Ziraat Fakültesi
Türkiye’de tarım öğretiminin, başlangıcı çok eskilere uzanmaktadır. İlk Tarım Yüksekokulu 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde kurulmuş, ancak çalışmalarını iki yıl sürdürebilmiştir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’de tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınırken, bunları uygulayacak ziraatçılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul 1928 yılına kadar eğitim ve öğretimini sürdürerek ziraat mühendisi yetiştirmiştir. Aynı yıl bu okulun kapatılmasıyla meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Alman Ziraat Fakülteleriyle aynı eğitim sistemini benimseyen bu okul daha mezun vermeden üç yıl sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne dönüştürülmüştür. Atatürk’ün direktifleriyle 2524 sayılı kanunla Cumhuriyet’in 10. Yılında kurulan ve 30 Ekim 1933 tarihinde öğretime açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü fonksiyonel ve yapısal yönden Halkalı ve Ankara Yüksek Ziraat Okullarından çok farklı bir özellik taşımaktaydı. Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek, Türk tarımına hizmet edecek Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bünyesinde, Ziraat, Orman, Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri yer almıştır. Bu enstitünün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki yarılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 8 yarıyıl, yani 4 yıllık genel ziraat öğretimi esasına dayandırılmıştır. 1946 yılında çıkarılan 4936 sayılı yasa ile Türkiye üniversitelerine yeni bir yapı kazandırılarak ve özerklik verilerek İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversiteleri kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü ise 1948 yılına kadar öğretimine devam etmiş Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara Üniversitesine, Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. Enstitü bünyesindeki Tabii İlimler Fakültesi Fen Fakültesi , Ziraat Sanatları Fakültesi ise Ziraat Fakültesi ile birleştirilmiştir. 1948 yılında yeni bir disiplinle Ankara Üniversitesi bünyesi içinde Türk yüksek öğretim hayatına katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülke tarımının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş, Ziraat Yüksek Mühendislerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle 1955 yılına kadar ülkemizin tek ziraat fakültesi olarak görevini sürdüren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi daha sonra; sırası ile Ege, Atatürk, Çukurova Üniversitelerini kuran, bunların Ziraat Fakültelerini geliştiren ve diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluşlarında da katkıda bulunan “ana fakülte” olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşımaktadır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana 20.000’in üzerinde Ziraat Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendisi mezun etmiş, yüzlerce ders kitabı, binlerce araştırma, inceleme ve makale yayınlamıştır. Bugün yaklaşık 500 dekarlık kampüs alanı, araştırma uygulama çiftlikleri, araştırma istasyonları, güçlü öğretim elemanı ve idari personeli kadrolarıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.
Akademik Gelişmeler
...
Doç. Dr. MEHMET METİN ÖZGÜVEN
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Determination of tomato leafminer: Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) damage on tomato using deep learning instance segmentation method
...
Prof. Dr. MÜCAHİT TAHA ÖZKAYA
Bahçe Bitkileri Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
BİR MEDENİYET ÜRÜNÜ OLARAK ZEYTİNYAĞI - Kadim Kültür Değerlerimiz-II
...
Prof. Dr. NECMETTİN CEYLAN
Zootekni Bölümü
Verdiği ders güncellendi
Balık Yemleri ve Teknolojisi
...
Prof. Dr. HİJRAN YAVUZCAN
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
The efficacy of salt treatment for Dactylogyrus extensus (Monogenea) infection in Carp (Cyprinus carpio)
...
Öğretim Görevlisi TUĞBA ERDOĞAN
Bitki Koruma Bölümü
Makale eklendi
ERIOPHYOID MITES (ACARI: ERIOPHYOIDEA) FROM BURSA―TURKEY
...
Prof. Dr. NURDAN TUNA GÜNEŞ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
CURRENT NUTRITION AND FOOD SCIENCE
...
Araştırma Görevlisi FATMA NUR KOCA
Zootekni Bölümü
Bildiri eklendi
Sosyobilimsel konuların öğretilmesinde bir eğitim materyali olarak gazeteler
...
Prof. Dr. HALİT APAYDIN
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Makale eklendi
Extreme pressure coefficients: modelling a hydraulic jump using deep-learning based methods
...
Doç. Dr. SEYRANİ KONCAGÜL
Zootekni Bölümü
Makale güncellendi
A Mitochondrial DNA-based Molecular Phylogenetics Study of the Mahalli Goat as a New Animal Genetic Resource in Southern Anatolia in Turkey
...
Prof. Dr. GÖLGE SARIKAMIŞ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Makale güncellendi
GLUCOSINOLATES IN HEADS AND SPROUTS OF GREEN, WHITE AND ROMANESCO CAULIFLOWER
...
Prof. Dr. NEVZAT KONAR
Süt Teknolojisi Bölümü
Fikri mülkiyet eklendi
SOĞUK PLAZMA TEKNİĞİ İLE KAKAO VE ÜRÜNLERİ İÇİN ALKALİZASYONA ALTERNATİF BİR YÖNTEM
...
Doç. Dr. ERKAN PEHLİVAN
Zootekni Bölümü
Proje güncellendi
Ankara Keçilerinde ve Oğlaklarında Doğum Öncesi ve Sonrası Tiftik Kortizol Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
...
Öğretim Görevlisi ÖZGE ŞAHİN
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Makale güncellendi
Strontium biofortification in soil and hydroponic grown tomato and lettuce
...
Doç. Dr. ARZU ÇELİK OĞUZ
Bitki Koruma Bölümü
Makale eklendi
Leaf Diseases of Wild Barley (Hordeum spontaneum) in Bingöl University Campus, Turkey
...
Prof. Dr. FATİN CEDDEN
Zootekni Bölümü
Bildiri güncellendi
THE BLOCK OF ZYGOTE DEVELOPMENT IS RELATEDWITH CULTURE CONDITION
...
Prof. Dr. MİNE KIRKAĞAÇ
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
The Effects of Envıronmental Factors on Artemıa Populatıon in Tuz Lake (Central Anatolıa, Turkey)
...
Prof. Dr. BİRHAN KUNTER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Makale güncellendi
Comparison of the sugar and organic acid components of seventeen table grape varieties produced in Ankara (Türkiye): a study over two consecutive seasons
...
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE HORZUM
Bahçe Bitkileri Bölümü
Proje güncellendi
Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users
...
Prof. Dr. İBRAHİM DEMİR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Etkinlik organizasyonu eklendi
VIII. Türkiye Süs Bitkileri Kongresi
...
Prof. Dr. ERCÜMENT GENÇ
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Makale güncellendi
Effect of biofloc technology in Farfantepenaeus aztecus culture: The optimization of dietary protein level on growth performance, digestive enzyme activity, non-specific immune response, and intestinal microbiota
...
Prof. Dr. METİN GÜNER
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Journal of Scientific Research and Reports
...
Prof. Dr. GÜRSEL DELLAL
Zootekni Bölümü
Makale güncellendi
Analysis of Good Agricultural Practices, Globalgap, EU and TR Organic Systems in Dairy Cattle Farms and Their Comparison In Terms of Animal Wealth Standards
...
Araştırma Görevlisi HATİCE SEVDE YÜCELER
Bitki Koruma Bölümü
Bildiri güncellendi
Use of plant viruses and VLPs in vaccine production
...
Araştırma Görevlisi SEHER SİMAY KUŞOĞLU
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bildiri eklendi
TARİH, HAFIZA VE PEYZAJIN İZLERİ
Akademik Personel
HALİL FİDAN Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
RIDVAN BATUHAN KIZILKAYA Araştırma Görevlisi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
RECAİ GÜRHAN Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ZAHİDE KOCABAŞ Prof. Dr. Zootekni Bölümü
ESRA ÖZCAN Araştırma Görevlisi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
UFUK TÜRKER Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
YASİN KAHYA Doç. Dr. Zootekni Bölümü
HASAN HÜSEYİN SİLLELİ Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
NAZLI KANCA Dr. Öğr. Üyesi Süt Teknolojisi Bölümü
FATMA FÜSUN ERDEN Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
HÜSEYİN TAYYAR GÜLDAL Araştırma Görevlisi Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
SERDAR ÖZLÜ Doç. Dr. Zootekni Bölümü
ANIL KASAKOLU Araştırma Görevlisi Zootekni Bölümü
CAN BESİMOĞLU Öğretim Görevlisi Dr.
ERDOĞAN GÜNEŞ Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
GÜRSEL DELLAL Prof. Dr. Zootekni Bölümü
BERKAY KESKİN Dr. Öğr. Üyesi Tarım Ekonomisi Bölümü
AHMET ÖZÇELİK Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
MEHMET ARİF ŞAHİNLİ Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
DİCLE OĞUZ Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
MEHMET BURAK TAŞKIN Dr. Öğr. Üyesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
NEŞE NURAY TOPRAK Doç. Dr. Zootekni Bölümü
AYDAN YILMAZ Prof. Dr. Zootekni Bölümü
LEVENT DOĞANKAYA Doç. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
ABDULLAH ÇOLAK Öğretim Görevlisi Dr. Zootekni Bölümü
AHMET ŞEREF KORKMAZ Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
YENER ATASEVEN Doç. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
İLKAY DELLAL Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
ALPER DEMİRDÖĞEN Dr. Öğr. Üyesi Tarım Ekonomisi Bölümü
ALPER SERDAR ANLI Doç. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
GÜLÜZAR DUYGU SEMİZ Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
AHMET CENGİZ YILDIRIM Araştırma Görevlisi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
FAİK SERTEL SEÇER Dr. Öğr. Üyesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
EMİNE OLHAN Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
MÜCAHİT TAHA ÖZKAYA Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
SÜLEYMAN TABAN Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
MEHMET METİN ÖZGÜVEN Doç. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
MURAT KÖSEÇAVUŞ Öğretim Görevlisi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
NECATİ ÇETİN Doç. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ERKAN PEHLİVAN Doç. Dr. Zootekni Bölümü
AHMET UÇAR Dr. Öğr. Üyesi Zootekni Bölümü
SEYRANİ KONCAGÜL Doç. Dr. Zootekni Bölümü
OKAN ELİBOL Prof. Dr. Zootekni Bölümü
MUSTAFA VATANDAŞ Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
GİZEM CAN Araştırma Görevlisi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
YUSUF ERSOY YILDIRIM Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ELİFNAZ TORUN Araştırma Görevlisi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
OĞUZ CAN TURGAY Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ESRA GÜNERİ Öğretim Görevlisi Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
EZGİ KÜÇÜKEL Araştırma Görevlisi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
FATMA SARA DOLAR Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
ARZU ÇELİK OĞUZ Doç. Dr. Bitki Koruma Bölümü
KAMİL SAÇILIK Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ÖMER CAN DEVRİM DEMİRCİOĞLU Araştırma Görevlisi Bahçe Bitkileri Bölümü
VELİ ERDOĞAN Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
ÖZGE ŞAHİN Doç. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
CANER KOÇ Doç. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
MAKSUT BARIŞ EMİNOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
HAVVA CEREN AKAL DEMİRDÖĞEN Dr. Öğr. Üyesi Süt Teknolojisi Bölümü
MEHMET ALİ DAYIOĞLU Doç. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
METİN GÜNER Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ÖZGE HORZUM Dr. Öğr. Üyesi Bahçe Bitkileri Bölümü
UĞUR ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi Tarla Bitkileri Bölümü
SAİME İKİNCİKARAKAYA Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
SEBAHATTİN ÖZCAN Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
HAVVA EYLEM POLAT Doç. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
SELEN DEVİREN SAYGIN Doç. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
AYTEN NAMLI Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
GAMZE ÇAKIRER SEYREK Araştırma Görevlisi Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
KÖKSAL DEMİR Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
MELEHAT AVCI BİRSİN Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
MEHMET SAİT ADAK Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
CENGİZ SANCAK Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
DİDEM CANİK OREL Doç. Dr. Bitki Koruma Bölümü
AZİZ KARAKAYA Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
HATİCE SEVDE YÜCELER Araştırma Görevlisi Bitki Koruma Bölümü
ESRA GÜL Araştırma Görevlisi Dr. Bitki Koruma Bölümü
İBRAHİM ÖZER ELİBÜYÜK Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
HATİCE İLKDEN TAZEBAY ALLIBE Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
MEHMET EMİN BARIŞ Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
HANİFE AKÇA Araştırma Görevlisi Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
AHMET GÜRAY FERİZLİ Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
NİLÜFER KOÇAK ŞAHİN Araştırma Görevlisi Tarla Bitkileri Bölümü
SUZAN ALTINOK Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
SİBEL DAY Doç. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
MUSTAFA YILDIZ Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
CANSU TELCİ KAHRAMANOĞULLARI Dr. Öğr. Üyesi Tarla Bitkileri Bölümü
MUSTAFA GÜLER Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
SERKAN URANBEY Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
ŞEBNEM BUDAK Prof. Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
HAMDİ BARBAROS ÖZER Prof. Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
FATMA YEŞİM OKAY Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
HATİCE DUMANOĞLU Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
CEM ÖZKAN Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
NESRİN ORMANOĞLU Araştırma Görevlisi Bitki Koruma Bölümü
İBRAHİM DEMİR Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
SONER KAZAZ Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
HİLAL TUNCA COSİC Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
MEVLÜT EMEKCİ Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
HARUN BAYRAKTAR Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
ENGİN YURTSEVEN Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ERCAN SOYDAN Doç. Dr. Zootekni Bölümü
HALİT VASFİ GENCER Prof. Dr. Zootekni Bölümü
AKASYA TOPÇU Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
FATİN CEDDEN Prof. Dr. Zootekni Bölümü
ERCÜMENT GENÇ Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
NİLGÜL KARADENİZ Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
AYDIN ÖZDEMİR Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ZEYNEP ÇETİNER Araştırma Görevlisi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ABDULLAH BARAN Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
SEVİNÇ ARCAK Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
İLHAMİ BAYRAMİN Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
MEVHİBE ALBAYRAK Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
HANDE TAHMAZ KARAMAN Doç. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
UMUT TOPRAK Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
EMRE İNAK Doç. Dr. Bitki Koruma Bölümü
DİLEK BAŞALMA Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
ALİ ANIL ÇENESİZ Araştırma Görevlisi Dr. Zootekni Bölümü
BETÜL ZEHRA SARIÇİÇEK Prof. Dr. Zootekni Bölümü
ENGİN YENİCE Doç. Dr. Zootekni Bölümü
AYŞE NİLSUN DEMİR Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
HASAN HÜSEYİN ATAR Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
ARİFE SEMA GÜN Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
AYŞA GÜRSOY Prof. Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
SERAP PULATSÜ Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
SÜLEYMAN BEKCAN Doç. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
EMRE KESKİN Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
FATMA İLKNUR ÜNÜVAR Dr. Öğr. Üyesi Tarım Ekonomisi Bölümü
İBRAHİM ÇİFTCİ Prof. Dr. Zootekni Bölümü
İSMAİL YAVAŞ Dr. Öğr. Üyesi Zootekni Bölümü
MUSTAFA MUHİP ÖZKAN Prof. Dr. Zootekni Bölümü
FATMA NUR KOCA Araştırma Görevlisi Zootekni Bölümü
BİLGENUR HARMANŞA YILMAZ Araştırma Görevlisi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
EKİN SARIASLAN Öğretim Görevlisi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
YİĞİT ULUKENT Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü
BÜLENT GÜLÇUBUK Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
ÖZLEM KARCIOĞLU Araştırma Görevlisi Zootekni Bölümü
İSMAİL AKYOL Prof. Dr. Zootekni Bölümü
MEHMET ALİ YILDIZ Prof. Dr. Zootekni Bölümü
ALİ KESİK Öğretim Görevlisi Bahçe Bitkileri Bölümü
HİJRAN YAVUZCAN Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
MİNE KIRKAĞAÇ Prof. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
İLKNUR MERİÇ TURGUT Doç. Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
FİKRET DEMİRCİ Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
HALİT APAYDIN Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
MUHİTTİN ONUR AKÇA Dr. Öğr. Üyesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
GÜNAY ERPUL Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
AHMET ÖZTÜRK Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ÖZDAL KÖKSAL Doç. Dr. Tarım Ekonomisi Bölümü
NECMETTİN CEYLAN Prof. Dr. Zootekni Bölümü
RABİA ALBAYRAK DELİALİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Zootekni Bölümü
NURDAN TUNA GÜNEŞ Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
HAKAN ULUKAN Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
YASİN ÖZGEN Araştırma Görevlisi Tarla Bitkileri Bölümü
ALİ İNAL Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
AYTEN ONURBAŞ AVCIOĞLU Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
İLKNUR DURSUN Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
AYSEL USLU Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ELMAS ERDOĞAN Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ZÜHAL DİLAVER Doç. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
EBRU ŞENEL ÖZKAN Prof. Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
CANAN ALTINAY UYSAL Araştırma Görevlisi Süt Teknolojisi Bölümü
ELİF AYŞE ANLI Dr. Öğr. Üyesi Süt Teknolojisi Bölümü
SEHER SİMAY KUŞOĞLU Araştırma Görevlisi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
IŞIL KAYMAZ Doç. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
RAMAZAN ÖZTÜRK Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ABDULLAH BEYAZ Doç. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
AHMET ÇOLAK Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
EMİNE FİGEN DİLEK Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ŞÜKRAN ŞAHİN Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
SELMA ÜLGENTÜRK Prof. Dr. Bitki Koruma Bölümü
TUĞBA ERDOĞAN Öğretim Görevlisi Dr. Bitki Koruma Bölümü
GÜRAY AKDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Tarla Bitkileri Bölümü
HAYRETTİN KENDİR Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
CAFER SIRRI SEVİMAY Prof. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
ALİ CERAN Araştırma Görevlisi Tarla Bitkileri Bölümü
BERK BENLİOĞLU Doç. Dr. Tarla Bitkileri Bölümü
ŞEVVAL TAŞKOPARAN Araştırma Görevlisi Süt Teknolojisi Bölümü
NEVZAT KONAR Prof. Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
ALİ CİHAT KÜTÜK Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ERKAN EREN Doç. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
SONAY SÖZÜDOĞRU OK Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
BİRCE TABAN Prof. Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
GÖKÇE EMİNOĞLU Öğretim Görevlisi Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
TUBA ŞANLI Doç. Dr. Süt Teknolojisi Bölümü
UĞUR YEGÜL Dr. Öğr. Üyesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
AYDIN GÜNEŞ Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
BİRHAN KUNTER Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
SELEN AKAN KARACA Doç. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
SEVİNÇ KIRAN Doç. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
GÖLGE SARIKAMIŞ Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
MURAT AKKURT Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü
ALİ İHSAN ACAR Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
TEMUÇİN GÖKTÜRK SEYHAN Araştırma Görevlisi Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ERGİN DURSUN Prof. Dr. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
BELGİN ÇAKMAK Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
BERNA KENDİRLİ Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
GÖKHAN ÇAYCI Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
HASAN SABRİ ÖZTÜRK Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
MÜSLÜME SEVBA ÇOLAK Araştırma Görevlisi Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
SERTAN AVCI Doktor Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
AYŞE ÖVGÜ ŞEN Araştırma Görevlisi Dr. Zootekni Bölümü