Mühendislik Fakültesi

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, kökleri 1933’lere dayanan bazı bölümleriyle 50 yılı aşkın süre Fen Fakültesi çatısı altında faaliyetlerini yürüttükten sonra Yükseköğretim Kurulu’nun 30/04/2001 tarihli kararıyla ayrı bir Fakülte olarak kurulmuş ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni bir statü ve vizyon kazanmıştır. “Genç Fakülte, Köklü Geçmiş” sloganı ile yola çıkan, günümüzde “Düşle, Tasarla, Hayata Geçir” sloganıyla yoluna devam eden fakültemiz, geleceğin mühendislerine eğitim vermektedir. Ayrıca tüm mevcut bölümlerindeki anabilim dalları ile lisansüstü eğitimine katkı sağlamaktadır. Bilim teknolojiye özgün katkılar sağlayarak topluma hizmet eden fakültemizde; fikir özgürlüğü ve sorumluluk bilinci ile bilginin sınırlarını genişleten rekabetçi, yenilikçi, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirilmektedir.

Akademik Gelişmeler
...
Dr.Öğr.Üyesi İFFET IŞIL GÜRTEN İNAL
Kimya Mühendisliği Bölümü
Tasarlanan ders eklendi
Carbon Materials for Energy Storage and Conversion Systems
...
Dr.Öğr.Üyesi MURAT KARAKUŞ
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
SOSYAL AĞ ANALİZİNDE YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMLARI
...
Dr.Öğr.Üyesi KORAY AÇICI
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Machine Learning Analysis of RNA-seq Data for Diagnostic and Prognostic Prediction of Colon Cancer
...
Prof.Dr. MEHMET ÖZKAN
Gıda Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Changes in anthocyanins and colour of black mulberry (Morus nigra) juice during clarification and pasteurization
...
Dr.Öğr.Üyesi ŞEREF TAĞI
Gıda Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Changes in hydrolysable and condensed tannins of pomegranate (Punica granatum L., cv. Hicaznar) juices from sacs and whole fruits during production and their relation with antioxidant activity
...
Doç.Dr. PINAR ŞANLIBABA
Gıda Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Fermented nondairy functional foods based on probiotics
...
Prof.Dr. MURAT HÜSNÜ SAZLI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
A brief review of feed-forward neural networks
...
Prof.Dr. AZİZ TEKİN
Gıda Mühendisliği Bölümü
Proje güncellendi
Kısmi Gliseritlerin Yağların Isıl Stabilitesine Etkisi
...
Araştırma Görevlisi YAVUZ GÖKÇE
Kimya Mühendisliği Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY
...
Prof.Dr. MEHMET ÇELİK
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
The role of mineralogical studies in delineating the recharge area and groundwater circulation of Susuz springs, Central Taurus Belt, Turkey
...
Prof.Dr. AYNUR BÜYÜKUTKU
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Kitap güncellendi
Kırıntılı (Silisiklastik) Kayaçların Diyajenezi ve Hidrokarbon Aramaları ile İlişkisi
...
Prof.Dr. YAKUP SEDAT VELİOĞLU
Gıda Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Matrix effect and most used methods in pesticide residue analysis
...
Dr.Öğr.Üyesi NAZİFE IŞIK SEMERCİ
Enerji Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Applications of ionic liquids for the biochemical transformation of lignocellulosic biomass into biofuels and biochemicals: A critical review
...
Doç.Dr. ÖZCAN KÖYSÜREN
Enerji Mühendisliği Bölümü
Proje eklendi
Manyetik B4C/AgFe2O4 Heterojonksiyon Yapısı Ile Fotoindirgeme Yöntemi Kullanılarak Çözelti Ortamından Toksik Cr (VI) Iyonlarının Giderimi
...
Dr.Öğr.Üyesi AHMET KARATAY
Fizik Mühendisliği Bölümü
Proje güncellendi
Dipirrin-BODIPY Esaslı Multikromoforik Yapıların Sentezi, Enerji Transfer Mekanizmalarının Ve İki Foton Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi
...
Prof.Dr. HALİM MUTLU
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Geothermometry applications for the Balikesir thermal waters, Turkey
...
Öğretim Görevlisi YEŞİM MOĞULKOÇ
Fizik Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Giant band gap bowing in two dimensional Pb1−xSnxO alloys and Janus PbSnO monolayers
...
Dr.Öğr.Üyesi BEGÜM MUTLU BİLGE
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bildiri güncellendi
Transition of Vagueness Between Layers of Hierarchical Fuzzy Systems
...
Doç.Dr. MEHMET SERDAR GÜZEL
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Silhouette Extraction from Street View Images
...
Araştırma Görevlisi SÜLEYMAN SELİM ÇALLI
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Öğrenci değerlendirme ve eğitime katkı faaliyeti eklendi
Önlisans / Lisans Düzeyinde Etkinlikler: 4, 2023
...
Araştırma Görevlisi ŞİFA ÖZSARI
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
INTERVIEW IN LAND CONSOLIDATION USING GENETIC ALGORITHM
...
Prof.Dr. REFİK SAMET
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
An imbalance-aware nuclei segmentation methodology for H&E stained histopathology images
Akademik Personel
SAVAŞ TAKAN Dr.Öğr.Üyesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
AZİZ TEKİN Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
MURAT OSMANOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
YAHYA SUYADAL Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
İ.EVRİM ÇOLAK Dr.Öğr.Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
ASIM EGEMEN YILMAZ Prof.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
RAHMİ ERTAN ANLI Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
ASLI İŞCİ YAKAN Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
BERRİN ÖZKAYA Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
EDA DEMİROK SONCU Doç.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
OZAN HALİSÇELİK Öğretim Görevlisi Gıda Mühendisliği Bölümü
KÜBRA BULDUK Araştırma Görevlisi Gıda Mühendisliği Bölümü
BÜLENT KAYPAK Prof.Dr. Jeofizik Mühendisliği Bölümü
ÜNAL DİKMEN Prof.Dr. Jeofizik Mühendisliği Bölümü
BAHADIR AKTUĞ Prof.Dr. Jeofizik Mühendisliği Bölümü
SİMEL BAĞDER ELMACI Dr.Öğr.Üyesi Gıda Mühendisliği Bölümü
ŞEREF TAĞI Dr.Öğr.Üyesi Gıda Mühendisliği Bölümü
ÖZGE ŞAKIYAN DEMİRKOL Doç.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
FERRUH ERDOĞDU Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
MEHMET ÖZKAN Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
CANSU EKİN BONACINA Dr.Öğr.Üyesi Gıda Mühendisliği Bölümü
KURTULUŞ KÜLLÜ Öğretim Görevlisi Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
METEHAN ÜNAL Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
MÜRÜVVET KALKAN Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BEGÜM KOCA Dr.Öğr.Üyesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
MERVE AKPINAR Araştırma Görevlisi Gıda Mühendisliği Bölümü
MEHMET EMİN CANDANSAYAR Prof.Dr. Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İRFAN AKCA Doç.Dr. Jeofizik Mühendisliği Bölümü
BÜLENT TUĞRUL Dr.Öğr.Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BARAN ÖZYURT Araştırma Görevlisi Kimya Mühendisliği Bölümü
İFFET IŞIL GÜRTEN İNAL Dr.Öğr.Üyesi Kimya Mühendisliği Bölümü
SUNA ERTUNÇ Doç.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
HAKAN KAYI Doç.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
MERT ÇALIŞ Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
AHMET AKBULUT Dr.Öğr.Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
SELÇUK TAŞCIOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
MURAT HÜSNÜ SAZLI Prof.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
SULTAN CAN Dr.Öğr.Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
GİZEM EDA ÇAPKINOĞLU Araştırma Görevlisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
SELMA KADIOĞLU Prof.Dr. Jeofizik Mühendisliği Bölümü
BEGÜM MUTLU BİLGE Dr.Öğr.Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İSA NAVRUZ Prof.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
SÜLEYMAN SELİM ÇALLI Araştırma Görevlisi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
YUSUF KAĞAN KADIOĞLU Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
KAMİL KAYABALI Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
YEŞİM MOĞULKOÇ Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
SİNAN AKISKA Doç.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ŞEBNEM ARSLAN Doç.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
NURCAN YILDIRIM GİRAZ Öğretim Görevlisi Fizik Mühendisliği Bölümü
LEVENT SELBUZ Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
HALİME GÜL YAĞLIOĞLU Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
KORAY ULAMIŞ Doç.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ERDOĞAN TEKİN Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ELİF YILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Fizik Mühendisliği Bölümü
ÖMER YAVAŞ Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
VEYSEL IŞIK Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ZEHRA SEMRA KARAKAŞ Dr.Öğr.Üyesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ASLIHAN KORKMAZ Araştırma Görevlisi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
BORA KETENOĞLU Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
ŞİNASİ BARIŞ EMRE Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
YASEMİN PEPE Doktor Fizik Mühendisliği Bölümü
ÇAĞIN KAMIŞCIOĞLU Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
MEHMET KABAK Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
MURAT EFE Prof.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
ÖKKEŞ TOLGA ALTINÖZ Doç.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
GÜLAY ÖZKAN Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
ALİ KARADUMAN Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
BERNA TOPUZ Doç.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
BURAK ÖZBEY Dr.Öğr.Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
YETKİN ERSOY Öğretim Görevlisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
SÜMEYE NUR KARAHAN Araştırma Görevlisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
HAKKI GÖKHAN İLK Prof.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
GÖKHAN SOYSAL Dr.Öğr.Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
MUSTAFA COŞKUN Dr.Öğr.Üyesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
AYLİN GEÇER Araştırma Görevlisi Kimya Mühendisliği Bölümü
SÜLEYMAN KARACAN Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
NURAY YILDIZ Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
HACER GÜLER Araştırma Görevlisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
AYKUT KALAYCIOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
CANSEL FIÇICI Araştırma Görevlisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
KORAY AÇICI Dr.Öğr.Üyesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
HAKKI ALPARSLAN ILGIN Doç.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
HANDAN İLBEĞİ Araştırma Görevlisi Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
MUSTAFA TÜFEKÇİ Araştırma Görevlisi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
AÇELYA YILMAZER AKTUNA Doç.Dr. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
AYŞE KARAKEÇİLİ Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
AYŞE EZGİ ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU Dr.Öğr.Üyesi Kimya Mühendisliği Bölümü
ZEKİYE SERPİL TAKAÇ Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
GÜZİDE ÇALIK GARCİA Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
BÜLENT AKAY Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
EMİNE BAYRAKTAR Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
HALE HAPOĞLU Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
FİKRET ARI Doç.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
ÖMER MERCİMEK Dr.Öğr.Üyesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
HÜSEYİN ULUGÖL Dr.Öğr.Üyesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
AFİFE GÜVENÇ Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
EMİR HÜSEYİN ŞİMŞEK Doç.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
TUĞBA DEMİR ÇALIŞKAN Araştırma Görevlisi Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
YAVUZ GÖKÇE Araştırma Görevlisi Kimya Mühendisliği Bölümü
EDA GÖZ Araştırma Görevlisi Kimya Mühendisliği Bölümü
SEVGİ YİĞİT SERT Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
PINAR KÜLLÜ Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
PINAR YILGÖR HURİ Prof.Dr. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
CEREN ATİLA DİNÇER Araştırma Görevlisi Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
HASAN ONUR KELEŞ Dr.Öğr.Üyesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
AYLA SOYER Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
YILMAZ AR Dr.Öğr.Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
YAKUP SEDAT VELİOĞLU Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
KEZBAN CANDOĞAN Prof.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
HİLAL SENA YILDIRIM Araştırma Görevlisi Gıda Mühendisliği Bölümü
RECEP ERYİĞİT Doç.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
REFİK SAMET Prof.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
EMİNE YAĞMUR Doç.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
ZEHRA ZEYBEK Prof.Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
RAHİME SONGÜR Araştırma Görevlisi Kimya Mühendisliği Bölümü
ZEYNEP YILMAZER HİTİT Araştırma Görevlisi Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
ABDURRAHİM TOKTAŞ Doç.Dr. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
ABİDİN AYBERK CERAN Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İMAN ASKERBEYLİ Prof.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
MEHMET YÜKSEKKAYA Dr.Öğr.Üyesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
ABDULLAH EYİDOĞAN Araştırma Görevlisi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
HİLAL GÖKTAŞ Prof.Dr. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
NURETTİN YILDIRIM GÜNDOĞDU Dr.Öğr.Üyesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İSMAİL DEMİRCİ Dr.Öğr.Üyesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
ABDULLAH ATEŞ Prof.Dr. Jeofizik Mühendisliği Bölümü
MERVE ÖZKAN OKAY Araştırma Görevlisi Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
OĞUZHAN PANATLI Araştırma Görevlisi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
YASEMİN SAYGILI Dr.Öğr.Üyesi Enerji Mühendisliği Bölümü
BAŞAK ESER Öğretim Görevlisi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
GÜROL SEYİTOĞLU Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ZAFER KADIRHAN Dr.Öğr.Üyesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
ŞİFA ÖZSARI Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BİLGİN AVENOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
MEHMET ÇELİK Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
AYHAN ELMALI Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
SEMRA GÜNDÜÇ Prof.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
KAAN SOYSAL Öğretim Görevlisi Enerji Mühendisliği Bölümü
ELİF AKISKA Araştırma Görevlisi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
MUHİTTİN GÖRMÜŞ Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
FULYA BAĞCI Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
PINAR ŞANLIBABA Doç.Dr. Gıda Mühendisliği Bölümü
ÖMER ÖZGÜR TANRIÖVER Doç.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İREM ÜLKÜ Dr.Öğr.Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ÖZGÜR SELİMOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Enerji Mühendisliği Bölümü
ÖZCAN KÖYSÜREN Doç.Dr. Enerji Mühendisliği Bölümü
BİLGE TUNÇEL Araştırma Görevlisi Enerji Mühendisliği Bölümü
ALİ SARI Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
AYNUR BÜYÜKUTKU Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
KORHAN ESAT Araştırma Görevlisi Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
TURHAN AYYILDIZ Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
BARIŞ AKAOĞLU Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
DİDEM KETENOĞLU Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
BURAK ÇUHADAROĞLU Öğretim Görevlisi Fizik Mühendisliği Bölümü
HANDAN OLĞAR Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
HÜSEYİN SARI Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
TURAN OLĞAR Prof.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
MUSTAFA FENER Prof.Dr. İnşaat Mühendisliği Bölümü
ERDİ KAYA Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
MEHMET SERDAR GÜZEL Doç.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
OĞUZHAN ŞAHİN Dr.Öğr.Üyesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
AYHAN AYDIN Dr.Öğr.Üyesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
NAZİFE IŞIK SEMERCİ Doç.Dr. Enerji Mühendisliği Bölümü
ŞAHİN EMRAH Prof.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
SAVAŞ YAĞLIKÇI Öğretim Görevlisi Dr. Enerji Mühendisliği Bölümü
DENİZ YILMAZ Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
AHMET KARATAY Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
EYÜP KAVAK Araştırma Görevlisi Fizik Mühendisliği Bölümü
REFİK TURHAN Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
TAHİR ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
MUSTAFA TUTAR Prof.Dr. Enerji Mühendisliği Bölümü
KIYMET DENİZ Doç.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
MURAT KARAKUŞ Dr.Öğr.Üyesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
ENES ASANA Araştırma Görevlisi Yazılım Mühendisliği Bölümü
HALİM MUTLU Prof.Dr. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
HASAN ÖZGÜR ÇILDIROĞLU Doktor Fizik Mühendisliği Bölümü
EYÜP DUMAN Prof.Dr. Enerji Mühendisliği Bölümü
HASAN OZAN AVCI Araştırma Görevlisi Enerji Mühendisliği Bölümü
CANSU ARICAN Araştırma Görevlisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
GAZİ ERKAN BOSTANCI Doç.Dr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ŞULE CAMCIOĞLU Araştırma Görevlisi Dr. Kimya Mühendisliği Bölümü
ÇAĞIL KADEROĞLU Dr.Öğr.Üyesi Fizik Mühendisliği Bölümü
SİBEL GÜRAKAR Araştırma Görevlisi Dr. Fizik Mühendisliği Bölümü
BEKİR ASİLCAN ÜNLÜ Araştırma Görevlisi Fizik Mühendisliği Bölümü
ENVER BAĞCI Öğretim Görevlisi
İLHAN KOŞALAY Prof.Dr. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü