Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9/8/2006 tarihli 16193 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 15/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla bilimsel yöntemleri ve teknolojiyi kullanabilen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, özgün araştırmalar yapabilen, eleştirel düşünebilen, evrensel etik ilkelere ve insani değerlere saygılı, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amacıyla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (2006), Ebelik (2006), Hemşirelik (2006), Sağlık Kurumları Yöneticiliği (1994), Sosyal Hizmet (2006), Çocuk Gelişimi (2008), Odyoloji (2012), Ortez ve Protez (2017) Bölümlerinden oluşmaktaydı. Ankara Üniversitesinde; 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hemşirelik Fakültesinin kurulması ile birlikte, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 25.10.2017 tarihli toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Hemşirelik Bölümü ile Ebelik Bölümü Hemşirelik Fakültesinde açılmıştır. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün ismi, 11.02.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, izlenen, öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan, kalite güvence sistemini benimseyen saygın ve lider bir fakülte olmak vizyonuna sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün; • Beslenme ve Diyetetik Bölümü • Çocuk Gelişimi Bölümü • Odyoloji Bölümü • Ortez ve Protez Bölümü • Sağlık Yönetimi Bölümü • Sosyal Hizmet Bölümü olmak üzere altı bölüm yer almaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Prof.Dr. İSMAİL AĞIRBAŞ
Sağlık Yönetimi Bölümü
Makale eklendi
Diyaliz Tedavi Maliyetlerinin Karşılaştırılması
...
Araştırma Görevlisi SEVGİ KUTLU
Odyoloji Bölümü
Bildiri eklendi
The Effect of TENS Therapy on Tinnitus Annoyance in Individuals with Tinnitus with Bruxism:Case Series
...
Prof.Dr. EMİNE ÖZMETE
Sosyal Hizmet Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
Polis Akademisi Yaşlılık ve Güvenlik Konferansı
...
Prof.Dr. FİLİZ YILDIRIM
Sosyal Hizmet Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online)
...
Prof.Dr. ALEV KESER
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale güncellendi
Effect of emotional eating and social media on nutritional behavior and obesity in university students who were receiving distance education due to the COVID-19 pandemic
...
Prof.Dr. YASEMİN AKBULUT
Sağlık Yönetimi Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
2209-A 2023 Yılı 1. Dönem Sağlık Yönetimi-5 Paneli
...
Prof.Dr. VELİ DUYAN
Sosyal Hizmet Bölümü
Verdiği ders eklendi
Sosyal Hizmete Giriş
...
Araştırma Görevlisi SERDARHAN DURU
Sosyal Hizmet Bölümü
Sertifika/burs/eğitim eklendi
Proje Döngüsü Yönetimi
...
Prof.Dr. AYŞE SEZEN SERPEN
Sosyal Hizmet Bölümü
Proje güncellendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Hizmeti Önerisi Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı Araştırmacı
...
Doç.Dr. MUSTAFA KURBAN
Ortez-Protez Bölümü
Makale güncellendi
Suppression of the Shuttle Effect in Li-S Batteries via Magnetron Sputtered TiO2 Thin Film at the Electrode-Electrolyte Interface
...
Araştırma Görevlisi FULYA AKGÜL GÖK
Sosyal Hizmet Bölümü
Bildiri güncellendi
The Struggle for Rights A Qualitative Research with LGBT s Families
...
Araştırma Görevlisi GÖKÇEN ÖZLER
Sağlık Yönetimi Bölümü
Makale eklendi
Değer Bazlı Ödemenin Hasta Sonuçlarına Etkisi: Sistematik Derleme
...
Prof.Dr. FİGEN GÜRSOY
Çocuk Gelişimi Bölümü
Kitap eklendi
Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar İçin Geliştirilmiş Bir Program Örneği:Sosyal Beceri Eğitimi
...
Doç.Dr. HÜLYA YARDIMCI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Bildiri güncellendi
Fitoterapatik Yöntemlerin Yara İyileşmesi üzerine Etkisi: Kurkumin Örneği
...
Prof.Dr. NERİMAN ARAL
Çocuk Gelişimi Bölümü
Bilimsel proje hakemliği eklendi
........
...
Prof.Dr. MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI
Çocuk Gelişimi Bölümü
Makale güncellendi
Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
...
Prof.Dr. SERAP ALSANCAK
Ortez-Protez Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL
...
Prof.Dr. GÜLEN BARAN
Çocuk Gelişimi Bölümü
Bildiri eklendi
Covid-19 pandemi̇si̇ni̇n 2-4 yaş özel gereksinimli çocuklarin tanı ve erken müdahale süreçlerine etkisinin anne görüşlerine dayalı olarak incelenmesi
...
Prof.Dr. AYNUR BÜTÜN AYHAN
Çocuk Gelişimi Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Özel gereksinimli çocuğu olan annelerinin bekçilik davranışları ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi
...
Öğretim Görevlisi TAŞKIN TAŞTEPE
Çocuk Gelişimi Bölümü
Makale güncellendi
Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
...
Prof.Dr. AYSEL KÖKSAL AKYOL
Çocuk Gelişimi Bölümü
Makale güncellendi
Hastanelerde görev yapan çocuk gelişimcilerin çalışma ortamları ile mesleklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
...
Doç.Dr. GONCA POLAT
Sosyal Hizmet Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Cinsel istismar mağduru çocukları olan ailelerin istismar süreçlerine ilişkin deneyimlerinin sosyal sermaye yaklaşımıyla incelenmesi: Diyarbakır örneği
...
Araştırma Görevlisi LÜGEN CEREN GÜNEŞ
Çocuk Gelişimi Bölümü
Bildiri güncellendi
Üniversite Öğrencilerinin Covıd-19 Pandemi Sürecindeki E-Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
...
Prof.Dr. GÜLBİYE YAŞAR
Sağlık Yönetimi Bölümü
Makale eklendi
Sağlıkta Dönüşüm Programı: 20 Yıllık Bir Değerlendirme
...
Dr.Öğr.Üyesi MİNE BAYDAN ARAN
Odyoloji Bölümü
Makale eklendi
Balance performance measured by posturography in mild-moderate Alzheimer's Disease: An undervalued assessment
...
Öğretim Görevlisi ATİLA GÜLEÇ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale eklendi
Taurine supplementation reduces adiposity and hepatic lipid metabolic activity in adult offspring following maternal cafeteria diet
Akademik Personel
AHMET GÖKHAN ACAR Araştırma Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
PINAR DOĞANAY PAYZİNER Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
GÖKÇEN ÖZLER Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
ŞÜKRAN HİÇDURMAZ Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
MELAHAT DEMİRBİLEK Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
EZGİ ARSLAN ÖZDEMİR Öğretim Görevlisi Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
HÜLYA YARDIMCI Doç.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
NERİMAN ARAL Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
NUR SENA ÖZ Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
FİGEN GÜRSOY Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
EZGİ FINDIK Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
AFSUN EZEL ESATOĞLU Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
İREM ŞENGÜN Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
YASEMİN AKBULUT Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
İSMAİL AĞIRBAŞ Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ZEHRA AYDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Odyoloji Bölümü
DUYGU DUMAN Doç.Dr. Odyoloji Bölümü
GONCA POLAT Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
AYNUR BÜTÜN AYHAN Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
LÜGEN CEREN GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
TAŞKIN TAŞTEPE Doç.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
EMİNE ÖZMETE Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
AYŞE SEZEN SERPEN Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
ELİF GÖKÇEARSLAN Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
MAHMUT BODUR Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
MUSTAFA VOLKAN YILMAZ Dr.Öğr.Üyesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ALEV KESER Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
NURCAN YABANCI AYHAN Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ATİLA GÜLEÇ Öğretim Görevlisi Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
FULYA AKGÜL GÖK Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
SEVGİ KUTLU Araştırma Görevlisi Odyoloji Bölümü
MİNE BAYDAN ARAN Doç.Dr. Odyoloji Bölümü
GÜLBİYE YAŞAR Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ÇAĞDAŞ ERKAN AKYÜREK Doç.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ELİF ERBAY Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
BAYRAM GÖKTAŞ Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
ECE UĞURLUOĞLU ALDOĞAN Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ASLI UÇAR Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
AYŞE ÖZFER ÖZÇELİK Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
MERVE İLHAN ESGİN Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SERDARHAN DURU Araştırma Görevlisi Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
FİLİZ YILDIRIM Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
ESMA ASİL Doç.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
BURCU ÖZDEMİR OCAKLI Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
VELİ DUYAN Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
MÜNEVVER ERYALÇIN Araştırma Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
ENVER GÜVEN Dr.Öğr.Üyesi Ortez-Protez Bölümü
YUNİS AKKAŞ Araştırma Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
AYBÜKE YILMAZ Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
SERAP ALSANCAK Prof.Dr. Ortez-Protez Bölümü
SENEM GÜNER Doç.Dr. Ortez-Protez Bölümü
AYSEL KÖKSAL AKYOL Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
ALİ KORAY ÖZGÜN Öğretim Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
MUSTAFA KURBAN Doç.Dr. Ortez-Protez Bölümü
ENDER DURUALP Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
GÜLEN BARAN Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü