Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN
  • E-posta: guzelsanatlar@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 316 4920 – 0 (312) 316 49 26
  • Faks: +90 (312) 357 7475
  • Adres: Ankara Üniversitesi Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı 37/15 06110 Keçiören/Ankara/Türkiye

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997 yılında kurulmuş, ancak 2015 yılı itibariyle faaliyete geçmiştir. Fakülte, yaratıcı gücünü, sezgilerini geliştirebilecek; araştırma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini bilimsel yöntemlerle gerçekleştirebilecek estetik duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Akademik Gelişmeler
...
Prof.Dr. KAFİYE ÖZLEM ALP
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Öğrenci değerlendirme ve eğitime katkı faaliyeti eklendi
Önlisans / Lisans Düzeyinde Etkinlikler: 3, Lisansüstü Düzeyde Faaliyetler: 2, 2023
...
Öğretim Görevlisi GÜLİZAR DOĞARAY KARAÇAM
Sanatsal etkinlik güncellendi
Trakya Üniversitesi 8 Mart Dünya kadinlar Günü ,Sanatçı Kadın Akademisyenler IV. Ulusal Çevrimiçi Karma Sergisi
...
Dr.Öğr.Üyesi İHSAN METİNNAM
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Makale eklendi
Covid-19 Sürecinde Çevrimiçi Drama Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
...
Doç.Dr. CEREN GÜNERÖZ
Müzecilik Bölümü
Kitap eklendi
GENÇ KÜLTÜR ELÇİLERİ REHBER EL KİTABI
...
Araştırma Görevlisi HAZAL EVRUK
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Sanatsal etkinlik güncellendi
Şan Konseri - Korrepetisyon (Eşlik)
...
Araştırma Görevlisi ZEYNEP YILMAZ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Bildiri güncellendi
Arkeolojik Kazılarda Taşınabilir Kültür Varlıklarının Kazı Laboratuvarında Koruma Onarımı: Parion Örneği
...
Prof.Dr. ZEYNEP ERDOĞAN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Makale güncellendi
Türkiye’de kıl keçilerinden elde edilen üst ve alt liflerde renklilik
...
Dr.Öğr.Üyesi KOZAN UZUN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Bildiri eklendi
Klazomenaiden Bir Grup Pişmiş Toprak Oyuncak Bebek A Group of Terra Cotta Dolls from Klazomenai
...
Öğretim Görevlisi EMİNE ASLI TİBET
Verdiği ders güncellendi
Seramik
...
Araştırma Görevlisi GİZEM SİVRİKAYA
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri
...
Öğretim Görevlisi MERİH DOĞAN
Sanatsal etkinlik eklendi
Keman Konseri
...
Öğretim Görevlisi GÖKHAN KARAOSMANOĞLU
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
KURAMDAN UYGULAMA GELENEKSELDEN DİJİTALE ÇOCUK OYUNLARI
...
Araştırma Görevlisi AHMET MANSUROĞLU
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Bildiri eklendi
Taner Ceylan'ın Altın Çağ Serisindeki "Satyr I", "Satyr II" ve "Satyr with Snake" Eserlerinin İncelenmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi NAMİ EREN BEŞTEPE
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Bildiri eklendi
Yaratıcı Drama Yöntemiyle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Becerileri Üzerine Bir Çalışma
...
Öğretim Görevlisi AYBEN KAYNAR TANIR
Akademi dışı deneyim eklendi
Öğretmen
Akademik Personel
EMİNE ASLI TİBET Öğretim Görevlisi
GÜLİZAR DOĞARAY KARAÇAM Öğretim Görevlisi
MERİH DOĞAN Öğretim Görevlisi
AYBEN KAYNAR TANIR Öğretim Görevlisi
MURAT AYDIN Araştırma Görevlisi Müzecilik Bölümü
ZEYNEP YILMAZ Araştırma Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
ZEYNEP ERDOĞAN Prof.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
CENGİZ ÇETİN Prof.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
FERYAL SÖYLEMEZOĞLU Doç.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
HİRANUR GÜLTEKİN Araştırma Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
EVİN CANER Dr.Öğr.Üyesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
SİMİN ŞAY Öğretim Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
ELİF SARAÇ Öğretim Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
KOZAN UZUN Dr.Öğr.Üyesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
AYŞEM YANAR Doç.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
CEREN GÜNERÖZ Doç.Dr. Müzecilik Bölümü
KAFİYE ÖZLEM ALP Prof.Dr. Temel Sanat Eğitimi Bölümü
AHMET MANSUROĞLU Araştırma Görevlisi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
BENGÜ BATU ERTUNG Doç.Dr. Temel Sanat Eğitimi Bölümü
GİZEM SİVRİKAYA Araştırma Görevlisi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
GÖKHAN KARAOSMANOĞLU Öğretim Görevlisi Dr. Temel Sanat Eğitimi Bölümü
HAZAL EVRUK Araştırma Görevlisi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
NAMİ EREN BEŞTEPE Dr.Öğr.Üyesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
İHSAN METİNNAM Dr.Öğr.Üyesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü