Hemşirelik Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Ayfer TEZEL
  • E-posta: hemsirelik@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90312 319 1450
  • Faks: +90312 319 70 16
  • Adres: Hacettepe Mahallesi Plevne Caddesi No:7 PK: 06230 Altındağ / ANKARA
Hemşirelik Fakültesi 2017 yılında iki bölümlü olarak (Ebelik ve Hemşirelik) kurulmuştur. Her iki bölümde lisans eğitimine ilaveten Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans ve Doktora Programlarında eğitim devam etmektedir. Herkese daha iyi sağlık misyonu ile hareket eden Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, hümanistik felsefe doğrultusunda insan ve hasta haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, bilimsel ve araştırmacı yaklaşım ile eğitim ilkesini ve ekip çalışmasını benimseyen bir eğitim kurumudur. Eleştirel düşünme, kritik karar verebilme, yaşam boyu öğrenme ve bu doğrultuda bilgiye ulaşma yolları konusunda davranış kazandırma hemşirelik ve ebelik eğitiminin bir parçasıdır. Fakültemizde eğitim ve öğretim halen dört (4) Profesör, dört (4) Doçent, altı (6) Doktor Öğretim Üyesi, oniki (12) Öğretim Görevlisi, üç (3) Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir. Akademik kadromuz öğrenci merkezli eğitim için çaba göstermekte, bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası, kongre, sempozyum, seminer ve panellere katılmakta TUBİTAK ve AB destekli projelerde yer almakta, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta; bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinin müfredatları Avrupa Birliği’nin "Mesleklerin Serbest Dolaşımı" (RG:24 MART 2001, Sayı: 24352 Mükerrer) başlığı altında, ifade edilen direktiflere uygun olup, diplomaları serbest dolaşıma izin veren Avrupa birliği ülkelerinde meslek icra etmeleri için uygundur. Ulusal ve uluslararası platformlardan iş teklifleri alan ve sağlık kuruluşları tarafından öncelikle tercih edilen Fakültemiz mezunları her zaman gurur kaynağımız olmaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Dr.Öğr.Üyesi MENEKŞE NAZLI AKER
Ebelik Bölümü
Makale güncellendi
The effect of the approach based on the Neuman Systems Model on stress and coping in women receiving intrauterine insemination treatment: A randomized controlled trial
...
Dr.Öğr.Üyesi FİGEN IŞIK ESENAY
Hemşirelik Bölümü
Öğrenci değerlendirme ve eğitime katkı faaliyeti eklendi
Önlisans / Lisans Düzeyinde Etkinlikler: 4, Lisansüstü Düzeyde Faaliyetler: 3, 2023
...
Araştırma Görevlisi DİLAN ÇALIŞICI
Ebelik Bölümü
Makale eklendi
Toxic, Genotoxic and Teratogenic Effects of Ibuprofen and its Derivatives
...
Doç.Dr. İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ
Ebelik Bölümü
Ödül eklendi
Sözel Bildiri İkincilik Ödülü
...
Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ SEZER
Ebelik Bölümü
Bildiri güncellendi
Menstural Kap:Hijyenik Bağ ve Vajinal Tamponlara Alternatif Yeni Bir Materyal
...
Doç.Dr. BAŞAK DEMİRTAŞ
Hemşirelik Bölümü
Makale güncellendi
Flört Şiddeti Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
...
Öğretim Görevlisi MELTEM ÖZDUYAN KILIÇ
Hemşirelik Bölümü
Tez eklendi
Servis sorumlu hemşirelerinin çatışma yönetim tarzları ve duygusal zeka düzeylerinin incelenmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA
Hemşirelik Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Temel Hemşirelik Uygulama İçin Esaslar
...
Prof.Dr. AYFER TEZEL
Hemşirelik Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
500 Soru 500 Yanıt Halk Sağlığı Hemşireliği
...
Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ÖNER CENGİZ
Hemşirelik Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
YANIK YARALANMASI: GÜNCEL BAKIM STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ
...
Prof.Dr. AYTEN DEMİR
Hemşirelik Bölümü
Tez güncellendi
Hemşirelerin tükenmişlik (burnout) düzeyleri ve tükenmişliği etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi
...
Öğretim Görevlisi SULTAN TÜRKMEN KESKİN
Hemşirelik Bölümü
Bildiri eklendi
Relationship between the Professional Attitudes with Tendencies of Medical Errors of Nursing Students
...
Prof.Dr. SERKAN YILMAZ
Ebelik Bölümü
Bilimsel proje hakemliği eklendi
Co-contaminated diet: do mycotoxins exacerbate genotoxicity of other DNA damaging agents?
...
Doç.Dr. FUNDA ÖZDEMİR
Hemşirelik Bölümü
Makale güncellendi
Determination of the life quality and self-care ability of the mothers in post-partum period
...
Dr.Öğr.Üyesi TUFAN ASLI SEZER
Hemşirelik Bölümü
Makale güncellendi
Çocuk cerrahisi hemşirelerinin hasta güvenliği kültürünün belirlenmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE
Hemşirelik Bölümü
Makale eklendi
Featured Applications in Intensive Care Units in the COVID-19 Pandemic: Prone Position
Akademik Personel
SULTAN TÜRKMEN KESKİN Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
FATMA ÖZLEM ÖZTÜRK Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
DENİZ HARPUTLU Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
İNCİ AÇIKGÖZ Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
AYFER TEZEL Prof.Dr. Hemşirelik Bölümü
AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
MELTEM ÖZDUYAN KILIÇ Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
EZGİ YILDIRIM Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
AYTEN DEMİR Prof.Dr. Hemşirelik Bölümü
SEVİNÇ KUTLUTÜRKAN Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
DUYGU ÖZTAŞ Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
MENEKŞE NAZLI AKER Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
YASEMİN ÇEKİÇ Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
FUNDA ÖZDEMİR Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ Doç.Dr. Ebelik Bölümü
BAŞAK DEMİRTAŞ Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
GÜLSÜM ANÇEL Prof.Dr. Hemşirelik Bölümü
DİLAN ÇALIŞICI Araştırma Görevlisi Ebelik Bölümü
AYŞE GÜL YAVAŞ AYHAN Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
HATİCE ÖNER CENGİZ Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
NESLİHAN YILMAZ SEZER Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
ŞENAY TOPUZ Doç.Dr. Ebelik Bölümü
ASLI ER KORUCU Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
SERKAN YILMAZ Prof.Dr. Ebelik Bölümü
ŞAHİNDE CANBULAT Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
TUFAN ASLI SEZER Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
FİGEN IŞIK ESENAY Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü