Hukuk Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
  • E-posta: hukuk@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 595 50 00
  • Faks: +90 312 363 56 96
  • Adres: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cebeci Yerleşkesi, Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci/ANKARA /TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temelleri, “Ankara Adliye Hukuk Mektebi”ne kadar dayanmakta olup, 1925 yılında Atatürk tarafından törenle açılmıştır. Köklü bir akademik geleneğe sahip olan bu nedenle de aday öğrenciler tarafından en çok tercih edilen hukuk fakültesi olmakla birlikte kurulduğu tarihten bugüne, seçkin mezunları, tarihi ve onurlu görev bilinciyle eğitim vermeyi sürdürmektedir

Akademik Gelişmeler
...
Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM BEKTAŞ
Özel Hukuk Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Drama ve Hukuk Kliniği
...
Prof. Dr. GÜLRİZ UYGUR
Kamu Hukuku Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Aile Arabuluculuğu
...
Doç. Dr. ÖMER ARBEK
Özel Hukuk Bölümü
Bildiri eklendi
Sınai Haklara İlişkin Sözleşme Hukuku
...
Doç. Dr. EMEL HANAĞASI
Özel Hukuk Bölümü
Duyuru eklendi
USUL 15- İsticvap ve İspata İlişkin Temel Kavramlar
...
Prof. Dr. LEVENT AKIN
Özel Hukuk Bölümü
Makale güncellendi
Working conditions of the child worker in Turkish labour law
...
Araştırma Görevlisi ÖZGENUR KARA BALCI
Özel Hukuk Bölümü
Burs güncellendi
Yeosu Academy of the Law of the Sea
...
Araştırma Görevlisi MERVE AĞZITEMİZ
Özel Hukuk Bölümü
Diğer yayın eklendi
AB Markası Tescilinde Kamu Düzeni Kavramının Uygulanması: Escobar v EUIPO (Pablo Escobar) Kararı (T‑255/23)
...
Dr. Öğr. Üyesi ERKAN AKDOĞAN
Kamu Hukuku Bölümü
Verdiği ders güncellendi
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU
...
Prof. Dr. İLKE GÖÇMEN
Özel Hukuk Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Avrupa Birliği hukukunda ayrımcılıkla mücadele: 2000/78 sayılı direktif özelinde bir inceleme
...
Prof. Dr. SÜLEYMAN YILMAZ
Özel Hukuk Bölümü
Kitap eklendi
Miras Hukuku Davaları
...
Dr. Öğr. Üyesi EMRİYE ÖZLEM ŞEKER
Özel Hukuk Bölümü
Verdiği ders eklendi
Araştırma Yöntemleri
...
Araştırma Görevlisi KARDELEN ALTUN
Kamu Hukuku Bölümü
Bildiri eklendi
Çevresel Anayasacılık Perspektifinden Göç
...
Dr. Öğr. Üyesi TUĞÇE AKDEMİR
Kamu Hukuku Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu-II, Bildiri Özetleri Kitabı
...
Araştırma Görevlisi MERVE İREM YENER
Özel Hukuk Bölümü
Makale eklendi
Anlaşmalı Servis Kaydı İçeren Kasko Sigortaları
...
Dr. Öğr. Üyesi VEHBİ UMUT ERKAN
Özel Hukuk Bölümü
Kitap eklendi
Depremin İnşaat Hukukuna Etkisi
...
Doç. Dr. SEDA ÖRSTEN ESİRGEN
Kamu Hukuku Bölümü
Verdiği ders eklendi
Hukuki Sonuçlarıyla Lozan
...
Doç. Dr. FAHRİ GÖKÇEN TANER
Kamu Hukuku Bölümü
Verdiği ders eklendi
Maddi Hukuk ve Muhakeme Hukuku Boyutuyla Cinsel Suçlar
...
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ POLAT AKGÜN
Kamu Hukuku Bölümü
Proje güncellendi
2023 Gaziantep-Kahramanmaraş Depremleri Nedeniyle Gündeme Gelen Hak İhlallerinin Giderilmesinde Dikkate Alınması Gereken Türk Anayasa Mahkemesi Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarının Araştırılması Ve Karşılaştırmalı Analizi
...
Doç. Dr. BAŞAK ŞİT İMAMOĞLU
Özel Hukuk Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Döngüsel Ekonomi ve Hukuk
...
Araştırma Görevlisi ORHAN ÖNÇIRAK
Özel Hukuk Bölümü
Tez eklendi
ANONİM ORTAKLIKLARDA RİSK YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTU
...
Doç. Dr. KAYA BURAK ÖZTÜRK
Kamu Hukuku Bölümü
Makale güncellendi
DEPREM SONRASI MEKANSAL ALAN KARARLARININ OLAĞANÜSTÜ HAL KARARNAMELERİ İLE DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
...
Araştırma Görevlisi ÇAĞLA ERDOĞAN
Özel Hukuk Bölümü
Kitap eklendi
İş İlişkisinde Cinsel ve Cinsiyetçi Taciz
...
Araştırma Görevlisi MUHAMMED HARUN KILIÇ
Özel Hukuk Bölümü
Sportif faaliyetlerde hakemlik güncellendi
Küçükler Türkiye Okul Sporları Şampiyonası-Organize Müsabakalar, 2023
...
Prof. Dr. TÜRKAN YALÇIN
Kamu Hukuku Bölümü
Makale eklendi
Asıl Sorunu Gözden Kaçırma Tehlikesi
...
Dr. Öğr. Üyesi NEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK
Özel Hukuk Bölümü
Bilirkişi raporu eklendi
TÜRKİYE’DE İDARİ GÖZETİM DÜZENLEME VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL BİR HUKUKİ DEĞERLENDİRME
...
Araştırma Görevlisi ATACAN KÖKSAL
Kamu Hukuku Bölümü
Makale eklendi
Bankacılık Zimmeti Suçu
...
Prof. Dr. ARZU OĞUZ
Özel Hukuk Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Akademik Eğitimde Fikri Mülkiyet Hukukunun Önemi Sempozyumu
Akademik Personel
RİFAT ERTEN Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
SÜLEYMAN BAŞTERZİ Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
ABDURRAHMAN SAYGILI Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ÇAĞLA ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
KAYA BURAK ÖZTÜRK Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
EMEL HANAĞASI Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
HARUN KESKİN Dr. Öğr. Üyesi Özel Hukuk Bölümü
İBRAHİM BEKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Özel Hukuk Bölümü
HİKMET BİLGİN Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
BURÇAK YILDIZ Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
MERVE İREM YENER Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ASUMAN TURANBOY Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
ERKAN AKDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
KEMAL ŞENOCAK Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
SERAP AKİPEK Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
MAİDE EZGİ USLU Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
CAVİD ABDULLAHZADE Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
LEVENT AKIN Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
ŞAFAK PARLAK BÖRÜ Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
ZARİFE ŞENOCAK Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
METİN SÜRER Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ORHAN ÖNÇIRAK Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
BELKIS KONAN Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
MURAT GÜREL Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
MUHARREM ÖZEN Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ÖZGENUR KARA BALCI Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
İZEL VARAN SAMUT Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
HAMDİ PINAR Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
ASLIHAN TAŞER Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
CENKER GÖKER Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SERBEST CAN ENSARİOĞLU Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
SERDAR YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
NADİRE ÖZDEMİR Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SAİM ÜYE Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
TUĞÇE AKDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
ZEYNEP İSPİR Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
EMİNE İREM AKI Araştırma Görevlisi Dr. Kamu Hukuku Bölümü
GÜLRİZ UYGUR Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SEDA ÖRSTEN ESİRGEN Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
KARDELEN ALTUN Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
ALİ DURSUN ULUSOY Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
NEVİN ÜNAL Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ALİ ERDEM DOĞANOĞLU Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
ALİ ERSOY KONTACI Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
BÜLENT ALGAN Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ILGIN ÖZKAYA ÖZLÜER Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
MUSTAFA AYHAN TEKİNSOY Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
YILDIZ ABİK Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
VEHBİ UMUT ERKAN Dr. Öğr. Üyesi Özel Hukuk Bölümü
MUHAMMED HARUN KILIÇ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
GÜLİN GÜNGÖR Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
SÜLEYMAN YILMAZ Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
NEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Özel Hukuk Bölümü
GÜNCE ARTANTAŞ Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
YAPRAK ÖNTAN Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
FAHRİ GÖKÇEN TANER Doç. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ATACAN KÖKSAL Araştırma Görevlisi Dr. Kamu Hukuku Bölümü
FUAD TÜRKER Öğretim Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
İSMAİL DEMİR Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
KÜBRA VAR TÜRK Dr. Öğr. Üyesi Özel Hukuk Bölümü
TÜRKAN YALÇIN Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
İBRAHİM ERMENEK Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
BAŞAK ŞİT İMAMOĞLU Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
NASIH SARP ERGÜVEN Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
MUSTAFA FURKAN YAVUZ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
MERVE SİZER Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
IŞIL SELİN TEKDOĞAN BAHÇIVAN Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
SÜMEYYE SENA FIRAT Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
YASİN BARIŞ ÖZELCİ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ZEHRA ÖZKAN ÜNER Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
DEVRİM GÜNGÖR Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ZÜHTÜ ARSLAN Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SELİN ESEN ARNWİNE Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SELİN ÖZDEN MERHACI Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
SELMA HÜLYA İMAMOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Özel Hukuk Bölümü
LEYLA MÜJDE KURT Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
MEHMET DEMİR Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
MÜŞERREF GÜLSÜM ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
PELİN İREM KIRMAZ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
ÜLKÜ HALATÇI ULUSOY Prof. Dr. Kamu Hukuku Bölümü
ÖMER ARBEK Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
TUĞÇE ORAL MANAV Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
HASAN AYRANCI Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
GAYE BAYCIK Doç. Dr. Özel Hukuk Bölümü
ALAZ TARHAN Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
MERVE AĞZITEMİZ Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
EMRİYE ÖZLEM ŞEKER Dr. Öğr. Üyesi Özel Hukuk Bölümü
İLKE GÖÇMEN Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
ARZU OĞUZ Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
KORAY GÜVEN Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
AHMET NADİ GÜNAL Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü
HİRA NURHACI ÇERİ Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
DENİZ POLAT AKGÜN Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku Bölümü
GÜLCE ECEM UÇAR Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
ALİ ŞAHBAZ Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
HAKAN KARAN Prof. Dr. Özel Hukuk Bölümü