Liman Tepe Tunç Çağı Liman Kenti
...

Yakın bir zamana kadar Batı Anadolu sahil kesimi daha çok Klasik Çağ kültürleri açısından değerlendirilmiş, bölgenin tarihöncesi kültürleri, göz kamaştıran Klasik Çağ kentlerinin gölgesi içinde kaybolup gitmiştir. Troya önemli bir merkez olarak uzun seneler Batı Anadolu kültürlerinin etkinliğini tek başına savunmak zorunda kalmıştır.

Troya bu ağır yükü 1979 yılına kadar taşımıştır. 1979 yılında yeni bir merkez, Liman Tepe bu büyük sorumluluğu Troya ile beraber paylaşmaya başlamıştır.

Liman Tepe’de Klasik Çağ öncesi kültürlerin varlığı ilk olarak Ekrem Akurgal tarafından ortaya konmuştur. Ekrem Akurgal’ın bu önemli tespitinden sonra, 1979 yılında kurtarma kazılarına başlanmış ve bu çalışmalar sırasında Güven Bakır, tarih öncesi kültürlere ait ilk mimari kalıntıları açığa çıkarmıştır.

1980–1981 yıllarında ise çalışmalar Prof. Hayat Erkanal tarafından sürdürülmüştür. Bazı bürokratik ve malî nedenlerle çalışmalara 10 yıl ara verilmiş, sonuç olarak 1992 yılında Liman Tepe’de 2. dönem çalışmalarına başlanmıştır. Liman Tepe kazılarına halen  Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma  Merkezi (ANKÜSAM) adına devam edilmekte, her yıl yürütülen çalışmalar sonucunda Ege arkeolojisi yeni boyutlar kazanmaktadır.