İlahiyat Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. İrfan AYCAN
  • E-posta: ilahiyat@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 212 68 00
  • Faks: +90 312 212 37 62
  • Adres: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler/Ankara

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1949 yılında ülkemizde kurulan ilk ilahiyat fakültesidir. Kurulduğu tarihten günümüze uzanan köklü yapısıyla, tüm dinleri bilimsel bir yaklaşımla inceleyen, üstün nitelikli, aydın ve farklı görüşlere saygı duyan ilim ve din adamları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakülte aynı zamanda; günümüzün karmaşık, küreselleşen ve değişen dünyasındaki din meselelerine eğilmek için Ankara Üniversitesi’nin zengin entelektüel kaynaklarını uluslararası bilim insanları ağıyla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça hazırlık eğitimi de verilmektedir.

 
Akademik Gelişmeler
...
Dr. Öğr. Üyesi NECATİ İŞLER
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Makale güncellendi
A Poetic Aqāidnāmah from the Period of Sultan Bāyezīd II: Nazm-i Jawāhir Sultan II. Bâyezîd Dönemine Ait Manzum Bir Akâidnâme: Nazm-ı Cevâhir
...
Öğretim Görevlisi HATİCE ALSAÇ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kitap güncellendi
İbn Rüşd'ün Fıkıh Usûlü Anlayışı
...
Prof. Dr. ZÜLFİKAR GÜNGÖR
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Yönetilen tez güncellendi
EŞREFZÂDE NECÎB ABDÜLKÂDİR B. İZZEDDÎN VE İLÂHİYÂT DİVANI (İNCELEME – METİN - SÖZLÜK)
...
Prof. Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Akademik dolaşım faaliyeti güncellendi
TOMORI PÂL COLLEGE
...
Prof. Dr. HASAN YÜCEL BAŞDEMİR
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitap eklendi
Çağdaş Epistemolojide Bilginin Tanımı Sorunu
...
Prof. Dr. MEHMET KALAYCI
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
Shaykh al-Islam Mehmed Esad Efendi and his Pamphlets on the Asharism - Maturidism Disagreement
...
Prof. Dr. SONER GÜNDÜZÖZ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Farklı Kimliklerin Birlikte Yaşama Tecrübesine Katkısı Bağlamında- Agonistik Bir Söylem Olarak Taha Abdurrahman’ın İslami Eylem Teorisinin Mahiyeti Üzerine Bir Değerlendirme
...
Prof. Dr. GÜRBÜZ DENİZ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
Hz. Peygamber'in Hayat İlkeleri
...
Prof. Dr. VAHİT GÖKTAŞ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kitap eklendi
İman ve Hayata Dair Hatırlatmalar
...
Doç. Dr. CEMİL KUTLUTÜRK
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
The Contribution of Muslim Turks to the Indian Language and Literature: Indo-Sufi Literature
...
Doç. Dr. NECMETTİN PEHLİVAN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
Uluslararası Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu
...
Prof. Dr. İHSAN ÇAPCIOĞLU
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Dezavantajlı Gruplara Sunulan Hizmetlerin AB Ülkelerinde İncelenmesi
...
Prof. Dr. FAHRULLAH TERKAN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
The Samaritans (el-Samiriyyûn) and Some Theological Issues Between Samaritanism and Islam
...
Araştırma Görevlisi AYŞE ÇALAL
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Tez eklendi
Öğretim Üyeleri Öğrencileri ve Mezunlarına Göre İlahiyat, İlahiyatçı ve İlahiyat Eğitimi
...
Araştırma Görevlisi SAMET TENGİZ
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Tez eklendi
İkdam Gazetesi'nde mûsikî makaleleri (Transkribe ve inceleme)
...
Doç. Dr. RABİYE ÇETİN
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Hüseyin Kazım Kadri’nin Yeni İlm-i Kelam Karşıtı Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme
...
Prof. Dr. ABDULMECİT İSLAMOĞLU
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi
...
Dr. Öğr. Üyesi TUBA NUR UMUT
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Uygulamalı Etik: Problemler, Görüşler
...
Doç. Dr. EYÜP ŞAHİN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
İslam Düşüncesinden Batıya İntikal Eden Felsefi Miras
Akademik Personel
AYŞE KARAKAYA Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MEHMET EMİN ÖZAFŞAR Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
HADİ ENSAR CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ABDULKADİR DÜNDAR Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
AYTEN ÖZÇELİK Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ZEHRA NUR SALMAN Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MÜFİT SELİM SARUHAN Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İBRAHİM MARAŞ Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
BÜNYAMİN ERUL Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ÜLKÜ Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
CEMAL TOSUN Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HAKAN BALTA Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ÖZNUR ÖZDOĞAN Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ARMAĞAN ATAR Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET YILDIZ Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
GÜRBÜZ DENİZ Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MÜBERRA AYGÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İSMAİL KÖZ Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
REMZİYE EGE Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
RABİYE ÇETİN Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
NURULLAH YAZAR Doç. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MUHAMMET MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
VAHİT GÖKTAŞ Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ESRA GÖZELER Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İDRİS ŞENGÜL Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MEHMET SAİT REÇBER Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İSMAİL ÇALIŞKAN Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MURAT OLTULU Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
RECEP KILIÇ Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
BÜŞRA NUR YILDIZ Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ÖMER ACAR Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN YÜCEL Araştırma Görevlisi Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NECMETTİN PEHLİVAN Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
EYÜP ŞAHİN Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FAHRULLAH TERKAN Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET AKIN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İHSAN ÇAPCIOĞLU Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
TUBA KARAŞAHİN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ŞABAN ALİ DÜZGÜN Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ALİ DERE Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
KAMİL ÇAKIN Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
TUĞBA ÖZOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ESRA ÖZCAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET KATAR Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ENES FURKAN ONUR Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
DURMUŞ ARIK Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MUSTAFA AŞKAR Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AHMET CAHİD HAKSEVER Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
HASAN YÜCEL Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ENGİN ERDEM Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ALİ RAFET ÖZKAN Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MÜNEVVER TİYEK Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İRFAN AYCAN Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HASAN YÜCEL BAŞDEMİR Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET AKİF KOÇ Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MAHMUT AY Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MESUT OKUMUŞ Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AHMET ERKAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İLHAMİ GÜLER Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AHMET HİKMET EROĞLU Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NAHİDE BOZKURT Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
FATİH KOCA Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HASAN KURT Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HALİDE ASLAN Doç. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
SUAT KOCA Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
RECEP GÜRKAN GÖKTAŞ Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
CELAL TÜRER Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AHMET HAMDİ İŞCAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İSMAİL HAKKI ÜNAL Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
SELMAN YILMAZ Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
TUBA NUR UMUT Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
SEYFETTİN ERŞAHİN Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
BAKİ ADAM Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET KALAYCI Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FETULLAH YILMAZ Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
CEMİL KUTLUTÜRK Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HAVVA SİNEM UĞURLU Dr. Öğr. Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN TAN Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUHAMMED ENES AVCI Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HÜLYA TOKAY Öğretim Görevlisi İşletme Bölümü
ZÜLFİKAR GÜNGÖR Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
TUĞBA GÜNAL Araştırma Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUZAFFER TAN Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ZEYNEP MERGEN KANSIZ Öğretim Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HALİSE KADER ZENGİN Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ABDULMECİT İSLAMOĞLU Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
NİYAZİ AKYÜZ Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FATMA KENEVİR Dr. Öğr. Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İBRAHİM FİDAN Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ADEM ÇETİN Öğretim Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
KAMİL ÇALIŞKAN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
HACI EKBER FERGANİ Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
SALİH ZAFER KIZIKLI Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
NİLÜFER TOPAL Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
RECAİ DOĞAN Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İHSAN TOKER Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
YASİN MERAL Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ALİ İSRA GÜNGÖR Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
OSMAN TAŞTAN Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
CİHAT EKİZ Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ÖNCEL DEMİRDAŞ Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FATMA ÇAPCIOĞLU Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
GAMZE ARSLAN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUKADDER SİPAHİOĞLU Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
YILDIZ KIZILABDULLAH Prof. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ŞAHİN KIZILABDULLAH Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HATİCE ALSAÇ Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
NURAN ÜÇOK Araştırma Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
NECATİ İŞLER Dr. Öğr. Üyesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MERVE GÜVEN Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
OSMAN AYDINLI Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FATMA MERVE ÇINAR Doktor İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
SONER GÜNDÜZÖZ Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AYŞE ERSAY YÜKSEL Doç. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
AYŞE ÇALAL Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
KEVSER BEYAZYÜZ SİPAHİOĞLU Araştırma Görevlisi Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
YUSUF KABAHASANOĞLU Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MUALLA YILDIZ Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ENBİYA YILDIRIM Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUHAMMET EMİN EREN Dr. Öğr. Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
SÖNMEZ KUTLU Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
SAMET TENGİZ Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü