İlahiyat Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. İrfan AYCAN
  • E-posta: ilahiyat@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 212 68 00
  • Faks: +90 312 212 37 62
  • Adres: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler/Ankara

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1949 yılında ülkemizde kurulan ilk ilahiyat fakültesidir. Kurulduğu tarihten günümüze uzanan köklü yapısıyla, tüm dinleri bilimsel bir yaklaşımla inceleyen, üstün nitelikli, aydın ve farklı görüşlere saygı duyan ilim ve din adamları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakülte aynı zamanda; günümüzün karmaşık, küreselleşen ve değişen dünyasındaki din meselelerine eğilmek için Ankara Üniversitesi’nin zengin entelektüel kaynaklarını uluslararası bilim insanları ağıyla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça hazırlık eğitimi de verilmektedir.

 
Akademik Gelişmeler
...
Araştırma Görevlisi YUSUF KABAHASANOĞLU
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Tez güncellendi
Yetişkinlerde Cesaret, Dini Yönelim, Psikolojik Dayanıklılık ve Hayat Memnuniyeti İlişkisinin İncelenmesi
...
Prof.Dr. MUHAMMET MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Manas' Destanı'nda Tasavvufi Muhteva (Sayakbay Karalaev'in varyantı) 'Mанас' эпосундагы суфисттик мотивдер (саякбай каралаевтин вариантында)
...
Prof.Dr. ABDULMECİT İSLAMOĞLU
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Makale güncellendi
Hâşimî Emîr Osman’ın Tasavvufi Adap ve Erkâna Dair Görüşleri
...
Araştırma Görevlisi MERVE GÜVEN
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Makale güncellendi
Hâşimî Emîr Osman’ın Tasavvufi Adap ve Erkâna Dair Görüşleri
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Proje güncellendi
Akademik Metin Yazarlığının Geliştirilmesinde Uygulamalı Bir Yöntem Olarak Kitap Tanıtımı Modeli ve Etkilerinin Araştırılması
...
Araştırma Görevlisi KAMİL ÇALIŞKAN
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği güncellendi
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI
...
Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET EMİN EREN
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
Felsefî Mirasımızın Gerçek Vârisleri Kimlerdir?
...
Dr.Öğr.Üyesi SUAT KOCA
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Hayattayken Tanımak Bilmek Sevmek
...
Doç.Dr. EYÜP ŞAHİN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
El-Kindī’nin Metafiziği: Fi’l-Felsefeti’l-̉Ūlā Üzerine
...
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ERSAY YÜKSEL
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi
...
Öğretim Görevlisi MURAT OLTULU
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
ULUSLARARASI HZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI
...
Prof.Dr. MEHMET SAİT REÇBER
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Türkiye'de Din Felsefesinin Gelişimi: Mehmet S. Onuruna
...
Prof.Dr. CELAL TÜRER
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
Amerikan Felsefesinin Yeniden Canlanışı: John J. McDermott
...
Doç.Dr. FETULLAH YILMAZ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
...
Doç.Dr. MUZAFFER TAN
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Tarihin Sonu İsmaili Döngüsel Tarih Anlayışı
...
Prof.Dr. DURMUŞ ARIK
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
HALK İNANIŞLARI EL KİTABI
...
Dr.Öğr.Üyesi NECATİ İŞLER
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Kitap güncellendi
Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)
...
Prof.Dr. MEHMET KALAYCI
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Memlük Kahire’sinde Hanefîlik Merkezli Iki Egitim Kurumu ve Beylikler Dönemi Ilim Hayatına Etkisi: Seyhûniyye Hankahı ve Surgatmısiyye Medresesi
...
Prof.Dr. KAMİL ÇAKIN
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
TÜRKİYE’DE DİNLER TARİHİ’NİN KURUMSALLAŞMASI SÜREC İNDE PROF. DR. ABDURRAHMAN KÜÇÜK
...
Araştırma Görevlisi NURAN ÜÇOK
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
İslâm'ın Akılcıları: Mu'tezilî Öncüler
...
Dr.Öğr.Üyesi TUBA NUR UMUT
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Teknoloji Etik ve Din
...
Prof.Dr. RECAİ DOĞAN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Beta Elemene induces cytotoxic effects in FLT3 ITD-mutated acute myeloid leukemia by modulating apoptosis
...
Prof.Dr. VAHİT GÖKTAŞ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Hacı Bayram-ı Veli-İnsan ve Şehir
...
Doç.Dr. CEMİL KUTLUTÜRK
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Bilimsel dergide görev eklendi
Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi
...
Prof.Dr. FAHRULLAH TERKAN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Kitap güncellendi
Çatışmanın Dinamikleri: Klasik Dönem İslam Felsefesinde Din ve Felsefe Uyuşmazlığı Üzerine
Akademik Personel
MUSTAFA AŞKAR Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İBRAHİM MARAŞ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN TAN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MEHMET KATAR Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FETULLAH YILMAZ Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
CEMİL KUTLUTÜRK Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HAVVA SİNEM UĞURLU Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
REMZİYE EGE Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İLHAMİ GÜLER Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FATMA KENEVİR Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
SUAT KOCA Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MURAT OLTULU Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AYŞE KARAKAYA Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MESUT OKUMUŞ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İDRİS ŞENGÜL Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İSMAİL ÇALIŞKAN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ESRA GÖZELER Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
HADİ ENSAR CEYLAN Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MEHMET SAİT REÇBER Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
RECEP KILIÇ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ÖZNUR ÖZDOĞAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
SONER GÜNDÜZÖZ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
BÜNYAMİN ERUL Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MÜFİT SELİM SARUHAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ŞAMİL DAĞCI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FATMA MERVE ÇINAR Araştırma Görevlisi Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ÖMER ACAR Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AYTEN ÖZÇELİK Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ABDULKADİR DÜNDAR Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ZEHRA NUR SALMAN Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
BÜŞRA NUR YILDIZ Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ENGİN ERDEM Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İHSAN ÇAPCIOĞLU Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ÜLKÜ Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NECMETTİN PEHLİVAN Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
EYÜP ŞAHİN Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FAHRULLAH TERKAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN YÜCEL Araştırma Görevlisi Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET EMİN ÖZAFŞAR Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MEHMET YILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MÜNEVVER TİYEK Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
TUBA KARAŞAHİN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MEHMET AKIN Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
ŞABAN ALİ DÜZGÜN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
TUĞBA ÖZOĞLU Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
RABİYE ÇETİN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUHAMMET MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
VAHİT GÖKTAŞ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İRFAN AYCAN Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HASAN YÜCEL BAŞDEMİR Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AHMET CAHİD HAKSEVER Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
AHMET HİKMET EROĞLU Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MAHMUT AY Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İSMAİL KÖZ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
KAMİL ÇAKIN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ALİ DERE Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İHSAN TOKER Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AHMET ERKAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ARMAĞAN ATAR Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
GÜRBÜZ DENİZ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET AKİF KOÇ Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUAMMER ESEN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
MÜBERRA AYGÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
SEYFETTİN ERŞAHİN Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ZÜLFİKAR GÜNGÖR Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
NAHİDE BOZKURT Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
FATİH KOCA Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HALİSE KADER ZENGİN Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ABDULMECİT İSLAMOĞLU Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MUZAFFER TAN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ZEYNEP MERGEN KANSIZ Öğretim Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ENES FURKAN ONUR Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
HASAN YÜCEL Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
DURMUŞ ARIK Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
BAKİ ADAM Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
HASAN KURT Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MEHMET KALAYCI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
RECEP GÜRKAN GÖKTAŞ Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
CELAL TÜRER Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
FEYZİ KAPLAN Öğretim Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ERDEM Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NURAN ÜÇOK Araştırma Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
HALİDE ASLAN Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
HATİCE ALSAÇ Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
TUĞBA GÜNAL Araştırma Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
KAMİL ÇALIŞKAN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
SALİH ZAFER KIZIKLI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
HACI EKBER FERGANİ Öğretim Görevlisi Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İBRAHİM FİDAN Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ADEM ÇETİN Öğretim Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
NİYAZİ AKYÜZ Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İSMAİL HAKKI ÜNAL Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ASLAN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
SELMAN YILMAZ Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
TUBA NUR UMUT Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
AHMET HAMDİ İŞCAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ÖNCEL DEMİRDAŞ Doç.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
FATMA ÇAPCIOĞLU Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MEHMET ÖZDEMİR Prof.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
CANAN KURTKAYASI Araştırma Görevlisi Dünya Dinleri Bölümü
HAKAN BALTA Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
CEMAL TOSUN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ESRA ÖZCAN Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
RECAİ DOĞAN Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
KEVSER BEYAZYÜZ SİPAHİOĞLU Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
AYŞE ÇALAL Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
NURULLAH YAZAR Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
AYŞE ERSAY YÜKSEL Doç.Dr. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
SÖNMEZ KUTLU Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
NECATİ İŞLER Dr.Öğr.Üyesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
OSMAN TAŞTAN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
YASİN MERAL Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ALİ İSRA GÜNGÖR Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
CİHAT EKİZ Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
MUHAMMET EMİN EREN Dr.Öğr.Üyesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUALLA YILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
YUSUF KABAHASANOĞLU Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
GAMZE ARSLAN Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri Bölümü
MUKADDER SİPAHİOĞLU Araştırma Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ŞAHİN KIZILABDULLAH Doç.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
YILDIZ KIZILABDULLAH Prof.Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
MERVE GÜVEN Araştırma Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
OSMAN AYDINLI Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
ENBİYA YILDIRIM Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü