Diş Hekimliği Fakültesi
  • Dekan: Prof.Dr. Kaan ORHAN
  • E-posta: dekanlik@dentistry.ankara.edu.tr
  • Telefon: 90 312 296 55 55
  • Faks: 90 312 212 3954
  • Adres: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı, No: 19/1 / Yenimahalle ANKARA

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşuna ilişkin ilk çalışmalar 1959 yılında başlamıştır. O zaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Zafer Paykoç’un teşebbüsü ile profesörler kurulunun 15.03.1959 tarihinde yaptığı toplantıda 209 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu kurulmasına karar verilmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörler kurulunun 05.11.1963 tarih ve 429 sayılı kararı ile Tıp Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu açılması onaylandı. Ankara Üniversitesi Senatosu 12.11.1963 tarih ve 2624 sayı ile kararı uygun gördü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22.11.1963 tarihinde 030.1/ 20593 sayı ile Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun kuruluşunu onayladığı, 28.11.1963 tarih ve 41-6/ 1299 sayılı yazı ile Rektör Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildirildi. 14.12.1963 tarih ve 11581 sayılı Resmi Gazete’de hazırlanan yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tıp Fakültesi’nin bugün Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalına ayrılmış olan binada bulunan Diş polikliniği ve buna bitişik eski göz polikliniği birleştirilip gerekli değişiklikler yapılarak bölüm diş hekimliği klinikleri haline getirildi. İlk öğrencileri için 10.11.1963 tarihli günlük gazetelere ilan verildi. Evvelce Hacettepe Üniversitesi’nde açılmış imtihanı kazanan ve oraya girmemiş 10 öğrenci ile Harp Okulu’ndan ayrılan 11 öğrenci de kabul edilerek toplam 21 öğrencinin F.K.B.ye kayıtları yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu 29 Ocak 1964 Çarşamba günü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiç Onul, Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cihat Borçbakan’ın konuşmalarından sonra Milli Eğitim Bakanı Dr.İbrahim Ökten tarafından öğretime açıldı. Diş Hekimliği Yüksek Okulu’unda başlangıçta dört branş açılarak şu kadrolar kuruldu: Ağız ve Çene Cerrahisi Kürsüsü:Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Uzman Dr. Suphi Konukman, Asistan Dt. Sait Akoğuz, Asistan Dt.Şakir Akça, Asistan Dt. Refik Yöney Protez Kürsüsü: Dr. Dt. İlhan Çuhadaroğlu, Asistan Dt. Cemal Altan, Asistan Dt. Coşkun Yılmaz Tedavi Kürsüsü: Dr. Dt. Bülent Başaran,Asistan Dt. Rezzan İçkam , Asistan Dt. Ulusay Koryak Ortodonti Kürsüsü: Dr. Dt. Nurettin Günay, Asistan Dt.Cengiz Oktay , Asistan Dt. Şefika Konukman Daha sonra kurulan Pedodonti Kürsüsü’ne de Dr. Dt. Bedii Küçüküçerler atandı.

1967 yılında Yüksek Okul bünyesinde 10 yataklı bir çene cerrahisi servisi açılarak diş hekimliğinde ilk yataklı servis oluşturuldu.
1968 yılında ilk mezunlarını veren Diş Hekimliği Yüksek Okulu 25.06.1973 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi haline geldi. 
Şubat 1974 tarihinde Sıhhıye Sağlık Sokak’ ta bir bina kiralanarak idari bölümler ve temel tıp kürsüleri, Nisan 1975 tarihinde Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde ikinci bir bina kiralanarak klinikle bu binaya taşındı. 
Şubat 1977 tarihinde ise halen eğitim yapılan Beşevler’deki kendi malı olan binaya taşınıldı.
11 Mayıs 2016, yeni fakülte binasının temel atma töreni yapıldı.

Akademik Gelişmeler
...
Araştırma Görevlisi MUHSİN ARDIÇ
Klinik Bilimler Bölümü
Bildiri güncellendi
Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders by Research Diagnostic Criteria (RDC/TMD) Biobehavioral (Axis II) Screening
...
Dr. Öğr. Üyesi MERT OCAK
Temel Tıp Bilimler Bölümü
Öğrenci projeleri eklendi
DİŞ HEKİMLİĞİNDE HALSTED YÖNTEMİ İLE İNFERİOR ALVEOLER SİNİR BLOKAJI KAVRANILMASI
...
Prof. Dr. FATMA GÜL ZIRAMAN
Klinik Bilimler Bölümü
Makale güncellendi
Porosity analysis of four bioceramic materials used for the repair of furcation perforations via micro-computed tomography
...
Doç. Dr. AKİF DEMİREL
Klinik Bilimler Bölümü
Makale güncellendi
The Effect of Restoration Polymerization and Residual Dentine Thickness on Thermal Changes of Pulp Chamber of Immature Permanent Teeth
...
Araştırma Görevlisi MELİKE YALÇINTAŞ ARDIÇ
Klinik Bilimler Bölümü
Bildiri güncellendi
Immediate Loading for the Rehabilitation of Edentulous Patients With the All-On-Four Concept
...
Doç. Dr. GÜLBİKE DEMİREL
Klinik Bilimler Bölümü
Makale eklendi
An evaluation of dental paste-like bulk-fill composite wear using intra-oral scanner
...
Dr. Öğr. Üyesi DİLARA NUR ŞENGÜN
Klinik Bilimler Bölümü
Bilimsel proje hakemliği eklendi
İSKELETSEL SINIF 1 SINIF 2 VE SINIF 3 BİREYLERİN MANDİBULAR KANAL VE RAMUS MORFOLOJİLERİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI
...
Prof. Dr. DİLEK ERDEM
Klinik Bilimler Bölümü
Makale güncellendi
Efficacy and safety of folfiri plus aflibercept in second-line treatment of metastatic colorectal cancer: Real-life data from Turkish oncology group
...
Prof. Dr. MEHMET ALİ KILIÇARSLAN
Klinik Bilimler Bölümü
Makale eklendi
Evaluation of Fracture Strength of Different CAD/CAM Veneers That are Manufactured For Zirconia Cores
...
Prof. Dr. ZEYNEP ÖKTE
Klinik Bilimler Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Çocuklarda beslenme
...
Prof. Dr. KAAN ORHAN
Klinik Bilimler Bölümü
Makale güncellendi
Risk factors, Consequences and Treatment Alternatives of Schneiderian Membrane Perforation: Case Report and Review of the Literature
...
Doç. Dr. İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU
Klinik Bilimler Bölümü
Bildiri eklendi
Wear resistance of paste-like bulk-fill composite resins
...
Prof. Dr. NİLSUN BAĞIŞ
Klinik Bilimler Bölümü
Yönetilen tez güncellendi
Periodontal hastalıklı bireylerde, periodontal tedavinin ve ona destek olarak uygulanan Botulinum toksini tedavisinin yaşam kalitesi ölçekleri, klinik periodontal ve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
...
Prof. Dr. KADRİYE FUNDA AKALTAN
Klinik Bilimler Bölümü
Bildiri eklendi
Hareketli Protezlerde Planlama
...
Doç. Dr. BURCU BATAK
Klinik Bilimler Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Patient Communication
...
Prof. Dr. ŞAZİYE SARI
Klinik Bilimler Bölümü
Akademik dolaşım faaliyeti güncellendi
The State University Of Zanzibar Dental Faculty
...
Prof. Dr. CAHİT ÜÇOK
Klinik Bilimler Bölümü
Makale güncellendi
TEMPOROMANDİBULAR DİSFONKSİYONLU BİREYLERDE AĞRIYI FELAKETLEŞTİRME VE AĞRI YOĞUNLUĞUNUN ISIRMA KUVVETİ VE ÇENE KAS KUVVETİ İLE İLİŞKİSİ
...
Prof. Dr. CANDAN SEMRA PAKSOY
Klinik Bilimler Bölümü
Makale eklendi
RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VOLUMES OF PARANASAL SINUSES, PRESENCE OF RHINOSINUSITIS AND NASAL SEPTUM DEVIATIONS ON CBCT IMAGES
...
Prof. Dr. FATMA SEMRA SEVİMAY
Klinik Bilimler Bölümü
Makale güncellendi
Multidisciplinary Approach for the Treatment of Horizontal Root-Fractured Maxillary Anterior Teeth
...
Prof. Dr. MELTEM ÖZTAN
Klinik Bilimler Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Diş Hekimliğinde Klinik Öncesi ve Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
...
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞIL VURAL
Klinik Bilimler Bölümü
Makale güncellendi
Patient Safety during Propofol Sedation before and after Implementation of Capnography Monitoring
...
Prof. Dr. PELİN ÖZKAN
Klinik Bilimler Bölümü
Bildiri güncellendi
Hareketli Bölümlü Protez Teslim Aşamasında Hastaya Önerilen Tavsiyeler: Pilot Çalışma
...
Prof. Dr. AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP
Klinik Bilimler Bölümü
Bildiri eklendi
Şeffaf Plaklarda Ataşman Konumlarının Maksiller Molar Distalizasyonu Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi
...
Prof. Dr. RANA NALÇACI
Klinik Bilimler Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
INDIAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
Akademik Personel
EMİNE ŞİMŞEK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HALİMCAN KOŞAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HANDE ERTEM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYBÜKE BEKTUR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUHAMMED FURKAN AYDIN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
KAAN HIRAÖZLÜ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYBÜKE BUSE ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
RAMAZAN TAMER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERT DÜDÜKCÜ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İREM APOHAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF DİLARA KONUKÇU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELİHA RÜBENDİZ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BERFİM HANİFE GÖKCAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TÜLİN UFUK TOYGAR MEMİKOĞLU Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
HATİCE GÖKALP Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
EZGİ ÖCALAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ZEYNEP SÜEDA KAZANKAYA Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HİLAL ALGÜL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERVE BERİKA KADIOĞLU Öğretim Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AHMET BÖLÜK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
KUTLUHAN YILMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FERABİ ERHAN ÖZDİLER Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MUSTAFA ALPEREN AKDOĞAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
NURSİMA GÖKMEN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ZEYNEP BİLEN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
OĞUZHAN ERDEM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖMER FARUK TOPKARA Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYHAN GÜRBÜZ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYBÜKE VERDA YILDIRIM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEMA MURAT Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
GİZEM AYNUR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BADE SONAT Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BERKAN ÇELİKTEN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYŞENUR DOĞAN Uzmanlık Öğrencisi Klinik Bilimler Bölümü
BÜŞRA ÇIKLAATLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATMA GÜL ZIRAMAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
PINAR HAVA DURSUN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ECEM ŞİŞKO Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BURCU BATAK Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
GİZEM BESTE YILDIRIM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BEYZANUR ŞAHİNKAYA Uzmanlık Öğrencisi Klinik Bilimler Bölümü
SENA YILMAZ ARSLAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖZGE TIRAŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DİLARA EĞER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATMA BEYZA KOYUNCU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYŞE CAVİDAN AKÖREN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SALİHA ZERDALİ EKİCİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF SULTAN ŞENLER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖMER AKIN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CEM BAYIL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EDİZ ÜNAL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERT HAMİT BIKMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HATİCE MÜŞERREF GÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ZEHRA HASGÜL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SADULLAH ÜÇTAŞLI Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
DOĞAN DERYA ÖZTAŞ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
FEHMİ GÖNÜLDAŞ Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MURAT ŞENOL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
YAREN KAYA Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BORA AKAT Dr. Öğr. Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
MURTAZA YELBAY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BERKAY BUĞDAY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖZLEM FENTOĞLU Prof. Dr.
RANA NALÇACI Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
EZGİ ŞENEL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ZEHRA İREM ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEYİDE TUĞÇE GÖKDENİZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET HAKAN KURT Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
KAAN ORHAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BENGİ ÖZTAŞ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYŞE NUR KAYA Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELİKE KÖROĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BUKET EREN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İREM ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DİLARA NUR ŞENGÜN Dr. Öğr. Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
ABDULLAH AKTAŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SERHAT EFEOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERVE ÖNDER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MURAT MUTLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖMER FARUK KOCAMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EGE ERDİNER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SERPİL ALTUNDOĞAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ÖZNUR GEYLANİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İLKİM KARADAĞ Doktor Klinik Bilimler Bölümü
CANAN ÖNDER Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
CANSU ELYILDIRIM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELİKE YALÇINTAŞ ARDIÇ Uzman Dr. Klinik Bilimler Bölümü
EZGİ ÖZTOL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEMİH BERKSUN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ECE İREM OĞUZ Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ALEYNA GÜLGÖR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYSİMA YAĞMUR ULUS Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
UĞUR BOZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYŞEGÜL MİNE TÜZÜNER Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET ALP ERİŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEMİH KARATAŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATMA SELİN SARICI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF DİDEM ÖZER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ZÜLAL DENİZ GÜNER BAŞAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYŞENUR ARIK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYLA ÖZTÜRK Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
HÜSNA OKTOPCU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET YAŞAR AYKAÇ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
PELİN ÖZKAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ZEYNEP İLAYDA KONUKÇU KURNAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TUĞÇE ÇABAS Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEMİH GÖNÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ADNAN TEZEL Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
NİLSUN BAĞIŞ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ŞİVGE KURGAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SEDA ZİYARETLİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATMA AYÇA CEBESOY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
OĞUZHAN BÜYÜKGÜN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
NURİ CAN TANRISEVER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUHAMMED MUSAB BELET Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERT ÖZLÜ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MAHZUN YILDIZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERVE ATAK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF AKÇAM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CAHİT ÜÇOK Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BÜLENT KAHRAMAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ADNAN ÖZTÜRK Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ÖMER CAN MANAV Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUSTAFA SANCAK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GÜLSEREN ANAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FERİDUN ŞAKLAR Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
GÜLSÜM KALEM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TOLGA CAN KARADEMİR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HALİL ÇAĞRI MEMİŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HAMDİ ALPEREN YALÇIN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERVE TOS Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ALİ SAYGIN ÖZGÜR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EMİNE ODABAŞI TEZER Öğretim Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GİZEM HANOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELTEM ÖZTAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYŞE ÇİFTÇİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GÜLDEN EREŞ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BURCU IŞIKLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BÜŞRA KÜÇÜKEKMEKCİ ALİŞİR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATMA KARACAOĞLU Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
NAZLIHAN YETİMOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERDİYE BALTA Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ŞERİFE AVCI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BEYZA ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DİYAR DİRİK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HİLAL MADEN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ÇELİK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET ERAY KOLSUZ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET FUAT KILIÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İBRAHİM YANIK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SENA ÇELEBİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
KIVANÇ KAMBUROĞLU Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
YASEMİN KESKİN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET ALİ KILIÇARSLAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ELİF HAZAL ÖZÇELİK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYCAN AKILLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SİNEM UYANIK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEYRA DURMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYŞEGÜL DİLARA GÜVENÇ TOKUR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEDAT HAKAN TERZİOĞLU Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYBEN ŞENTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
AHMET KARAKOYUN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İDİL DİLAN OĞURLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATMA SEMRA SEVİMAY Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MİRAÇ KANAT Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET EMRE YURTTUTAN Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SERAY ÖZTÜRK KAVUNCU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BEGÜM AYDOĞAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BİLGEN SENA NADİRLER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BÜŞRA KOÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EMİNE GİRGİN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ECE YAKIN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
YUSUF MANSUR AKGÜL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AHMET MERT ÇAKIR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
OSMAN GÖKAY Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
FURKAN HALİLOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CANSU BAYINDIR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ARZU MÜJDECİ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
UTKU YASEMİN YILMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ÖZGE AKYÜREK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AKİF DEMİREL Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
TUĞBA BEZGİN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
GÜL NİSA YEŞİLÖZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖZLEM BEREN SATILMIŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ZEYNEP ÖKTE Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ASENA ADAKLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CEMRE ALKAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÇİÇEK KORKMAZ TORUN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ŞAZİYE SARI Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BEYZA GÜNEY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ASLI DEMİR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DERYA DOYGUN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BERKAY GÜNYÜZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ASLIHAN KAHRAMAN KARŞIGİL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
YILDIRIM HAKAN BAĞIŞ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
PERİHAN ÖZYURT Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
CAFER YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Temel Tıp Bilimler Bölümü
MERVE HAYRİYE KOCAOĞLU Öğretim Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FİRDEVS TULGA ÖZ Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
NURHAN ÖZALP Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
LEVENT ÖZER Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SEMANUR GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ADİL NALÇACI Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SEMANUR YILMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BURCU NİHAN YÜKSEL Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
KÜBRA KARAOSMANOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MÜNEVVER ARISOY GÖKDENİZ Prof. Dr. Temel Tıp Bilimler Bölümü
CEYDA KERİMOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TUĞBA CODAL ERŞAHİN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUSTAFA TEMEL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ALİ BURAK DURMUŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET OKAN AKÇAM Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
FUNDA YILMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUSTAFA BERK BURGAZLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FERİT DİNÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖZGÜR KARAMAN İNCEKÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DENİZ BARAN İL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FURKAN SARAÇOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BERİVAN DENİZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FAHRETTİN NELİK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BERKAY AKPINAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ALİ ATAKAN AKYÜZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
YASEMİN AKÇAALAN Dr. Öğr. Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
ÇAĞIL VURAL Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MİNE CAMBAZOĞLU Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SEFA SÖĞÜTÖZÜ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CANDAN SEMRA PAKSOY Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
EMRE KARAHAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERVE ÇAĞLAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERVE AYAZOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BERKUK SAYAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BERNA ASLAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MEVLÜT BÜLBÜL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELMAS LİV Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DİLEK ERDEM Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BEYZA SULTAN KARSTARLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EMRE DEMİR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖZGE NUR ÖZBEY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BURCU DÜNDAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ÇELEBİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
KADRİYE FUNDA AKALTAN Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
CENGİZ EVLİ Dr. Öğr. Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
MUHAMMET AKDEMİR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TUĞBA KAYA Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
VELİ CAN KOÇYİĞİTOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ESRA NUR KOYUNCU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TARIK İLHAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SONGÜL GÖKŞİN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BURAK İNCEBEYAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HATİCE AHSEN DENİZ Uzman Klinik Bilimler Bölümü
SELCAN GÖÇMEL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İREM DİLARA KILIÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUSTAFA KAAN BOYANMIŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYLİN KALAYCI Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
KAAN ABDULLAH SAĞLAM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ÜNSAL Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MUHSİN ARDIÇ Uzman Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MERT OCAK Dr. Öğr. Üyesi Temel Tıp Bilimler Bölümü
ARDA BÜYÜKSUNGUR Dr. Öğr. Üyesi Temel Tıp Bilimler Bölümü
ZEYNEP AYDIN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GÜLBİKE DEMİREL Doç. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
GÜRKAN GÜR Prof. Dr. Klinik Bilimler Bölümü
DURU ARAS TOSUN Doç. Dr. Temel Tıp Bilimler Bölümü
MÜNÜR GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CEMRE KILIÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FURKAN AĞAÇDAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EKİN DİKİCİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TUĞBA BEKEN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BEYZA YILMAZ Uzman Klinik Bilimler Bölümü
BURCU ÖZTÜRK DEDEOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HARUN CENGİZ TÜRKAY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
KEREM SOYLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SİMGE KERPİÇCİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ŞULE BAŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BETÜL SELVET YALÇIN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İREM TÜRKMEN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GÜLCİHAN BUDAK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖZGÜR KARSTARLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
AYŞENUR ERGÜN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GÖKCE ÇİÇEK BOYALI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEVİNÇ BIYIKLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CANSU AYDOĞAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SÜMEYYE GÜRLER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü