Tıp Fakültesi
  • Dekan: Prof.Dr. Zehra Aycan
  • E-posta: dekanlik@medicine.ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 310 30 10
  • Faks: +90312 310 63 70
  • Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp fakültesi olma onuruna sahip Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk’ün emriyle 1937’de kurulma çalışmalarına başlanmış ancak ikinci Dünya Savaşı bu girişimin gecikmesine neden olmuştur. Savaşın bitmesiyle konu 1945 yılında tekrar ele alınmış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk olarak 1945-1946 ders yılında eğitimine başlamış ve 1946 yılında 174 hekim ilk mezunlarını vermiştir. Bugün Fakültemiz Cebeci ve Sıhhıye olmak üzere 2 ayrı kampüste hizmet vermektedir. Fakültemizin amacı; Atatürk ilkelerine sahip, çağdaş, ülkesinin sağlık sorunlarını bilen ve bunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik ve deontolojik kuralları gözeterek uygulayan, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, araştırmacı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmek; topluma en iyi sağlık hizmetini sunmak; ayrıca bilimsel araştırmalarda ve tıp eğitimindeki öncü konumunu geliştirerek sürdürmektir. Fakültemiz Cerrahi bilimler bölümü bünyesinde 13 anabilim dalı ve 7 bilim dalı ile Dahili bilimler bünyesinde 20 anabilim dalı ve 32 bilim dalı ile ve Temel Tıp bilimleri bünyesinde 10 anabilim dalı ve 1 bilim dalı ile dünya standartlarında ileri düzey eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunmaktadır. Fakültemiz Türkçe ve İngilizce programlarında, İngilizce hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılmaktadır. Türkçe programda hastaya bütüncül yaklaşıma önem veren sistemimizde ilk iki yılda insan organizmasının normal yapı ve işlevleri, üçüncü yılda ise yapı ve işlev bozuklukları entegre bir şekilde işlenmektedir. Mesleki beceri laboratuvarlarında maketler ve standart hastalar üzerinde deneyim kazanılmasına yardımcı olunurken hasta ve hekim memnuniyetini en üst düzeye çıkartacak iletişim becerileri eğitimi de bu yıllarda başlamaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda eğitim klinik stajları şeklinde sürdürülmektedir. Altıncı ve son yıl intörnlük döneminde ise öğrenciler hasta ile doğrudan iletişim kurarak ve sorumluluk alarak hekimlik yolunda deneyimlerini artırmaktadırlar. Fakültemiz Türkçe Tıp programı Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2025 yılıma kadar akredite edilmiştir. Öğrencilerimiz için her türlü bilgiye ulaşabilecekleri, internet erişimine sahip bilgisayar laboratuvarları, kütüphane ve okuma salonlarından oluşan altyapı olanakları sağlanmaktadır. 2017-2018 öğretim yılında başlayan İngilizce programda ise vücut sistemleri bazlı bir program yürütülmektedir. İlk üç sene sistemlerin değerlendirilmesinde (normal yapı işlevleri ile birlikte işlev bozuklukları da) preklinik ağırlıklı dersler görülürken, 4 ve 5. yıllarda klinik ağırlıklı dersler ön plana çıkmaktadır. İlk üç yılda mesleki beceriler ve iletişim becerileri de Türkçe programda olduğu gibi yürütülmektedir. Altıncı ve son yıl intörnlük dönemi olup hastalarla direk iletişim kurarak ve sorumluluk alarak hekimlik yolunda ilk adımlar atılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde kuruluşumuzdan beri Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp bölümleri bünyesinde anadal ve yan dalda toplam 4609 uzmanlık öğrencisi mezun olmuştur. Toplamda 18 anabilim/bilim dalı ulusal düzeyde, 10 anabilim/bilim dalı da uluslararası düzeyde akredite olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 17 yüksek lisans ve 17 doktora eğitim programı bulunmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi dışındaki kamu kuruluşları ile vakıf ve özel sağlık kuruluşlarından öğretim elemanları, uzman hekimler, uzmanlık öğrenciler ve araştırmacılar bilgi ve görgülerini arttırmak amaçlı fakültemizi tercih etmektedir. Fakültemiz bünyesinde yer alan anabilim/bilim dalları tarafından ulusal/uluslararası kurslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Fakültemiz 2016 yılından beri yurtdışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğinde tanımlanmış olan Seviye ve Yeterlik Belirleme sistemi kapsamında sınav uygulayan fakültelerden biridir.
Akademik Gelişmeler
...
Prof.Dr. BURAK KAYA
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
The surgeon's touch: Impact of surgical glove powder on the formation of capsular contracture
...
Prof.Dr. SEVİM BAVBEK
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
Evaluation of the oral corticosteroid-sparing effect of tezepelumab in adults with oral corticosteroid-dependent asthma (SOURCE): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study
...
Öğretim Görevlisi DİĞDEM KURU ÖZ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
TRANSDİAFRAGMATİK UZANIM GÖSTEREN KARACİĞER KİST HİDATİĞİ KAYNAKLI HEMOPTİZİ
...
Öğretim Görevlisi EMRE ANIL ÖZBEK
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
What to Do When It Is Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Number Two.
...
Doç.Dr. ÇİĞDEM SOYDAL
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Thyroid and Parathyroid Diseases
...
Prof.Dr. NURİYE ÖZLEM KÜÇÜK
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp - Özel Konular
...
Prof.Dr. MUSTAFA KÜRŞAT GÖKCAN
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
The Role of (18)F-FDOPA PET/CT in Recurrent Medullary Thyroid Cancer Patients with Elevated Serum Calcitonin Levels.
...
Dr.Öğr.Üyesi MİNE ARAZ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Onkolojik PET/MR uygulamaları
...
Doç.Dr. MENEKŞE ÖZÇELİK
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
Sigara Kullanımının Total İntravenöz Anestezi Uygulamasında Rokuronyum Bromidin Farmakodinamiğine Etkisi
...
Prof.Dr. MUSTAFA NECMETTİN ÜNAL
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
OUR EXPERIENCE ABOUT HELLP SYNDROME IN INTENSIVE CARE UNIT
...
Öğretim Görevlisi SENA ÜNAL
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
TRİGEMİNAL NEVRALJİDE NADİR BİR GÖRÜNTÜLEME BULGUSU: MECKEL OLUK YOKLUĞU
...
Prof.Dr. HASAN SADİ GÜLEÇ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Proje güncellendi
Dekompanse kalp yetersizliği olan hastalarda sessiz nöronal hasarın araştırılması
...
Doç.Dr. NİL ÖZYÜNCÜ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Relation of Acute Decompensated Heart Failure to Silent Cerebral Infarcts in Patients With Reduced Left Ventricular Ejection Fraction
...
Dr.Öğr.Üyesi KAZIM CİHAN CAN
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Klinik Spor Hekimliği
...
Doç.Dr. BERKER DUMAN
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Risk factors for valproic acid induced hyperammonemia and its association with cognitive functions
...
Prof.Dr. DEMET KARNAK
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
A Very Rare Adverse Effect of Clozapine, Clozapine-induced Interstitial Lung Disease: Case Report and Literature Review
...
Dr.Öğr.Üyesi BURÇİN ÇOLAK
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Effects of gum chewing and repetitive motor activity on sustained attention in adults with attention deficit-hyperactivity disorder
...
Dr.Öğr.Üyesi MURAT ZAİMOĞLU
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
As concepts that should not be thrown out of focus, aesthetic and social appearance anxiety in neurosurgery
...
Doç.Dr. ÖZLEM DOĞAN
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Araştırma grubu üyeliği eklendi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Toksikoloji Grubu
...
Öğretim Görevlisi BULUT VARLI
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Tumor Diameter-Based Triage for Systematic Lymphadenectomy in Low Grade, Superficial Myoinvasive Endometrioid Endometrial Cancer: A Retrospective Diagnostic Accuracy Study
...
Prof.Dr. ASLIHAN GÜRBÜZ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Toksikoloji ve Terapötik ilaç izleminde Hatalı Sonuçların Değerlendirilmesi
...
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÖKHAN RAMOĞLU
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tez eklendi
Spontan ve in vitro fertilizasyon çoğul gebeliklerden doğan bebeklerin 24-36 ay nörogelişimsel ve somatik büyüme özelliklerinin karşılaştırılması
...
Prof.Dr. SERENAY ELGÜN ÜLKAR
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Oxidant/antioxidant status of erythrocytes from patients with chronic renal failure: Effects of hemodialysis
...
Prof.Dr. BERRİN İMGE ERGÜDER
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
Effects of grape consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in elderly subjects
Akademik Personel
ŞENGÜL ERDEN Öğretim Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
RECEP YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE NUR TEKİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖVGÜ VELİOĞLU YAKUT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLCE CANSU SERİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASLIHAN GÜRÜN KAYA Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERAY SERHAT AKTAN Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İHSAN DOĞAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TUĞBA AKYÜZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALPARSLAN GÖNÜL Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
RAUF YÜCEL ANADOLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ANIL TUGAY ÖZCAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TARIK BABÜR KÜÇÜK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEYDA ERDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BAHAR ŞAHİN CANSOY Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FIRAT AKAT Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SELİN ASLAN BAYHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN ELMAS Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEÇKİN MEHMET ALİ DAL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN ERKARA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF İREM TEKELİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YÜCEL BAĞLI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ATIL ÇAKMAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İREM İNANÇ Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAZAL ARTUVAN KORKMAZ Öğretim Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ERHAN NALÇACI Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR POLAT Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EFE CEM ERDAT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ENGİN KÖSE Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE BAHİR METE Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ SAVAŞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYHAN ATTAR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR ÖZGÜRAL Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE SELDA TEKİNER Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKMEN KAHILOĞULLARI Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İRFAN YORULMAZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞATAY AKKUŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE PETEK BİNGÖL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖZDE LADEN ERKANOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DİDEM BEHİCE ÖZTOP Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİSAN ERGİN ÖZGENCİL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İPEK GÖNÜLLÜ Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
NAZAN BEYHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM ORUÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUNUS BABAYİĞİT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN BAŞÇİK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYÇA APAYDIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERKAY SOYSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALP SEVEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİLAL ÇİT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELİS BEKTAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEVİM BAVBEK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP PINAR ÖNEN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELEN DOĞAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UMUT TÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL YILDIRIM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN CAN HACIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM AKYOL ERTEKİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERKER DUMAN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİFSU KESER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HEDİYE YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEMDUH ÖZDEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLŞAH KAYGUSUZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN DAĞVİREN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PINAR MERYEM AKBAY Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PELİN UĞUZ HAZIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYDIN ÇİLEDAĞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERAT BAŞDEMİR Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA TUĞÇE ŞAH ÜNAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ŞAHİN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKSAL KESKİN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÜMMÜHAN BÜYÜKKAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE KURTOĞLU Araştırma Görevlisi Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN YAŞAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İSLAM AKTÜRK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
METİN BAŞTUĞ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
KÜBRA DİLARA AYNİGÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKNUR SÜRÜCÜ KARA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA TUBA EMİNOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF GÖKALP GÜRSES Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SULTAN BEGÜM FIRAT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÜMİT EROĞLU Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÜMİT KARADAĞOĞLU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELÇUK MÜLAZİMOĞLU Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CİHANGİR GÖNENÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KURTULUŞ UMUT BOZKURT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİMGE AYKAN Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SERKAN ENÖN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SAMED BALOĞLU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KADER GÜCENMEZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DİĞDEM TETİK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET ERKANTARCI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FİGEN ŞERMET Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NECATİ EMRECAN TÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BATUHAN KADİR DOĞAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MAHMUT KALEM Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FURKAN BUĞRA DANIŞMAZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SERDAL KENAN KÖSE Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
DERYA GÖKMEN Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ATİLLA HALİL ELHAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
GÜNGÖR UTKAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMEL OKULU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN DUMAN İLKİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATİH ÇAYIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED FURKAN ŞİMŞEK Doktor Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BELKIS HATİCE İNCELİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İSMİHAN SUNAR Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİLGÜN GÖVEÇ GIYNAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YASEMİN EZGİ KÖSTEKCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURCU KESİKLİ Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERHAT EROL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SAVAŞ SEREL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NEDİME ARZU VİCDAN Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERNA SEVİM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OKAN KURTÇU Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HANDE NUR CESUR BALTACI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NERİMAN DEFNE ALTINTAŞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KÜBRA ÖZOĞUL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER ALKAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YETER MAHMUTOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ABDULBAKİ GAYDAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞULE ALTINER Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NÜKET KUTLAY Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA OĞUZ ACAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET KARER YURTDAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADİYE EKİNCİ Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN ERGÜN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYDIN VEDİA GEDİK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİRMEN KIZILCAN ÇETİN Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MÜÇTEBA ENES YAYLA Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL BAHAR İŞGİR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BERNA SAVAŞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HALİL GÜRHAN KARABULUT Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET ŞİMŞEK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞAFAK DEMİRTAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE ILGIN RUHİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SÜMEYRA ÖZBOLAT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SÜMER BALTACI Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALPAY AZAP Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL DURAK Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
GÜL ŞİMŞEK Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET UĞUR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ ÖÇÇETİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HİLMİ BURAK KANDİLCİ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SELEN CANSU ALTUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET USTA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATİH ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE DİLARA KARAKAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ABDULLAH YILDIRIM Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELİN SEVİNÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELİN KARAKAYA ÇADIRCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HASRET ERKMEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİNE USLU YURTERİ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER FATİH SÖNMEZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EDA NUR KOZAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BENAY DİLİK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SIDDIK AYTUĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF NUR YILDIRIM ÖZTÜRK Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMET SAİT BİLGİÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELEK YAMAN ORTAKÖYLÜ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF ÖZSU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM İŞCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET BURAK OĞUZ Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEMAL KOÇAK Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALPEREN AYDIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURCU SARIGÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BATUHAN TAYFUR BOZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE ÇELİK BÜYÜKCERAN Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE ÇİÇEK GÜNDOĞDU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE ŞEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FİLİZ AK AZAR Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL UZUN YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM ULUSAN BAĞCI Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
NURAY YAZIHAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AŞKIN ATEŞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE GÜLSEN CEYHUN PEKER Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET SADIK BİLGİÇ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ CAN KURTİPEK Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEDA KAYNAK ŞAHAP Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN FATİH ÇAKMAKLI Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET MELİH ŞAHİN Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE MUTLU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA TAŞKIN Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEBNEM DURSUN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEFİK MERİÇ UYSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE BÜLBÜL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ABİDİN BOSTANCI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE HAVAN Öğretim Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KLARA DALVA Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN HAKAN KINIK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET UNGAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TEOMAN MURAT ÖZSAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEN BAKIRCI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAVVA KESKİN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FEVZİ KAHVECİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEHRA DAĞLI Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MİRAÇ YILDIRIM Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE TUĞBA KARTAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FADİME YİĞİT ACEMOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYÇA KOCA Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
VEYSEL KIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANSU KURT DOĞAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİNAN GENÇ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİLGÜN ÇAKAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALPER AKPINAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
LEYLA FERLİÇOLAK Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EBRU EVREN YURTCU Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
NACİ POLAT Öğretim Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERVET ELÇİN ALPAT Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SUNA TOKGÖZ YILMAZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
LEMAN ELİF DOĞANGÖNÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL ŞEN DEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF OĞUZMAN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
UĞUR ÖZDEMİR Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EBRU US Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ALPER BAYAZIT Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
TAHSİN MURAT TURGAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TANIL KENDİRLİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER BEKTAŞ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HALİL ÖZDEMİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BLEDJAN ÇUNİ Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE ÇIKILI UYTUN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE MERVE GÜNGÖR YÜKSEL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SONGÜL YILMAZ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET YALÇIN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADETTİN BURAK AÇIKEL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKSARP ŞENGÜN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YAĞMUR ÖZGÜR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER YİĞİT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NESLİHAN DOĞULU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERPİL ŞAHİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA YÜRÜMEZ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT VARLI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELEN KANTARCI KARATAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UĞUR BEZİRGAN Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
