Adli Bilimler Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Hasan Serdar ÖZTÜRK (Uhdesinde)
  • E-posta: adlibilimler@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 319 27 34
  • Faks: +90 (312) 319 20 77
  • Adres: Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Dikimevi Tıp Fakültesi Yerleşkesi, 06590 Dikimevi/Ankara
...

Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü olarak, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun öngördüğü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzman ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek üzere 28 Mart 1983 tarihinde 2809 sayılı Kanunla kurulmuştur. 1983-1985 yılları arasında Enstitü Müdürlüğü görevini Prof.Dr. Adnan ÖZTÜREL; 1985-1989 yılları arasında Yrd.Doç.Dr. Özer KENDİ; 1989-1991 yılları arasında, Prof.Dr. İbrahim TUNALI; 1991-2003 yılları arasında Prof.Dr. Bahattin KORUCU; 2003-2010 yılları arasında Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ, 2010-2013 yılları arasında Prof.Dr. Tülin Söylemezoğlu; 2013-2015 yılları arasında Prof.Dr. İsmail Hamit Hancı; Prof.Dr. Aslıhan Avcı 22 Ocak 2015- 14 Şubat 2016 tarihlerinde Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. Prof.Dr.H.Sinan SÜZEN, 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren Enstitü Müdürlüğüne atanmıştır.

Adli Tıp Enstitüsünün adı, 25.10.2010 tarih ve 2010/1046 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Enstitü, Adli Toksikoloji, Kriminalistik, Adli Biyoloji, Adli Genetik ve Adli Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalına sahiptir.Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.05.1993 tarih ve 93.19.794 sayılı kararı gereği, tüm lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı altında sürdürmektedir. Diğer faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak sürdürmektedir.

Akademik Gelişmeler
...
Doç.Dr. DİLEK AKYÜZLÜ
Adli Biyoloji Anabilim Dalı
Bildiri eklendi
Effects of OPRK1 rs997917, rs12548098, rs6473797 and rs963549 polymorphisms on plasma buprenorphine levels in opioid users
...
Doç.Dr. MEHMET GÜMÜŞTAŞ
Adli Toksikoloji Anabilim Dalı
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A: CHEMISTRY
...
Prof.Dr. NEBİLE DAĞLIOĞLU
Adli Toksikoloji Anabilim Dalı
Makale eklendi
Nicotine consumption rate through wastewater-based epidemiology: a systematic review, meta-analysis and probabilistic risk assessment
...
Prof.Dr. NERGİS CANTÜRK
Kriminalistik Anabilim Dalı
Makale güncellendi
BISPHENOLA - LEVELS IN THE DRINKING WATER SYSTEMS AND URINE OF ADULTS LIVING IN ANKARA-TURKEY
...
Doç.Dr. HALİDE NİHAL AÇIKGÖZ
Adli Biyoloji Anabilim Dalı
Tanıtım ve temsil faaliyeti eklendi
FORENSİC ENTOMOLOGY WORKSHOP