Hukuk Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
  • E-posta: hukuk@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 595 50 00
  • Faks: +90 312 363 56 96
  • Adres: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cebeci Yerleşkesi, Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci/ANKARA /TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temelleri, “Ankara Adliye Hukuk Mektebi”ne kadar dayanmakta olup, 1925 yılında Atatürk tarafından törenle açılmıştır. Köklü bir akademik geleneğe sahip olan bu nedenle de aday öğrenciler tarafından en çok tercih edilen hukuk fakültesi olmakla birlikte kurulduğu tarihten bugüne, seçkin mezunları, tarihi ve onurlu görev bilinciyle eğitim vermeyi sürdürmektedir

Akademik Gelişmeler
...
Dr.Öğr.Üyesi BAŞAK ŞİT İMAMOĞLU
Özel Hukuk Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
Planned Obsolescence-Recent Developments and What May Come Next
...
Prof.Dr. LEVENT AKIN
Özel Hukuk Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nun Birleştirilmesi Çalıştayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
...
Prof.Dr. RİFAT ERTEN
Özel Hukuk Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi
...
Araştırma Görevlisi MERVE AĞZITEMİZ
Özel Hukuk Bölümü
Bildiri eklendi
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde Hayvan Refahı Kavramının Din ve İnanç Özgürlüğü ile Birlikte Değerlendirilmesi
...
Prof.Dr. İLKE GÖÇMEN
Özel Hukuk Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Kurumsal ve maddi boyutuyla Avrupa Birliğinde iyi yönetişim ilkeleri ve iyi idare hakkı
...
Dr.Öğr.Üyesi SELİN ÖZDEN MERHACI
Özel Hukuk Bölümü
Makale eklendi
Common Law Haksız Filler Hukukuna Genel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Fiiller
...
Araştırma Görevlisi ASLIHAN TAŞER
Kamu Hukuku Bölümü
Bildiri eklendi
Vergilemede Dijital Dönüşümün Bir Devamı Olarak E-İnceleme
...
Dr.Öğr.Üyesi TUĞÇE ORAL MANAV
Özel Hukuk Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı
...
Araştırma Görevlisi ÇAĞLA ERDOĞAN
Özel Hukuk Bölümü
Tez güncellendi
İş İlişkisinde Cinsel ve Cinsiyetçi Taciz
...
Prof.Dr. GÜLRİZ UYGUR
Kamu Hukuku Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
Yargıtay Etik İlkeleri
...
Prof.Dr. ALİ DURSUN ULUSOY
Kamu Hukuku Bölümü
Yönetilen tez güncellendi
Danıştay kararları ışığında Türk idari yargısının manevi tazminata yaklaşımı
...
Doç.Dr. KAYA BURAK ÖZTÜRK
Kamu Hukuku Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Kamu iktisadi teşebbüslerinin hukuki rejimi (Kamu Hukuku-Özel Hukuk ayrımı bağlamında bir inceleme)
...
Araştırma Görevlisi YASİN BARIŞ ÖZELCİ
Özel Hukuk Bölümü
Bildiri güncellendi
II-26.1 SAYILI TEBLİĞ’DE DÜZENLENEN PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNDAN MUAFİYET HÂLLERİNİN SON DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
...
Prof.Dr. SÜLEYMAN YILMAZ
Özel Hukuk Bölümü
Kitap eklendi
Medeni Hukuk Cilt III Aile Hukuku
...
Prof.Dr. HASAN AYRANCI
Özel Hukuk Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
EKONOMİ VE DİJİTALİZASYON
...
Dr.Öğr.Üyesi MURAT GÜREL
Özel Hukuk Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Hukuki açıdan sermaye piyasasında özel durum açıklamaları
...
Dr.Öğr.Üyesi ERKAN AKDOĞAN
Kamu Hukuku Bölümü
Akademi dışı deneyim eklendi
Avukat
...
Dr.Öğr.Üyesi EMRİYE ÖZLEM ŞEKER
Özel Hukuk Bölümü
Makale eklendi
Avrupa Birliği üyeliği öncesindeki uluslararası anlaşmalar: Üye devletler ve aday devletlere yönelik bir inceleme
...
Doç.Dr. EMEL HANAĞASI
Özel Hukuk Bölümü
Kitap güncellendi
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
...
Araştırma Görevlisi İBRAHİM BEKTAŞ
Özel Hukuk Bölümü
Tez eklendi
Anonim Ortaklıklarda Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkının Kısıtlanması ve Devri
...
Araştırma Görevlisi HARUN KESKİN
Özel Hukuk Bölümü
Tez güncellendi
Anonim Ortaklıklarda Esas Sermayenin Azaltılması
...
Doç.Dr. FAHRİ GÖKÇEN TANER
Kamu Hukuku Bölümü
Makale eklendi
Kırılgan Mağdurun Beyanının CMK’nın 236. Maddesi Uyarınca Alınması ve Uygulanan Özel Usuller Karşısında Savunma Hakkının Dengelenmesi
...
Doç.Dr. MUSTAFA AYHAN TEKİNSOY
Kamu Hukuku Bölümü
Makale eklendi
Bağımsız İdari Otoriteler ve Regülasyon Anlayışı Tartışmalar Sorunlar
Akademik Personel
EMEL HANAĞASI Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
HARUN KESKİN Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
İBRAHİM BEKTAŞ Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
ALİ DURSUN ULUSOY Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
KEMAL ŞENOCAK Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
SERBEST CAN ENSARİOĞLU Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
SERDAR YILMAZ Dr.Öğr.Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
CAVİD ABDULLAHZADE Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SAİM ÜYE Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
RİFAT ERTEN Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
KARDELEN ALTUN Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
HİRA NURHACI ÇERİ Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
ÖZGENUR KARA BALCI Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
İZEL VARAN SAMUT Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
GÜLRİZ UYGUR Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ZEYNEP İSPİR Dr.Öğr.Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
SEDA ÖRSTEN ESİRGEN Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ALİ ERDEM DOĞANOĞLU Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
ALİ ERSOY KONTACI Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
BELKIS KONAN Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
FAHRİ GÖKÇEN TANER Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ATACAN KÖKSAL Araştırma Görevlisi Dr. Kamu Hukuku Bölümü
YAPRAK ÖNTAN Dr.Öğr.Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
KÜBRA VAR TÜRK Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
FUAD TÜRKER Öğretim Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
İSMAİL DEMİR Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
MURAT GÜREL Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
AHMET NADİ GÜNAL Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
ASLIHAN TAŞER Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
SÜMEYYE SENA FIRAT Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
BURÇAK YILDIZ Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
YASİN BARIŞ ÖZELCİ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
TUĞÇE AKDEMİR Dr.Öğr.Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
SÜLEYMAN BAŞTERZİ Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
NADİRE ÖZDEMİR Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
NEVİN ÜNAL Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SÜLEYMAN YILMAZ Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
NEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
VEHBİ UMUT ERKAN Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
MUHAMMED HARUN KILIÇ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
YILDIZ ABİK Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
GÜLİN GÜNGÖR Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
NASIH SARP ERGÜVEN Dr.Öğr.Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
IŞIL SELİN TEKDOĞAN BAHÇIVAN Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
MERVE SİZER Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
GÜNCE ARTANTAŞ Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
ÜLKÜ HALATÇI ULUSOY Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ERKAN AKDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
ÇAĞLA ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
ÖMER ARBEK Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
TUĞÇE ORAL MANAV Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
HASAN AYRANCI Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
SELİN ESEN ARNWİNE Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
DENİZ POLAT AKGÜN Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
TÜRKAN YALÇIN Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
BÜLENT ALGAN Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ILGIN ÖZKAYA ÖZLÜER Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
MUSTAFA AYHAN TEKİNSOY Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
MUHARREM ÖZEN Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
İBRAHİM ERMENEK Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
DEVRİM GÜNGÖR Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
HAKAN KARAN Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
BAŞAK ŞİT İMAMOĞLU Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
KAYA BURAK ÖZTÜRK Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
HİKMET BİLGİN Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
MERVE İREM YENER Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ASUMAN TURANBOY Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
ALAZ TARHAN Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ARZU OĞUZ Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
ZEHRA ÖZKAN ÜNER Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
LEVENT AKIN Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
ŞAFAK PARLAK BÖRÜ Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
ZARİFE ŞENOCAK Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
METİN SÜRER Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
MEHMET DEMİR Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
MÜŞERREF GÜLSÜM ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ALİ ŞAHBAZ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
LEYLA MÜJDE KURT Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
SELMA HÜLYA İMAMOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
SERAP AKİPEK Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
GAYE BAYCIK Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
MERVE AĞZITEMİZ Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
İLKE GÖÇMEN Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
EMRİYE ÖZLEM ŞEKER Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
KORAY GÜVEN Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
SELİN ÖZDEN MERHACI Dr.Öğr.Üyesi Özel Hukuk Bölümü
PELİN İREM KIRMAZ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ABDURRAHMAN SAYGILI Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
CENKER GÖKER Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü