Birim Görüntüleme

Veteriner Fakültesi

  • Dekan: Prof. Dr. Ender YARSAN
  • Telefon: +900 312 317 03 15-16
  • Faks: +900 312 316 44 72
  • Adres: Ziraat Mah., Şht. Ömer Halisdemir Bulvarı, 06110 Altındağ/Ankara/Türkiye
VİZYON Fakültemizin vizyonu, veteriner hekimliği alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli ve ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar planlamak ve yürütmek, lisansüstü çalışmalara ağırlık vererek yüksek kalite standartlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, multidisipliner ve öncelikli araştırma konularına odaklanarak toplumsal ve sektörel açıdan daha çok fayda ve katma değer sağlamaktır. MİSYON Türkiye’de uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde mezunlar vermek ve bu amaçla eğitim öğretim faaliyetlerinin dünya standartlarında gerçekleştirilmesi yanısıra güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirmek fakültemizin misyonunu oluşturmaktadır. Fakülte Tanıtım Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=wCi_soU1z4Q