Birim Görüntüleme

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

  • Dekan: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
  • E-posta Adresi: ubf@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 363 66 10 +90 312 363 66 75 +90 312 319 81 97
  • Faks: +90 312 362 24 82
  • Adres: Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Cebeci 30. Yıl Yerleşkesi, 50.Yıl Mah. Münzeviler Cad. No:87 06590 Cebeci/ANKARA/TÜRKİYE

Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumu olarak 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’nin 16. Fakültesi olarak 26 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Ankara Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitüsü ve Yüksekokullarda 1930’lu yıllarda başlayan “gayrimenkul değerleme, gayrimenkul hukuku, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi ekonomisi, şehircilik ve kent bilimleri, yerel yönetimler, kamulaştırma, iskan ve iskan politikaları, sigortacılık, aktüerya, ulaştırma ve uluslararası ticaret” gibi alanlardaki bilgi birikimi, yeni bir fakülte çatısı altında toplanarak bilim dünyası ve topluma nitelikli bireylerin kazandırılması hedeflenmiştir. Fakültemiz Lisans Programları; gençlere hızlı ve analitik çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim olanağı sunmaktadır. Mezunların dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek niteliklere sahip olabilmeleri için lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları hazırlanmıştır ve programların uluslararası akreditasyonu çalışmalarına önem ve öncelik verilmektedir.