RAHİME DUYGU TEMELTÜRK Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SABİDE DUYGU UYGUN Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SILA KUTLAR KAPICI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HELİN YESİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
VOLKAN ATMIŞ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE ALTINTAŞ Doç.Dr. Eğitim Bilimleri Bölümü
FAZILCAN ZİREK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERKAN TUNCAY Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
KAMİL CAN AKÇALI Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLAY KINIKLI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEVİNÇ TUĞÇE GÜVENİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FUAT AYTEKİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ORHUN EFE Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MAKBULE SEDA BAYRAK DURMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
REYHAN YILDIZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ CENGİZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZCAN GÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER YÜKSEL Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SÜHEYLA KARADAĞ ERKOÇ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT MUSTAFA YENİGÜN Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ ÖZALP AKIN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUKADDES AĞIRTICI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SONAY İNCESOY ÖZDEMİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATİME NİLÜFER YALÇINDAĞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELTEM AFACAN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP CEREN KARAHAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAVVA BERBER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MENEKŞE ÖZÇELİK Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM CAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEHRİBAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BARIŞ ŞAKUL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET CEM CERAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMANUR DURUK ERKENT Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN UNCU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ACAR TÜZÜNER Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET ERTEM Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELAMİ KOÇAK TOPRAK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLÇİN MİYASE SÖNMEZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KADİR YAĞIZ TÜRKER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMRAH EMİRAL Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA AYDIN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ EKREM ÜNAL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAŞAR BİLGE Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PELİN BİLİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZARİFE KULOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERİH BERBEROĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAMİLE AYDAN İKİNCİOĞULLARI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERSİN ÖZKAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE KÖKSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF İNCE Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YAĞMUR MEÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM TATAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SABA KİREMİTCİ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AKİF KAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇİĞDEM YILDIRIM GÜÇLÜ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YEKTA BEKTAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN EMRE ARIKAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OZAN UYAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TUĞÇE ATA Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ ODABAŞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞİYAR ERSÖZ Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ETHEM GEÇİM Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN SÜNTER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF MUKİME SARICAOĞLU Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CİHANGİR AKYOL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET AYHAN KUZU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KEREM ÖZGÜ Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET DOĞUKAN YILMAZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEREN YÜCEER PELİOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖZDE NUR YAĞCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEDA TOPÇU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP BİRSİN ÖZÇAKAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERKAY ALİMOĞLU Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERİL GÖRGÜLÜ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞRI TAŞPINAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DUYGU EMER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KADRİYE FIRAT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELİKE ÜSTÜN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGÜN ÖMER ASİLLER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NURBANU KARLI ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER ARDA ÇETİNKAYA Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
UĞUR BENGİSUN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET KAAN KARAYALÇIN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA CAN ÇAĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NAHİT ARDA DEMİRKAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
VOLKAN GENÇ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KUTAY DEMİRKIR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜROL CANTÜRK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SANİYE MERTEK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP ŞIKLAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ECE TUĞBA VURAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ESİN FİGEN DOĞU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BENSU BERSUN GÖK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KENAN ATEŞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEHSUVAR ERTÜRK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERAL BEKSAÇ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT BAŞARIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEHRA AYCAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLLÜNUR COŞKUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NEZAKET EZGİ GÜVEN NUR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TÜRKAN AKARSU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELTEM YÜKSEL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RIFAT EMRAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TANER DEMİRER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADIK ERYILMAZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ŞIRLAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SALİH ANIL BOĞA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA AKÇA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR BÜYÜKÇAKIR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET FATİH ÖZKAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KADİR TÜRKÖLMEZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EVREN SÜER Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAKUP YUNUS YAMANTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ TİMUÇİN ALTIN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SAİD BUĞRA ERGENOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEMİL YAĞCI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞDAŞ GÖZÜKARA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL GÜRSOY ÇORUH Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEZER KULA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RÜŞTÜ SÜLEYMAN GÜNER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NADİR POLAT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BERK BURGU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞATAY MEHMET GÖĞÜŞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET EMRE ÖZERDEM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEMET MENEKŞE GEREDE ULUDAĞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BAŞAR CANDEMİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KERİM ESENBOĞA Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN CAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CÜNEYT YAMAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEHRA AKKAYA Öğretim Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İNCİ İLHAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞLAR UYSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MAKBULE ÇİĞDEM AYDEMİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİNEM ÜNSAL Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEYDA AYHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SENA BULUT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA CANAVAR Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA AVCI MERDİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLFEM ELİF ÇELİK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF SELÇUK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KIVANÇ KILINÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA NAZAN ÇOBANOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞENUR KÜBRA ÖZKAYA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYDAN KANSU TANCA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ ÜNLÜ TORLAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA BEGÜM ATASAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASLI AKTAKKE Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RAMAZAN İDİLMAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE BEDEL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BORA BASKAK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN TOPÇU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM KUMRU Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞULE ŞENGÜL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
LEVENT YAZICIOĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN AYDOS Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELİSA ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
VOLKAN KOZLUCA Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEYHMUS ATAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖZDE CANSU YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADETTİN DENİZ KUMBASAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TAMER SAYIN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM DİNÇER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET ALPMAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SENA BOZER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF PEKER Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KEMAL SAYAR Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CENGİZ KURTMAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ÖZDEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA USTA Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK DEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İDİL AKINBİNGÖL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİFE ÇOBAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP EYİLETEN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İSMET ONUR TANIYAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TİMUR KÜRŞAD ÜLGEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELGİN ÖZKAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK DEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANSIN TULUNAY KAYA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİL ÖZYÜNCÜ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ENGİN ERDİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET MURAT ÇAKMAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZCAN İNAL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT ABDURRAHMAN ERDEMLİ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
VOLKAN BAYTAŞ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MAHMUT BERK AKYÜZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT ÜLKAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAYDAR GÖK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKTUĞ ÖMERCİOĞLU Öğretim Görevlisi Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FERDA TOPAL ÇELİKKAN Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SERTAÇ ÜSTÜN Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
PERVİN TOPÇUOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM AKDEMİR KALKAN Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELİKE YILDIZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT ÖZKAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CABİR YÜKSEL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İSMAİL AKSU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELİKE TÖRÜYENLER COŞKUNPINAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN GÜRDAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEMET ÇORAPÇIOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZDEN KOKURCAN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ERDİNÇ DEVRİM Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF NAZ ÇOKAL EKİYOR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLENEN ÖMÜR GÜNDÜZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MALİK KISMET Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İREM KAR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ MURAT AKSOY Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÇİĞDEM SOYDAL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇETİN EROL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BULUT VARLI Öğretim Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NİLSUN KUAS Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHİDDİN ÖNDER YAMAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NURİYE ÖZLEM KÜÇÜK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN AKIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UBEYDULLAH KÜÇÜKAKÇALI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DUYGU ÖCAL Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EDA EYLEMER MOCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET DEMİRKAZIK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KIVILCIM YAVUZ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SENA ÜNAL Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM GÜRCAN Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DİĞDEM KURU ÖZ Öğretim Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET BAHADDİN GÜZEL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ONUR KARACA Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE BÖLEK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT FAİK ERDOĞAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA KURU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET ERCAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YEŞİM AYTÜR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TUĞBA ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET SERHAT BİRENGEL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BATUHAN ÖZMEN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
UĞUR FIRAT ORTAÇ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NİHAL APAYDIN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN DEMİREL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMİN ERKAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
VESİLE DİLŞAD MUNGAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKHAN ÇELİK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF AKINCI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA VOLKAN KAVAS Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE GÖZEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA HALAMAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UĞUR ÇALIŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERT CAN BORA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYLİN HEPER Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AKIN KAYA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEVGİ BEHİYE SARYAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HARUN ARAS Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERCÜMENT KAYHAN ÖZYILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TAZEGÜL GÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM UĞUR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEHA ONAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURÇİN ÇOLAK Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
VESİLE ŞENTÜRK CANKORUR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TURAN ACICAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TÜLİN ÖZKAN Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SÜMERYA DURU BİRGİ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RİFAT SERAV İLHAN Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EYÜP BAYATLI Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BİLGE SERDAROĞLU Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF VERDA ÇELİKER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE CAN SAĞLIK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞÜKRAN ERTEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ARİF İRFAN SOYKAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED FATİH KARAKAYA Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KÜBRA ALPHAN KAVAK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
UFUK ATEŞ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
PINAR GÜRAN BEĞAR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELİM TAMAM Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DEVRAN GERÇEKER Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MERAM CAN SAKA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA AĞAHAN ÜNLÜ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NURBANU GÖNÜLKIRMAZ Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
YAKUP ARSLAN Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT ZAİMOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHİTTİN CENK AKBOSTANCI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İNCİLAY YILDIZHAN Öğretim Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EKİN BAYSAL DOĞAN Doktor Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ZERİN ÖZAYDIN AKSUN Öğretim Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
REZZAK YILMAZ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OYA EVİRGEN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
NİHAL KUNDAKCI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP BÜYÜKMERT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE ADİLE KÜÇÜKDEVECİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TİMUR TUNCALI Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ABDURRAHMAN MİTHAT BOZDAYI Prof.Dr.
CEYDA TUNA KIRSAÇLIOĞLU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HANZADE AYBÜKE ÜNAL Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CAN BERK LEBLEBİCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF OLĞAR Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM BAYRAM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET GÖKHAN RAMOĞLU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MÜGE GÜNALP ENEYLİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ATİKE ATASOY Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FERHAN DEMİRTAŞ Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET ARMANGİL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YENER YOĞUN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NAZLI DEVECİ DEMİRBAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PELİN ARIBAL AYRAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERHAN KINIK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PINAR TÜRKMEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED SANİ ÇEVİK Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEHRA ŞULE HASKOLOĞLU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE NURİYE VARIŞLI Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
KUBİLAY ÇINAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELAHAT KUL Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF ÖZGÜR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MİNE ESİN OCAKTAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN TUNA Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÜNAL KORKUT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YÜKSEL ÜRÜN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER MERT ÖZPİŞKİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF ŞÜKRÜ ÇAĞLAR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BARAN CAN ALPERGİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEVDE DEMİRYÜREK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET BAL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALP CAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGÜR ÇINAR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EMEL GÜNEŞ Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN BARIŞ ÜNVER Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
GÜVEM GÜMÜŞ AKAY Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SERRA KALFA KAYIKCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RESUL ARJİN ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER GÖKTUĞ TÜFEKÇİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELEN ALPERGİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEM MEÇO Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BERFİN ATLI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN ÖZDEN ŞENER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞATAY ŞENOL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EGE ÇADIRCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN TOGAY IŞIKAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BENGÜ NİSA AKAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE ŞANLI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM NUR ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİZDEN SABUNCUOĞLU Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ALPTEKİN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EMİN AYDIN YAĞMURLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERGUN ERGÜN Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLNUR GÖLLÜ BAHADIR Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
PINAR AYDIN ELLİALTIOĞLU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN KALAYCIOĞLU Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF KIRATLIOĞLU Doktor Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SİNAN ADIYAMAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN YUSUF YILDIZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SALİM DEMİRCİ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SERDAR ÇULCU Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BEYZA DOĞANAY Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FİLİZ ÇAY ŞENLER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ENDER KALACI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EGE EVİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE YANIK ODABAŞ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TAHA BERKAN BAŞER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FEYZA ÇALIŞ KARANFİL Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA ŞAHLI Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMİN ÖZMERT Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ KEMAL US Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BEDİR ÖZGENCİL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELİH KIRYAMAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEMİH UMUT ÇETİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA MERT TERZİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ORHUN ERAY BOZKURT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZHAN ÇETİNDAĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BATUHAN BAKIRARAR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÜLKER KARAKURT Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SEVİNÇ BALLI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANYAR EŞREF BEYATLI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İSKENDER ALAÇAYIR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇİĞDEM BENLİCE Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FAHRİ KURUCU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYHAN BÜLENT ERKEK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İLKNUR KEPENEKCİ BAYRAM Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İLAYDA TAŞ ÖZCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERT KAAN COŞKUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KEREM ÖMER ÖZCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL ULUKOL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATİH GÜNAY Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SULTAN ÇAĞLA KILIÇASLAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKAY NUR YILMAZER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERAP TEBER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
IRYNA AKDEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKSEL VATANSEVER Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MİNE HAYRİYE SORGUN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OZAN TEKNECİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF CEM KUZUKIRAN Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜRSEL DURSUN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE OCAK Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HİLAL BETÜL YENİCEOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HİLAL ÇÖKLÜ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FERİDE ONGUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NESRİN ÖZBEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAZAL ŞİMŞEK ÜNVER Öğretim Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
METEHAN ÇİÇEK Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN FIÇICILAR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ASYA TUĞÇE BOL SERTTÜRK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF KARDELEN ÇAĞDAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜNGÖR ENVER ÖZGENCİL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NESLİHAN ALKIŞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM KAHRAMAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN NURİ ALTINIŞIK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZÜMNUR BAYRAM Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN TOKUR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGÜR ORHAN Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE ÖKTEM Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA KÜRŞAT GÖKCAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SÜHA BETON Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ZAHİDE ÇİLER BÜYÜKATALAY YALDIZ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA TUĞRA KARAARSLAN TÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMEL TEKİN VARLI Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKE ŞAHİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜNAL DAMLA YILDIZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEM DİNLER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEVRİM DENİZ KUŞÇU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HİKMET BELİZ BAYINDIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OKAY KILINÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE BOYVAT Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PELİN KOÇYİĞİT Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER BOSTANCI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURCU ANIL HIZIROĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DERYA SERT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RİFAT FURKAN AYDIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK ŞAHİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEHRA TARHAN YİĞİT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BENGÜ DURSUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİN BODAKÇİ Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ KARAKAYA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP RANA YILDIZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERGUVAN TUĞBA ÖZEL KIZIL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLYAS ANIL KILINÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NURHAN GÜVEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP EROĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FURKAN YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BEYZA DİLHAN İNCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İSMAİL EMRE ÖZBELEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NURİ İŞLER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HALE GÖKCAN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UFUK KILIÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN AKTAY Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BEDRİYE ÖNCÜ ÇETİNKAYA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAMİDE KUTLU CANSEVER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAZIM CİHAN CAN Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KORAY HAMZA CİHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞAFAK YALÇIN ŞAHİNER Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERAP AKYÜREK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR AYHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CENNET BÜŞRA DAĞVİREN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ILGIN AKBIYIK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
LEVENT BAYDUR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RAMAZAN ERDEM ER Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OPAL SEZGİ ÇELİKER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BAŞAK CEYDA MEÇO Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MERT AYKUT AKBULAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK BARAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN ÇAĞLAR UĞUR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HALİT ANIL ERAY Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAZAN BAŞAK Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OZAN BAĞIŞ ÖZGÜRSOY Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN YÜCESAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEREN AYPERİ GÜNDOĞMUŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN GÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DİLAN KIZILIRMAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA ERDEMLİ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
BELGİN CAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SEVİM AYDIN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA MERT Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ BİLLUR Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM OKTAY Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEZGİ KÖROĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TOLGA YILDIRIM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT TÖRÜNER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT AYBERK AYTEMİZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA MANAV Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DİLBER TALİA İLERİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DİLARA GÜNGÖR AKIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALKIM ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NURDAN TAÇYILDIZ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZELİHA ARSLAN ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMEL ÜNAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET ALİ KOÇ Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER DEMİRER Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NACİYE LALE TUFAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YAĞMUR ERKOL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL DOĞUTAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE EVGİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERNA KÜÇÜK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÜMMÜ BİLGE SARIBACAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAMDİ CÜCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEDA POLAT TANÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞAYESTE AKKAN EREN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HÜBAN ATİLLA Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KAMİL BALABAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
PERİ KINDAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUNUS ŞAMİL GÖNÜLDENK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SANCAR BAYAR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET ŞAH BENK Uzman Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FAZIL ALPER TEKELİ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL BİNAY Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF BERNA KÖKSOY Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SÜMEYRA ÖZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALPARSLAN GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BUSE ARITÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ECE NUR DEMİRBAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİNE SELİN UZUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATUN KABOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL ŞAHİNER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYSİMA İNCE Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF NAZ TAP Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYTEN KAYI CANGIR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
RIFAT MURAT AKAL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EGE EKİYOR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BENSU SEZER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SİBEL DEMİREL Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERCAN ERDOĞMUŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YASEMİN YAVUZ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT DOĞUŞ GÜNEL Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ASLI ÇELİKKOL Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FİKRET ŞAHİN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK KAYA Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET MURAT SEVAL Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT SÖNMEZER Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM DEMİRALAY Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
METE ULUTAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İSMAİL BALIK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERAY TÜCCAR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ASLIHAN GÜRBÜZ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ARDA KAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZHAN KILIÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TAHA BERKAY TÜRKMEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF ASENA ÖZÇELİK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA ÇELİK ARSLAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NUR AYÇA ÇELİK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERKUT GÜRLEK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET SAİD ÖZAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FİLİZ ORHON Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ TEKİN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE AYDIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKER FINDIK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERGİN ÇİFTCİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASLI SAMSA ÖDEMİŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HANDAN UĞUR DİNÇASLAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE FEYZA ÇAKIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELİN GAMZE KILIÇ Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
UĞUR KILIÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ZEKİ CAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ AYDIN AYTEMİZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEVGİ ESRA ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TAHA CAN BAŞAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERİTAN CEVİZCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANSU YÖNDEM DEŞER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SAADET ARSAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKHAN NERGİZOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEÇİLAY GÜNEŞ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE AYDIN ÇETİNKAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İDİL SEMAH DOĞAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLŞAH AYNAOĞLU YILDIZ Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NUR AKBAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK KAMİL TURAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLE ÇINAR Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FÜGEN YÖRÜK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF BAYSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERKE MUTLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM SÜTÇÜ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EVREN ÖZÇINAR Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA BAHADIR İNAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET CAHİT SARICAOĞLU Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAKUP TARKAN SOYGÜR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MİNE ARAZ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM CENAN BÜYÜKÇAKIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HALİL GÜLYİĞİT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZELİHA DEMİRCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TAYFUN UÇAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE KORKUTATA KARADAĞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİNE BAHAR BİNGÖLER PEKCİCİ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK ÖZERDEM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YUNUS EMRE BÜLBÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖNDER ARSLAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ARDA ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NUR ERSAN ISRAFILOV Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NECATİ BERK KAPLAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELEN SEZEN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
BERRİN İMGE ERGÜDER Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE YAYLACI Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
KENAN KEVEN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHİT ÖZCAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT KARAKAYA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKAY ŞAMİL BEYDİLLİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAVUZ ÇİMEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ŞERİFE ESRA ÇETİNKAYA Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SALİH TAŞKIN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KEMAL OSMAN MEMİKOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLRANA BAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYSUN UZ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET AYDIN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HALİL İBRAHİM AÇAR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EKİN GEDİK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FULDEN GÖRGÜNER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF ENİS AKKOZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BURCU NUR KILIÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İPEK EV Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN KOCAOĞLU Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN AKTUĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE ANIL ÖZBEK Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERSAN ÖZKARDEŞLER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SERKAN AKBULUT Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET KIYAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AYDIN KARAARSLAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN AKBULUT Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİHAT ÖNÜR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UMUT KAAN AKÇAY Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AYHAN CÖMERT Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SERENAY ELGÜN ÜLKAR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLDANE CENGİZ SEVAL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HANDE DÖNMEZ KÖKSAL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞRI CAN ALTUNTAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
RUHŞEN AYTAÇ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CANTÜRK ÇETENAK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FULYA DÖKMECİ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAVUZ METİN Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞLAR UZUN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİNE SİNEM CANER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELİM SEVİM Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF TUNCEL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BEKİR CAN DERİNÖZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA GÜLŞEN EROL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YONCA ALTUNBAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED YONUCU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA POLAT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BUSE ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN ALPARSLAN TOPÇU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELTEM ÇÖL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BANU GÜLBAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OYA SENA AYDOS Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SERAP ŞAHİNOĞLU KUŞ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AKIN FIRAT KOCAAY Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CAN KONCA Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERTUĞRUL FİLİZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELVAN ONUR KIRIMKER Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELÇUK MEVLÜT HAZİNEDAROĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HİLAL TOKGÖZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EDA SONEL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İSMAİL ELMADAĞI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FAİK ACAR KOÇ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEHİM KUTLAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEMRA ÖZKAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TUĞBA YILDIZ İLBAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TÜLİN ŞEN ESMER Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
NİYMET PELİN ÇAVDAR YILMAZ Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
TUĞÇE ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ABDULLAH YILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EBRU YÜCEL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEBNEM ATAMAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ GÜLTEN Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİMEL KENDİR Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SÜLEYMAN TUNA KARAHAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İLKER DURAK Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN DUZLA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DİLEK YÖRÜKOĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN YILMAZ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GAMZE DUZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KEZİBAN SANEM ÇAKAR TURHAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BERNA ARDA Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED FURKAN BULUT Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NAZEGÜL ŞEYMA ARIT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SAFİYE TUNCER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYDAN ONGUN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEVRİYE CANSIZ ERSÖZ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
IŞINSU KUZU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ALKAN OKTAR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER ERDEVE Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BUSE ÖNEN OCAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİM KUTLAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA BAYRAKCI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE TÜKENMEZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER FARUK AK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAREN ÇAPAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYGÜL DURDURUR Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EYÜP SABRİ AKARSU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSA DOĞRU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAVUZ EMRE ŞÜKÜR Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEM SOMER ATABEKOĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT BERKER Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE CAN ÇELEBİOĞLU Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NAMIK KEMAL ALTINBAŞ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ MURAT ZERGEROĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASENA GÖKÇAY CANPOLAT Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİRKAN SONEL TUR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR KARACA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİN PAÇACI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AFİFE ZEYNEP YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ FIRAT ESMER Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM DOĞAN Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN SERDAR ÖZTÜRK Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SÜLEYMAN KAAN ERDEMİR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN KUTLAY Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BUSE MİNE KONUK BALCI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELTEM KOLOĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
PINAR BİNGÖL KIZILTUNÇ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET KAAN GÜNDÜZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN BEKAR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞATAY BALTACI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İSMAİL ASIM TEPE Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYDAN EROĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLLÜ İŞTAR DOLAPÇI Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EKİN KÖSELERLİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEM KEREM ŞENER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ESMA AŞIK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BUĞRAHAN ATALAY Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER ÇAYAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE KILINÇ Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİRGÜL PİYAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL AYŞE SİN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZNUR YILDIZ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEMET KARNAK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BARIŞ BULUT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİLÜFER DORUK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OYA KAYACAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE FULYA TEKŞEN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ İHSAN HASDE Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED ARİF İBİŞ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KEMAL METİN KIR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MAHMUT EKREM CUNETOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE BÖLÜKBAŞI Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYSUN GENÇ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELTEM KAYA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM TEKDEMİR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
YİĞİT GÜNGÖR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ARZU ENSARİ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF EZGİ KESKİN DÖNMEZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CAHİT SEFER UÇAR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATİH KURT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ NİHAT ERHAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM ÖZDEMİR KUMBASAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİLGE AYÇA KIRMIZI Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞDAŞ BARAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SİBEL TURHAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ DİCLE SERBES Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SERPİL SAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NESİBE SENA BAYBURT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA KIDAM ŞAHİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET EREN DOĞAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA NUR EVLİYA FELEK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA NECMETTİN ÜNAL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMET KILIÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET SERHAT YETKİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET ONAT BERMEDE Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELİS ÇELEBİ ERKILIÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SÜMEYYE SENA BAKIM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HÜLYA KARA BAŞDEMİR Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASUMAN SUNGUROĞLU Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET ACIDUMAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA ÖZKAVUKCU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ATİLLA ARAL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF İPEK AKSOY Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EFE SEMETEY OĞUZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET İLKER GÖKCE Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ECENUR DURSUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü