İlahiyat Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. İrfan AYCAN
  • E-posta: ilahiyat@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 212 68 00
  • Faks: +90 312 212 37 62
  • Adres: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler/Ankara

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1949 yılında ülkemizde kurulan ilk ilahiyat fakültesidir. Kurulduğu tarihten günümüze uzanan köklü yapısıyla, tüm dinleri bilimsel bir yaklaşımla inceleyen, üstün nitelikli, aydın ve farklı görüşlere saygı duyan ilim ve din adamları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakülte aynı zamanda; günümüzün karmaşık, küreselleşen ve değişen dünyasındaki din meselelerine eğilmek için Ankara Üniversitesi’nin zengin entelektüel kaynaklarını uluslararası bilim insanları ağıyla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça hazırlık eğitimi de verilmektedir.

 
Akademik Gelişmeler
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Üsküdar Mevlevihanesi Son Postnişini Ahmet Remzi Akyürek
...
Prof.Dr. ABDULMECİT İSLAMOĞLU
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Yönetilen tez güncellendi
Cumhuriyet Dönemi Çocuk Hikâye ve Şiirlerinde Dinî Muhteva
...
Öğretim Görevlisi ZEYNEP MERGEN KANSIZ
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Bildiri güncellendi
TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ AÇISINDAN ARTVİN İLİ VE ÇEVRESİ AHŞAP CAMİLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME-HACIŞEYH CAMİİ VE HAZİRESİ ÖRNEĞİ-
...
Prof.Dr. NAHİDE BOZKURT
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Kitap eklendi
Monoteist Dinlerde Kadın -Tarihsel ve Çağdaş Yaklaşımlar-
...
Prof.Dr. FAHRULLAH TERKAN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Bildiri güncellendi
İslam'da Felsefe Geleneğinin İsimlendirilmesi ve Kökeni Üzerine
...
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET YILDIZ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Ahmed Raûfî, hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı
...
Doç.Dr. ÖMER ACAR
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Proje güncellendi
Kur’an Kelimeleri Ansiklopedisi Projesi
...
Doç.Dr. EYÜP ŞAHİN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri: Maveraünnehir
...
Doç.Dr. CEMİL KUTLUTÜRK
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitap eklendi
Doğan: Dürrüşehvar Sultan'ın Hatıratı
...
Araştırma Görevlisi MERVE GÜVEN
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası
...
Öğretim Görevlisi FATMA ÇAPCIOĞLU
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Birey Toplum ve Değerler
...
Prof.Dr. CELAL TÜRER
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Felsefenin Vefalı Yüzü: Prof. Dr Murtaza Korlaelçi’ye Armağan
...
Prof.Dr. CEMAL TOSUN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Evaluation of Quran Courses Curriculum (4-6 Age Group) in the Context of Religious Development Theories
...
Prof.Dr. YILDIZ KIZILABDULLAH
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
PROF. DR BEYZA BİLGİN İLE İLAHİYATÇI KADIN KİMLİĞİ ÜZERİNE
...
Öğretim Görevlisi HACI EKBER FERGANİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bildiri güncellendi
Араб халқ мақолларининг шакилланиш манбалари (Arap Atasözlerinin Oluşumundaki Kaynaklar)
...
Prof.Dr. İDRİS ŞENGÜL
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
أسباب تراجع المسلمين في العصر الأخير
...
Araştırma Görevlisi KAMİL ÇALIŞKAN
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
Ebū Bekr el-Ceṣṣāṣ’a Göre İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymanın (el-Emru bi’l-Maʿrūf ve’n-Nehyu ʿAni’l-Munker) Aklî ve Şer’î Hükmü ve Usûl Anlayışındaki Yansımaları
...
Öğretim Görevlisi HATİCE ALSAÇ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
İslâm Hukukunda Küllî Kâidelerin Hukukun İşlevleri Arasındaki Antinomi/Çatışma Bağlamında Değerlendirilmesi
...
Prof.Dr. ABDULKADİR DÜNDAR
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Kitap eklendi
Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi XVIII ve XIX Yüzyıl
...
Prof.Dr. MEHMET ÖZDEMİR
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
İslâm Tarihi Yazıcılığına Dair Araştırmalar-Prof. Dr. İbrahim Sarıçam Armağan Kitabı
...
Prof.Dr. MEHMET AKİF KOÇ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Erken Dönem Tefsir Hareketleri
...
Araştırma Görevlisi TUBA KARAŞAHİN
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Tarihte Müslümanlar
...
Dr.Öğr.Üyesi HAVVA SİNEM UĞURLU
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Moschee 2.0: Internationale und transdisziplinäre Perspektiven
...
Araştırma Görevlisi FATMA MERVE ÇINAR
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Bildiri eklendi
Mekânın Cinsiyete Göre Taksimi: Endülüslü Kadının Toplumsal Hayata Katılımında Mekânın Rolü /The Division of Space According to Gender
...
Prof.Dr. GÜRBÜZ DENİZ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Yönetilen tez güncellendi
ARAP DİLİNDE MAĶĀȘİD
Akademik Personel
KEVSER BEYAZYÜZ SİPAHİOĞLU Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ŞAMİL DAĞCI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ÖMER ACAR Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
NECMETTİN PEHLİVAN Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN YÜCEL Araştırma Görevlisi Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
EYÜP ŞAHİN Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İHSAN ÇAPCIOĞLU Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ALİ DERE Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ÖZNUR ÖZDOĞAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET YILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
SONER GÜNDÜZÖZ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ZEYNEP MERGEN KANSIZ Öğretim Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
FATMA ÇAPCIOĞLU Öğretim Görevlisi Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MUSTAFA AŞKAR Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AHMET CAHİD HAKSEVER Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MÜFİT SELİM SARUHAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İBRAHİM MARAŞ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ENBİYA YILDIRIM Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
GÜRBÜZ DENİZ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ARMAĞAN ATAR Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
YUSUF KABAHASANOĞLU Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MUALLA YILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FATİH KOCA Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MÜBERRA AYGÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İSMAİL KÖZ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AYTEN ÖZÇELİK Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ABDULKADİR DÜNDAR Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ZEHRA NUR SALMAN Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
RABİYE ÇETİN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
REMZİYE EGE Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NURULLAH YAZAR Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
CİHAT EKİZ Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HASAN KURT Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MEHMET KALAYCI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ESRA ÖZCAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FEYZİ KAPLAN Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
HATİCE ALSAÇ Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ERDEM Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NURAN ÜÇOK Araştırma Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FETULLAH YILMAZ Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN TAN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
CEMİL KUTLUTÜRK Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HAVVA SİNEM UĞURLU Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET KATAR Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AHMET HİKMET EROĞLU Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MUKADDER SİPAHİOĞLU Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MERVE GÜVEN Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
SEYFETTİN ERŞAHİN Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MEHMET AKİF KOÇ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUAMMER ESEN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MAHMUT AY Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AYŞE ERSAY YÜKSEL Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HASAN YÜCEL Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ENES FURKAN ONUR Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
DURMUŞ ARIK Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
KAMİL ÇALIŞKAN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İBRAHİM FİDAN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
HACI EKBER FERGANİ Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ADEM ÇETİN Öğretim Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
BAKİ ADAM Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HALİSE KADER ZENGİN Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MUZAFFER TAN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
SUAT KOCA Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
RECEP GÜRKAN GÖKTAŞ Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
CELAL TÜRER Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İSMAİL HAKKI ÜNAL Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FATMA KENEVİR Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İLHAMİ GÜLER Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
CEMAL TOSUN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET ÖZDEMİR Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
CANAN KURTKAYASI Araştırma Görevlisi Dünya Dinleri Bölümü
İHSAN TOKER Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
KAMİL ÇAKIN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
NECATİ İŞLER Dr.Öğr.Üyesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MUHAMMET EMİN EREN Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
HADİ ENSAR CEYLAN Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
AYŞE ÇALAL Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
SÖNMEZ KUTLU Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
GAMZE ARSLAN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ŞAHİN KIZILABDULLAH Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
YILDIZ KIZILABDULLAH Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
OSMAN AYDINLI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
OSMAN TAŞTAN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ALİ İSRA GÜNGÖR Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
YASİN MERAL Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NAHİDE BOZKURT Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ESRA GÖZELER Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FATMA MERVE ÇINAR Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MUSTAFA ÜLKÜ Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FAHRULLAH TERKAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AHMET ERKAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ENGİN ERDEM Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET AKIN Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
HALİDE ASLAN Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
BÜNYAMİN KORUCU Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
SALİH ZAFER KIZIKLI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ABDULMECİT İSLAMOĞLU Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ZÜLFİKAR GÜNGÖR Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
TUĞBA GÜNAL Araştırma Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ÖNCEL DEMİRDAŞ Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
RECAİ DOĞAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ASLAN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
SELMAN YILMAZ Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AHMET HAMDİ İŞCAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
TUBA NUR UMUT Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NİYAZİ AKYÜZ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AYŞE KARAKAYA Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İDRİS ŞENGÜL Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İSMAİL ÇALIŞKAN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MURAT OLTULU Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
RECEP KILIÇ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET SAİT REÇBER Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MESUT OKUMUŞ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ŞABAN ALİ DÜZGÜN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
TUĞBA ÖZOĞLU Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
TUBA KARAŞAHİN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
BÜNYAMİN ERUL Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MÜNEVVER TİYEK Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İRFAN AYCAN Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HASAN YÜCEL BAŞDEMİR Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET EMİN ÖZAFŞAR Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUHAMMET MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
VAHİT GÖKTAŞ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü