Birim Görüntüleme

Tıp Fakültesi

  • Dekan: Prof.Dr. Zehra Aycan
  • E-posta Adresi: dekanlik@medicine.ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 310 30 10
  • Faks: +90312 310 63 70
  • Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp fakültesi olma onuruna sahip Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk’ün emriyle 1937’de kurulma çalışmalarına başlanmış ancak ikinci Dünya Savaşı bu girişimin gecikmesine neden olmuştur. Savaşın bitmesiyle konu 1945 yılında tekrar ele alınmış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk olarak 1945-1946 ders yılında eğitimine başlamış ve 1946 yılında 174 hekim ilk mezunlarını vermiştir. Bugün Fakültemiz Cebeci ve Sıhhıye olmak üzere 2 ayrı kampüste hizmet vermektedir. Fakültemizin amacı; Atatürk ilkelerine sahip, çağdaş, ülkesinin sağlık sorunlarını bilen ve bunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik ve deontolojik kuralları gözeterek uygulayan, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, araştırmacı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmek; topluma en iyi sağlık hizmetini sunmak; ayrıca bilimsel araştırmalarda ve tıp eğitimindeki öncü konumunu geliştirerek sürdürmektir. Fakültemiz Cerrahi bilimler bölümü bünyesinde 13 anabilim dalı ve 7 bilim dalı ile Dahili bilimler bünyesinde 20 anabilim dalı ve 32 bilim dalı ile ve Temel Tıp bilimleri bünyesinde 10 anabilim dalı ve 1 bilim dalı ile dünya standartlarında ileri düzey eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunmaktadır. Fakültemiz Türkçe ve İngilizce programlarında, İngilizce hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılmaktadır. Türkçe programda hastaya bütüncül yaklaşıma önem veren sistemimizde ilk iki yılda insan organizmasının normal yapı ve işlevleri, üçüncü yılda ise yapı ve işlev bozuklukları entegre bir şekilde işlenmektedir. Mesleki beceri laboratuvarlarında maketler ve standart hastalar üzerinde deneyim kazanılmasına yardımcı olunurken hasta ve hekim memnuniyetini en üst düzeye çıkartacak iletişim becerileri eğitimi de bu yıllarda başlamaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda eğitim klinik stajları şeklinde sürdürülmektedir. Altıncı ve son yıl intörnlük döneminde ise öğrenciler hasta ile doğrudan iletişim kurarak ve sorumluluk alarak hekimlik yolunda deneyimlerini artırmaktadırlar. Fakültemiz Türkçe Tıp programı Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2025 yılıma kadar akredite edilmiştir. Öğrencilerimiz için her türlü bilgiye ulaşabilecekleri, internet erişimine sahip bilgisayar laboratuvarları, kütüphane ve okuma salonlarından oluşan altyapı olanakları sağlanmaktadır. 2017-2018 öğretim yılında başlayan İngilizce programda ise vücut sistemleri bazlı bir program yürütülmektedir. İlk üç sene sistemlerin değerlendirilmesinde (normal yapı işlevleri ile birlikte işlev bozuklukları da) preklinik ağırlıklı dersler görülürken, 4 ve 5. yıllarda klinik ağırlıklı dersler ön plana çıkmaktadır. İlk üç yılda mesleki beceriler ve iletişim becerileri de Türkçe programda olduğu gibi yürütülmektedir. Altıncı ve son yıl intörnlük dönemi olup hastalarla direk iletişim kurarak ve sorumluluk alarak hekimlik yolunda ilk adımlar atılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde kuruluşumuzdan beri Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp bölümleri bünyesinde anadal ve yan dalda toplam 4609 uzmanlık öğrencisi mezun olmuştur. Toplamda 18 anabilim/bilim dalı ulusal düzeyde, 10 anabilim/bilim dalı da uluslararası düzeyde akredite olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 17 yüksek lisans ve 17 doktora eğitim programı bulunmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi dışındaki kamu kuruluşları ile vakıf ve özel sağlık kuruluşlarından öğretim elemanları, uzman hekimler, uzmanlık öğrenciler ve araştırmacılar bilgi ve görgülerini arttırmak amaçlı fakültemizi tercih etmektedir. Fakültemiz bünyesinde yer alan anabilim/bilim dalları tarafından ulusal/uluslararası kurslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Fakültemiz 2016 yılından beri yurtdışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğinde tanımlanmış olan Seviye ve Yeterlik Belirleme sistemi kapsamında sınav uygulayan fakültelerden biridir.