Birim Görüntüleme

İletişim Fakültesi

  • Dekan: Prof. Dr. Abdulrezak Altun
  • E-posta Adresi: ilef@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 319 77 14
  • Faks: +90 312 362 27 17
  • Adres: Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi No:58/6 06590 Cebeci/Çankaya/Ankara
1965 yılında UNESCO’nun ve Gazeteciler Cemiyetinin katkılarıyla Basın Yayın Yüksek Okulu olarak kurulan İletişim Fakültesi (İlef), Türkiye’de alanında üniversite düzeyinde dört yıllık eğitim veren ilk kurumdur. Basın Yayın Yüksek Okulu, 1992 yılında İletişim Fakültesine dönüşmüştür. Fakültenin akademik kadrosu iletişim alanının farklı dallarında çalışan ve alana özgün katkılar sunan 78 öğretim elemanından oluşmaktadır. İlef, öğrencilerine iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra, bilgiyi yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerinin de önünü açmaktadır. Kuramın, yöntemin ve pratiğin birbiriyle olan bağını içselleştirmiş, donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Radyo Atölyesi, Film Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Reklam Atölyesi, Görünüm öğrenci gazetesi, Halkla İlişkiler Atölyesi ve FM 91 frekansından yayın yapan Ankara Üniversitesi Radyosu (Radyo İlef) ile öğrencilere kendilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sunmaktadır. Fakültedeki iki sinema salonu, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de öğrencilerin hizmetindedir. İlef, Türkiye’de ilk kez bir devlet üniversitesinde üç bölümüyle birlikte akredite olan Fakültedir. 2021 yılının sonunda ise üç bölümü ile uluslararası akreditasyona başvurmuştur.