Uygulamalı Bilimler Fakültesi
  • Dekan: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
  • E-posta: ubf@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 363 66 10 +90 312 363 66 75 +90 312 319 81 97
  • Faks: +90 312 362 24 82
  • Adres: Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Cebeci 30. Yıl Yerleşkesi, 50.Yıl Mah. Münzeviler Cad. No:87 06590 Cebeci/ANKARA/TÜRKİYE

Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumu olarak 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’nin 16. Fakültesi olarak 26 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Ankara Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitüsü ve Yüksekokullarda 1930’lu yıllarda başlayan “gayrimenkul değerleme, gayrimenkul hukuku, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi ekonomisi, şehircilik ve kent bilimleri, yerel yönetimler, kamulaştırma, iskan ve iskan politikaları, sigortacılık, aktüerya, ulaştırma ve uluslararası ticaret” gibi alanlardaki bilgi birikimi, yeni bir fakülte çatısı altında toplanarak bilim dünyası ve topluma nitelikli bireylerin kazandırılması hedeflenmiştir. Fakültemiz Lisans Programları; gençlere hızlı ve analitik çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim olanağı sunmaktadır. Mezunların dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek niteliklere sahip olabilmeleri için lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları hazırlanmıştır ve programların uluslararası akreditasyonu çalışmalarına önem ve öncelik verilmektedir.

Akademik Gelişmeler
...
Araştırma Görevlisi PARLA GÜNEŞ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Makale eklendi
MEKAN ALGISI İLE KENTSEL KİMLİK: PAZAR İLÇESİ ÖRNEĞİ
...
Dr.Öğr.Üyesi SELİN ÖZEN
Aktüerya Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Longevity risk pricing: The impact of counterparty default risk and liquidity risk
...
Dr.Öğr.Üyesi SİBEL CANAZ SEVGEN
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Makale eklendi
Proliferation of Dichotomy Urban Settlements Plight: Land Governance And Sustainable Built Environment In Tanzania
...
Araştırma Görevlisi ABDURRAHMAN TURSUN
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Kitap güncellendi
Gayrimenkul Pazar Analizinde Sistem Dinamiği Yaklaşımı ve Uygulaması
...
Araştırma Görevlisi EMİNE BAYDAN
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Bildiri eklendi
Kent Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Yönünden Hobi Bahçeleri
...
Dr.Öğr.Üyesi ERDEM ERCAN
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Gayrimenkul Vergi Hukuku ve Uygulamaları
...
Araştırma Görevlisi TOYGUN ATASOY
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Etkinlik organizasyonu güncellendi
Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı 2020
...
Doç.Dr. EROL DEMİR
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Bildiri güncellendi
Gayrimenkul Pazar Araştırmalarında Yöntem Olarak Sistem Dinamiği Yaklaşımının Değerlendirilmesi
...
Prof.Dr. HARUN TANRIVERMİŞ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Makale güncellendi
Impact of embodied carbon in the life cycle of buildings on climate change for a sustainable future
...
Doç.Dr. FURKAN BAŞER
Aktüerya Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Kamu Yönetici Davranışlarının Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
...
Araştırma Görevlisi GÜNAY BURAK KOÇER
Aktüerya Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Türkiye’deki Sigortacılık Sektöründe Erken Uyarı Modeli
...
Öğretim Görevlisi ÜMİT GEDİK
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Öğrenci değerlendirme ve eğitime katkı faaliyeti eklendi
Önlisans / Lisans Düzeyinde Etkinlikler: 6, Lisansüstü Düzeyde Faaliyetler: 6, 2022
...
Prof.Dr. OĞUZ GÜNGÖR
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Makale güncellendi
Determining the optimum image fusion method for better interpretation of the surface of the Earth
Akademik Personel
MUSTAFA HİLMİ PEKALP Doç.Dr. Aktüerya Bilimleri Bölümü
ARDA ÖZKAN Dr.Öğr.Üyesi Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
PARLA GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
SİNAN GÜNEŞ Öğretim Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
OĞUZ GÜNGÖR Prof.Dr. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
ERDEM ERCAN Dr.Öğr.Üyesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
GÜNAY BURAK KOÇER Araştırma Görevlisi Aktüerya Bilimleri Bölümü
FATİH TANK Prof.Dr. Aktüerya Bilimleri Bölümü
GÜLNAZ ŞENGÜL GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
FURKAN BAŞER Doç.Dr. Aktüerya Bilimleri Bölümü
GİZEM ULUSOY Araştırma Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
ABDURRAHMAN TURSUN Araştırma Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
ESRA KESKİN Araştırma Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
HARUN TANRIVERMİŞ Prof.Dr. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
NADİDE GÜLBAY YİĞİTELİ Dr.Öğr.Üyesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
YEŞİM TANRIVERMİŞ Doç.Dr. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
TOYGUN ATASOY Araştırma Görevlisi Dr. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
EMİR SUNGUROĞLU Öğretim Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
SİBEL CANAZ SEVGEN Dr.Öğr.Üyesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
ORHAN ERCAN Dr.Öğr.Üyesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
SELİN ÖZEN Dr.Öğr.Üyesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
EZGİ UÇAR Araştırma Görevlisi Aktüerya Bilimleri Bölümü
ÜMİT GEDİK Öğretim Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
FAHRİYE NİHAN ÖZDEMİR SÖNMEZ Prof.Dr. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
EROL DEMİR Doç.Dr. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
EMİNE BAYDAN Araştırma Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
AHMET HİLMİ ERCİYES Araştırma Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
MUHAMMED SAİD YILMAZ Öğretim Görevlisi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü