr. Sosyoloji Bölümü
OZAN UTKU AKGÜN Öğretim Görevlisi Tiyatro Bölümü
ORHAN BALCI Öğretim Görevlisi
ŞÜKRAN GÖRÜRYILMAZ Öğretim Görevlisi
ESİN GÜN GÜRER Öğretim Görevlisi
EMMA LOUISE BAYSAL Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
FATICH TOUMPAN Araştırma Görevlisi Arkeoloji Bölümü
FATMA UÇAR BOYRAZ Öğretim Görevlisi Dr. Psikoloji Bölümü
İREM AKINCI Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
SELDA ALPARSLAN Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ALİ GÜL Öğretim Görevlisi Dr.
KERİME KARABACAK Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
HATİCE DERYA CAN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
HAKAN EROL Doç.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
MURAT ÇAYIR Doç.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
NEŞE ÖZDEN Prof.Dr. Tarih Bölümü
BANU BELİZ ALTAN Prof.Dr. Tiyatro Bölümü
EJDER KINDIRA Öğretim Görevlisi
AHSEN ESATOĞLU Öğretim Görevlisi Dr.
YAPRAK UÇAR Öğretim Görevlisi Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
HAZAL SELİNAY KILIÇ Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
EZGİ DİDEM MERDAN YILDIZ Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
ULAŞ TEBER ÖZGENÇ Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
HÜSEYİN ÖZÇELEBİ Öğretim Görevlisi Dr.
SERDAR YEŞİLYURT Dr.Öğr.Üyesi Coğrafya Bölümü
HAMDİ BRAVO Prof.Dr. Felsefe Bölümü
JÜLİDE AKYÜZ ORAT Prof.Dr. Tarih Bölümü
OLGU AYDIN Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
ABDÜLLATİF ARMAĞAN Dr.Öğr.Üyesi Tarih Bölümü
TÜLAY ERCOŞKUN Doç.Dr. Tarih Bölümü
SEDA KÖYCÜ Prof.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
TÜRKAN BANU GÜLER Dr.Öğr.Üyesi Tarih Bölümü
MERT KOZAN Doç.Dr. Tarih Bölümü
UĞUR DOĞAN Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
ZÜHAL KAZAR Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MAHMUT ERTAN GÖKMEN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SÜHEYLA YEŞİM FERENDECİ Öğretim Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ECE EREN KURAL Dr.Öğr.Üyesi Antropoloji Bölümü
ŞENOL BEZCİ Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ERDAL ÇOBAN Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
YASEMİN ALTAYLI Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ZEYNEP ZAFER Prof.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYŞEN GÜRE Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
AYLA SEVİM EROL Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
ESRA ŞÖLENTAŞ Dr.Öğr.Üyesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
YALÇIN KAYALI Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İRFAN ALBAYRAK Prof.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
SERDAR SARISIR Prof.Dr. Tarih Bölümü
ÜNAL KAYA Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
GÜLSER ÇETİN Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ECE YASSITEPE AYYILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ALİ MERTHAN DÜNDAR Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
NURİ BİLGİN İRİM Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
TURGUT YİĞİT Prof.Dr. Tarih Bölümü
MUSTAFA UYAR Prof.Dr. Tarih Bölümü
UĞUR ERTÜRK Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
KURTULUŞ CENGİZ Doç.Dr. Sosyoloji Bölümü
NUR MELEK DEMİR Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
REMZİ DEMİR Prof.Dr. Felsefe Bölümü
TÖREBEY GÜNAYDIN Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
İBRAHİM TUNÇ SİPAHİ Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
SADIK HACI Dr.Öğr.Üyesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
BAŞAK KOCA ÖZER Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
MÜRÜVVET ÖZLEM PARER Prof.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
LEMİ ATALAY Dr.Öğr.Üyesi Tarih Bölümü
BETÜL YALÇINKAYA AKÇİT Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
FİLİZ YILMAZ Dr.Öğr.Üyesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SEVDA AYGAR BACANLI Araştırma Görevlisi Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
HÜLYA BOYANA Prof.Dr. Tarih Bölümü
DERYA PERK Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
GONCA KİŞMİR Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
DURSUN ZENGİN Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÇAĞRI EROĞLU Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
FERHAT TAŞTEMEL Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYŞE NUR TEKMEN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SİNAN LEVENT Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MELEK DOSAY GÖKDOĞAN Prof.Dr. Felsefe Bölümü
IŞIL BAYAR BRAVO Prof.Dr. Felsefe Bölümü
AHMET CÜNEYT GÜLTEKİN Dr.Öğr.Üyesi Felsefe Bölümü
HÜSEYİN CAN ERKİN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
YEŞİM IŞIK BAĞRIAÇIK Dr.Öğr.Üyesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İNAN KALAYCIOĞULLARI Prof.Dr. Felsefe Bölümü
HAKKI LEVENT KESKİN Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
DİLEK SARITAŞ ATALAR Doç.Dr. Psikoloji Bölümü
NURULLAH ÇETİN Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
MEHMET EMİN ÖZCAN Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ZÜHAL OVSIANNIKOV Öğretim Görevlisi Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MEHMET SAĞIR Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
YUSUF HÜSEYİN BABEKOĞLU Öğretim Görevlisi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
EMİNE GÖZDE ÖZGÜREL Dr.Öğr.Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
HALİL İBRAHİM USTA Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
DUYGU TOKSOY ÇEBER Dr.Öğr.Üyesi Tiyatro Bölümü
MEHMET NEDİM KULA Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYŞE GÜL AKALIN Doç.Dr. Tarih Bölümü
YUNUS SARAR Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÖMER FAİK ANLI Doç.Dr. Felsefe Bölümü
AYBİKE KILIK Dr.Öğr.Üyesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
RUKİYE ÖZTÜRK Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
LEYLA ÇİĞDEM DALKILIÇ Doç.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
YEŞİM DOĞAN Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
SEVGİ CAN YAĞCI AKSEL Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
RAHİME ZOBU Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
MEDİNE PALA Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÖZLEM GÖKÇE Öğretim Görevlisi Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
KADRİYE ÖZÇELİK Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
ZEYNEP ÇİZMELİ ÖĞÜN Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
EMİNE HATİP Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ŞAFAK BOZGUN Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
GÜL DEMİRAYAK Öğretim Görevlisi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
İPEK ŞENKAL ERTÜRK Dr.Öğr.Üyesi Psikoloji Bölümü
SİBEL ÖNAL Dr.Öğr.Üyesi Antropoloji Bölümü
HAKTAN URAL Doç.Dr. Sosyoloji Bölümü
AKSU AKÇAOĞLU Doç.Dr. Sosyoloji Bölümü
MUKADDES UZBAY ÜLGEN Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
BARIŞ YÜCESAN Araştırma Görevlisi Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MEHMET NECATİ KUTLU Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
CEMAL ERDEM BEKAROĞLU Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
ÜLKER ÖKTEM Prof.Dr. Felsefe Bölümü
SELDA KILIÇ Prof.Dr. Tarih Bölümü
ÖZGÜN ÇAKAR Öğretim Görevlisi Tiyatro Bölümü
MELİKE YAZICI ÇANGUR Araştırma Görevlisi Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
GÜLBEN SALMAN Dr.Öğr.Üyesi Felsefe Bölümü
MURAT ÇELİK Dr.Öğr.Üyesi Felsefe Bölümü
TUĞBA AYDOĞDU YÜKSEL Araştırma Görevlisi Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
RÜYA BAYAR Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
NURETTİN ÖZGEN Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
İLHAN KARASUBAŞI Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
BÜLENT AYYILDIZ Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
NEVİN ÖZKAN SPEELMAN Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
HALE TOLEDO Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
HASAN MÜNÜSOĞLU Doç.Dr. Halkbilimi Bölümü
DAVUT ŞAHBAZ Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ZEYNEP KAYACIK Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ERTUĞRUL MURAT ÖZGÜR Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
SEYİT COŞKUN Doç.Dr. Felsefe Bölümü
EYÜP ALİ KILIÇASLAN Prof.Dr. Felsefe Bölümü
HÜLYA TAŞ Prof.Dr. Tarih Bölümü
UTKU SAÇAK Araştırma Görevlisi Tiyatro Bölümü
ÇAĞATAY AŞKİT Doç.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
EMİNE CEREN ÇERÇİOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
EMRE KOYUNCU Doç.Dr. Felsefe Bölümü
ERTUĞRUL RUFAYİ TURAN Prof.Dr. Felsefe Bölümü
ERDAL CENGİZ Prof.Dr. Felsefe Bölümü
HAMİYET SEZER FEYZİOĞLU Prof.Dr. Tarih Bölümü
HAYAL ŞEBNEM ATAKAN Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ERTAN ÜNLÜ Dr.Öğr.Üyesi Tarih Bölümü
DERYA YILMAZ Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
ERDOĞAN KUL Doç.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
MUSTAFA UĞUR TÜLÜCE Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
VURAL BAŞARAN Doç.Dr. Felsefe Bölümü
SULTAN DENİZ KÜÇÜKER Doç.Dr. Tarih Bölümü
İLHAN ERDEM Prof.Dr. Tarih Bölümü
HATİCE ORUÇ Prof.Dr. Tarih Bölümü
YASİR MAVİŞ Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
BEDRETTİN AYTAÇ Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
HANDE DOLUNAY Araştırma Görevlisi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
NAZAN TUTAŞ Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ERCAN CİHAN ULUPINAR Öğretim Görevlisi Dr. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
ERKAN YURTAYDIN Araştırmacı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
DOĞANAY ERYILMAZ Doç.Dr. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
BAHTİYAR MAKAROĞLU Doç.Dr. Dilbilim Bölümü
SILA AY Doç.Dr. Dilbilim Bölümü
GÜLSÜN LEYLA UZUN Prof.Dr. Dilbilim Bölümü
TİMUR GÜLTEKİN Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
ESRA BÜYÜKBAHÇECİ Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
KORHAN KAYA Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
JALE DEMİRCİ Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AYLA DENİZ Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
ZEYNEP İREM ULUTAŞ Araştırma Görevlisi Felsefe Bölümü
HAKAN ÜLKÜER Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
BEKİR KOÇ Prof.Dr. Tarih Bölümü
MELİKE KAPLAN Prof.Dr. Halkbilimi Bölümü
CEREN AKSOY SUGIYAMA Doç.Dr. Antropoloji Bölümü
GONCA ÜNAL CHIANG Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MELİH YEŞİLBAĞ Doç.Dr. Sosyoloji Bölümü
NİSA HARİKA GÜZEL KÖŞKER Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İHSAN ÇİÇEK Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
HALİL ÇAĞLAR ENNELİ Doç.Dr. Antropoloji Bölümü
NURİ YAVAN Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
ELİF ÖCALMIŞ Öğretim Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ABDULLAH GÜNDOĞDU Prof.Dr. Tarih Bölümü
FİKRİ KULAKOĞLU Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
MURAT KÜÇÜK Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
FATMA GÜL ÖZAKTÜRK Prof.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
MERVE CEMİLE SÖNMEZ Dr.Öğr.Üyesi Tarih Bölümü
ABDULKADİR ÇEVİK Doç.Dr. Tiyatro Bölümü
BİRKAN DEMİRBİLEK Araştırma Görevlisi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
SİNAN KOÇAK Araştırma Görevlisi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
TAYFUN YILDIRIM Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
VASIF ŞAHOĞLU Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
MEHMET FARUK TOPRAK Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
PINAR ALTUNDAĞ Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ELİF ARICA AKKÖK Doç.Dr. Dilbilim Bölümü
İPEK PINAR UZUN Doç.Dr. Dilbilim Bölümü
MEHMET RIZA HEYET Dr.Öğr.Üyesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
ÖZNUR GÜLHAN Dr.Öğr.Üyesi Antropoloji Bölümü
İSMAİL DOĞAN Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
KEMAL TUZCU Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MUHAMMET EMRE KORKMAZ Araştırma Görevlisi Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
NALAN BURULDAĞ Araştırma Görevlisi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
CANSU OKAN Araştırma Görevlisi Dr. Sosyoloji Bölümü
GÜLDEN ATEŞ Öğretim Görevlisi Tiyatro Bölümü
HÜSEYİN MEVSİM Prof.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
PAŞA YAVUZARSLAN Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İSMET KILIÇ Araştırma Görevlisi Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
AYŞE YAKUT Doç.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
ESRA YALAZI Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
EROL DEMİR Prof.Dr. Sosyoloji Bölümü
UFUK TAVKUL Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
DERYA HAMİYE KHAZE SHAHGOLI Araştırma Görevlisi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
FATMA JALE GÜL ÇORUK Araştırma Görevlisi Dr. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
AYHAN ÇELİKBAY Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
ÖZLEM ALİOĞLU TÜRKER Dr.Öğr.Üyesi Sosyoloji Bölümü
SALİH SELÇUK İŞSEVER Prof.Dr. Dilbilim Bölümü
İBRAHİM ARIKAN Dr.Öğr.Üyesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
GÜRCÜ SELCAN SAĞLIK ŞAHİN Doç.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
NURAN SAVAŞKAN AKDOĞAN Doç.Dr. Sosyoloji Bölümü
SEDA GÜLSÜM GÖKMEN Prof.Dr. Dilbilim Bölümü
TOLGA BOZKURT Doç.Dr. Sanat Tarihi Bölümü
ZEYNEP NAGİHAN KAHVECİ Araştırma Görevlisi Dr. Halkbilimi Bölümü
DİLEK PEÇENEK Prof.Dr. Dilbilim Bölümü
BİRSEN KARACA Prof.Dr. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
MEHTAP İNAL KUTLUTÜRK Araştırma Görevlisi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
HÜLYA ERASLAN Dr.Öğr.Üyesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
ERDOĞAN UYGUR Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
KÜBRA KARACA Araştırma Görevlisi Dilbilim Bölümü
SEDA PEKŞEN Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
FAHRİ ÖZ Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SERAP KALAYCIOĞULLARI Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
AYNUR ÖZ ÖZCAN Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
MELEK ERDEM Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
ERKİN EMET Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
CELALEDDİN ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
PINAR KASAPOĞLU Doç.Dr. Halkbilimi Bölümü
SILA ŞENLEN GÜVENÇ Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
FUNDA HAY KILIÇ Dr.Öğr.Üyesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SAADET BÜYÜK Araştırma Görevlisi Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÜMİT FAFO TELATAR Prof.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
NURANİYE HİDAYET EKREM Doç.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
MUSTAFA CAN TEZİÇ Dr.Öğr.Üyesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
GÜLSÜN YILMAZ GÖKKİS Araştırma Görevlisi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
GÜLSÜM KİLLİ YILMAZ Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
GÖKHAN MERİÇ Araştırma Görevlisi Sanat Tarihi Bölümü
RÜSTEM BOZER Dr.Öğr.Üyesi Sanat Tarihi Bölümü
MUHARREM ÇEKEN Doç.Dr. Sanat Tarihi Bölümü
DERYA ADALAR SUBAŞI Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ZİYA KENAN BİLİCİ Prof.Dr. Sanat Tarihi Bölümü
FATMA SEMA ÖZÖNDER Prof.Dr. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
AYŞENUR VAROL Araştırma Görevlisi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
SACİT ARSLANTEKİN Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
OYA GÜRDAL Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
TÜLAY OĞUZ Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
FATOŞ SUBAŞIOĞLU Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
YASİN EZİK Araştırma Görevlisi Sanat Tarihi Bölümü
KORCAN DOĞAN Öğretim Görevlisi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
BURCU YILMAZ KARAHAN Araştırma Görevlisi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
MELTEM ÖZKAN ALTINÖZ Prof.Dr. Sanat Tarihi Bölümü
NADİYE TUNA Öğretim Görevlisi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
SERKAN SUNAY Doç.Dr. Sanat Tarihi Bölümü
FATMA ÖZDEMİR Öğretim Görevlisi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
FATİH RUKANCI Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
MELAHAT PARS Prof.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
HAKAN ANAMERİÇ Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
HAYRİYE ERBAŞ Prof.Dr. Sosyoloji Bölümü
MUSTAFA KEMAL COŞKUN Doç.Dr. Sosyoloji Bölümü
NEVZAT ÖZEL Prof.Dr. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
NESLİHAN ER KOÇOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
DEMET IŞIK Dr.Öğr.Üyesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
BERDI SARIYEV Doç.Dr. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Sözleşmeli)
MARIIA TALIANOVA EREN Dr.Öğr.Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü