Birim Görüntüleme

Sağlık Bilimleri Fakültesi

  • Dekan: Prof. Dr. Emine ÖZMETE
  • E-posta Adresi: saglikbil@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 381 23 50
  • Faks: +90 312 381 23 55
  • Adres: Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi, Fatih Caddesi, No: 197/A, 06080, Keçiören / Ankara
Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9/8/2006 tarihli 16193 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 15/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla bilimsel yöntemleri ve teknolojiyi kullanabilen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, özgün araştırmalar yapabilen, eleştirel düşünebilen, evrensel etik ilkelere ve insani değerlere saygılı, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amacıyla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (2006), Ebelik (2006), Hemşirelik (2006), Sağlık Kurumları Yöneticiliği (1994), Sosyal Hizmet (2006), Çocuk Gelişimi (2008), Odyoloji (2012), Ortez ve Protez (2017) Bölümlerinden oluşmaktaydı. Ankara Üniversitesinde; 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hemşirelik Fakültesinin kurulması ile birlikte, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 25.10.2017 tarihli toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Hemşirelik Bölümü ile Ebelik Bölümü Hemşirelik Fakültesinde açılmıştır. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün ismi, 11.02.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, izlenen, öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan, kalite güvence sistemini benimseyen saygın ve lider bir fakülte olmak vizyonuna sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün; • Beslenme ve Diyetetik Bölümü • Çocuk Gelişimi Bölümü • Odyoloji Bölümü • Ortez ve Protez Bölümü • Sağlık Yönetimi Bölümü • Sosyal Hizmet Bölümü olmak üzere altı bölüm yer almaktadır.