Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9/8/2006 tarihli 16193 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 15/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla bilimsel yöntemleri ve teknolojiyi kullanabilen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, özgün araştırmalar yapabilen, eleştirel düşünebilen, evrensel etik ilkelere ve insani değerlere saygılı, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amacıyla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (2006), Ebelik (2006), Hemşirelik (2006), Sağlık Kurumları Yöneticiliği (1994), Sosyal Hizmet (2006), Çocuk Gelişimi (2008), Odyoloji (2012), Ortez ve Protez (2017) Bölümlerinden oluşmaktaydı. Ankara Üniversitesinde; 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hemşirelik Fakültesinin kurulması ile birlikte, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 25.10.2017 tarihli toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Hemşirelik Bölümü ile Ebelik Bölümü Hemşirelik Fakültesinde açılmıştır. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün ismi, 11.02.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, izlenen, öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan, kalite güvence sistemini benimseyen saygın ve lider bir fakülte olmak vizyonuna sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün; • Beslenme ve Diyetetik Bölümü • Çocuk Gelişimi Bölümü • Odyoloji Bölümü • Ortez ve Protez Bölümü • Sağlık Yönetimi Bölümü • Sosyal Hizmet Bölümü olmak üzere altı bölüm yer almaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Prof.Dr. FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Kitap eklendi
SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI TOPLUMLAR
...
Prof.Dr. AYŞE SEZEN SERPEN
Sosyal Hizmet Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Yaşlıların Yaşam Kalitelerini Artırmada Bir Yöntem Olarak Aile Odaklı Sosyal Hizmet Müdahalesi
...
Prof.Dr. SERAP ALSANCAK
Ortez-Protez Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
FRONTIERS IN PEDIATRICS
...
Prof.Dr. VELİ DUYAN
Sosyal Hizmet Bölümü
Makale eklendi
Third-year medical students' attitudes towards the eldery: Evaluation of the effect of an educational programme Üçüncü sinif tip öǧrenci̇leri̇ni̇n yaşlilara yöneli̇k tutumlari: Bi̇r eǧi̇ti̇m programinin etki̇si̇ni̇n deǧerlendi̇ri̇lmesi̇
...
Prof.Dr. ALEV KESER
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale eklendi
How does an additional insulin dose for a high-fat, high-protein breakfast affect glysemic response in adolescents with type 1 diabetes?
...
Dr.Öğr.Üyesi ESMA ASİL
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar
...
Prof.Dr. FİGEN GÜRSOY
Çocuk Gelişimi Bölümü
Proje güncellendi
Rutinler Için Hazırlık (Ready4routines) Müdahale Programının Çocukların Yönetici İşlev Becerileri Ile Annelerin Özerklik Destekleyici Ebeveynlik Stillerine Ve Stres Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
...
Prof.Dr. EMİNE ÖZMETE
Sosyal Hizmet Bölümü
Bilimsel proje hakemliği güncellendi
PANELİST
...
Doç.Dr. GONCA POLAT
Sosyal Hizmet Bölümü
Bildiri güncellendi
FEBRUARY 6, 2023 EARTHQUAKES IN TURKEY: BACKGROUND OF THE CRISIS AND SOCIAL WORK RESPONSE
...
Prof.Dr. MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI
Çocuk Gelişimi Bölümü
Proje eklendi
Okul Öncesi Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras ve Teknoloji Çalışması: Geleneksel El Sanatları Temelli Dijital Hikaye Anlatımı ve Kodlama Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
...
Doç.Dr. ÇAĞDAŞ ERKAN AKYÜREK
Sağlık Yönetimi Bölümü
Makale güncellendi
OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI
...
Araştırma Görevlisi MUSTAFA VOLKAN YILMAZ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale eklendi
Relationship of perceived depression, stress, anxiety levels and hedonic hunger
...
Doç.Dr. MELAHAT DEMİRBİLEK
Sosyal Hizmet Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
İklim Değişikliği ve Sağlık: Çevre Adaleti ve Gıda güvencesi
...
Araştırma Görevlisi SEVGİ KUTLU
Odyoloji Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
30th Congress of Union of the European Phoniatricians
...
Prof.Dr. GÜLBİYE YAŞAR
Sağlık Yönetimi Bölümü
Diğer yayın eklendi
Asena Caner, Deniz Karaoğlan, Gülbiye Yaşar (2020). “Does Health Reform Reduce Inequalities: Primary Health Care of Young Children in Turkey” Economic Research Forum, Working Paper Series: 1399, August
...
Prof.Dr. NERİMAN ARAL
Çocuk Gelişimi Bölümü
Kitap güncellendi
Bilim Eğitimi:Ankara Çocuk Üniversitesi Örnekleri
...
Araştırma Görevlisi ŞÜKRAN KARAKAŞ
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
B2 Düzey İngilizce Eğitimi
...
Öğretim Görevlisi İREM ŞENGÜN
Sağlık Yönetimi Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
İklim Değişikliği ve Sağlık: Çevre Adaleti ve Gıda Güvencesi
...
Araştırma Görevlisi FULYA AKGÜL GÖK
Sosyal Hizmet Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
KRİZLERDE ÇOCUĞUN İYİLİK HALİNİN KORUNMASI-Pandemide Çocuk Hakkı İhlalleri, Teorisi ve Pratiği
...
Prof.Dr. ASLI UÇAR
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Makale güncellendi
The effects of cigarette smoking on serum oxidant status, and cholesterol, homocysteine, folic acid, copper, and zinc levels in university students
...
Araştırma Görevlisi NUR SENA ÖZ
Çocuk Gelişimi Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar
...
Prof.Dr. AFSUN EZEL ESATOĞLU
Sağlık Yönetimi Bölümü
Makale güncellendi
Özel Hastanelere Yapılan Çevrimiçi Şikâyetlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi - Content Analysis of Online Complaints about Private Hospitals
...
Prof.Dr. FİLİZ YILDIRIM
Sosyal Hizmet Bölümü
Yönetilen tez eklendi
Kadın Sporcuların Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Belirlenmesi: Spor Sosyal Hizmeti Odağında Nitel Bir Araştırma
...
Dr.Öğr.Üyesi MİNE BAYDAN ARAN
Odyoloji Bölümü
Makale eklendi
Geriatrik bireylerde kognitif fonksiyon ve işitme kaybı ilişkisi. 3(2): 33−38.
...
Araştırma Görevlisi MÜNEVVER ERYALÇIN
Sosyal Hizmet Bölümü
Kitap güncellendi
Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler Denetimli Serbestlik Süreci ve Sosyal Destek Özellikleri
...
Prof.Dr. YASEMİN AKBULUT
Sağlık Yönetimi Bölümü
Ödül güncellendi
En iyi Üçüncü Bildiri Ödülü
Akademik Personel
ASLI UÇAR Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
AYŞE ÖZFER ÖZÇELİK Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
GÖKÇEN ÖZLER Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
MELAHAT DEMİRBİLEK Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
EZGİ ARSLAN ÖZDEMİR Öğretim Görevlisi Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
İREM ŞENGÜN Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
İSMAİL AĞIRBAŞ Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
AFSUN EZEL ESATOĞLU Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
YASEMİN AKBULUT Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ŞÜKRAN KARAKAŞ Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
EZGİ FINDIK Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
NUR SENA ÖZ Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
NERİMAN ARAL Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
GONCA POLAT Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
MAHMUT BODUR Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
MUSTAFA VOLKAN YILMAZ Araştırma Görevlisi Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ATİLA GÜLEÇ Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ALEV KESER Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
NURCAN YABANCI AYHAN Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
FULYA AKGÜL GÖK Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
AYNUR BÜTÜN AYHAN Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
LÜGEN CEREN GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Çocuk Gelişimi Bölümü
SEVGİ KUTLU Araştırma Görevlisi Odyoloji Bölümü
FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU Prof.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ELİF GÖKÇEARSLAN Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
EMİNE ÖZMETE Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
MERVE İLHAN ESGİN Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
HÜLYA YARDIMCI Doç.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
MÜNEVVER ERYALÇIN Araştırma Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
SERDARHAN DURU Araştırma Görevlisi Sosyal Hizmet Bölümü
FİLİZ YILDIRIM Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
VELİ DUYAN Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
BURCU ÖZDEMİR OCAKLI Doç.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
ENVER GÜVEN Öğretim Görevlisi Dr. Ortez-Protez Bölümü
YUNİS AKKAŞ Araştırma Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
AHMET GÖKHAN ACAR Araştırma Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
SERAP ALSANCAK Prof.Dr. Ortez-Protez Bölümü
ZEHRA AYDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Odyoloji Bölümü
DUYGU DUMAN Doç.Dr. Odyoloji Bölümü
PINAR DOĞANAY PAYZİNER Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
AYŞE SEZEN SERPEN Prof.Dr. Sosyal Hizmet Bölümü
GÜLBİYE YAŞAR Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ELİF ERBAY Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
ÇAĞDAŞ ERKAN AKYÜREK Doç.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
BAYRAM GÖKTAŞ Öğretim Görevlisi Sağlık Yönetimi Bölümü
MİNE BAYDAN ARAN Doç.Dr. Odyoloji Bölümü
ECE UĞURLUOĞLU ALDOĞAN Prof.Dr. Sağlık Yönetimi Bölümü
ENDER DURUALP Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
GÜLEN BARAN Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
TAŞKIN TAŞTEPE Doç.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
FİGEN GÜRSOY Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
AYSEL KÖKSAL AKYOL Prof.Dr. Çocuk Gelişimi Bölümü
SENEM GÜNER Doç.Dr. Ortez-Protez Bölümü
ALİ KORAY ÖZGÜN Öğretim Görevlisi Ortez-Protez Bölümü
ESMA ASİL Doç.Dr. Beslenme ve Diyetetik Bölümü