Kızılin Mağara
...

Kızılin Mağarası Antalya il merkezinin yaklaşık 30 km. kuzeybatısında, Yağca Köyü Çakmak Mahallesi’nin 1 km. batısında ve Karain Mağarası’nın güneybatısındadır. Ağzı doğu güneydoğuya açıktır. Hemen önünden ovaya doğru Kızılin Deresi geçer. Bu dere içinde bol miktarda radyolarit çakıllar vardır. Bu radyolarit çakıllar yöredeki tüm mağara ve kayaaltısığınakları için hammadde kaynağı olarak kullanılmıştır.

İlk defa Kökten tarafından araştırılmıştır. 1984 yılında Yalçınkaya tarafından yapılan yüzey araştırmasında ele geçmiş olan 450 adet yontmataş malzeme içinden düzeltili ve düzeltisiz birçok dilgi ve dilgicik, sırtlı dilgicikler ile ön kazıyıcılar ve çok sayıda prizmatik biçimli dilgicik çekirdekleri ele geçmiştir. Bu çekirdekler tek kutuplu, iki kutuplu ve çapraz yongalama özellikleri göstermişlerdir. Buradan taş delgi ve taşkalem gibi üst Paleolitik’i nitelendiren elemanlar ele geçmemiştir. Yalçınkaya’ya göre ele geçmiş olan malzemenin üst Paleolitik’ten çok, Epi-paleolitik döneme ait özellikler taşıdığı bildirilmektedir. Kızılin mağarası, mağara terasındaki dolgulardan da anlaşıldığı kadarıyla, bölgedeki en önemli potansiyel Epi-paleolitik yerleşimlerden birisidir.