İnkaya
...
  • Kazı Başkanı: Prof.Dr. İsmail Özer
  • E-posta Adresi: iozer@ankara.edu.tr
  • Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sıhhiye, Ankara

İnkaya Mağarası, 2012 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle Prof.Dr. İsmail Özer'in başkanlığı altında yapılmakta olan “Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması” projesinin 2016 yılı çalışmaları sırasında keşfedilmiştir. Bu illerde araştırma yapılmasını amacı Batı Anadolu’da çok az bilinen Paleolitik dönemlerde yaşamış fosil insanların izlerini takip etmektir. Bu amaca ulaşmak için araştırılan Çanakkale’de 70’in üzerinde açık alan lokalitesinde Paleolitik dönem yontmataş buluntularına rastlanmış ve bilim dünyasına duyurulmuştur. Bu buluntu alanlarının büyük çoğunluğu hem çakmaktaşı hammadde kaynaklarının bol bulunduğu hem de yer altı termal sıcak su kaynaklarının bulunduğu Çan İlçesinde yoğunlaşmıştır.


Mağara sedimanları dönem insanlarının hem biyolojik hem de kültürel kalıntılarının korunmasında oldukça elverişli alanlardır ve çalışmalar sırasında mağaralarda da araştırmalar gerçekleştirilmiştir.


Çan İlçesi, Bahadırlı Köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası'nın 2016 yılındaki keşfinin ardından Çanakkale Troya Müzesi başkanlığında Prof.Dr. İsmail Özer'in
bilimsel koordinatörlüğümde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Ekipte Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kırşehir, Cumhuriyet, Artuklu Üniversitelerinden öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine ilaveten, Japonya Kyoto, Tohoku ve Hokkaido Üniversitelerinden Japon araştırmacılar da görev almaktadır.


2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne dönüştürülen İnkaya Kazısı bulguları bizlere daha önce Anadolu’da bilinmeyen bir alet teknolojisinin varlığını kanıtlamıştır. İnkaya, Türkiye’de halen Anadolu’nun güney bölümlerinde devam eden Paleolitik dönem mağara kazılarının içerisinde Batı Anadolu’daki bilinen ve kazılan ilk Paleolitik dönem mağarası olması açısından oldukça önemli bir alandır. Bu kazılardan elde edilen bulgular bizlere, dönem insanlarının buzul dönemlerinin etkisiyle kara bağlantısı devam eden Anadolu ve Balkan coğrafyaları arasındaki insan göçlerini açıklayacak bilgiler sunmaktadır. Mağara sedimanlarında yapılan OSL tarihlendirmesi bizlere 22.500 yıllık bir geçmişin varlığını kanıtlamıştır. Jeofizik araştırmalarına göre yaklaşık 100 metre kadar toprak üstünde ve altında kayalıklar halinde devam eden mağarada şimdiye kadar yapılan 5 sezonluk kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde alet ya da alet parçası olarak kullanılmış çakmaktaşı yontmataş buluntular ve andezitten vurgaçlar ele geçmiştir. Buluntular koordinat sistemine göre tek tek kaydedilmektedir ve ileriki yıllarda mağara insanlarının mağaranın kullanımı ile ilgili oldukça detaylı bilgiler verecektir. Bu buluntular Çan bölgesinde Paleolitik dönem insanları açısından yoğun bir yerleşim faaliyetlerinin mevcut olduğunu göstermiştir. İleriki yıllarda sürdürülecek kazı çalışmalarında taş alet buluntularına ilaveten insanların tükettikleri hayvanlara ait kalıntıların ve kendi iskelet kalıntıların da bulunması muhtemeldir.