Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Emine ÖZMETE
  • E-posta: saglikbil@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 381 23 50
  • Faks: +90 312 381 23 55
  • Adres: Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi, Fatih Caddesi, No: 197/A, 06080, Keçiören / Ankara
Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9/8/2006 tarihli 16193 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 15/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla bilimsel yöntemleri ve teknolojiyi kullanabilen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, özgün araştırmalar yapabilen, eleştirel düşünebilen, evrensel etik ilkelere ve insani değerlere saygılı, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amacıyla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (2006), Ebelik (2006), Hemşirelik (2006), Sağlık Kurumları Yöneticiliği (1994), Sosyal Hizmet (2006), Çocuk Gelişimi (2008), Odyoloji (2012), Ortez ve Protez (2017) Bölümlerinden oluşmaktaydı. Ankara Üniversitesinde; 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hemşirelik Fakültesinin kurulması ile birlikte, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 25.10.2017 tarihli toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Hemşirelik Bölümü ile Ebelik Bölümü Hemşirelik Fakültesinde açılmıştır. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün ismi, 11.02.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, izlenen, öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan, kalite güvence sistemini benimseyen saygın ve lider bir fakülte olmak vizyonuna sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün; • Beslenme ve Diyetetik Bölümü • Çocuk Gelişimi Bölümü • Odyoloji Bölümü • Ortez ve Protez Bölümü • Sağlık Yönetimi Bölümü • Sosyal Hizmet Bölümü olmak üzere altı bölüm yer almaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Prof. Dr. ASLI UÇAR
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale güncellendi
The Effect of Nutri̇ti̇on-Friendly Schools Program on Childrens Nutrition Knowledge Levels and Mediterranean Diet Quality
...
Prof. Dr. EMİNE ÖZMETE
Sosyal Hizmet Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı
...
Prof. Dr. FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale güncellendi
Determination of the factors affecting the amount of food waste generated from households in Turkey
...
Doç. Dr. HÜLYA YARDIMCI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale güncellendi
Compliance of mothers' breastfeeding and complementary feeding practices with WHO recommendations in Turkey
...
Araştırma Görevlisi SEVGİ KUTLU
Odyoloji Bölümü
Bildiri güncellendi
Sensory Processing and Balance in Adult Cochlear Implant Users; Preliminary Findings
...
Prof. Dr. YASEMİN AKBULUT
Sağlık Yönetimi Bölümü
Davetli konuşmalar eklendi
Integrated Heath Services from Different Perspectives
...
Dr. Öğr. Üyesi BURCU ÖZDEMİR OCAKLI
Sosyal Hizmet Bölümü
Bilimsel dergide görev eklendi
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL
...
Dr. Öğr. Üyesi ENVER GÜVEN
Ortez-Protez Bölümü
Makale güncellendi
The effect of orthotics on plantar pressure in children with infantile tibia vara (Blount's disease)
...
Araştırma Görevlisi YUNİS AKKAŞ
Ortez-Protez Bölümü
Bildiri güncellendi
Monitoring Research on Graduated from Orthotics and Prosthetics Department and Orthopedic Prosthetics and Orthotics Program
...
Prof. Dr. GÜLBİYE YAŞAR
Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Eğitim Bilim Toplum
...
Doç. Dr. MUSTAFA KURBAN
Ortez-Protez Bölümü
Duyuru eklendi
İleri Veri Yapıları-Agaçlar
...
Prof. Dr. ALEV KESER
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Yönetilen tez eklendi
GIDA ENFLASYONUNUN BESLENME DAVRANIŞINA ETKİSİ'' ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
...
Doç. Dr. GONCA POLAT
Sosyal Hizmet Bölümü
Bildiri eklendi
Ekip Çalışmasında Sosyal Hizmet Mesleği: Gözden Kaçanlar ve Gelişime Açık Alanlar
...
Öğretim Görevlisi BAYRAM GÖKTAŞ
Sağlık Yönetimi Bölümü
Makale güncellendi
Prevalence of the hematopoietic rare genetic diseases in Türkiye: A retrospective study
...
Prof. Dr. NURCAN YABANCI AYHAN
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale güncellendi
The effect of emotional eating on body weight and eating habits in adults
...
Doç. Dr. FULYA AKGÜL GÖK
Sosyal Hizmet Bölümü
Makale eklendi
GASLIGHTING ANALYSIS IN FILMS ABOUT MARRIAGE RELATIONS FROM A FEMINIST SOCIAL WORK PERSPECTIVE
...
Araştırma Görevlisi GÖKÇEN ÇELİKER
Sağlık Yönetimi Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler
...
Dr. Öğr. Üyesi NURETTİN ÖNER
Sağlık Yönetimi Bölümü
Tez eklendi
Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı kurumlarının veri zarflama analizi yöntemi ile performansının değerlendirilmesi
...
Araştırma Görevlisi MÜNEVVER ERYALÇIN
Sosyal Hizmet Bölümü
Makale güncellendi
Bireyin Çoklu Doğası: Denetimli Serbestlik Altındaki Bireylerin Yaşam Pozisyonu Üzerine Bir Değerlendirme.
...
Araştırma Görevlisi NUR SENA ÖZ TATACAK
Çocuk Gelişimi Bölümü
Makale eklendi
An investigation of parental concerns about the educational and psychosocial development of their children aged 2-6 years during the COVID-19 pandemic
...
Prof. Dr. FİGEN GÜRSOY
Çocuk Gelişimi Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği güncellendi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
...
Prof. Dr. AYNUR BÜTÜN AYHAN
Çocuk Gelişimi Bölümü
Makale güncellendi
Development of the Cyberbullying Awareness Scale for adolescents: Validity and reliability study
...
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA VOLKAN YILMAZ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale eklendi
COVID-19 Pandemisinde Kötü Uyku Kalitesi, Yüksek Vücut Kitle İndeksi ve Kadın Cinsiyeti Kilo Alma Üzerinde Etkili Olabilir: Kesitsel Bir Çalışma
Akademik Personel
AYNUR BÜTÜN AYHAN Prof. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
MERVE İLHAN ESGİN Araştırma Görevlisi Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
EZGİ ARSLAN ÖZDEMİR Öğretim Görevlisi Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
AYBÜKE YILMAZ Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
İSMAİL AĞIRBAŞ Prof. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
BAYRAM GÖKTAŞ Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
MELAHAT DEMİRBİLEK Prof. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
ŞÜKRAN HİÇDURMAZ Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
NURETTİN ÖNER Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Yönetimi Bölümü
PINAR DOĞANAY PAYZİNER Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
AFSUN EZEL ESATOĞLU Prof. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
YASEMİN AKBULUT Prof. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
İREM ŞENGÜN Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
ASLI UÇAR Prof. Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
GONCA POLAT Doç. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
EREN CANBOLAT Dr. Öğr. Üyesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
MAHMUT BODUR Araştırma Görevlisi Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
MUSTAFA VOLKAN YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ATİLA GÜLEÇ Öğretim Görevlisi Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SİNEM CAVLAK Araştırma Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
ENDER DURUALP Prof. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
ALEV KESER Prof. Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
NURCAN YABANCI AYHAN Prof. Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
FULYA AKGÜL GÖK Doç. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU Prof. Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
EMİNE ÖZMETE Prof. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
AYŞE SEZEN SERPEN Prof. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
ELİF GÖKÇEARSLAN Prof. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
NUR SENA ÖZ TATACAK Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
SEBAHAT AYDOS Öğretim Görevlisi Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
NERİMAN ARAL Prof. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
SEVGİ KUTLU Araştırma Görevlisi Odyoloji Bölümü
FİGEN GÜRSOY Prof. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
EZGİ FINDIK Dr. Öğr. Üyesi Çocuk Gelişimi Bölümü
AYŞE ÖZFER ÖZÇELİK Prof. Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SERDARHAN DURU Araştırma Görevlisi Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
VELİ DUYAN Prof. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
HÜLYA YARDIMCI Doç. Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
FİLİZ YILDIRIM Prof. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
BURCU ÖZDEMİR OCAKLI Doç. Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
ENVER GÜVEN Dr. Öğr. Üyesi Ortez-Protez Bölümü
YUNİS AKKAŞ Araştırma Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
MÜNEVVER ERYALÇIN Araştırma Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
GÜLEN BARAN Prof. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
AHMET GÖKHAN ACAR Araştırma Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
SERAP ALSANCAK Prof. Dr. Ortez-Protez Bölümü
LÜGEN CEREN GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
TAŞKIN TAŞTEPE Doç. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI Prof. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
ESMA ASİL Doç. Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SENEM GÜNER Doç. Dr. Ortez-Protez Bölümü
MUSTAFA KURBAN Doç. Dr. Ortez-Protez Bölümü
MİNE BAYDAN ARAN Doç. Dr. Odyoloji Bölümü
ELİF ERBAY Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
GÜLBİYE YAŞAR Prof. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
MEHTAP ÇAKMAK BARSBAY Doç. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ÇAĞDAŞ ERKAN AKYÜREK Doç. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ECE UĞURLUOĞLU ALDOĞAN Prof. Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
AYSEL KÖKSAL AKYOL Prof. Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
İLAYDA AKKAYA Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
GÖKÇEN ÇELİKER Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
DUYGU DUMAN Doç. Dr. Odyoloji Bölümü
BUĞRA ELBAY Araştırma Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
ALİ KORAY ÖZGÜN Öğretim Görevlisi Ortez-Protez Bölümü