Ziraat Fakültesi
Türkiye’de tarım öğretiminin, başlangıcı çok eskilere uzanmaktadır. İlk Tarım Yüksekokulu 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde kurulmuş, ancak çalışmalarını iki yıl sürdürebilmiştir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’de tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınırken, bunları uygulayacak ziraatçılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul 1928 yılına kadar eğitim ve öğretimini sürdürerek ziraat mühendisi yetiştirmiştir. Aynı yıl bu okulun kapatılmasıyla meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Alman Ziraat Fakülteleriyle aynı eğitim sistemini benimseyen bu okul daha mezun vermeden üç yıl sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne dönüştürülmüştür. Atatürk’ün direktifleriyle 2524 sayılı kanunla Cumhuriyet’in 10. Yılında kurulan ve 30 Ekim 1933 tarihinde öğretime açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü fonksiyonel ve yapısal yönden Halkalı ve Ankara Yüksek Ziraat Okullarından çok farklı bir özellik taşımaktaydı. Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek, Türk tarımına hizmet edecek Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bünyesinde, Ziraat, Orman, Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri yer almıştır. Bu enstitünün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki yarılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 8 yarıyıl, yani 4 yıllık genel ziraat öğretimi esasına dayandırılmıştır. 1946 yılında çıkarılan 4936 sayılı yasa ile Türkiye üniversitelerine yeni bir yapı kazandırılarak ve özerklik verilerek İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversiteleri kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü ise 1948 yılına kadar öğretimine devam etmiş Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara Üniversitesine, Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. Enstitü bünyesindeki Tabii İlimler Fakültesi Fen Fakültesi , Ziraat Sanatları Fakültesi ise Ziraat Fakültesi ile birleştirilmiştir. 1948 yılında yeni bir disiplinle Ankara Üniversitesi bünyesi içinde Türk yüksek öğretim hayatına katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülke tarımının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş, Ziraat Yüksek Mühendislerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle 1955 yılına kadar ülkemizin tek ziraat fakültesi olarak görevini sürdüren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi daha sonra; sırası ile Ege, Atatürk, Çukurova Üniversitelerini kuran, bunların Ziraat Fakültelerini geliştiren ve diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluşlarında da katkıda bulunan “ana fakülte” olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşımaktadır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana 20.000’in üzerinde Ziraat Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendisi mezun etmiş, yüzlerce ders kitabı, binlerce araştırma, inceleme ve makale yayınlamıştır. Bugün yaklaşık 500 dekarlık kampüs alanı, araştırma uygulama çiftlikleri, araştırma istasyonları, güçlü öğretim elemanı ve idari personeli kadrolarıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Doç.Dr. MEHMET METİN ÖZGÜVEN
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Bilimsel kuruluşta üyelik/görev eklendi
Ziraat Mühendisleri Odası
...
Prof.Dr. BÜLENT GÜLÇUBUK
Tarım Ekonomisi Bölümü
Kitap eklendi
Kapadokya Ekonomi Toplantıları VI: Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tarım
...
Doç.Dr. SEVİNÇ KIRAN
Bahçe Bitkileri Bölümü
Proje güncellendi
Tuzlu ve kurak alanların değerlendirilmesinde ketencik ve tatlı sorgumun alternatif bitki olarak potansiyellerinin saptanması
...
Prof.Dr. NEVZAT KONAR
Süt Teknolojisi Bölümü
Makale eklendi
Effect of Pigment Composition of Porphyridium Cruentum as Continuously Culture Method in Industrial Scale Tubular Photobioreactor
...
Prof.Dr. SERAP PULATSÜ
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Evaluation of health risks from heavy metals in the creeks feeding Mogan Lake, Türkiye
...
Prof.Dr. NECMETTİN CEYLAN
Zootekni Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
ADVANCES IN PHARMACOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES
...
Doç.Dr. ŞEBNEM BUDAK
Süt Teknolojisi Bölümü
Makale güncellendi
Evaluation of autochthonous Lactococcus lactis subsp. lactis strain as a candidate starter culture in white-brined cheese
...
Prof.Dr. AYŞE NİLSUN DEMİR
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
New Records for the Turkish Freshwater Algal Flora in Twenty Five River Basins of Turkey, Part V: Cryptophyta
...
Prof.Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Kırsal Çevre Yıllığı
...
Prof.Dr. GÖLGE SARIKAMIŞ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Makale güncellendi
High glucosinolate broccoli: a delivery system for sulforaphane
...
Doç.Dr. SERDAR ÖZLÜ
Zootekni Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
POULTRY SCIENCE
...
Araştırma Görevlisi UĞUR YEGÜL
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Design And Modelling Of A Milk Cooling And Storage Unit Based On Peltier And Pv Panels
...
Prof.Dr. EMİNE FİGEN DİLEK
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Makale güncellendi
”Müdahale Edilmiş Peyzajlar”
...
Prof.Dr. MEHMET EMİN BARIŞ
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Makale güncellendi
The contribution of trees and green spaces to the urban climate: The case of Ankara
...
Doç.Dr. DİDEM CANİK OREL
Bitki Koruma Bölümü
Makale eklendi
Parsley (Petroselinum crispum) leaf and stem spot caused by Erwinia persicina
...
Dr.Öğr.Üyesi NECATİ ÇETİN
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Comparative evaluation of greenhouse gas emissions and specific energy consumption of different drying techniques in pear slices
...
Prof.Dr. AHMET GÜRAY FERİZLİ
Bitki Koruma Bölümü
Bildiri güncellendi
Hasat Sonrası Ürünlerin Korunmasına Yönelik Mekanizasyon Otomasyon Ve Mücadele Teknikleri
...
Prof.Dr. MEVLÜT EMEKCİ
Bitki Koruma Bölümü
Bildiri güncellendi
Efficacy of some botanical oils against the maize weevil, Sitophilus zeamais
...
Araştırma Görevlisi ELİFNAZ TORUN
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Makale eklendi
Konya kapalı havzası sulama şebekelerinde tarımsal su ayak izinin değerlendirilmesi
...
Prof.Dr. FİLİZ ERTUNÇ
Bitki Koruma Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Viral Diseases of Field and Horticultural Crops
...
Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL YAVAŞ
Zootekni Bölümü
Etkinlik organizasyonu eklendi
2nd. International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies
...
Araştırma Görevlisi YİĞİT ULUKENT
Tarım Ekonomisi Bölümü
Sertifika/burs/eğitim eklendi
Data and Urban Governance
...
Prof.Dr. KAMİL SAÇILIK
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Some physical properties of hemp seed
Akademik Personel
İBRAHİM ÇİFTCİ Prof.Dr. Zootekni Bölümü
GÜNAY ERPUL Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
FİLİZ ERTUNÇ Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
AHMET GÜRAY FERİZLİ Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
MUSTAFA YILDIZ Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
SEVİNÇ KIRAN Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
TUĞBA ERDOĞAN Öğretim Görevlisi Bitki Koruma Bölümü
CAN BESİMOĞLU Öğretim Görevlisi Dr.
AHMET ÖZÇELİK Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
METİN GÜNER Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
UFUK TÜRKER Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
MEHMET ALİ DAYIOĞLU Doç.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
HALİL FİDAN Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
BERKAY KESKİN Araştırma Görevlisi Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
MEHMET ARİF ŞAHİNLİ Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
FATMA FÜSUN ERDEN Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
AYŞE ÖVGÜ ŞEN Araştırma Görevlisi Dr. Zootekni Bölümü
HANDE TAHMAZ KARAMAN Dr.Öğr.Üyesi Bahçe Bitkileri Bölümü
EMRE İNAK Dr.Öğr.Üyesi Bitki Koruma Bölümü
UMUT TOPRAK Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
MUSTAFA GÜLER Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
SERKAN URANBEY Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
CANSU TELCİ KAHRAMANOĞULLARI Dr.Öğr.Üyesi Tarla Bitkileri Bölümü
ERDOĞAN GÜNEŞ Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
BERNA KENDİRLİ Prof.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ENGİN YURTSEVEN Prof.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
HASAN SABRİ ÖZTÜRK Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
SONER KAZAZ Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
ALİ KESİK Öğretim Görevlisi Bahçe Bitkileri Bölümü
MEVLÜT EMEKCİ Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
AYDAN YILMAZ Prof.Dr. Zootekni Bölümü
HÜSEYİN TAYYAR GÜLDAL Dr.Öğr.Üyesi Tarım Ekonomisi Bölümü
GÜRSEL DELLAL Prof.Dr. Zootekni Bölümü
SERDAR ÖZLÜ Doç.Dr. Zootekni Bölümü
FATİN CEDDEN Prof.Dr. Zootekni Bölümü
ERCÜMENT GENÇ Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
NEŞE NURAY TOPRAK Doç.Dr. Zootekni Bölümü
ALİ ANIL ÇENESİZ Araştırma Görevlisi Dr. Zootekni Bölümü
LEVENT DOĞANKAYA Dr.Öğr.Üyesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
MÜCAHİT TAHA ÖZKAYA Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
NURDAN TUNA GÜNEŞ Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
YASİN ÖZGEN Araştırma Görevlisi Tarla Bitkileri Bölümü
HAKAN ULUKAN Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
AHMET ŞEREF KORKMAZ Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
İLKAY DELLAL Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
YENER ATASEVEN Doç.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
ALPER DEMİRDÖĞEN Dr.Öğr.Üyesi Tarım Ekonomisi Bölümü
ÖMER FARUK ALARSLAN Prof.Dr. Zootekni Bölümü
SÜLEYMAN BEKCAN Doç.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
EMRE KESKİN Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
FATMA İLKNUR ÜNÜVAR Dr.Öğr.Üyesi Tarım Ekonomisi Bölümü
İSMAİL YAVAŞ Dr.Öğr.Üyesi Zootekni Bölümü
MUSTAFA MUHİP ÖZKAN Prof.Dr. Zootekni Bölümü
AYŞE NİLSUN DEMİR Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
HASAN HÜSEYİN ATAR Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
ARİFE SEMA GÜN Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
NİLGÜL KARADENİZ Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
DİCLE OĞUZ Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
AYDIN ÖZDEMİR Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
HALİT VASFİ GENCER Prof.Dr. Zootekni Bölümü
HALİT APAYDIN Prof.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
GÜLÜZAR DUYGU SEMİZ Prof.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
MUHİTTİN ONUR AKÇA Dr.Öğr.Üyesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
EKİN SARIASLAN Öğretim Görevlisi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
BİLGENUR HARMANŞA YILMAZ Araştırma Görevlisi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
BÜLENT GÜLÇUBUK Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
YİĞİT ULUKENT Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü
İSMAİL AKYOL Prof.Dr. Zootekni Bölümü
ELİF AYŞE ANLI Dr.Öğr.Üyesi Süt Teknolojisi Bölümü
MEVHİBE ALBAYRAK Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
ABDULLAH ÇOLAK Öğretim Görevlisi Dr. Zootekni Bölümü
BETÜL ZEHRA SARIÇİÇEK Prof.Dr. Zootekni Bölümü
ENGİN YENİCE Doç.Dr. Zootekni Bölümü
İLKNUR MERİÇ TURGUT Doç.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
MİNE KIRKAĞAÇ Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
FAİK SERTEL SEÇER Dr.Öğr.Üyesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
ÖZDAL KÖKSAL Doç.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
EMİNE OLHAN Prof.Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
NECMETTİN CEYLAN Prof.Dr. Zootekni Bölümü
RABİA ALBAYRAK DELİALİOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Zootekni Bölümü
ERKAN PEHLİVAN Doç.Dr. Zootekni Bölümü
AHMET UÇAR Dr.Öğr.Üyesi Zootekni Bölümü
SEYRANİ KONCAGÜL Doç.Dr. Zootekni Bölümü
ZÜHAL DİLAVER Doç.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
AYSEL USLU Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ELMAS ERDOĞAN Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
AHMET CENGİZ YILDIRIM Araştırma Görevlisi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
AHMET ÖZTÜRK Prof.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ABDULLAH BARAN Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
İLHAMİ BAYRAMİN Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
SEVİNÇ ARCAK Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
FİKRET DEMİRCİ Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
HAVVA CEREN AKAL DEMİRDÖĞEN Dr.Öğr.Üyesi Süt Teknolojisi Bölümü
AKASYA TOPÇU Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
ESRA ÖZCAN Araştırma Görevlisi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
HİJRAN YAVUZCAN Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
ZAHİDE KOCABAŞ Prof.Dr. Zootekni Bölümü
MEHMET BURAK TAŞKIN Dr.Öğr.Üyesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ALİ İNAL Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
VELİ ERDOĞAN Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
ÖZGE HORZUM Dr.Öğr.Üyesi Bahçe Bitkileri Bölümü
UĞUR ÖZKAN Dr.Öğr.Üyesi Tarla Bitkileri Bölümü
SAİME İKİNCİKARAKAYA Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
SEBAHATTİN ÖZCAN Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
MEHMET EMİN BARIŞ Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
HATİCE İLKDEN TAZEBAY ALLIBE Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
MAKSUT BARIŞ EMİNOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
CANER KOÇ Doç.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
MURAT KÖSEÇAVUŞ Öğretim Görevlisi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
NECATİ ÇETİN Doç.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
MEHMET METİN ÖZGÜVEN Doç.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
AYTEN ONURBAŞ AVCIOĞLU Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
İLKNUR DURSUN Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
FATMA YEŞİM OKAY Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
HATİCE DUMANOĞLU Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
NESRİN ORMANOĞLU Araştırma Görevlisi Bitki Koruma Bölümü
CEM ÖZKAN Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
ELİFNAZ TORUN Araştırma Görevlisi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
YUSUF ERSOY YILDIRIM Prof.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
OĞUZ CAN TURGAY Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ESRA GÜNERİ Öğretim Görevlisi Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
HANİFE AKÇA Araştırma Görevlisi Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
TEMUÇİN GÖKTÜRK SEYHAN Araştırma Görevlisi Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ALİ İHSAN ACAR Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ERGİN DURSUN Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ARZU ÇELİK OĞUZ Doç.Dr. Bitki Koruma Bölümü
FATMA SARA DOLAR Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
HAVVA EYLEM POLAT Doç.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
AYTEN NAMLI Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
SELEN DEVİREN SAYGIN Doç.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ESRA GÜL Araştırma Görevlisi Dr. Bitki Koruma Bölümü
BİRHAN KUNTER Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
SELEN AKAN Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
MURAT AKKURT Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
GÖLGE SARIKAMIŞ Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
SELMA ÜLGENTÜRK Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
CAFER SIRRI SEVİMAY Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
NİLÜFER KOÇAK ŞAHİN Araştırma Görevlisi Tarla Bitkileri Bölümü
SUZAN ALTINOK Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
DİLEK BAŞALMA Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
GAMZE ÇAKIRER SEYREK Araştırma Görevlisi Bahçe Bitkileri Bölümü
KÖKSAL DEMİR Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
MELEHAT AVCI BİRSİN Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
CENGİZ SANCAK Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
MEHMET SAİT ADAK Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
KAMİL SAÇILIK Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
RECAİ GÜRHAN Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
MUSTAFA VATANDAŞ Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
EMİNE FİGEN DİLEK Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ŞÜKRAN ŞAHİN Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
SEHER SİMAY KUŞOĞLU Araştırma Görevlisi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
IŞIL KAYMAZ Doç.Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
HAYRETTİN KENDİR Prof.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
GÜRAY AKDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Tarla Bitkileri Bölümü
BERK BENLİOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Tarla Bitkileri Bölümü
AYDIN GÜNEŞ Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ALİ CİHAT KÜTÜK Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ÖZGE ŞAHİN Doç.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
SERTAN AVCI Doktor Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
MÜSLÜME SEVBA ÇOLAK Araştırma Görevlisi Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
SONAY SÖZÜDOĞRU OK Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
BELGİN ÇAKMAK Prof.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
GÖKHAN ÇAYCI Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
HASAN HÜSEYİN SİLLELİ Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
HARUN BAYRAKTAR Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
DİDEM CANİK OREL Doç.Dr. Bitki Koruma Bölümü
ABDULLAH BEYAZ Doç.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
RAMAZAN ÖZTÜRK Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
UĞUR YEGÜL Araştırma Görevlisi Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
AHMET ÇOLAK Prof.Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
İBRAHİM ÖZER ELİBÜYÜK Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
AZİZ KARAKAYA Prof.Dr. Bitki Koruma Bölümü
HATİCE SEVDE YÜCELER Araştırma Görevlisi Bitki Koruma Bölümü
ŞEBNEM BUDAK Doç.Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
HAMDİ BARBAROS ÖZER Prof.Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
NAZLI KANCA Dr.Öğr.Üyesi Süt Teknolojisi Bölümü
GÖKÇE EMİNOĞLU Öğretim Görevlisi Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
TUBA ŞANLI Doç.Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
BİRCE TABAN Prof.Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
AYŞA GÜRSOY Prof.Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
NEVZAT KONAR Prof.Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
CANAN ALTINAY UYSAL Araştırma Görevlisi Süt Teknolojisi Bölümü
SERAP PULATSÜ Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
MEHMET ALİ YILDIZ Prof.Dr. Zootekni Bölümü
YASİN KAHYA Doç.Dr. Zootekni Bölümü
SİBEL DAY Doç.Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
ALPER SERDAR ANLI Doç.Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
OKAN ELİBOL Prof.Dr. Zootekni Bölümü
HİLAL TUNCA COSİC Doç.Dr. Bitki Koruma Bölümü
İBRAHİM DEMİR Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
EBRU ŞENEL ÖZKAN Prof.Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
SÜLEYMAN TABAN Prof.Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü