Eczacılık Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Asuman BOZKIR
  • E-posta: eczacilik@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 203 30 00
  • Faks: 0312 213 10 81
  • Adres: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Emniyet Mah. Degol Cad. No: 4 06560 Yenimahalle/Ankara
Ülkemizin Eczacılık öğretimi yapan 2. eğitim kurumu, ancak ilk Eczacılık Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 16 Aralık 1960 tarihinde kurulmuş, eğitim ve öğretime ise, 1961-1962 öğretim yılında başlanmıştır. iki bloğun oluşturduğu 23.000 m2 kapalı alanı olan binalarında 160’şer kişilik 3 amfi, toplam 989 kişilik 12 dersane bulunmaktadır. Eczacılık lisans öğretimi 5 yıllıktır. Türkçe eğitimin yanında 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce lisans programına da başlanmış olup halihazırda iki dilde Eczacılık eğitimi sürdürülmektedir. Lisans eğitimi akredite olmuş, bünyesindeki 3 bölüm ve bu bölümlere bağlı 11 anabilim dalına mensup yetkin ve güçlü öğretim elemanı kadrosuyla ve yeterli alt yapısıyla Fakültemiz hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Anabilim Dallarına ait Öğrenci ve Araştırma laboratuvarlarının yanı sıra Dekanlığın sorumluluğunda çalışan 3 adet Merkez Laboratuvarında da hem araştırma hem de analiz çalışmaları yapılmaktadır. Bu analizler ile diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlara da hizmet verilmektedir. Fakültemizde hobi odalarının yanında donanımlı bir kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Hobi odaları hem öğrenci hem de personelin hizmetindedir. Deney hayvanları ünitesinde bilimsel araştırmalar için deney hayvanları yetiştirilmektedir. Müze eczane, cihaz ve ilaç müzelerinin yanı sıra 3 adet de konferans salonu bulunmaktadır. Fakültemiz lisans öğrencileri, 20den fazla Erasmus anlaşması ile Avrupa'nın önemli ülkelerinde eğitim ve staj fırsatlarından yararlanmaktadır. Merkezi konumu, fiziki yapısı ve sosyal imkanları ile öğrenci dostu olan fakültemiz 61 yıllık bir birikimle geleceğin donanımlı eczacılarını yetiştirmeye devam etmektedir.
Akademik Gelişmeler
...
Doç.Dr. MÜJDE ERYILMAZ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Proje güncellendi
Bazı Bitkisel Atıklardan Hareketle Yeşil Sentez Yöntemiyle Nanopartikül Eldesi Karakterizasyonu Antimikrobiyal ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması
...
Doç.Dr. MEHMET ALP
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Kitap eklendi
İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi ASLI KOÇ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Novel indole retinoid derivative induces apoptosis and cell cycle arrest and modulates AKT and ERK signaling in HL-60 cells
...
Dr.Öğr.Üyesi ECEM KAYA SEZGİNER
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Sodium butyrate ameliorates erectile dysfunction through fibrosis in a rat model of partial bladder outlet obstruction
...
Prof.Dr. İLKAY YILDIZ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
MONATSHEFTE FÜR CHEMIE
...
Prof.Dr. CANAN KUŞ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Bilimsel proje hakemliği eklendi
İmidazotiyazol Türevi Yeni Moleküllerin Sentez, Yapı Tayini, Moleküler Modelleme ve Alfa Glukozidaz İnhibitörü Aktivite Çalışmaları
...
Doç.Dr. ÖZGÜR ÜSTÜNDAĞ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Proje eklendi
Yeni Nesil Radyofarmasötiklerin Üretimi
...
Doç.Dr. BANU KAŞKATEPE
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Araştırma Projesi
...
Öğretim Görevlisi MELEK KARAASLAN
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Sertifika/burs/eğitim eklendi
İleri Girişimcilik Eğitimi
...
Dr.Öğr.Üyesi BURÇİN ERGENE
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri
...
Dr.Öğr.Üyesi GÜLİN AMASYA ÇELİKTEN
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Makale güncellendi
Bioadhesive and mechanical properties of triamcinolone acetonide buccal gels Triamsinolon asetonit bukkal Jellerin biyoadezif ve mekanik özellikleri
...
Araştırma Görevlisi HİLAL BAŞAK EROL
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Susceptibility of ESBL Positive E. coli Strains to Commercially Available and Laboratory Isolated Bacteriophage
...
Prof.Dr. BİNAY EKE
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Legal regulations regarding new and developing nicotine and tobacco products in Turkey Türkiye’de yeni üretilen ve geliştirilmekte olan nikotin ve tütün ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeler
...
Öğretim Görevlisi MUAMMER ÇALIKUŞU
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
İklim Değişikliği ve Sağlık: Çevre Adaleti ve Gıda Güvencesi
...
Prof.Dr. AYŞE NURTEN ÖZDEMİR
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Makale güncellendi
Diethylstilbestrol-induced prolactinoma: dose-related tumor growth and effect of catecholaminergic cells on prolactin tumor cells
...
Prof.Dr. ALEV ÖNDER
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Bildiri güncellendi
A Mystical scent: Clove Essential oil and its major component eugenol-induced marked relaxation in isolated diabetic rat corpus cavernosum
...
Doç.Dr. IŞIL ÖZAKCA GÜNDÜZ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Bildiri güncellendi
Therapeutic effects of human umbilical cord blood mononuclear cell transplantation on bladder dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats
...
Prof.Dr. SERAP GÜR
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Bildiri güncellendi
Effect of Umbilical Cord Blood Stem Cell Transplantation on Erectile Dysfunction in Streptozotocın Induced Diabetic Rats
...
Prof.Dr. BENGİ USLU
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Recent Developments in Green Electrochemical Sensors: Design, Performance, and Applications
...
Prof.Dr. AYLİN ÜSTÜNDAĞ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Komet Yöntemi ile 3T3 Hücre Hattında Pozitif Kontrollerin in vitro Karşılaştırılması ve Optimizasyonu
...
Araştırma Görevlisi FATIMA DOĞANÇ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
BAZI YENİ MONOKATYONİK GUANİDİNO BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİPARAZİTER ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
...
Araştırma Görevlisi TUĞRUL MERT SERİM
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Eczacılıkta Yenilikler 3
Akademik Personel
İZEL EZGİ TOPALOĞLU Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
GÖKSU ÖZÇELİKAY AKYILDIZ Öğretim Görevlisi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BANU KAŞKATEPE Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
YALÇIN DUYDU Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
CEYDA TUBA ŞENGEL TÜRK Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
ARZU BEŞİKCİ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
HİLAL BAŞAK EROL Araştırma Görevlisi Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BERNA GÜVEN Araştırma Görevlisi Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SİNEM ASLAN ERDEM Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ALEV ÖNDER Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MERVE DEMİRBÜGEN ÖZ Doktor Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
İLKER ATEŞ Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ÖZGÜR ÜSTÜNDAĞ Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ASLI KOÇ Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
MUAMMER ÇALIKUŞU Öğretim Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
OYA BOZDAĞ DÜNDAR Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MERAL TUNÇBİLEK Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
BİNAY EKE Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MEHMET ALİ DAL Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MELİS DEDE Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SİBEL AYŞIL ÖZKAN Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BENGİ USLU Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ZEHRA CEREN ERTEKİN ÖZKAN Araştırma Görevlisi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
SÜLEYMAN ÇEVİK Eczacı Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
IŞIL ÖZAKCA GÜNDÜZ Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SAADET DERMİŞ Dr.Öğr.Üyesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
AYŞE SELEN ALP Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ÖZLEM ARPACI Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ALİ HAKAN GÖKER Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MELTEM ÜNLÜSOY Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
TÜLAY KAYRA Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYSU SELÇUK Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
TUĞÇE DEMİRSOY Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYBÜKE SÜVEYDA TEZGELEN Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
NEVİN ERK Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BETÜL SEVER YILMAZ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ÖZLEM BAHADIR ACIKARA Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
FATIMA DOĞANÇ Araştırma Görevlisi Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AHMET OĞUZ ADA Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
UMUT CAN ÖZ Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
FÜGEN AKTAN Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ÖZGE İNAL Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
TUĞRUL MERT SERİM Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
FAHRİYE ULYA BADILLI Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
AYŞEGÜL KARATAŞ Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
ASLIHAN HİLAL ALGAN Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
FİLİZ BAKAR ATEŞ Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
AYBÜKE ÇELİK Araştırma Görevlisi Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ECEM KAYA SEZGİNER Dr.Öğr.Üyesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BURCU DEVRİM GÖKBERK Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
GÜLİN AMASYA ÇELİKTEN Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
SELİN KURTER Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
HALİT SİNAN SÜZEN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYLİN ÜSTÜNDAĞ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ONGUN MEHMET SAKA Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
AYŞE NURTEN ÖZDEMİR Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
CANAN HASÇİÇEK Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
BİLGEHAN DOĞRU Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ARZU ZEYNEP KARABAY Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
SEZEN YILMAZ SARIALTIN Araştırma Görevlisi Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
NURTEN ALTANLAR Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
NAİLE MERVE GÜVEN Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ÖZGE ÜLKER Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ASUMAN BOZKIR Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
PERVİN BETÜL TEKİNER GÜLBAŞ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
GÜLGÜN KILCIGİL Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ZERRİN SEZGİN BAYINDIR Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
TANSEL ÇOMOĞLU Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
PINAR KUL Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
İLKAY YILDIZ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MEHMET MURAT KIŞLA Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SEDA İPEK Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
TÜLAY ÇOBAN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
GİZEM KAYKI MUTLU Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MÜGE KILIÇARSLAN Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
BURÇİN ERGENE Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ŞEYDA YAYLA Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SİBEL SÜZEN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
TUĞBA ERTAN BOLELLİ Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ZÜHAL KILIÇ KURT Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MEHMET ALP Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
GÜLBİN ÖZÇELİKAY Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
HEDİYE KAMURAN İLERİ ÖZLER Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ÖZGE YILMAZ Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SEVGİ TEKTAŞ Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
TUNCAGÜL ALTUNTAŞ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ALPER GÖKBULUT Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MELEK KARAASLAN Öğretim Görevlisi Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYŞE MİNE GENÇLER ÖZKAN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SÜMEYYE KAHRAMAN BAŞER Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SEVİNÇ KURBANOĞLU Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ŞERİFE TUĞÇE TÜRKMEN Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MEHMET LEVENT ALTUN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
DERYA ÇİÇEK POLAT Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MUHAMMED MESUD HÜRKUL Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
FATİH ÜRKMEZ Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ARİF TANJU ÖZÇELİKAY Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MEHMET GÖKHAN ÇAĞLAYAN Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BURÇİN BOZAL PALABIYIK Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BURCU DOĞAN TOPAL Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
İSMAİL MURAT PALABIYIK Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
MURAT SEFA KARAASLAN Araştırma Görevlisi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
HAYRİYE GÜLÇİN SALTAN İŞCAN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SUNA SİBEL RIZVANOĞLU Araştırma Görevlisi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
CANAN KUŞ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SERAP GÜR Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
EBRU ARIOĞLU İNAN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ERDAL DİNÇ Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
NURDAN EBRU IRMAK Eczacı Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
NAZLI KÖYLÜ Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL KÖROĞLU Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ÖZGE EŞİM Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
ZEYNEP ALAGÖZ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MÜJDE ERYILMAZ Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
BERRİN KÜÇÜKTÜRKMEN Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
NİLÜFER YÜKSEL Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
KAYHAN BOLELLİ Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
CEYDA SİBEL KILIÇ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü