Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi diğer bir deyişle Mülkiye, 1859 yılında kurulmuş olan; Türkiye’de, siyaset bilimi ve iktisadın birçok alanında yükseköğrenim sağlayan en köklü kurumdur. Mezunları kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda iş imkânı bulurken; fakültenin mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve iktisatçı yer almaktadır.

Akademik Gelişmeler
...
Doç.Dr. KLEVIS KOLASI
Makale güncellendi
Bölgesel Düzen Anlayışında Değişim: Hegemonik Bölgeselcilikten Yeni Bölgeselciliğe Geçiş
...
Prof.Dr. YÜKSEL BAYRAKTAR
İktisat Bölümü
Makale eklendi
Efects of public expenditures on environmental pollution: evidence from G‑7 countries
...
Prof.Dr. FEVZİ SERKAN ÖZDEMİR
İşletme Bölümü
Diğer yayın eklendi
İhtiyaçlarımız ve Sahip Olduğumuz Kaynaklar
...
Prof.Dr. ERDEM CAM
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Bilimsel dergide görev eklendi
SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ
...
Prof.Dr. HÜSEYİN ŞEN
Maliye Bölümü
Diğer yayın eklendi
Hüseyin Şen & İsa Sağbaş (2009), "İşsizlik sigortası fonu"
...
Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN AYDOĞAN
İşletme Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI
...
Araştırma Görevlisi ERDAL ŞAHİN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Makale güncellendi
Applicability of the right to free elections clause of the ECHR to presidential elections: the case of Turkey's new presidential system
...
Prof.Dr. DEVRİM AYDIN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın
...
Prof.Dr. NESRİN ALGAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Algan N., Gönülal O., (Ed.) 2019. Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV) Yayın no: 50 İstanbul, Türkiye
...
Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ EDA TUZCU
İşletme Bölümü
Makale güncellendi
ASSESSING COUNTRY PERFORMANCES during the COVID-19 PANDEMIC: A STANDARD DEVIATION BASED RANGE of VALUE METHOD
...
Doç.Dr. AKIN USUPBEYLİ
İktisat Bölümü
Makale güncellendi
Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE): Türkiye Üzerine Gece Işıkları ileMekânsal Bir Modelleme
...
Prof.Dr. ANIL AKÇAĞLAYAN
İktisat Bölümü
Makale güncellendi
The Asymmetric Impacts of Oil Prices and Selected Macroeconomic Variables on Stock Markets: The Case of Turkey
...
Doç.Dr. EMEL MEMİŞ PARMAKSIZ
İktisat Bölümü
Ödül güncellendi
Prof. Dr. Besim Üstünel Araştırma Ödülü
...
Öğretim Görevlisi MAHMUT MAZLUM
Politika ve Ekonomi Bölümü
Makale eklendi
Reflections of ‘European Islam’ Discourse to Germany and Recognition of Turkish-Islam
...
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE ÖZKOÇ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bildiri eklendi
Birinci Dünya Savaşı Tarihyazımını 1918-1919 Pandemisi Bağlamında Yeniden Düşünmek
...
Prof.Dr. FUNDA KESKİN ATA
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Makale eklendi
Darfur: An Inquiry in the Framework of the Concepts of Responsibility to Protect and Humanitarian Intervention
...
Araştırma Görevlisi SELİM ÖTERBÜLBÜL
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Makale güncellendi
Xi Jinping Döneminde Çin’in Ortadoğu’daki Güvenlik Stratejisi
...
Prof.Dr. MUSTAFA KADİR DOĞAN
İktisat Bölümü
Proje güncellendi
Türkiye de Üniversitelere Öğrencileri Yerleştirme Sisteminde Tercih Bildirimindeki Kısıtlamaların Oluşan Eşleşmeye Etkisi (#106K081)
...
Doç.Dr. OZAN ZENGİN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Bildiri güncellendi
OECD nin Kamu Yönetimi Alanına Etkisi
...
Prof.Dr. ÖZLEM ATAY
İşletme Bölümü
Tanıtım ve temsil faaliyeti eklendi
Women in Higher Education Management (WHEM) Network 'de Türkiye'yi temsil etme
...
Dr.Öğr.Üyesi VEDAT ULVİ ASLAN
Maliye Bölümü
Makale eklendi
Değer Biçimi Çözümlemesi ya da İktisat Yanılsamasının Eleştirisi
...
Prof.Dr. NÜKHET MÜGE KART
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 11
Akademik Personel
ÖZKAN AGTAŞ Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
FERDA DÖNMEZ ATBAŞI Doç.Dr. İktisat Bölümü
GAYE BURCU YILDIZ Prof.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
BİLAL ERDEM DENK Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
NİLGÜN ERDEM Doç.Dr. Maliye Bölümü
ALTUĞ YALÇINTAŞ Prof.Dr. İktisat Bölümü
ANIL AKÇAĞLAYAN Prof.Dr. İktisat Bölümü
SARİYE BELGİN AKÇAY Prof.Dr. İktisat Bölümü
NURAY ŞAHİN Araştırma Görevlisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
AYŞEGÜL MENGİ Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
NÜKHET MÜGE KART Prof.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
TAYFUN ÇINAR Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
CAN GİRAY ÖZGÜL Doç.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
SIDIKA CERAN ARSLAN OLCAY Dr.Öğr.Üyesi İktisat Bölümü
RECEP VARCIN Prof.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
DİLEK ÖZKÖK ÇUBUKÇU Prof.Dr. Maliye Bölümü
DİNÇER DEMİRKENT Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
SELBİN YILMAZ Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
DEVRİM AYDIN Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
FİKRET KEMAL KIZILCA Doç.Dr. İktisat Bölümü
ÖZLEM GENÇ ŞAHİN Araştırma Görevlisi Maliye Bölümü
HÜSEYİN ŞEN Prof.Dr. Maliye Bölümü
VEDAT ULVİ ASLAN Dr.Öğr.Üyesi Maliye Bölümü
ONUR KARAHANOĞULLARI Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
OYA SAFİNAZ ERDOĞDU ANGIN Prof.Dr. İktisat Bölümü
ERDEM CAM Prof.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
KORKUT ÖZKORKUT Prof.Dr. İşletme Bölümü
HÜLYA ÇOŞTAN ÇETİN Dr.Öğr.Üyesi İşletme Bölümü
AHMET AKÇAM Araştırma Görevlisi Uluslararası İlişkiler Bölümü
BURCU OLGUN Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
VAHİDE FEYZA URHAN Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ATAY AKDEVELİOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
ZEYNEP ÖZKAN Araştırma Görevlisi İşletme Bölümü
GÖKHAN AYDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi İşletme Bölümü
MELEK MELAHAT FIRAT Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
KORAY KARASU Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
UMUT ÖNEŞ Dr.Öğr.Üyesi İktisat Bölümü
FEYZAN HAYAL ŞEHİRALİ ÇELİK Prof.Dr. İşletme Bölümü
CAN UMUT ÇİNER Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
SERİYE SEZEN Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ŞENAY SABAH ÇELİK Doç.Dr. İşletme Bölümü
ÇINAR ÖZEN Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
YÜKSEL BAYRAKTAR Prof.Dr. İktisat Bölümü
SELİN SEÇİL AKIN MONTECİNO Araştırma Görevlisi İktisat Bölümü
BAHAN YENİLMEZ Araştırma Görevlisi Dr. İşletme Bölümü
ALPER ÖZER Prof.Dr. İşletme Bölümü
ESRA AYHAN Araştırma Görevlisi Dr. İşletme Bölümü
DİLBER ULAŞ Prof.Dr. İşletme Bölümü
FEVZİ SERKAN ÖZDEMİR Prof.Dr. İşletme Bölümü
GÜVEN SAYILGAN Prof.Dr. İşletme Bölümü
SEDA CANPOLAT BICAKCI Araştırma Görevlisi Maliye Bölümü
GÜLEN AĞIM Öğretim Görevlisi İşletme Bölümü
SEVGİ EDA TUZCU Dr.Öğr.Üyesi İşletme Bölümü
FAZIL GÖKGÖZ Prof.Dr. İşletme Bölümü
NAİME NUR GÜNBATTI Araştırma Görevlisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
FUNDA KESKİN ATA Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
EMEL MEMİŞ PARMAKSIZ Doç.Dr. İktisat Bölümü
AKIN USUPBEYLİ Doç.Dr. İktisat Bölümü
EREL TELLAL Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
BİRGÜL AYMAN GÜLER Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
BORAN ALİ MERCAN Doç.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
SÜMEYYE SAKARYA Dr.Öğr.Üyesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
MEHMET YETİŞ Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
FİLİZ KARTAL Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
GÖKHAN YAĞCI Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ÖZGÜR ATEŞ Dr.Öğr.Üyesi İşletme Bölümü
FİLİZ ZABCI Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ÖZLEM ATAY Prof.Dr. İşletme Bölümü
HAYAT EBRU ERDOST ÇOLAK Doç.Dr. İşletme Bölümü
KIVILCIM ERTAN Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
MEHMET MURAT BASKICI Prof.Dr. İktisat Bölümü
ÖZGÜR MENGİLER Araştırma Görevlisi Uluslararası İlişkiler Bölümü
CANDAR UZUNER Araştırma Görevlisi İşletme Bölümü
SIRMA ALTUN DEMİR Öğretim Görevlisi Dr. Politika ve Ekonomi Bölümü
NAZAN ÇİÇEK Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
NESRİN ALGAN Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TÜRKMEN GÖKSEL Prof.Dr. Politika ve Ekonomi Bölümü
EVREN AHMET DEMİR Araştırma Görevlisi Politika ve Ekonomi Bölümü
YETKİN ÇINAR Prof.Dr. İşletme Bölümü
BÜNYEM SİYNEM EZGİ SARITAŞ Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
NURİ YEŞİLYURT Doç.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
HÜSEYİN KAYLI Araştırma Görevlisi Uluslararası İlişkiler Bölümü
MAHMUT MAZLUM Öğretim Görevlisi Politika ve Ekonomi Bölümü
GALİP CEM BERK Araştırma Görevlisi İktisat Bölümü
ÖZGE ÖZKOÇ Dr.Öğr.Üyesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
BAŞARAN AYAR Öğretim Görevlisi Uluslararası İlişkiler Bölümü
OZAN ZENGİN Doç.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
GÖKÇEN BEGÜM TEZEKİCİ Araştırma Görevlisi Politika ve Ekonomi Bölümü
SELİM ÖTERBÜLBÜL Araştırma Görevlisi Uluslararası İlişkiler Bölümü
SEÇİL AYSED BAHÇE Doç.Dr. İktisat Bölümü
FERHAT DURMAZ Öğretim Görevlisi Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
KAZIM ATEŞ Öğretim Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İRFAN CİVCİR Prof.Dr. İktisat Bölümü
EMRAH ER Araştırma Görevlisi İktisat Bölümü
HASAN ŞAHİN Prof.Dr. İktisat Bölümü
NİLAY ÜNSAL KARAMAN Araştırma Görevlisi İktisat Bölümü
ELİF TUĞBA DOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
SARP BALCI Öğretim Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
CHRISTOS TEAZIS Doç.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
GÖKHAN ERDEM Dr.Öğr.Üyesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
BARIŞ ÖVGÜN Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TAŞANSU TÜRKER Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ALİ EMRE SUCU Öğretim Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ÖZLEM KAYGUSUZ Doç.Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü
ONUR HOŞNUT Öğretim Görevlisi
GÖKÇE KARALEZLİ AYDOĞAN Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
CEYHUN GÜRKAN Doç.Dr. Maliye Bölümü
HASAN SAYİM VURAL Dr.Öğr.Üyesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
NUŞEN PELİN DALGIÇ ATABAŞ Araştırma Görevlisi Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ŞENAY GÖKBAYRAK Prof.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
DUYGU TÜRK KARAHANOĞULLARI Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
NİMET ÖZBEK Dr.Öğr.Üyesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
MEHMET ARCAN TUZCU Dr.Öğr.Üyesi İşletme Bölümü
REŞİDE ADAL DÜNDAR Öğretim Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
BARIŞ TEKSOY Dr.Öğr.Üyesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ERDAL ŞAHİN Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
METİN ÖZUĞURLU Prof.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
AYŞE BURÇA KIZILIRMAK YAKIŞIR Prof.Dr. İktisat Bölümü
ÖMER AYKUT ÇELEBİ Prof.Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
FATMA YILDIRIM Doç.Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
ORHAN ÇELİK Prof.Dr. İşletme Bölümü
ERCAN BAYAZITLI Prof.Dr. İşletme Bölümü
SERDAL BAHÇE Prof.Dr. Maliye Bölümü
YİĞİT KARAHANOĞULLARI Dr.Öğr.Üyesi Maliye Bölümü
TAYLAN ZAFER BALİ Öğretim Görevlisi İktisat Bölümü
EMRAH ERTUGAY Dr.Öğr.Üyesi İşletme Bölümü
MUSTAFA DOĞAN Dr.Öğr.Üyesi İşletme Bölümü
KADİR GÜRDAL Prof.Dr. İşletme Bölümü
NURİ SEMİH ÖZ Prof.Dr. Maliye Bölümü
MUSTAFA ÖZİŞ Dr.Öğr.Üyesi İktisat Bölümü
YALÇIN KARATEPE Prof.Dr. İşletme Bölümü
KLEVIS KOLASI Doç.Dr.
ASLI CEREN SARAL ABUKAN Araştırma Görevlisi Maliye Bölümü
EKİN DEĞİRMENCİ Araştırma Görevlisi İktisat Bölümü
MUSTAFA KADİR DOĞAN Prof.Dr. İktisat Bölümü
ÇİĞDEM BERNA KOCAMAN Prof.Dr. Maliye Bölümü
EDA ÖZDİLER KÜÇÜK Doç.Dr. Maliye Bölümü
ÇAĞIL SÜT GÖKER Dr.Öğr.Üyesi Maliye Bölümü