Hemşirelik Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Ayfer TEZEL
  • E-posta: hemsirelik@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90312 319 1450
  • Faks: +90312 319 70 16
  • Adres: Hacettepe Mahallesi Plevne Caddesi No:7 PK: 06230 Altındağ / ANKARA
Hemşirelik Fakültesi 2017 yılında iki bölümlü olarak (Ebelik ve Hemşirelik) kurulmuştur. Her iki bölümde lisans eğitimine ilaveten Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans ve Doktora Programlarında eğitim devam etmektedir. Herkese daha iyi sağlık misyonu ile hareket eden Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, hümanistik felsefe doğrultusunda insan ve hasta haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, bilimsel ve araştırmacı yaklaşım ile eğitim ilkesini ve ekip çalışmasını benimseyen bir eğitim kurumudur. Eleştirel düşünme, kritik karar verebilme, yaşam boyu öğrenme ve bu doğrultuda bilgiye ulaşma yolları konusunda davranış kazandırma hemşirelik ve ebelik eğitiminin bir parçasıdır. Fakültemizde eğitim ve öğretim halen dört (4) Profesör, dört (4) Doçent, altı (6) Doktor Öğretim Üyesi, oniki (12) Öğretim Görevlisi, üç (3) Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir. Akademik kadromuz öğrenci merkezli eğitim için çaba göstermekte, bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası, kongre, sempozyum, seminer ve panellere katılmakta TUBİTAK ve AB destekli projelerde yer almakta, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta; bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinin müfredatları Avrupa Birliği’nin "Mesleklerin Serbest Dolaşımı" (RG:24 MART 2001, Sayı: 24352 Mükerrer) başlığı altında, ifade edilen direktiflere uygun olup, diplomaları serbest dolaşıma izin veren Avrupa birliği ülkelerinde meslek icra etmeleri için uygundur. Ulusal ve uluslararası platformlardan iş teklifleri alan ve sağlık kuruluşları tarafından öncelikle tercih edilen Fakültemiz mezunları her zaman gurur kaynağımız olmaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Dr.Öğr.Üyesi AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE
Hemşirelik Bölümü
Yönetilen tez güncellendi
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPSİS İLİŞKİLİ DELİRYUM SIKLIĞI VE HEMŞİRE İŞ YÜKÜNE ETKİSİ
...
Doç.Dr. İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ
Ebelik Bölümü
Bildiri güncellendi
Review of Theses on Traditional Complementary and Alternative Medicine in the Field of Women's Health
...
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE GÜL YAVAŞ AYHAN
Hemşirelik Bölümü
Verdiği ders eklendi
HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
...
Dr.Öğr.Üyesi MENEKŞE NAZLI AKER
Ebelik Bölümü
Makale eklendi
Determination of the Vaccination Hesitations and Vaccination Behaviors of the Pregnant Women
...
Doç.Dr. FUNDA ÖZDEMİR
Hemşirelik Bölümü
Yönetilen tez eklendi
İnfertilite tedavisi uygulanan çiftlerde erkeklerin algıladıkları sosyal destek ve stresle başa çıkma tarzlarının belirlenmesi
...
Öğretim Görevlisi İNCİ AÇIKGÖZ
Hemşirelik Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Developments in Health Sciences
...
Araştırma Görevlisi İLAYDA EROĞLU
Hemşirelik Bölümü
Burs güncellendi
2023 ESO Clinical Training Centres Programme for Nurses
...
Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ÖNER CENGİZ
Hemşirelik Bölümü
Makale eklendi
Factors Affecting the Development of Surgical Site Infection Requiring Revision Surgery After Total Knee Arthroplasty: A Retrospective CaseControl Study
...
Dr.Öğr.Üyesi TUFAN ASLI SEZER
Hemşirelik Bölümü
Bildiri güncellendi
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi FİGEN IŞIK ESENAY
Hemşirelik Bölümü
Makale güncellendi
Compassion fatigue and burnout in Turkish pediatric emergency nurses during the COVID-19 pandemic
...
Doç.Dr. BAŞAK DEMİRTAŞ
Hemşirelik Bölümü
Bildiri güncellendi
Gebelere ilişkin bazı değişkenler ile prenatal emzirme tutumu ve öz yeterliliği arasındaki ilişki
...
Prof.Dr. AYTEN DEMİR
Hemşirelik Bölümü
Proje güncellendi
Rat Oral Mukozasında Ononis Spinosa L.’xxnin Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ SEZER
Ebelik Bölümü
Makale güncellendi
Ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin kalıcı aile planlaması yöntemleri hakkındaki görüşleri: Nitel bir araştırma.
...
Prof.Dr. AYFER TEZEL
Hemşirelik Bölümü
Ödül güncellendi
Hemşirelik Uygulamaları ile Yapılan Kolonoskopi Hazırlığının Bağırsak Temizliğine ve Hemşirelik Sonuçlarına Etkisi
...
Dr.Öğr.Üyesi ŞENAY TOPUZ
Ebelik Bölümü
Verdiği ders eklendi
Uzmanlık alan dersi
...
Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN ÇEKİÇ
Hemşirelik Bölümü
Verdiği ders eklendi
Hemşirelikte Atılganlık
...
Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA
Hemşirelik Bölümü
Makale eklendi
Pandemi Döneminde Çocuk Hemşirelerinin Merhamet Yorgunluğu Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma
...
Öğretim Görevlisi MELTEM ÖZDUYAN KILIÇ
Hemşirelik Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Üniversite Yaşamına Uyum ve Yaşam Becerileri
...
Araştırma Görevlisi DİLAN ÇALIŞICI
Ebelik Bölümü
Makale eklendi
Toxic, Genotoxic and Teratogenic Effects of Ibuprofen and its Derivatives
...
Öğretim Görevlisi SULTAN TÜRKMEN KESKİN
Hemşirelik Bölümü
Bildiri eklendi
Relationship between the Professional Attitudes with Tendencies of Medical Errors of Nursing Students
...
Prof.Dr. SERKAN YILMAZ
Ebelik Bölümü
Bilimsel proje hakemliği eklendi
Co-contaminated diet: do mycotoxins exacerbate genotoxicity of other DNA damaging agents?
Akademik Personel
SULTAN TÜRKMEN KESKİN Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
MELTEM ÖZDUYAN KILIÇ Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
FATMA ÖZLEM ÖZTÜRK Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
AYFER TEZEL Prof.Dr. Hemşirelik Bölümü
AYTEN DEMİR Prof.Dr. Hemşirelik Bölümü
İNCİ AÇIKGÖZ Öğretim Görevlisi Dr. Hemşirelik Bölümü
TUFAN ASLI SEZER Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ Doç.Dr. Ebelik Bölümü
HATİCE ÖNER CENGİZ Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
İLAYDA EROĞLU Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
FİGEN IŞIK ESENAY Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
MENEKŞE NAZLI AKER Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
DUYGU ÖZTAŞ Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
SERKAN YILMAZ Prof.Dr. Ebelik Bölümü
ASLI ER KORUCU Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
ŞENAY TOPUZ Doç.Dr. Ebelik Bölümü
ŞAHİNDE CANBULAT Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
NİLGÜN KAHRAMAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
YASEMİN ÇEKİÇ Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
NACİYE KARABULUT Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
DİLAN ÇALIŞICI Araştırma Görevlisi Ebelik Bölümü
EDANUR KARAYEL Araştırma Görevlisi Ebelik Bölümü
NESLİHAN YILMAZ SEZER Dr.Öğr.Üyesi Ebelik Bölümü
AYŞE GÜL YAVAŞ AYHAN Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE Dr.Öğr.Üyesi Hemşirelik Bölümü
FUNDA ÖZDEMİR Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
EZGİ YILDIRIM Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
SÜMBÜL DİNÇER Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
SEVİNÇ KUTLUTÜRKAN Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü
BAŞAK DEMİRTAŞ Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü