Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği
...
  • Telefon: +90 312 661 00 25
  • Adres: İkizce, 06830 Gölbaşı/Ankara

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği, 1983 yılında 4200 da arazi üzerinde kurulmuştur. Toplam tarım yapılabilen arazisi 3.100 dekardır. Bu alanın 2500 dekarı sulanabilir durumda olup, kalan 600 dekarında ise kuru tarım yapılmaktadır.

Çiftlikte hayvancılık, bahçe bitkileri, bitki koruma, sulama, tarla bitkileri ve mekanizasyon birimleri olmak üzere altı birim bulunmaktadır. Çiftliğimizde 24 işçi, 12 memur, 2 teknisyen olmak üzere toplamda 38 personel görev yapmaktadır.

Hayvancılık Birimi

Süt Sığırcılığı İşletmesi

Süt sığırcılığı işletmesi 1992 yılında kurulmuştur. Çiftliğimizde bulunan hayvanlar Holstein ırkıdır. Süt sığırcılığı işletmesinde 2×8 balık kılçığı sağım sistemi olarak adlandırılan sağım sistemi bulunmaktadır. Ortalama süt verimi 25 kg’dır. Sağım sistemi ile entegre olan bir sürü yönetim programı mevcuttur. Sağım sistemi içerisinde sütölçerler ve süt analiz cihazı bulunmaktadır. Sağıma giren bütün hayvanların süt verimleri, süt içerikleri (süt yağı, süt proteini, laktoz oranı, kan, somatik hücre sayısı ve sütün elektrik iletkenliği) tespit edilerek verilerin toplanması sağlanmaktadır.

Besi Sığırcılığı İşletmesi

Serbest sistem sığır besiciliği yapılmaktadır. Çiftliğimizde doğan erkek buzağılar kasaplık olarak beslenmektedir. 16-18 aylık yaşa geldiklerinde kesime sevk edilerek, ortalama 380 kg karkas elde edilmektedir.

Yumurta Tavukçuluğu

Çiftliğimizde 3 adet yumurta tavukçuluğu kümesi bulunmaktadır.

1 numaralı yumurta kümesi, kafeste yetiştirmeye uygun yumurta kümesidir. 10.000 tavuk kapasitesine sahiptir. Yemlemenin yapılabilmesi için 8.000 kg kapasiteli bir yem silosu bulunmaktadır.

Koyunculuk İşletmesi

Koyunculuk işletmesinde Merinos – Akkaraman melezi koyunlar bulunmaktadır. Koç katımları 2 yılda 3 kez kuzulama yapılacak şekilde planlanmaktadır. Doğan dişi kuzulardan damızlık seçimi yapılarak sürünün genç kalması sağlanmaktadır. Doğan erkek kuzular ise besiye alınarak kasaplık olarak kesime sevk edilmektedir.

Karma Yem Ünitesi

Karma yem ünitesi 2017 yılında tesis edilmiş olup, saatlik 5 ton/karma yem üretme kapasitesine sahiptir. Ünite; kontrol panosu, yem kırma, yem karıştırma, ambalajlama birimleri ile birlikte 4 adet 250 ton, 2 adet 50 ton kapasiteli silolardan oluşmaktadır.

Tarla Bitkileri Birimi

Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde Tarla Bitkileri biriminde birinci kalite kırmızı sert Esperia ekmeklik buğday çeşidi ekilmektedir. Ekim alanları yıldan yıla değişmekle birlikte ortalama ekim alanı 1000-1250 dekardır.

Sulama Birimi

İkizce Göleti’nden temin edilen sulama suyu kapalı boru sistemi ile çiftlik arazisine giriş yaptıktan sonra her biri 75 L/s debili 4 adet pompa yardımı ile çiftlik arazisindeki en yüksek noktada kurulu olan 2000 m3 hacimli sulama havuzuna iletilmekte (200 mm çaplı boru ile) ve buradan yeraltında bulunan her biri 235 mm çaplı 7 ana hat ile araziye dağıtılmaktadır. Bu hatların uzunlukları 1200 m ile 1400 m arasında değişmektedir.

Bahçe Bitkileri Birimi

Çiftliğimizde, 2 ayrı parselde meyve bahçesi bulunmaktadır. Bunlardan biri 2003 yılında tesis edilen bodur elma parselidir. Bu parsel 6 da alan üzerine kurulmuştur. Bu parselde 7 farklı çeşit bulunmaktadır. Bunlar; Royal Gala, Mondial Gala, Mitch Gala, Red Chief, Jonagold, Fuji ve Braeburn çeşitleridir. 2017 yılında tesis edilen diğer parsel ise, 18 da alan üzerine kurulmuş olup kayısı, elma ve armut türlerinden oluşmaktadır. Parsellerde damla sulama sistemi kullanılmaktadır.

Bitki Koruma Birimi

Buğday parselinde; Nisan ayında başlayan herbisit yabancı ot uygulamasını, Haziran ayında süne mücadelesi takip etmektedir. Mısır bitkisinde ise, Mayıs sonu haziran başı ekim öncesi veya çıkış sonrası herbisit yabancı ot uygulaması yapılmaktadır. Mısır zararlısı olan koçan kurdu görüldüğünde ise insektisit uygulaması yapılmaktadır. Yonca parselimizde ise kemirgenlerle mücadelede rodentisit uygulaması yapılmaktadır. Ekim desenine göre yıllık olarak ilaçlama planı yapılmaktadır.