Birim Görüntüleme

Eskiyapar Höyüğü
...

Eskiyapar, Alaca-Sungurlu yolu üzerinde Alaca'ya 5 km uzaklıktadır. Höyükte yapılan kazılarda İlk Tunç Çağı'ndan Bizans Dönemi'ne değin uzanan kesintisinde de bir yerleşme saptanmıştır.

İlk Tunç Çağı katmanında elde edilen altın, gümüş, elektron, süs eşyaları çağdaşı Troya II Hazineleri ve Alacahüyük kral mezarları buluntularıyla benzerlik göstermektedir. Eski Hitit Krallığı dönemine tarihlenen çanak, çömlek, ev ve sokak kalıntıları önemli buluntulardır.
 
'Eskiyapar yerleşmesi' Alacahöyük 'Kral Mezarları' ile yakın ilişkili malzeme vermiştir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından 1968 yılından beri kazısı yapılan Eskiyapar'da, kalkolitik döneme ait ilk yerleşmenin üzerinde Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerine ait pek önemli malzeme veren kazı çalışmaları henüz devam etmektedir.

Eski Tunç, III. Katından gelen zengin bir hazine Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Altın küpelerin spiral motifleri, özellikle Schlimann hazinesinde ele geçen sipral motifli küpelerin eşleri olup aynı dönem için yörenin Truva ilişkilerinin en açık delidir.'

2010 yılında tekrar başlayan Kazı çalışmaları devam etmektedir.

(Kaynak: http://alaca.gov.tr/eskiyapar-hyg)