Hemşirelik Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Ayfer TEZEL
  • E-posta: hemsirelik@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90312 319 1450
  • Faks: +90312 319 70 16
  • Adres: Hacettepe Mahallesi Plevne Caddesi No:7 PK: 06230 Altındağ / ANKARA
Hemşirelik Fakültesi 2017 yılında iki bölümlü olarak (Ebelik ve Hemşirelik) kurulmuştur. Her iki bölümde lisans eğitimine ilaveten Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans ve Doktora Programlarında eğitim devam etmektedir. Herkese daha iyi sağlık misyonu ile hareket eden Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, hümanistik felsefe doğrultusunda insan ve hasta haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, bilimsel ve araştırmacı yaklaşım ile eğitim ilkesini ve ekip çalışmasını benimseyen bir eğitim kurumudur. Eleştirel düşünme, kritik karar verebilme, yaşam boyu öğrenme ve bu doğrultuda bilgiye ulaşma yolları konusunda davranış kazandırma hemşirelik ve ebelik eğitiminin bir parçasıdır. Fakültemizde eğitim ve öğretim halen dört (4) Profesör, dört (4) Doçent, altı (6) Doktor Öğretim Üyesi, oniki (12) Öğretim Görevlisi, üç (3) Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir. Akademik kadromuz öğrenci merkezli eğitim için çaba göstermekte, bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası, kongre, sempozyum, seminer ve panellere katılmakta TUBİTAK ve AB destekli projelerde yer almakta, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta; bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinin müfredatları Avrupa Birliği’nin "Mesleklerin Serbest Dolaşımı" (RG:24 MART 2001, Sayı: 24352 Mükerrer) başlığı altında, ifade edilen direktiflere uygun olup, diplomaları serbest dolaşıma izin veren Avrupa birliği ülkelerinde meslek icra etmeleri için uygundur. Ulusal ve uluslararası platformlardan iş teklifleri alan ve sağlık kuruluşları tarafından öncelikle tercih edilen Fakültemiz mezunları her zaman gurur kaynağımız olmaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Araştırma Görevlisi ECEM ÖZDEMİR
Hemşirelik Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Ulusal Hemşirelik Kongresi
...
Dr. Öğr. Üyesi DUYGU ÖZTAŞ
Ebelik Bölümü
Makale eklendi
Determining nursing students’ attitudes towards, readiness for, expectations from, and satisfaction with distance education and their sense of alienation from their university
...
Doç. Dr. İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ
Ebelik Bölümü
Bildiri güncellendi
Sexual/reproductive health education needs, attitudes of engaged men and women towards gender roles and acceptance of couple violence
...
Dr. Öğr. Üyesi MENEKŞE NAZLI AKER
Ebelik Bölümü
Öğrenci ve kulüp danışmanlıkları eklendi
ANKÜLET
...
Prof. Dr. AYTEN DEMİR
Hemşirelik Bölümü
Makale eklendi
Effect of Reflexology Massage on Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy in Breast Cancer Patients Receiving Taxanes: A Randomized Controlled Study
...
Prof. Dr. SERKAN YILMAZ
Ebelik Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Comprehensive Hematology and Stem Cell Research
...
Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN YILMAZ SEZER
Ebelik Bölümü
Bildiri güncellendi
LGBTQ nüfusun human papilloma virüsü ve aşısı hakkında bilgi düzeyleri ve sağlık inançları
...
Dr. Öğr. Üyesi ŞENAY TOPUZ
Ebelik Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
...
Öğretim Görevlisi İNCİ AÇIKGÖZ
Hemşirelik Bölümü
Makale güncellendi
An examination of anxiety levels of nursing students caring for patients in terminal period
...
Doç. Dr. FATMA ÖZLEM ÖZTÜRK
Hemşirelik Bölümü
Makale güncellendi
The effect of laughter therapy on happiness and self-esteem level in 5th grade students
...
Dr. Öğr. Üyesi FİGEN IŞIK ESENAY
Hemşirelik Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
...
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA
Hemşirelik Bölümü
Verdiği ders eklendi
İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II
...
Araştırma Görevlisi SERCAN KARA
Hemşirelik Bölümü
Makale eklendi
The effects of post-COVID-19 fatigue in nurses on organizational outcomes
...
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖNER CENGİZ
Hemşirelik Bölümü
Makale eklendi
Determination of the Relationship Between Preoperative Fasting Time and Postoperative Recovery Quality in Patients Undergoing Urological Surgery: A Descriptive Study
...
Araştırma Görevlisi İLAYDA EROĞLU
Hemşirelik Bölümü
Tez güncellendi
KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA EL-AYAK EGZERSİZLERİNİN PLATİN BAZLI TEDAVİYE BAĞLI PERİFERAL NÖROPATİ İLİŞKİLİ AĞRI ŞİDDETİ, DÜŞMELER VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
...
Doç. Dr. BAŞAK DEMİRTAŞ
Hemşirelik Bölümü
Bildiri eklendi
Relaktasyonun Önemi ve Hemşirenin Rolü
...
Dr. Öğr. Üyesi ASLI ER KORUCU
Ebelik Bölümü
Makale güncellendi
A SWOT analysis of the opinions of midwifery students about distance education during the Covid-19 pandemic a qualitative study
...
Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÇEKİÇ
Hemşirelik Bölümü
Makale güncellendi
Ethics positions of nursing students in clinical decision-making
...
Araştırma Görevlisi EDANUR KARAYEL
Ebelik Bölümü
Sertifika/burs/eğitim eklendi
Emzirme Danışmanlığı
...
Dr. Öğr. Üyesi TUFAN ASLI SEZER
Hemşirelik Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Çocuk ve Ailesi ile Terapötik İletişim
...
Doç. Dr. FUNDA ÖZDEMİR
Hemşirelik Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
...
Araştırma Görevlisi ÜMRE DEMİR
Hemşirelik Bölümü
Sertifika/burs/eğitim eklendi
Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Katılım Belgesi
...
Prof. Dr. AYFER TEZEL
Hemşirelik Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
500 Soru 500 Yanıt Halk Sağlığı Hemşireliği
Akademik Personel
FUNDA ÖZDEMİR Doç. Dr. Hemşirelik Bölümü
DİLAN ÇALIŞICI Araştırma Görevlisi Ebelik Bölümü
NESLİHAN YILMAZ SEZER Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Bölümü
AYŞE GÜL YAVAŞ AYHAN Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Bölümü
EDANUR KARAYEL Araştırma Görevlisi Ebelik Bölümü
MELTEM ÖZDUYAN KILIÇ Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
ECEM ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
İLAYDA EROĞLU Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE Doç. Dr. Hemşirelik Bölümü
SEVİNÇ KUTLUTÜRKAN Prof. Dr. Hemşirelik Bölümü
TUFAN ASLI SEZER Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Bölümü
SERKAN YILMAZ Prof. Dr. Ebelik Bölümü
DUYGU ÖZTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Bölümü
NİLGÜN KAHRAMAN Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
MENEKŞE NAZLI AKER Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Bölümü
SÜMBÜL DİNÇER Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
İLKNUR MÜNEVVER GÖNENÇ Doç. Dr. Ebelik Bölümü
ŞAHİNDE CANBULAT Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
SULTAN TÜRKMEN KESKİN Öğretim Görevlisi Dr. Hemşirelik Bölümü
ÜMRE DEMİR Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
FİGEN IŞIK ESENAY Doç. Dr. Hemşirelik Bölümü
EZGİ YILDIRIM Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü
BAŞAK DEMİRTAŞ Doç. Dr. Hemşirelik Bölümü
HATİCE ÖNER CENGİZ Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Bölümü
NURSEMİN ÜNAL Doç. Dr. Ebelik Bölümü
AYTEN DEMİR Prof. Dr. Hemşirelik Bölümü
ŞENAY TOPUZ Doç. Dr. Ebelik Bölümü
İNCİ AÇIKGÖZ Öğretim Görevlisi Dr. Hemşirelik Bölümü
YASEMİN ÇEKİÇ Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Bölümü
NACİYE KARABULUT Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
FATMA ÖZLEM ÖZTÜRK Doç. Dr. Hemşirelik Bölümü
SERCAN KARA Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü
AYFER TEZEL Prof. Dr. Hemşirelik Bölümü
ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA Doç. Dr. Hemşirelik Bölümü
MARYAM NAZHAD ABBAS Diğer
MAHSA TAMADDON Öğretim Görevlisi
ASLI ER KORUCU Dr. Öğr. Üyesi Ebelik Bölümü