Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN
  • E-posta: guzelsanatlar@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 316 4920 – 0 (312) 316 49 26
  • Faks: +90 (312) 357 7475
  • Adres: Ankara Üniversitesi Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı 37/15 06110 Keçiören/Ankara/Türkiye

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997 yılında kurulmuş, ancak 2015 yılı itibariyle faaliyete geçmiştir. Fakülte, yaratıcı gücünü, sezgilerini geliştirebilecek; araştırma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini bilimsel yöntemlerle gerçekleştirebilecek estetik duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Akademik Gelişmeler
...
Dr.Öğr.Üyesi İHSAN METİNNAM
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Yönetilen tez eklendi
ÖĞRETMENLERİN SOSYAL ADALET FARKINDALIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE YARATICI DRAMANIN BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI
...
Öğretim Görevlisi MERİH DOĞAN
Makale eklendi
Müzik Öğretmeni Adaylarının Sanat Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
...
Araştırma Görevlisi ZEYNEP YILMAZ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Sertifika/burs/eğitim eklendi
Training Program Applications of Synchroton Light in Archaeology and Cultural Heritage Studies
...
Araştırma Görevlisi AHMET MANSUROĞLU
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Tanıtım ve temsil faaliyeti eklendi
Art Ankara 7. Çağdaş Sanat Fuarı
...
Araştırma Görevlisi HAZAL EVRUK
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Tanıtım ve temsil faaliyeti eklendi
TBMM -23 NİSAN BİLİM ŞENLİĞİ
...
Araştırma Görevlisi HİRANUR GÜLTEKİN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Tez eklendi
Sualtı kültür varlıklarının in situ koruma yöntemlerinin değerlendirilmesi
...
Prof.Dr. KAFİYE ÖZLEM ALP
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Bildiri güncellendi
Artist in postmodern creation process
...
Araştırma Görevlisi GİZEM SİVRİKAYA
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Tanıtım ve temsil faaliyeti eklendi
Ankara Üniversitesi II. Düşünce Atölyesi "Fakültelerin Geleceği"
...
Doç.Dr. AYŞEM YANAR
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Bildiri eklendi
Geleneği Onarmak: Ankara Oyuncak Müzesi’nde Oyuncak Bebek Konservasyonu ve Müzeden Pratik Bilgiler
...
Öğretim Görevlisi GÜLİZAR DOĞARAY KARAÇAM
Sanatsal etkinlik güncellendi
19 Mayis Ataturk 'ü anma Genclik ve Spor Bayrami Çevrimici Karma Sergisi
...
Doç.Dr. CEREN GÜNERÖZ
Müzecilik Bölümü
Kitap eklendi
GENÇ KÜLTÜR ELÇİLERİ REHBER EL KİTABI
...
Dr.Öğr.Üyesi KOZAN UZUN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Bildiri eklendi
Klazomenaiden Bir Grup Pişmiş Toprak Oyuncak Bebek A Group of Terra Cotta Dolls from Klazomenai
...
Öğretim Görevlisi EMİNE ASLI TİBET
Verdiği ders güncellendi
Seramik
...
Öğretim Görevlisi GÖKHAN KARAOSMANOĞLU
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
KURAMDAN UYGULAMA GELENEKSELDEN DİJİTALE ÇOCUK OYUNLARI
...
Dr.Öğr.Üyesi NAMİ EREN BEŞTEPE
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Bildiri eklendi
Yaratıcı Drama Yöntemiyle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Becerileri Üzerine Bir Çalışma
...
Öğretim Görevlisi AYBEN KAYNAR TANIR
Akademi dışı deneyim eklendi
Öğretmen
Akademik Personel
MERİH DOĞAN Öğretim Görevlisi Dr.
GÜLİZAR DOĞARAY KARAÇAM Öğretim Görevlisi
AYBEN KAYNAR TANIR Doç.Dr.
MURAT AYDIN Araştırma Görevlisi Müzecilik Bölümü
EMİNE ASLI TİBET Öğretim Görevlisi
FERYAL SÖYLEMEZOĞLU Doç.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
ZEYNEP ERDOĞAN Prof.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
CENGİZ ÇETİN Prof.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
EVİN CANER Dr.Öğr.Üyesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
ZEYNEP YILMAZ Araştırma Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
AHMET MANSUROĞLU Araştırma Görevlisi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
AYŞEM YANAR Doç.Dr. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
KOZAN UZUN Dr.Öğr.Üyesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
HİRANUR GÜLTEKİN Araştırma Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
SİMİN ŞAY Öğretim Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
CEREN GÜNERÖZ Doç.Dr. Müzecilik Bölümü
BENGÜ BATU ERTUNG Doç.Dr. Temel Sanat Eğitimi Bölümü
GİZEM SİVRİKAYA Araştırma Görevlisi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
GÖKHAN KARAOSMANOĞLU Öğretim Görevlisi Dr. Temel Sanat Eğitimi Bölümü
HAZAL EVRUK Araştırma Görevlisi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
ELİF SARAÇ Öğretim Görevlisi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
KAFİYE ÖZLEM ALP Prof.Dr. Temel Sanat Eğitimi Bölümü
NAMİ EREN BEŞTEPE Dr.Öğr.Üyesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü
İHSAN METİNNAM Dr.Öğr.Üyesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü