Birim Görüntüleme

Hemşirelik Fakültesi

  • Dekan: Prof. Dr. Ayfer TEZEL
  • E-posta Adresi: hemsirelik@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90312 319 1450
  • Faks: +90312 319 70 16
  • Adres: Hacettepe Mahallesi Plevne Caddesi No:7 PK: 06230 Altındağ / ANKARA
Hemşirelik Fakültesi 2017 yılında iki bölümlü olarak (Ebelik ve Hemşirelik) kurulmuştur. Her iki bölümde lisans eğitimine ilaveten Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans ve Doktora Programlarında eğitim devam etmektedir. Herkese daha iyi sağlık misyonu ile hareket eden Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, hümanistik felsefe doğrultusunda insan ve hasta haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, bilimsel ve araştırmacı yaklaşım ile eğitim ilkesini ve ekip çalışmasını benimseyen bir eğitim kurumudur. Eleştirel düşünme, kritik karar verebilme, yaşam boyu öğrenme ve bu doğrultuda bilgiye ulaşma yolları konusunda davranış kazandırma hemşirelik ve ebelik eğitiminin bir parçasıdır. Fakültemizde eğitim ve öğretim halen dört (4) Profesör, dört (4) Doçent, altı (6) Doktor Öğretim Üyesi, oniki (12) Öğretim Görevlisi, üç (3) Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir. Akademik kadromuz öğrenci merkezli eğitim için çaba göstermekte, bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası, kongre, sempozyum, seminer ve panellere katılmakta TUBİTAK ve AB destekli projelerde yer almakta, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta; bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinin müfredatları Avrupa Birliği’nin "Mesleklerin Serbest Dolaşımı" (RG:24 MART 2001, Sayı: 24352 Mükerrer) başlığı altında, ifade edilen direktiflere uygun olup, diplomaları serbest dolaşıma izin veren Avrupa birliği ülkelerinde meslek icra etmeleri için uygundur. Ulusal ve uluslararası platformlardan iş teklifleri alan ve sağlık kuruluşları tarafından öncelikle tercih edilen Fakültemiz mezunları her zaman gurur kaynağımız olmaktadır.